페이지 이미지
PDF
ePub

lamus:etiam nuntiantes ipsi Regi ut à facie arcûs fugiat, resipiscat , ad obedientiam redeat , & ad Dominum convertatur, ne quod præterire non valebimus, justo in eum judicio animadvertere compellamur.

Ut autem hujusmodi noster processus , quem de confilio fratrum noftrorum facimus , ad omnium notitiam deducatur, chartas seu membranas processum continentes eundem , in cathedrali Ecclesia Anagnina appendi vel affigi oftiis seu superliminaribus faciemus, quæ proceffum noftrum suo quali sonoro præconio, & patulo judicio publicabunt , ita quod idem Rex & alii quos processus ipfe contingit nullam postea poffint excusationem prætendere , quod ad eos talis proceflus non pervenerit, vel quod ignorayerint eundem ; cum non fit verisimile remanere quoad ipfos incognitum vel occultum , quod tain parenter omnibus publicatur. A&um Anagniæ in aula nostri palarii, vi. id Septembris , Pontificarûs no ftri anno IX.

XI I I. Défenses faites par le Roi à tous les Ecclefiaftic

ques de sortir de son Royaume: cirées du to me iv. de l'Histoire de l'Université de Paris

par du Boullay, page 35., DHILLIPPUS Dei gratiâ Francorum Rex, Baillivo

1 Aurelianenfi vel ejus locum tenenti , salutem, Cum nos regni nostri his diebus utilitare pensata, deliberationeque super hoc præftita sub certis semel & iterum formis diftri&i duxerimus prohibendum ne quis de incolis regni noftri certis rationibus & causis in ipfa prohibitione contentis , ab eodem regno absque speciali licentia exire præsumeret, quoquo modo, nonnulli nihilominus Prælati , Abbates, Priores , Magistri in Theologia, Do&oresque Juris Canonici & Civilis , & aliæ quædam ecclefiafticæ & seculares personæ , prout ad noftrum nuper venit auditum , inhibitione noftra ipreta , ab eodem Tegno egredi , quod molestum gerimus, præsumpse. runt. Nolentes igitur ob ipsarum absenriam perfonarum bona corum temporalia difsipari , & potius ea cupientes providè conservari , mandamus tibi, quatenus bona omnia temporalia perfonarum quarumlibet Ballivæ tuæ,

quæ prohibitionem nostram tranfgresserunt prædi&am, ad manum noftram causâ cuftodiæ ponere non obmit" tas , eaque diligenter custodiri facias, donec de certis corum custodibus duxerimus providendum. De nomi. nibus verò ipsorum & quantitate bonorum immobilium singulorum te diligenter informes", informationem quam inde feceris, nobis quamcitiùs relaturus , vel sub figillo tuo inclufum miffurus. A&um Parisius Dominica poft feftum S. Lucæ Evangeliftæ , anno Domini 1302.

[blocks in formation]

Bulle du Pape Benoist XI. par laquelle il re.

voque ce qu'avoit ordonné le Pape Boni. · face VIII. contre ce qui s'étoit observé en:

France ; pour ce qui est des provisions à 4 * :: Evéchez & Benefices, il veut qu'il en soit

usé comme auparavant į tirée des Manuf. crits de M. de Bricnne, N. 167. page 63.

D ENEDICTUS Episcopus , seryus fervorum Dei,

D. carissimo in Chrifto filio Philippo Regi Frauciæ illoftri , falutem & apoftolicam benedi&ionem. Uteo magis erga Deum & Apostolicam Sedem (la suite oft la même que ce qui est dans la Bulle imprimée à la page 229. des Preuves de M. Dupuy, jusqu'à ces mots super hoc extitit supplicatum ) reservationem , inhibitionem & decrerum hujusmodi apoftolica auctoritate revocamus , volentes ut prædi&i omnes hujufmodi jure illis competence , cum tempus ingruerit , utantur liberè ficut prius , & nihilo. minus provisiones & confirmationes electionum factz poft reservationem , inhibitionem & decretum prædi&umn in di&tis Ecclesiis , dummodo aliàs canonicæ fuerint , plenam obtineant firmitatem ; nec electiones aut poftulationes fa&tæ poftmodum in prædi&is Ecclesiis ex * iifdem refervatione, inhibitione ac decreto , quin debi-. tum sortiantur effe&um, poffint quomodolibet impediri. Darum Viterbi xiii. Kal. Maii, Pontificatûs nga ftri anno primo,

[ocr errors][merged small]

Bulle de Benoift xi. par laquelle il abfout le

Clergé con le Royaume de France de toutes cenfuros ; tirée de Raynaldus fous l'année 1304. N. 9.

