페이지 이미지
PDF
ePub

* lingua

evéllet te,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a pu:

tem magis , quàm loqui Quóniam declinavérunt æquitátem.

in me iniquitátes: * & is - Dilexisti ómnia verba ira molésti erant mihi. præcipitationis ,

Cor meuinconturbátum dolósa.

est in me : * & formido Proptérea Deus déftruet mortis cécidit super me. te in finem :

Timor & tremor venés & emigrábit te de taberná- runt fuper me: * & con. culo tuo,& radícem tuam texérunt me tenebræ. de terra viventium.

Et dixi: Quis dabit mihi Vidébunt justi & timé- pennas ficut colúmbæ ? * bunt, & fuper eum ride- & volábo & requiefcam. bunt,

& dicent: Ecce Ecce elongávi fúgienis : homo , qui non pósuit & manfi in folitúdine. Deum adjutórem fuum :: Expectábam eum , qui

Sed fperávit in multitú- falvum me fecit dine divitiarum suárum: * fillanimitáte fpiritus , & & præváluit in vanitate tempeftáte. fua.

Præcipita , Dómine , diEgo autem ficut oliva vide linguas eórum: * quó fructifera in domo Dei: * niam vidi iniquitátem & fperávi in misericórdia Dei contradictionem in civit in ætérnum , & in sæcu• táte. lum fæculi.

Die ac noéte circúmdabit Confitébor tibi in fæcui eam super muros ejus ini lum quia fecifti : * & ex quitas : * & labor in mé.. pe&tábonomen tuum,quó- dio ejus , & injustítía...." niam bonum est in conf Et non defécit de platéis péltu fanctórum tuórum.' ejus: * usúra , & dolus. ». Pfalmus 54.

Quóniam si inimicis tiónem meam , & ne fuftinuifsem átique. defpexeris deprecationem Et fi is qui oderat me meam: * intende mihi, & fuper me magna locútus exáudi me.

fuiffet ; * abfcondiffem me Contristátus fum in exer- fórfitan ab eo. citatióne mea; *& con. Tu vero homo unanit turbátus fum a voce ini- mis , * dux meus , & nomici, & a tribulatione pec- tus meus, Eatóris.

Qui fimul mecum dulces

[ocr errors]
[ocr errors]

V . ..

[ocr errors]
[ocr errors]

meus :

capiébas cibos ; * in domo ætérnum fluctuationemt
Dei ambulávimus cum justo.
consensu..

Tu vero, Deus, dedúe.
"Véniat mors super illos;* ces eos in puteum ip
& descendant in inférnum téritus.
viventes.

Viri sánguinum, & do-Quóniam nequitiæ in ha- lófi non dimidiábunt dies bitáculis eorum , * in mé- fuos : * ego autem

fperádio eórum.

bo in te , Dómine. Ego autem ad Deum cla Ant. Ne defpexeris, mávi; * & Dóminus, fal- Dómine , deprecatiónemyábit mes

meam : intende mihi, & Divisio Psalmi 543

exáudi me.

& IN II. NOCTURNO.. meridie narrábo, & Ant. 2, D. Fáctus es.. annuntiábo : & exáu Pfalmus $8. diet, vocem meam.

E Rédimet in pace ánimam

Ripe me dé inimicis

, meam ab his , qui appro- & ab insurgéntibus in me pinquant mihi : quó- libera me. niam inter multos: erant Eripe me de operántibus mecum.

iniquitátem ; * & de viris Exáudiet Deus , & hu- sánguinum falva me :: miliábit illós, * qui est an Quia ecce ceperunt ánie te fæcula.

mam meam.,

'* irruérunt - Non enim eft illis com- in me fortes. mutatio , & non timués Neque iniquitas mea tünt Deum : * exténdit neque peccatum meam: manum fuam inretribuén, Dómine: * sine iniquitáte doa

cucúrri , & diréxi. Contaminavérunt testa-. Exurge in occursummeū méntum ejus, divíli sunt: & vide : * & tu, Dómiab ira vultus ejus : * & ne Deus virtútum, Deus appropinquavit cor illius. Ifraeli 9: Moliti funt fermónes Intende ad" visitándas ejus super óleum, * & ipfi omnes gentes : non maifuntjácula. Ci

sereáris

ómnibus qui ope-Jata, super Dóminum rántur iniquitátem. euram. tuam , & ipfe te Converténtur ad vefpe-. enútriet : non dábit ini ram,& famem patientur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Deus meus,

Deus meus,

et canes ; * & circuíbunt fúerint saturati, & mure civitátem.

murábunt. Ecce loquéntur in ore Ego autem cantábo fore fuo, & gládius in lábüs titúdinem tuam : * & exal: eorum : quóniam quis, tábo mane misericórdiam audivit :

tuam. Et tu , Dómine , deride Quia factus es süscéptoc bis eos: *ad nihilum dedú- meus,*& refúgium meum ces omnes gentes.

in die tribulatiónis meæ. · Divisio Pfalmi 58. Adjútor meus, tibi psalOrtitúdinem ineamad lam; quia Deus susceptor.

quia meus.es: Deus susceptor meus es:

misericórdia mea. misericórdia Psalmus 63. we in te te mihi fu- Exemdineamusumadienio per inimícos meos, ne ocu precor : * a timóre inimiz cidas eos : * nequándo ci éripe ánimam meam, obliviscántur pópuli mei. Protexisti me a conyén.

