페이지 이미지
PDF
ePub

em falutaribus monitis, paternis exhortationibus & 'multa precum inftitimus lenitate , ut pro reverentia re. Sis regum , cujus idem Bonifacius vices gesit in terris , pro honore ecclesiæ, ac pro vitandis tantis malis & fcandalis , omisso rigore, ac reje&tis anfractibus denunciationum & accufationum, hujusmodi prætactum negotium , cognitionem , examinationem ac totalem deci. fionem seu determinationem eidem noftro & Ecclefiæ. fupradiétæ judicio vel arbitrio , provisioni & difpoficio. ni totali tu ipse relinqueres, ac cum denunciacoribus & accusatoribus prælibatis , quod fimiliter omnino relinquerent , ordinares : ita quod nos & eadem Ecclefia in negotio procedamus eodem , disponamus, & ftatuamus, de ipso , eique finem congruum imponamus, prout catholicæ Sdei ac universalis Ecclefiæ itatui & honori conveniens, ac terræ præditæ negotio & aliàs yiderimus expedire.

Et denium poft repetitas & iteratas quampluries hu. jusmodi nostrarum exhortacionum & precum instancias, . ac peritæ & habiræ longæ deliberationis inducias, re. votis noftris & beneplacitis in hac parte filiales affectus, de abundancia' regalis clementiæ per effe&um operis conformante, nos manquetudinem regiain ac expertam in iis potiffimum devotionis & reverentiæ filialis gratitudinem plenis in Domino laudibus commendantes, ac volentes propterea tibi & tuis adversùs fucura pericula paternæ sollicitudinis ftudio providere ; amnes sententias canonis & hominis & processus sufPenfionum, excommunicacionum , interdi&orüm , privarionum , depofitionum , & alios quoscumque procesa. sus juris vel fa&ti , verbo vel litteris , in fcriptis vel line fcriptis , directè vek indirecte, implicitè vel explicitè, publicè vel occultè contra te , regnum mum, denuntiacores & accusatores prædictos & prælatos , barones & alios incolas regni ejusdem quibuscumque præteritis temporibus , necnon contra confæderatos, alligatos, fautores, adjutores , valitores & fequaces tuos vivos & mortuos , cujuscumquc nationis , præeminentiæ , hono, ris, ordinis , dignitatis aut ftatûs ecclesiastici vel mun. , dani existant, etiamsi cardinalatûs , archiepiscopali, episcopali, imperiali,vel regali dignitate prætulgeant, à cenipore motæ inter præfatum Bonifacium & te discora diæ, videlicet à festo San&orum omnium , quod fuit anno Naçivicacis dominicæ 1300. citra per di&um Bo.. nifacium per quoscumque alios in vita vel in morte ip: Lius , auctoritate fua quibuscumque causis vel occasionis' bus , aut exquisiris coloribus & figmentis , quam per præc fatum Benedi&tum immediatum fuccefiorem suum pro facto vel occasione captionis dicti Bonifacii & eorum qui in conflidu vel facto captionis ejusdem., vel aliàs captione ipsius quomodolibet contigerunt, spiritualiter & temporaliter factos & habitos, ex certis & legitimis cau.. : fis relaxamus , revocamus , irritamus , annullamus, calfamus, & ex nunc nullos , cassos & irritos nuntiaa. mus ex cerca scientia & de plenitudine apostolicæ poreftatis : & fi quævis calumnia , macula live nota , ex præfatis denunciationibus vel accusationibus aut blafphemiis aut quibuscumque contumeliis , injuriis verborum vel factorum , in chartis vel scriptis , aut quibuscumque li. bellis famofis , occulcè & publicè , aut publicatione eo- . rumdem , vel aliàs quoquo modo in memoratum Boni. facium in vita ipfius , & poft mortem illatis , aut eorum allumpcione vel prosecutione aut culpa , offensa vel injuria quælibet , feu infamia juris vel faái cibi , pofteri. taci tuæ , denunciacoribus , accusatoribus prælatis , ba- . ronibus vel aliis incolis , necnon confoederatis , alliga. tis, fautoribus , adjutoribus , valitoribus fequacibusque prædictis , aut aliquibus ex eis , aut aliis consentientibus, mandantibus , vel racum habentibus , vivis vel mortuis, ex captione prædi&ta , aut ex rapina , seu deperditione thesauri Ecclefiæ , aut ex aliis quibuscumque qux in confli&tu vel facto captionis prædi&tæ , vel aliàs ipsius occasione , ut præmittitur, contigerunt , impingi , imponi vel imputari poflent in posterum , etiamfi supponeretur vel diceretur captio ipfa facta nomine tuo, aut te mandante , procurante , vel ratum habente , aut fub vexillo tuo vel infigniis armorum tuorum ; prorsus amovenus & tollimus , ac omnino remirrimus & quiramus, &c.