BENEDICTUS , &c: ad perpetuam rei memoDriain. CUM SICUT accepimus, tam Archiepis. copi & Episcopi, quàm alii ecclefiarum fecularium & regularium Prælati , & alii Clerici & ecclefiasticæ perfonæ , religiofæ ac seculares ; necnon Barones , nobiles, & alii laïci de regno prædi&to excommunicationum sen. tentiis , olim à Bonifacio Papa VIII. & aliis prædecessoribus nostris Romanis Pontificibus in impediences eos qui ad Sedem accedebant Apoftolicam, vel recedebant ab ea , seu litteras deferebant ipforum , vel ex aliis causis in suis processibus promulgatis , necnon latis à canone pro eo, quod fe culpabiles reddiderunt in captione ejufdem Bonifacii prædecefforis & nuntiorum ipsius, &alio. ram prædecefforum prædi&torum ; teneantur astridi, quorum aliqui divina celebrarunt officia , & immiscuerunt fe illis , ac receperunt ordines & beneficia ecclesiastica, fic ligati: nos præmissa omnia paterna meditatio. ne pensantes , ac attendentes utilitates ac commoda quæ ex eodem regno , dum in ipsius Ecclefiæ devotione perftitit , Ecclefiæ prædictæ provenerunt ; quodque propter evitandum fcandalum, præfertim ubi multitudo delinquit , feveritati eft aliquid detrahendum ; sperantes insuper quod Rex & incolæ memorati tantò Deum & Ecclefiam ftudebunt per amplius & devotius revereri, quanto eadem Ecclesia misericordius & gratiofius egerit cum eifdem ; hujusmodi inducti considerationibus , Archiepiscopos, Episcopos, Prælatos, Clericos, Personas, Barones, Nobiles & Laicos prædictos, & quofcumque de prædi&o regno qui hujusmodi fententiis Bonifacii & aliorum prædictorum astringuntur, omnesque (qui) occalione hujusmodi caprionis præfati Bonifacii præden. cefloris & nuntiorum prædictorum di&to vel facto, ope, opera , vel favore , quantumcumque in sententiam canonis inciderunr , i Guillelmo de Nogareto milite, cujus

absolutionem nobis & di&x Sedi specialiter reservamus, duntaxat excepto ) à sententiis prædi&tis abfolvimus , reftituendo eos communioni fidelium & Ecclefiæ facramentis ; cum illis insuper ex iisdem , qui prædi&is ligati sententiis ordines aut beneficia ecclesiastica receperunt , quiin ipsis ministrare perfonaliter ordinibus , & eadem beneficia retinere,necnon cum eis qui fic ligati divina celebrarunt officia , vel immiscuerunt fe illis , super irregu. laritate inde contracta , autoritate prædi&ta de misericordia quæ superexaltatur judicio , difpenfamus. Darum Perusi 111. Id. Maii , Pontificatus noftri anno primo.

[merged small][merged small][ocr errors]

Bulle de Clement v. adreßée au Roi Philippe

le Bel, par laquelle il le diffuade de conti. nuer ses poursuites contre la memoire de Boniface vin. dom l'exhorte de s'en rapporter au jugement de l'Eglise : il lui remet tout ce qui s'est commis contre ce Pape , en forte que ni lui ni sa posterité n'en Jera point notée : tirée de Raynaldus sous l'année 1307. N. 10.