Dispérge illos in virtúte tu malignantium, * a mul tua, & depóne eos, titúdine operántium ini. protéctor meus, Dómine. quitátem.

Delictum oris. eórum Quia exacuérunt:ut glár fermónem labiárum. ipsós dium linguas suas : *intena tum;* & comprehendándérunt arcum rem amátur in supérbia sua. ram , ut sagittent in occúl

Etde execratióne & men- tis immaculatum. dácio annuntiabúntur, in, Súbito sagittábunt eum, consummatióne. : * in: ira & non tiinebunt: * firmaa consummatiónis, , & non vérunt sibi sermónem nem erunt.

quam. Et fcient quia Deus do Narravérunt ut abfcón minábitur. Jacob., * & fi- derent laqueos, aium terræ.

runt: Quis vidébit eos Converténtur ad véspe Scrutáti sunt iniquitáram, & famem patiéntur tes : * defecérunt scrután. at canes ,

* & circuíbunt tes scrutinio. civitátem.

Accédet homo ad corIpfi dipergenturad man- altum : * & exaltabitur

cándum* vero non Denso

* dixéo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& per

[ocr errors]

Sagittæ parvulorum fac- fecúti funt me inimíci mei tæ funt plagæ eórum: * & injúste : * quæ non rápui ; infirmátæ funt contra eos tunc exolvebam. linguæ eorum.

Deus, tu fcis infipiéntiam Conturbáti funt omnes meam: * & deli&ta mea a qui videbant eos , & t- te non funt abscóndita. muit omnis homo.

Non erubescant in me Et annuntiavérunt ópera qui expéétant te , DómiDei, * & facta ejus intel- ne , * Dómine virtútum. lexérunt.

Non confundántur fuper Lætabitur jaftus in Dó- me, * qui quærunt te, Deus mino , & fperábit in eo :* Ifrael. & laudabúntur omnesrec Quóniam propter te sustiti corde.

riui opprobrium: * opéruit Ant. Factus es , Dómi- confúsio fáciem meam. ne , fufceptor meus, & Extraneus factus fum fefúgium meum in die fratribus meis tribulatiónis meæ. regrinus filiis matris meæ. IN III. NOCTURNO. Quóniam zelus domus

Ant. 4. a. Quóniam tri- tuæ comédit me : & balor.

opprobria exprobrántium Pfalmus 68. tibi ceciderunt super me. fac,Deus* Et opérui in jejúnio ani

& faltung aquæ ufque ad ánimam eft in opprobrium mihi. meam.

Et pofui veftiméntum Infixus fum in limo pro- meum cilícium : * & fac fúndi,

& non eft fub- tus sum illis in parábolam. ftántia.

Adversum me loquebánVeni in altitúdinem ma- tur qui sedébant in porta, ris ; * & tempeftas de- & in me pfal ébant qui bie

bébant vinum. Laborávi clamans,rauca

Ego verò oratiónem factæ funt fauces meæ :

meam ad te , Dómine : defecérunt oculi mei, dum tempus beneplaciti,Deus. spero in Deum meum. In multitúdine miseri

Multiplicáti funt fuper córdiæ tuæ exáudi me, capillos cápitis mei, * qui in veritáte salútis tuæ. odérunt me gratis.

Eripe me de luto Confortáti funt qui per non infigar : * libera me

Squonam finceraverunt mam meamin

mérsit me.

tuam.

ab iis qui oderunt me , & Obfcuréntur* óculi eóde profundis aquárum. rum ne videant, * & dor:

Non me demérgat tem- fum eorú femper incúrva. peftas aquæ , neque ab Effúnde fuper eos iram sórbeat me profúndum, tuam , * & furor iræ tuæ neque úrgeat fuper me pú- comprehendat eos. teus os fuum.

Fiat habitatio eórum deDivisio Pfalmi 68. serta : * & in tabernáculis E Xándi me, Dómine; eórum non fit qui inhábimisericórdia tua : * fecún Quóniam quem tu perdum multitudinem misera. cussisti , perfecuti funt: tiónum tuárum refpice in & fuper dolorem válne me.

rum meorum addiderunt. - Et ne avértas fáciem tuam Appóne iniquitátem fua púero tuo : * quóniam per iniquitátem eorum : * tribuior , velociter exáudi & non intrent in justítiam 'me. * Inténde ánimæ meæ , & Deleántur de libro vilibera eam : propter ini- ventium

& cum juftis micos meos éripe me.

non fcribántur. Tu fcis improperium Ego fum pauper & domeum & confufiónem lens : * falus tua , 'meam,

* & reverentiam fufcépit me. meam.

Altera divisio Psalmi 68.

Audábo nomen Dei omnes qui tríbulant me: impropériū expectávit cor gnificábo eum in laude. meum & misériam. Et placébit Deo fuper vi

Et fuftínui qui fimul con- tulum novéllum, * córnua tristarétur , & non fuit ; producentem & úngulas. & qui consolarétur, & Vídeant páuperes

& lanon invéni.

téntur : * quærite Deum, Et dedérunt in efcam & vivet ánima veftra. meam fel, * & in siti mea

Quóniam

exaudívit páde potavérunt me acéto.

& Fiat menfa'eorum coram vincos fuos non defpéxit. ipfis in laqueum, * & in Laudent illum coeli & retributiónes, & in fcán- terra mare & ómnia dahım

reptilia in eis.

Deus,

in confpe&u tuo funt L Au cántico, * & ma

peres Dominus

« 이전계속 »