페이지 이미지
PDF
ePub

nullus etiam Abbatum veftrorum, fi exigatur, dare presumat, quia & exigenti & danti nota simoniace pravitatis & periculum noscitur imminere. Decernimus ergò ut nulli omnino hominum liceat prefatas Ecclesias temere pertubare, aut earum possessiones auferre, vel ablatas retinere , minuere, seu quibus-libet vexationibus fatigare, sed omnia integra & illibata ferventur , eorum pro quorum gubernatione ac fuftentatione concessa sunt, ulibus omnimodis profutura , salva sedis Apoftolice auctoritate & Diocesanorum Episcoporum canonica justitia. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam fciens contra eam temere venire temptaverit , secundo tertiove commonita , nisi reatum suum digna satisfactione correxerit , poteftatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino jadicio exiftere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a facratiffimo Corpore & Sanguine Dei & Domini Redemproris nostri Jefu-Chrifi aliena fiat, atque in extremo examine diftricte ultioni subjaceat. Cunctis autem eifdem locis sua jura fervantibus fit pax Domini noftri Jesu-Christi quatinus & hic fru&tum bone actionis percipiant, & apud districtum judicem premia etere pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

[blocks in formation]

Ego Urbanus, Catholice Ecclefie Episcopus. + Fgo Henricus , Albanensis Episcopus.

SS.
SS.

+ Ego Paulus , Prenestinus Episcopus.

SS. + Ego Theobaldus, Hostiensis & Velletrensis Episcopus. SS. † Ego Johannes , Presbiter Cardinalis TT. Sancti Marci. SS. + Ego Petrus , Presbiter Cardinalis TT. Sancte Susanne. SS. + Ego Laborans , Presbiter Cardinalis Sancte Marie Trans Tiberim, TT. Calixti.

SS, † Ego Pandulphus , Presbiter Cardinalis TT. Duodecim Apostolorum.

SS. Ego Albinus, Presbiter Cardinalis TT. Sanete Crucis in Jerusalem.

SS. † Ego Melior , Presbiter Cardinalis Sanctorum Johannis & Pauli TT. Pagmachii .

SS. # Ego Adelardus , TT. Sancti Marcelli Presbiter Cardinalis. SS. † Ego lacinthus , Sancte Marie in ... Diaconus Cardinalis. SS. Ego Bobo , Sancti Angeli Diaconus Cardinalis.

SS. + Ego O&tavianus , Sanctorum Sergii & Bachi Diaconus Cardinalis.

SS. $ Ego Rolandus, Sancte Marie in Porticu Diaconus Cardinalis.

SS. + Ego Petrus, Sandi Nicholai in carcere Tulliano Diaconus Cardinalis.

SS. 7 Ego Radulphus, Sancti Georgii ad velum aureum Diaconus Cardinalis.

SS. Datum Verone per manum Alberti Sancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis & Cancellarii, III. nonas Junii, indi&tione quarta, Incarnationis Dominice anno M. C. LXXXVI. Pontificatus verò Domini Urbani Pape III. Anno primo.

.

1192. 1193.

tus ,

No. XI. Visite de l'Abbaye de Chatillon , en conséquence d'un faux

bruit qui s'étoit répandu qu'elle avoit changé d'Institut EGO G. () Dei patientia Ecclefie Castellionenfis minister indignus & Abbas, totusque qui mecum est Fratrum Conven

cunctis volumus tam futuris quam presentibus innotescat quod cum Dominus S. (S) Ecclesie Arroasiensis venerabilis Abbas & univerfalis Abbatum Ordinis Arroasiensis Conventus fuper Ordinis immutatione & alterius susceptione falsis pulfati rumoribus, hanc noftram Ecclesiam suspectam haberent, communicato inter se consilio W. de Henin, W. de Nemore & W. de Valencenis , integerrime opinionis Abbates, ad hanc miferunt Provinciam videre & considerare si opinioni eque responderet actus & rumori veritas consonaret. Habita igitur

his ventilatione , cum in commune res deducta fuisset , ne prenominati Patres & tantorum virorum reverenda prudentia super hac re suspensa & dubitans remaneret , communi assensu & unanimi deliberatione , Ordinis Arroasie fautores & cultores nos esse respondimus , & fecundum inftitutiones ipfius ac regulas prout eas a venerabilibus Patribus nostris hujus nostre Castellionensis Ecclesie Abbatibus, Reverendo fcilicet Balduino Abbate noftro postmodum Noviomensi Episcopo, Walderico , Nicholao, Antelmo & Daniele, observatas cognovimus & observandas effe didicimus , usque in

perpetuum vi&turos misimus, nec alium nos Abbatem electuros vel habituros nisi qui nostre & universali Ordinis Arroasie communioni fuerit

super

victuros pro

(*) Giraldus. (9) Simon

.