LEMENS, &c. Philippo Regi Francorum. Ex

PARIE tua fuit propolitum coram nobis quod denuntiantibus olim cibi nonnullis sublimibus personis, quod Bonifacius Papa VIII. prædecessor nofter erat crimine pravitatis hæreticæ irretitus ; quibusdam etiam ex perfonis eisdem ipsum super hoc accusantibus , & ac, cusare volentibus folemniter & directe; ac requirentibus te tanquam fidei pugilem & Ecclefiæ defensorem, ut cum ex vitiofo & illegitimo ingreslu, progreslu damna. bili , perversis actibus , deceftandis operibus & pernicio, fis exemplis di&ti Bonifacii status fidei, & Ecclesiæ mis ferabilibus dispendiis & ærumnis gravisque ruinæ periculis subjaceret : ac in hujusmodi & fimilibus casibus, ubi de hæresi aur illegitimnitate summi Pontificis ex caufa hujusniodi agitur , directrix veritatis ac fidei & Eçclefiæ defensatrix femper extiterit inclyta domus cua , pro dea, claratione veritatis hujusmodi procurares generale Concilium convocari ; tá qui pudenda patris proprio libenter pallio contexisses, denuntiatorum & accusatorum

ipforum frequentibus pulfatus inftantiis, & affiduis clamoribus excitatus , negotium hujusmodi pro decla-, rarione veritatis , ut videlicet præfati Bonifacli innocentia in hac parte claresceret ; sicut teste conscientia exoptabas ; aut ipso , fi denuntiatis & obje&tis contra eum lux veritatis aflitteret , tanquam illegitimo prorsus. amoto , & cun&is erroribus , iniquitatibus & fpurcitiis à domo Domini procul pullis, de vero & legitimo pastore provideretur Ecclesiæ fan&tæ Dei; unà cum prælatis, baionibus, collegiis, universitaribus , communitatibus civitatum & aliarum villarum , ac clero & populo regnį tui, necnon aliis præcellentibus & magnæ auctoritatis personis status tam ecclefiaftici quàm mundani , aliisque fautoribus , adjutoribus , valitoribus & fequacibus tuis. cx fervore fidei & zelo juftitiæ, ac pro reformatione fta. tûs Ecclefiæ , & generali bono totius reipublicæ christia. næ , deliberato consilio affumpfifti sub certis modis & viis ad laudem divini nominis & exaltationem catholicæ fidei promovendain , ipfiusque promotioni & profecutioni negotii tam in vita didi Bonifacii, quàm poft ejus obitum apud bonæ memoriæ Benedi&tum Papam XI. prædeceflorem noftrum , & eo sublato de medio , apud nos ad præfatæ Ecclefiæ regimen, licet insufficientibus meritis , divinâ difpofitione vocatos ; dum paulò poft noftræ promocionis aufpicia Lugduni nobiscum pro hu. jusmodi ac terræ fan&tæ , & aliis negotiis arduis persoAaliter convenifles ; operosis ftudiis & indefeffis follicitu. dinibus institisti. Quare nobis humiliter lupplicabas up cum exhibitionis juftitiæ in hac parte morosa prorradio tibi & tuis diverfis ex caufis dispendiosa forec & pericu. lola quàmplurimùm , in negotio memorato procedere ac exhibere super jufticiæ plenitudinem dignaremur.

Nos autem & fratres nostri considerantes attentiùs , & infra clauftra pectoris meditatione sollicita revolventes quod infesta nimis negotii prosecutio memorati unitatis & charitatis antiquæ inter præfatam Ecclefiam ac te & progenitores cuos, regnumque prædi&tum , divina faa' eiente clementia , fervatæ diutius esse poliet multiplicia. rer detractiva , turbativa pacis , impeditiva prætadi ne, gorii, terræ fan&tæ , ac fcandali generalis & malorum multiplicium productiva ; ac volentes tot & tantis malis & scandalis , nc in fegetem periculose succrescerent , sed præcisis radicibus fuo præfocarentur in orcy, ex debito paftoralis officii follicitius obviare ; apud ce de fratrum Boftrorum consilio & ad corum supplicationem inftan.

« 이전계속 »