Ljubav: Ispunjenje Zakona(Bosnian)

앞표지
Urim Books USA, 2020. 2. 18. - 210페이지

Nadajuci se da ce čitaoci posjedovati
Novi Jerusalim kroz duhovnu ljubav

Reklamna agencija iz Velike Britanije organizovala je kviz za
javnost u kome su pitali koji je najbrzi način da se putuje iz
Edinburga, Skotska za London, Engleska. Oni su pripremili
veliku nagradu za osobu čiji bi odgovor bio izabran. Odgovor koji
je izabran je: "putovati sa voljenom osobom." Mi razumijemo da
ako putujemo sa voljenim osobama, čak ce i duge relacije izgledati
kratke. Na isti način, ako m i volimo Boga, onda nije tesko da
praktikujemo Njegovu Riječ (1. Jovanova Poslanica 5:3). Bog
nama nije dao Zakon i nije nam rekao da odrzavamo Njegove
zapovijesti kako bi nam otezavao zivot.

...

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

도서 문헌정보