De Zee

앞표지
J.F.V. Behrns, 1890

도서 본문에서

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

474 페이지 - Besluit houdende nadere vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen.
142 페이지 - Barometerstanden en Winden in de Golf van Aden en den Indischen Oceaan bij Kaap Guardefui.
212 페이지 - ... applying it to the ignited portion of a coal cargo have been proposed for our consideration. We consider, however, that although this gas might be useful by excluding atmospheric air (which is essential to support combustion), yet it will not, as water does, exert any very sensible cooling effect, which is a point of vital importance in the case of a mass of ignited coal. We are of opinion that water and steam are the only agents practically available for the purpose of extinguishing fire in...
142 페이지 - Stroomingen en temperatuur aan de oppervlakte in de golf van Aden en den Indischen Oceaan bij kaap Guardafui.
100 페이지 - ... oneindig beter op honderd plaatsen, niet te ver van elkander, eenvoudige waarnemingen te doen, dan op tien plaatsen hoogst volledige.
141 페이지 - Kotterdam hadden het nog niet op zich durven nemen aan de herhaalde aansporingen gevolg te geven.
100 페이지 - middelpunt opwerpen en haren kring, waaruit zij nog waar„nemingen verzamelt, zoover uitbreiden als hare krachten toelaten „om ze goed te bewerken en te verbreiden.

도서 문헌정보