Fullførelse av Loven: Fullførelse av Loven

앞표지
URIM PUBN, 2021. 6. 3. - 218페이지

I 1. Korinterne 13 de kapittelet ligger det et godt eksempel på 'åndelig kjærlighet'. Det forteller oss om Guds kjærlighet, Han som ga sin egen Sønn bare for å redde oss som ellers skulle ha dødd på grunn av våre synder, og Herrens kjærlighet som elsket oss så mye at Han ga all Hans himmelske ære og ga sitt liv på korset. Hvis også vi vil gi Guds kjærlighet til alle de døende sjelene her i verden, må vi forstå den åndelige kjærligheten og leve ifølge den.


다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

도서 문헌정보