페이지 이미지
PDF
ePub

tranchement, de leur capacité , & autres questions à ce sijet 347 K93)..(GI)..003). (CX (G ...100).001Ij.

TITRE CIN QUI E M E. De divers cas les Peines des secondes Noces

cellent', ou qui font difficulté. CHAPITRE I. De la cessation des Peines par défaut d'enfans , par leur décès , ou par ingratitude : des Fiançailles & autres excuses. 363.

CHAPITRE II. De la succession des enfans ab intestat, ou par testament, & des autres dispositions. 378.

CHAPITRE III. Des sociétés , dons , liberalités & autres biens qui ne font sujets aux peines des secondes Nóces , ou qui font difficulté. 396.

ČHAPITRE IV. De la permission du Prince, du consentement du conjoint décédé , ou des enfans , ou des heritiers', ou des substitués. 410.

TITRE SIX I E M E. De plusieurs questions qui naissent à l'occasion des

fecondes Nôces, & d'autres , quoi qu'étrangeres, agitées par les Auteurs qui ont traité cette ma

tiere.

CHAPITRE I. Contenant différentes questions, touchant la communauté & société d'acquêts. 426.

CHAPITRE II. De la legitime sur les acqués & sir les biens provenans des secondes Nộces , ou autres avantages. 444. CHAPITRE III. De quelle ligne sont les biens acquis

aux enfans , par les Peines des secondes Nóces, com les acquêts. 451.

CHAPITRE IV. Des conditions pénales imposées contre les secondes Nộces par dispositions testamentaires, ou autrement.

458.

CHAPITRE V. Contenant diverses questions au sujet des ascendans & defcendans , de leur état , des conjoints,& des collatéraux 461.

TITRE SEPTI E M E. De la réserve aux enfans , quoiqu'il n'y ait pas de

convol. CHAPITRE I. Des gains nuptiaux d'un premier mariage & autres avantages , n'y ayant pas de convol. 468.

CHAPITRE II. des gains nuptiaux ou autres avantages, d'un second mariage , sans convol à troisiemes Nộces, 480.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

· TITRE PREMIER Des Loix Romaines , Edits & Coûtumes du Royaume,

concernant les Peines des secondes Noces.

I qua

CHAPITRE PREMIER

Des principales Loix Romaines.

Lex prima Cod. de secundis Nuptiis.
Imperatores Gratianus , Valentinianus ex Theodosius.

mulier

nequaquam lu&ûs religionem priori viro nuptiarum festinatione præftiterit , ex jure quidem novissimo fit infamis , præterea secundo viro ultra tertiam partem bonorum in dotem non det , neque ei ex teftamento plusquam tertiam partem relinquat, omnium

præterea hereditatum , legatorum , fideicommissorum supremâ voluntate relictorum , mortis causâ donationum fit expers , hæc .namque omnia ab hæredibus , vel cohæredibus , aut ab inteftato luccedentibus vindicari jubenus , ne in his in quibus correctionein

A

S

morum induximus, videamur fisci habere rationem: his etiam amittendis qux prior maritus ei lupremâ voluntate reliquerit, quamquam hæc quæ mulieri à priori viro relinquuntur & per immaturum matrimonium vacuata elle cæperunt , primò à decem personis edicto Prætoris enumeratis (id eft, alcendentibus , & defcendentibus ; ex latere autem ufque ad secundum gradum, scilicet gradibus servatis) deinde præsumi à fisco jubemus: eandem quoque mulierem infamem redditam hæreditates ab intestato , vel legitimas, vel honorarias non ultra tertium gradum sinimus vindicare. P. P. xv. Kal. Jan. Gratiano V. & Theod A. A. Conff. 380.

Auth. ex Novella 22. cap. 40. & ex Novella 39. cap. 2. Eisdem pænis subjicitur etiam 'ea quæ parit intra luetûs tempus , fi mo: do indubitatum sit sobolem hanc ex defuncto non existere ; nam & usufructu ante nuptialis donationis privatur , item & ea quæ susceptá libero rum tutelá, contra facramentum, fecundò nubit, non prius tutorem petens, eyes rationem reddens , ex exolvens omne quicquid debet : fed hodie ulteriore jure facramenrum ab ea non exigitur , sed contratis nuptiis à tutela repellitur.