Addit Pontifex apostolica eciam benignitate à fe deter- ' . gi omnem infarniæ maculam censurarumque notam, qua præsules, proceres aliique ob impadas Bonifacio ca. lumnias , initam in eum conjurationem , pontificiique thesauri expilacionem inufti forent. Sanxit eriam Guitlelmum Nogaretum & Reginaldum Supinum equites, qui Bonifacium ceperant ejusque thesauros rapuerant, venia donacos , modo crimen Cusceptis ritè poenis à Deo tro Episcopo Præneftino , Berengario tit. Ss. Nerei & Achillei , & Stephano s. Cyriaci in thermis Presbyreris Cardinalibus imponendis , expiarent. Et quidem Regi

naldo & aliis Campanis ejus sociis nullas, cum absint; pænas ad delendam noxam infligere, fed poftea infli. durum. Nogareto verò qui pluries coram memoratis Cardinalibus comparuerit, auditusque fit, ad criminis, expiationem imperare transmarinam in Saracenos expe. ditionem , quam armis egregiè inftru&us quinquen. nio vertente obeat ; nec ab ea nisi ab Ecclesia revocatus abscedat, nulloque publico munere unquam fungatur; neque ob has pænas ullius infamiæ macula asperfus cen seatur. Datum Pi&avii Kal. Junii, Pontificacûs nostri anno I 1.

XVII.

Requête de Guillaume de Nogaret au Roi

Philippe le Bel pour le prier d'engager le Pape Clement v. d'entendre, ledit Guil. laume de Nogaret dans ses moyens de fenfe: tirée des Manuscrits de M. de Brienne,

N. 167. pag. 200. TN nomine Domini noftri Jefu Chrifti , Amen. Signi. I ficat & proponic Regiæ Cellicudini Guillelmus de Nos gareto miles vester,quod idem Guillelmus zelo Dei atque fidei catholicæ ardens ad defensionem corporis Chrifti, videlicet fanctæ matris Ecclefiæ, ( cui Bonifacius tunc de facto præfidebat, cum de jure non pollet,eo quod esser latro, non pastor,qui perostium non incrarat ad ipfum res gimen ejus , operibus juxta do&rinam Domini, teftimo. nium Domini ad hæc præftantibus manifeftè , necnon perfectus hæreticus qui diu latuerat , fed finaliter ejus perversa do&rina nec non operibus damnatis dece&us , qui etiamli pastor fuisser, depravabar veritatem Domini , ac ejus Ecclefiæ veritatem deftruere properavit, regnum Francorum , regnum à Domino benedidum , exterminare , & vos Christi fervum , ipfius regni Regem legitimum , inciviliter & fine caufa ,) in tanto neceifitatis articulo, ubi Ecclesiæ humilitas non prævalebat, quo casu juxta san&orum Patrum regulas succurri neceffe fuit per exteram poteftarem ,...... moni raque modici temporis , etiam unius diei, erat irrepara

bile periculum allatura legitima fretus auctoritate dicta Bonifacio pro veritate reftitit cum fidelibus & devotis Ecclefiæ Romanæ, quam di&tus Bonifacius captiva. bat, ipsum à morte defendens generalis Concilii judi. cio præsentandum , ac eum erga caritatem generans juxta præceptum Domini. Efto etiam quod verus pastor fuifTet, in se populumque Dei , manu furiosa sæviebat,

