Vaka och be : Keep Watching and Praying (Swedish Edition)

앞표지
Urim Books, 2021. 3. 22. - 120페이지
0 서평
Google에서 리뷰를 확인하지는 않지만 가짜 콘텐츠인지 검토한 후 가짜로 식별된 콘텐츠는 삭제하고 있습니다.
Vi kan se att många kristna erkänner bönens betydelse, men många misslyckas med att ta emot svar från Gud för att de inte vet hur man ber i enlighet med Guds vilja. Jag har blivit förkrossad över att under så lång tid sett och hört talas om sådana människor, men samtidigt är jag oerhört glad över att kunna publicera en bok om bön baserad på över 20 års tjänst och personlig erfarenhet.
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

목차

섹션1
섹션2
섹션3
섹션4
섹션5
섹션6
섹션7
섹션8
섹션9
섹션10
섹션11
섹션12

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

도서 문헌정보