Lex II. Iidem Imperatores. Si qua ex foeminis , (perdito marito) intra anni spatium alteri feftinaverit nubere (parvum enim tempus poft decem menses servandum adjicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus) probrosis inufta notis, honeftioris nobilifque personæ decore & jure privetur. atque omnia , quæ de prioris mariti bonis , vel jure fponfalium , vel judicio defuncti conjugis consecuta fuerat, amitrat

. Dat. 3. Calend. Junii Constantinopoli Eucherio & Syagrio: Conll. 381.

LEX III. lidem Imperatores. Fæminæ quæ , fusceptis ex priore matrimonio filiis , ad fecundas poft tempus luctui ftatutum transierint nuptias, quicquid ex facultatibus priorum maritorum fponfalium jure , quicquid etiam nuptiarum folennitate perceperint , aut quicquid mortis caufâ donationibus factis , aut testamento jure directo, aut fideicommisli, vel legati siculo, vel cujuslibet munificæ liberalitatis præmio ex bonis , ut di&um eft, priorum maritorum fuerint adfecutæ ; id totum , ita ut perceperint, integrum ad filios quos ex præcedente conjugio habuerint, transmittant, vel ad quemlibet ex filiis , dummodo ex iis tantum sit quos

tali successione dignissimos judicamus , in quem contemplatione meritorum liberalitatis fuæ judicium mater crediderit dirigendum: nec quicquam eædem foeminæ ex iisdem facultatibus alienandum in quamlibet extra

[ocr errors]

neam perfonam, vel successionem ex alterius matrimonii conjunctione susceptam præsumant: atque habeant potestatem poslidendi tantum atque fruendi in diem vitæ , non etiam alienandi facultate con cesfâ; nam si quid ex iisdem rebus in alium quemlibet fuerit ab ea translatum, ex maternis redintegrabitur facultatibus, quo illibata ad eos quos ftatuimus liberos bona , & incorrupta perveniant

S. 1. Illud etiam addimus huic legi , ut fi aliquis ex iisdem filiis quos ex priore matrimonio susceptos effe conftabit fortè decesserit (matre jam secundis nuptiis funeftatâ) aliis etiam ex eodem matrimonio progenitis liberis superstitibus, id quod per eandem fucceflionem ab inteftato , vel ex testamento fuæ pofteritatis mater videbitur consecuta, in diem vitæ suæ pro sibi debita portione folâ tantùm poffeffione delatâ, omne iis qui fupererunt ex priore susceptis matrimonio filiis relinquat: nec super iftiusmodi facultatibus teftandi in quamlibet extraneam personam , vel quicquam alienandi habeat potestatem. Quòd si nullam ex priore matrimonio habuerit successionem, vel natus native decesserint , omne quod quoquo modo perceperit, pleno proprietatis jure obtineat , atque in his nanciscendi dominii , & teftandi circa quem voluerit liberam habeat facultatem. Datum 6. Calend. Junii Constantinopoli, Antonio & Syagrio Conf. 382.

Auth. ex Novella 22. cap. 23." In donatione propter nuptias etiam si alius pro viro dederit ; deferit cam proprietas.

Auth. ex Novella 2. cap 1. & ex Novella 22. cap. 2571

Lucrum hoc æqualiter inter liberos lege distribuitur, non arbitrio parer gis permittitur.

Auth. ex Novella 2. cap. 3. Ex teftamento quidem fuccedit mater liberis suis quæ convolavit ad secundas nuptias , ficut institutus quilibet. Ab intestato quoque vocatur , five ante mortem filii, five postea secundas ineat nuptias: sed ab intestato eorum; folum ufumfructum percipiet quæ ex paterna substantia ad filium perve

nerunt: quantum verò ad antenuptialem donationem pertinet,erit fimiliter ut in residuis: omnino ingratitudine & hic contra matrem, fratresque inspecta.

Auth. ex Novella 2. cap. 2. & ex Novella 2 2. cap. 26. Sed fi quis ex his præmoriatur abfque progenie , redit ad matrem dominium, quantum acquiritur ex pacto non existentium liberorum ; refiduum autem conceditur quibuflibet defuncti hæredibus : fi quid ergo ex his aliepaverit, pro suprafcripta portione confirmatur alienatio ; quare fi fola

« 이전계속 »