quod Papam facere intendebat. * Item proponit quod beatæ memoriæ Dominus. Benedi&us proximè defun&us zelum meum causamque jų. Itam mei proceffus ignorans , per fautores errorum di&i Bonifacii deceptus contra me sociosque meos qui in Christi negotio mecum laboraverunt , quos complices appellavit , ex prædi&is nos reos & in excommunicationis incidifle sententiam per formam edi&ti, nobis prorsus inauditis , non vocatis , inciviliter salva sanctæ matris. Ecclesiæ reverencia nunciavit , & nos per formam edi&i citavit, ut nos ejus, conspectui præsentaremus pro meria tis fententiam audituri. Sed poft hujusmodi processus notitiam , me coram eo non potui præsentare propter ejus decessum qui breviter fupervenit; propter quod le-gitimas defensiones meas super præmiflis , coram vobis ut meo domino & judice temporali , necnon.coram Of. ficiali Parisienli, cum Sedem vacantem à plurimis detentus impedimentis adire non poffem , legitimè publie. cavi.

Item proponit quod proviso · regimini sanctæ matris Ecclesiæ de persona fan&iffimi Patris Clementis nuno fummi Pontificis , semper clamayi volens ejus fan&itae; tem adire ad defendendum me legitimè de præmiffis ad honorem Dei , sanctæ matris Ecclesiæ , falutemque eos rum qui decepti propter ignorantiam juftitiæ caufæ meæ fcandalisancur in me in suarum perniciem animarum ; paratus , fi quod absit , reperirer in quoquam culpabilis: de prædi&is , pænitentiam recipere salutarem , ac Tanda Ecclefiæ humiliter obedire mandatis. Sed dominus fummus Pater prædi&us , deceptus ignorantia caufæ meæ fa. ciem suam avertit à me, in tantum quod causa mea, immò Christi potiùs & fidei remaneret dereli&ta , faucie bus eorum qui sunt errorum Bonifacii prædi&ti fautores, dilaceror, in divini numinis injuriam & contemptum graveque periculum Ecclefiæ Lan&tæ Dei, ut oftendere Lum paratus...

Cùm igicur probationes habeam defenfionum mea. zum legitimas in hac caufa fidei , quæ processu tempo.

sis pasient non effe , meaque intersit di&um proceffum. licet nullum de jure dicti Domini Benedi&i irritum nuntiari , meque ut innocentem de facinoribus mihi impofia tis absolvi; Celfitudoque veftra regia in caufa fidei necnon defenfionis veritatis & Ecclefiæ ficut eft in propofito , cuiquam non debeat deficere , maximè mihi qui fidelis vester sum, & homo ligius , mihique fidem in tanto periculo fervare tenemini , ficut ego vobis & regno servavi. Cum insuper ad vos , judicem meum & domi, num, ex debito justitiæ pertineaf.......... ut fi sim culpabilis , puniar legitimè; fi fim innocens , remaneam absolutus in fide qua Christo tenentini, vestrisque subdicis & fidelibus maximè contra justitiam fic oppreffis , veftram requiro clementiam ut apud dominum suna nium Pontificem audientiam mihi præstari faciat ad proponendum & ad oftendendum defenfiones meas legitimas, ut mihi poffit fieri justitia super eis , tam per Sedem apostolicam , quàm per veftram Magnificentiam , qua, tenus ad eam pertinere poteft & debet.

X.V I II.

Bulle de Clement vi par laquelle il consent.

qu'on continue les poursuites faites contre la memoire du Pape Boniface VIII, es que ses accusateurs produisent leurs preuves: tirée de Raynaldus sous l'année 1309; Num. 4.

OLEMENS Episcopus , fervus fervorum Dei, ad Ucertirudinem præfentium & memoriam futurorum, &c. Dudum postquam divina cooperante clementia fuimus ad apicem fummi Apostolatûs assumpri, priind Lugduni & deinde Pictavis cum nostra curia residentes , chariffimus in Chrifto filius noster Philippus Rex Fran. coruin illustris , zelo , ut credimus & ipfe promebat, fidei orthodoxæ & devotionis accenfus , credensque Eca clesiæ ftatui plurimùm expedire , nos cum instantia re, quisivit , & id ipsum diledi filii , nobiles viri , Ludovi. cus natus claræ memoriæ Philippi Regis Francorum, Ebroicensis , Guido Sandi Pauli , & Joannes Drgcensis,

« 이전계속 »