페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

neque de

omnes dicent glóriam. tua vítulos

Dóminus diluvium inha- grégibus tuis: hircos. bitáre facit : * & fedébit Quoniã meæ funt omnes Dóminus Rex in ætérnữ. feræ filvárum , * juménta

Dóminus virtútem pópu-. in montibus & boves. le suo dabit : Dóminus Cognóvi ómnia volatilia benedicet pópulo fuo in cæli: * & pulchritúdo agri pace.

mecum est. Psalmus 49.

Si esuriero, non dicam D

Eus deorum Dómi- tibi: *meus eft enim orbis

nus locutus eft , * & terræ & plenitúdo ejus. vocávit terram

Nunquid manducabo carA solis ortu usque ad oc- nes taurórum ? * aut sáncáfum : * ex Sion spécies guinem hircorum potábo? decoris ejus.

Immola Deo facrificium Deus manifeftè véniet: * laudis , * & redde AltiffiDeus nofter,& non filébit. mo vota tua.

Ignis in conspectu ejus ex Et invoca me in die tri- . ardéscet , * & in circúitu bulatiónis : ejus tempéstas válida.

& honorificábis ine. Advocábit cælum desúr Peccatóri autem dixit fum, * & terram discér- Deus : * Quare tu enármere pópulum suum.

ras juftítias meas , & assúCongregáte illi fanctos mis testamentum meum > ejus , * qui ordinant tefta- per

os tuum ? méntum ejas super sacri Tu verò odísti disciplificia.

nam : * & projecifti ferEt annuntiábunt coeli juf- mónes meos retrorsum. titiam ejus :

quóniam Si vidébas furem , curréDeus judex eft.

bas cum eo : Divifio Pfalmi 49. adúlteris portionem tuam

[ocr errors]

érnam te,

[ocr errors]

* & cum

& testificábor tibi. * Deus lítia : * & lingua tua conDeus tuus ego fum. cinnábat dolos.

Non in facrifíciis tuis ár- Sedens adversus fratrem guam te: * holocausta au tuuin loquebáris , & adtem tua in confpectu meo vérsus filium matris tuæ funt femper.

ponébasscándalum : * hæc Non accipiam de domo fecuti , & tacui,

[ocr errors][ocr errors]

ne

[ocr errors][ocr errors][merged small]

tyus ego

[ocr errors]

Existimasti iníquè quòd cípite omnes, qui habitátis ero tui símilis : * arguam orbem. te, & státuam contra fa Quique terrigenæ , & ciem tuam.

filii hóminum : simul in Intelligite hæc , qui obli- umum dives & pauper. viscímini Deum :

Os meum loquétur faqurándo rápiat , & non sit piéntiam , * & meditátio qui eripiat.

cordis mei prudentiam. Sacrificium laudis hono Inclinabo in parábolam rificábit me: * & illiciter, aurem meam : apériam quo ofténdam illi falutáre in pfaltério propositiónem. Dei.

meam : Ant. Audi pópulus meus, Cur timéboin die mala?* & loquar , Deus Deus Iniquitas calcánei mei cirfum.

cúmdabit me. £apitulum. Proverb. 4. Qui confidunt in virtúte

E recédant elóquia sua, * &in multitudine divi-.

Dóminiab óculistuis, tiárum fuárum gloriántur. custódi ea in médio cordis Frater non rédimit: rédi- : tui : vita enim funt inve- met homo ? *

non dabit nientibus ea , & univerfæ Deo placatiónem fuam; carni sánitas.

Et prétium redemptionis R.breye. Beáti * Imma ánimæ suæ: * & laborabit culáti in via. R. Beáti. y. in ætérnum, & vivet ad Qui ambulant in lege Dó- huc in finem. mini. * Immaculati. Gló Non videbit interitum, ria. R. Beátia

cùm viderit fapiéntes moV. Pax multa diligénti- riéntes : * fimul insipiens bus legem tuam , Dómi- & tultus períbunt. ne; R. Et non eft illis scán- Et relinquent aliénis dividalum. Pf: 118.

tias fuas : * & fepulcra Preces, si dicendæ fint, eórum domus illorum in habentur fuperius , pag. 55. ætérnum. Oratio conveniens.

Tabernácula eórum in AD SEXTAM. progénie & progénie : Hymnus, pag. 24.

vocaverunt nomina sua in
Ant. 2. D. Os meum. terris fuis.
Pfalmus 48.

Et homo cùm in honóre
Udíte hæc

omnes effet , 'non intellexit : *
gentes: * áuribus per- comparátus est juméntis

[ocr errors]

A

infipiéntibus , & símilis Corrupti sunt, & abomifa&us eit illis.

nábiles facti sunt in iniquiHæc via illórum scánda- tátibus : * non eft quifaciat Jum ipfis : * & póftea in bonum. ore suo complacébunt. Deus de cælo profpexit Sicut oves in inferno pófi- fuper filios hominum, * ut tisunt:*mors depásceteos. vídeat fieftintelligens , aut.

Et dominabúntur eorum requirens Deum. justi in matutino : * & au- Omnes declinavérunt xilium eórum veteráscet in fimul inútiles facti sunt: inferno a glória eórum. non est qui fáciat bonum,

- Verúmtamen Deus ré-. non eft ufque ad unum.dimet ánimam meam de Nonne fcient omnes qui manu inferi, * cùm accé- operántur iniquitátemi; perit me.

qui dévorant plebem mea Divifio Pfalmi 48.

ut cibum panis.