obnoxius & professioni , regule & institutioni subjectus. Quod si instantia Episcopi vel Ducis, alteriusve secularis aut Ecclefiaftice persone ad alterius Ordinis Clericum in Abbatem eligendum vel promovendum quovis modo nos cogere. voluerit , neminem eligemus aut promovebimus nisi ex generalis capituli deliberatione & consensu. Si autem violenter fuerit introductus.

ei obedientie vinculo nos obnoxios reddemus,

nisi ut superius dictum est , ex generalis capituli licentiâ & consensu. Hec autem omnia nos cunctis diebus vite nostre pro pofse observaturos prestito Sacramento omnes unanimiter fpopondimus, & hoc ipsum pofteros nostros & successores spondere & super his Sacramentum dare in die conversionis feu professionis cogemus, sed & ut hoc ipfi pofteris suis faciant injungemus. Universos vero hujus nostre constitutionis ac compromifsionis propositum ac tenorem infringere & eliminare conantes excommunicamus & anathematizamus & a luminibus universalis Ecclesie sequestramus. Ut autem hec nostre constitutionis pagina illibata & inviolata permaneat , sigillorum noftrorum appensione, cyrographi incisione & nominum noftrorum sed & eorum qui interfuerunt subscriptione ipfam munivimus. S. Willelmi Abbatis de Henin. S. Walteri Abbatis de Nemore. S. Werini Abbatis de Valencenis. S. Giraldi Abbatis de Castellione. S. Milonis Prioris. S. Hugonis Subprioris. S. Reineri, Widonis, Nurelonis , Christiani Cellerarii, Hugonis, Dodonis , Landancii Cantoris , Hoberti , Petri, Godefridi , Rollandi, Walderici , Mathei , Henrici, Huwini , Nicolai Prepositi, Sacerdotum. S. Willelmi, Hugonis Succentoris , Garini, Diaconorum. S. Walonis , Johannis , Rogeri , Baldewini Subdiaconorum. S. Roberti Acoliti. S. Henrici editui de Valencenis. S. Marsilii Cantoris de Henin. S. Geraldi Cellerarii de Nemore, Actum anno Verbi Incarnati millesimo C. nonagesimo II.

I 201.

NO: XIL, Innocent III. exhorte les Archevêques , Évéques & Abbés Irlandois 9 .

de l'Ordre d'Arrouaise, à envoyer chaque année

des Dépurés au Chapitre général ENTIUS Episcopus servus servorum Dei, venerabilibus

, Fratribus Ardmachanensi & Tuamenfi Archiepiscopis & Universis Episcopis & dilectis filiis Abbatibus , Prioribus & Canonicis Ordinem Arroafiensem in Hiberniâ Profeffis , salutem & Apoftolicam benedictionem. Ad Religionis observantiam quam estis fponte Profeffi tota debetis intentione fatagere, ficque ad augmentationem ipfius animo intendere diligenti quod de virtute videamini proficere in virtutem & gratum exhibere Domino jugiter famulatum. Cum igitur ad corroborationem & conservationem Ordinis Arroafienfis deliberatione providâ fit ftatutum ut ad annuum capitulum ejufdem loci fratres debeant convenire , devotionem vestram rogamus & hortamur in Domino, per Apostolica fcripta mandantes quatinus unus faltem vestrum vel duo in fefto Beati Mathei Apostoli & Evangelifte ad capitulum apud Arroasiam accedere non postponant, ut confratribus suis qui presentes non fuerint, generalis capituli ftatuta referant , & alia que pertinent ad augmentationem Ordinis in Domino exequantur. Datum Laterani V idus Decembris, Pontificatûs noftri anno tertio.

No. XIII.

Vers 1203

Jean, Abbé de Saint Mard, jure obéissance au Général.
Johan

OHANNES Dei gratia Abbas Sancti Nicholai Tornacensis, ejusdemque Ecclesie Conventus, omnibus ad quos presentis

« 이전계속 »