De Zee

앞표지
J.F.V. Behrns, 1888

도서 본문에서

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

338 페이지 - ... and thick weather, and at night ; to compare and discuss the various systems employed for the saving of life and property from shipwreck, for reporting, marking and removing dangerous wrecks or obstructions to navigation, for designating vessels, for conveying to mariners and persons interested in shipping warnings of approaching storms, of dangers to navigation, of changes in lights, buoys and other day and night marks, and other important information ; and to formulate and submit for ratification...
337 페이지 - to adopt a uniform system of marine signals, or other means of plainly indicating the direction in which vessels are moving in fog, mist, falling snow, and thick weather, and at night ; to compare and discuss the various systems employed for the saving of life and property from shipwreck...
449 페이지 - Besluit houdende nadere vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen.
13 페이지 - Als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan. Uitgegeven door het Kon.
339 페이지 - ... to revise and amend the rules, regulations, and practice concerning vessels at sea, and navigation generally, and the " International Code of Flag and Night Signals " ; to adopt a uniform system of marine signals, or other means of plainly indicating the direction in which vessels are moving in fog, mist, falling snow, and thick weather, and at night...
242 페이지 - Een vaartuig, ten anker zijnde, moet, wanneer het minder dan 45 meter lang is, vooruit, waar het het best gezien kan worden, doch niet hooger dan 6 meter boven den romp, een wit licht voeren in een lantaarn, zoodanig ingericht, dat zij een helder en onafgebroken licht verspreidt, rondom, op een afstand van ten minste l zeeinijl (van 60 in l graad), zichtbaar.
337 페이지 - ... of the Life-Saving Service, two masters from the merchant marine (one from the sailing marine and one from the steam marine), and two citizens familiar with shipping and admiralty practice to represent the United States at said marine conference, and to fill vacancies in their number. SEC. 2. That it shall be the object of said marine conference to revise and amend the rules, regulations, and practice concerning vessels at sea. and navigation generally and the "International Code of Flag and...
338 페이지 - ... uniform system of marine signals, or other means of plainly indicating the direction in which vessels are moving in fog, mist, falling snow, and thick weather, and at night ; to compare and discuss the various systems employed for the saving of life and property from shipwreck, for reporting, marking and removing dangerous wrecks or obstructions to navigation, for designating vessels, for conveying to mariners and persons interested in shipping warnings of approaching storms, of dangers to navigation,...
228 페이지 - Rapport der commissie voor de consulaire examens aan ZE den Minister van buitenlandsche zaken. Haarlem, HD Tjeenk Willink & Zoon.

도서 문헌정보