Deum non invocayéNE

factus fúerit homo, runt : * illic trepidavérunt & cùm multiplicáta fúerit timóre , ubi non erat timor. glória domus ejus. Quóniam Deus dissipa

Quóniam' cùin interierit: vit ofla eorum qui hominon fumet ómnia : * neque nibus placent : confúst descéndet cum eo głória funt, quóniam Deus fpreejas.

vit eos. Quia ánima ejus in vita Quis dabit ex Sion faluipsius benedicétur: * con táre Israel? * cùm convétfitebitur tibi càın beneféce- terit Deus captivitátem ris ei.

plebis fuæ, exultábit JaIntroíbit ufque in proge- cob, & lætábítur lsrael. nies patrum suorum : * & Ant. Os meum loquétur usque in ætérnum non vi= sapientiam , & meditátio. débit lumen.

cordis mei prudéntiain. Homo cùm in honóre Capitulum. 1. Joan. 5. effet , non intellexit :* Æc eft charitas comparátus eft jumentis insipiéntibus , & similis todiámus' : & mandáta factus eft illis.

ejus grávia non funt. Psalmus 52: R. breve. Quam dúlcia Ixit insipiens in corde faucibus meis * Elóquia fuo: * Non eft Deus.- tua, Dómine! R. Quam.

Hericháritas Dei.

[ocr errors]

nus meas.

Q Deus his qui recto die ; * & caftigátio miea

Super mel ori ineo. Ideo convertétur pópu

Elóquia. Glória. R. lus meus hic , * & dies Quam. Ps. 118.

pleni inveniéntur in eis. 3. Justítiæ Dómini rec

Et dixérunt : Quómodo tæ , R. Lætificantes corda. fcit Deus; * & fi eft fciénPf. 18

tia in Excélfo ? Preces , si dicendæ fint , Ecce ipfi peccatores , & habentur superius pag. 55. abundantes in fæculo,

Orațio conveniens. obtinuerunt divitias.
AD NONAM. Et dixi: Ergo fine caufa
Hymnus , pag. 26. justificávi cor meum, * &
Ant. 8. d. Deus. lavi inter innocéntes ma-

Psalmus 72.
Uàm bonus Ifrael Et fui tota

mea funt corde!.

in matutinis. . Mei autem pene moti Si dicebam : Narrabo funt pedes :

pene effúfi fic ; * ecce natiónem filión. funt gressus mei. rum tuórum reprobávi.

Quia zelávi fuper ini Existimabam ut cognófo quos, pacem peccato cerem hoc, * labor eft ante rum videns.

Quia non est respectus Donec intrem in fanctuá morti eórum: * & firma- - rium Dei, * & intélligam méntum in plaga eórum. in noviflimis eorum.

. In labóre hominum non Verúmtamen propter dosunt, * & cum hominibus los posuísti eis : * dejecifti non flagellabúntur. eos dum allevaréntur.

ideo ténuit eos fupér- Quómodo facti sunt in bia; * opérti sunt iniquitá- desolationem ? súbito dete & impietáte fua. fecérunt, periérunt prop

Pródüt quasi ex adipe ini- ter iniquitátem suam. quitas eórum:* tranfierunt

Velut sómnium furgenin afféetum cordis. tium, Dómine, * in civitá-,

Cogitavérunt & locúti te tua imáginem ipsórum frınt nequitiam: * iniquitá- ad nihilum rédiges. tem in excélso locúti funt. Quia inflammatum eft.

Posuérunt in coelum os cor meum , & renes mei fyum ; * & lingua eórum commutáti funt: * & ega transívit in terra,

ad nihilum reda&tus sum,

me :

[ocr errors]

& nefcivi.

Dixi iniquis : Nolite iniUt jumentum factus fum què ágere. ; * & delinapud te : * & ego femper quéntibus: Nolite exaltáre tecum.

cornu. Divifio Pfalmi 72. Nolite extollere in altum

nolite teram

& loqui adversus Deum iniin voluntáte tua deduxisti quitátem. me:* & cum glória fusce Quia neque ab Oriénte , pilti me.

neque ab Occidente , neQuid enim inihi eft in que a desértis montibus : cælo ? * & a te quid vó- quóniam Deus judex eft. lui fuper terram

Hunc humíliat , & hunc Defécit caro mea , & exáltat:

quia calix in cor meum: * Deus cordis manu Dómini vini meri mei, & pars mea Deus in plenus misto. ætérnum.

Et inclinávit ex hoc in Quia ecce qui elongant hoc:verumtamen fæx ejus : se a te, períbunt : * per- non eft exinaníta: * bibent didísti omnes qui fornicán- omnes peccatores terræ. tur abs te.

Ego autem annuntiába Mihi autem adhærére in fæculum,* cantáboDeo Deo bonum est: * póne-. Jacob. re in Dómino Deo fpem. Et ómnia cornua peccameam.

tórum confringam : * & Ut annuntiem omnes exaltabúntur cornua justi. prædicatiónes tuas in Ant. Deus cordis mei portis filiæ Sion.

& pars mea Deus in ætérPsalmus 74. Onfitebimur tibi De Capitulum. Heb. 12. us :

Ccefsiftis ad Sion mon. & invocábimus nomen tuum.

vi mediatorem Jefum ; viNarrábimus mirabília déte ne recufétis loquéntua : cùm accépero tem tem. pus, ego juftítias judicábo. R. breve. Utinam * Di

Liquefáéta eft terra , & rigántur viæ meæ. B. Uti-" omnes qui hábitant in ea: nam. V. Ad.custodiéndas ego confirmávi colúmnas justificationes tuas. * Diriejus,

gántur. Glória.R. Utinam.

Ey

[ocr errors]

num.

« 이전계속 »