페이지 이미지
PDF
ePub

meos.

[ocr errors]

*

eos.

non timebo quid fáciat tradidit me. mihi homo.

Aperite mihi portas Dóminus mihi adjútor :* juftitiæ ; ingréslus in eas & ego despiciam inimícos confitebor Dómino :*hæc

porta Dómini , justi intraBozum eft confidere in bunt in eam. Dómino , * quàm confi Confitebor tibi quóniam dere in hómine.

exaudisti me; * & factus Bonum eft fperáre in es mihi in falutem. Dómino , * quàm fperáre Lápidem quem reprobain principibus.

vérunt ædificantes, hic Omnes gentes circuiérūt factus est in caput ánguli. me;& in nomine Dómi A Dómino factum est ni quia ultus sum in eos.

istud ; * & eft mirábile Circumdántes circumde- in óculis nostris. dérunt me , * & in nomine Hæc eit dies, quam fecit Dómini quia ultus sum in Dóminus :* exultemus &

lætémur in ea. Circumdedérunt me ficut O Dómine , falvum me apes , & exarsérunt ficut fac, ô Dómine, benè profignis in fpinis ; * & in peráre: * beneditus qui nómine Dómini , quia ul- venit in nomine Dómini. tus sum in eos.

Benedíximus vobis de Impulsus evérsus sum ut domo Dómini : * Deus caderem; * & Dóminus Dóminus, & illúxit nobis. fuscepit me.

Constituite diem folémFortitudo mea , & laus nem in condénsıs, * uíque mea Dóminus;* & faétus ad cornu altáris. eft mihi in falátem.

Deus meus es tu,

& Vox exultatiónis & falú- conñtébor tibi ; tis, * in tabernáculis justó- meus es tu, & exaltábo te.

Confitebor tibi quóniam Dextera Dómini fecit exaudisti me ; * & factus virtútem, dextera Dómini es miri in falutem. exaltávit me ;

dextera Confitemini Dño quóDórnini fecit virtútem. niam bonus, * quóniam in Non móriar, sed vivam;* fæculum mifericordia ejus. & narrábo ópera Dómini. Pfalous 118.

Caftigans Caltigávit me Esti immacuiti in Dóminus; * & morti non

B

via , * qui ámbilan

* Deus

rum.

iniquitátem , in viüs ejus R Eivifica me, * & cul

ego

in lege Dómini.

tuas. Beáti , qui scrutantur In justificatiónibus tuis testimónia ejus, * in toto meditábor:*non obliviscar corde exquirunt eum.

sermónes tuos. Glória, qui

Divisio Psalmi 118.

Etribue fervo tuo, ambulavérunt.

Tu mandásti, *mandáta tódiam sermónes tuos. tua custodiri nimis.

Revéla óculos mecs, Utinam dirigántur viæ & considerábo mirabilia meæ, ad custodiendas de lege tua. justificatiónes tuas ! Incola

sum in terra, Tunc non confúndar, non abfcóndas a me mancùm perspexero in ómni- dáta tua. bus mandatis tuis.

Concupivit ánima mea Confitéhor tibi in direc- desideráre juftificatiónes tióne cordis , * in eo quòd tuas , * in omni témpore. didici judicia justítiæ tuæ. Increpásti supérbos Justiñcatiónes tuas cul- maledicti qui declinant a tódiam ; non me dere- mandatis tuis. linquas usquequaque. Aufer a me opprobrium

In quo corrigit adolescén- & contemptum ; * quia tior viain suam ? *in custo- testimónia tua exquisivi. diéndo sermónes tuos. Etenim sedérunt prínciIn toto corde meo ex- pes

& adversum ine quisivi te ne repéllas loquebántur ;* fervus aume a mandátis tuis.

tem tuus exercebatur in In corde meo abscóndi justificatiónibus tuis. elóquia tua, * ut non pec

Nam & teftimónia tua

meditátio mea eft , * & Benedictus es, Dómine:* consilium meum justificadoce me justificationes tiónes tuæ. tuas.

Adhæsit pavimento ániIn labiis meis , *pronun- ma mea, * vivifica me setiávi ómnia judícia oris tui. cúndùm verbum tuum.

In via testimoniórum Vias meas enuntiavi , quórum delectatus fum , & exaudisti me : * doce ficut in ómnibus divitiis. me justificatiónes tuas.

In mandátis tuis exercé Viam juftificatiónum tuhor ; * &confiderábo vias árum inkrue me;* &exere

çem tibi,

[ocr errors]

cébor in mirabilibus tuis. coætérna majeftas.

Dormitávit án ma mea Qualis Pater, talis Filpræ tædio: * confirma me us;* talis Spiritus fanctus. in verbis tuis.

Increátus Pater , inViam in quitátis amóve creátus Filius , * increátus a me ; * & de lege tua Spíritus sanctus. milerére mei.

Imménsus Pater , im Viam veritátis elégi: *ju- ménius Filius , *imménsus dícia tua non fum oblitus. Spiritus fanctus.

Adhæfi teftimoniis tuis, Ætérnus Pater , ætérnus Dóm ne : * noli me con- Filius , * ætérnus Spiritus fundere.

fanétus : Viam mandatórum tuó Et tamen non tres ætérrum cucurri,"cum dilatasti ni; * fed unus ætérnus. cor meum. Glória Patri. Sicut non tres increáti ,

Sequens Symbolum dici- nec tres immenfi ; * fed tur, nuand) fit Oficium de unus increátus , & unus Dominica , nisi aliter no- imméntus. tetur.

Similiter omnipotens

effe ,

Filius ,

ante ómnia omnipotens Spiritus fancopus est , ut téneat Ca- tus : thólicain fidem ;

Et tamen non tres omQam nisi quifque inte- nipoténtes; * fed unus oingram inviolatámque fer- nipotens. váverit , * abfque dubio Ita Deus Pater , Deus in ætérnum peribit.

* Deus Spiritus Fides autein Catholica fanćtus : hæc eft;ut unum Deum in Et tamen non tres Trinitáte , * & Trinitátem Dii ; * fed unus est Deus. in unitáte venerémur. Ita Dóminus Pater Neque confundentes per- Dóminus Filius,

* Disónas, * neque fubftántiam minus Spíritus fanctus. separántes.

Et tamen non tres DóAlia eft enim persona mini ; * fed unus eft DóPatris ; ália Filii ; * alia minus. Spiritûs fanéti.

Quia ficut fingillátim Sed Patris , & Filii , & unamquámque personam, Spiritûs fancti una est divi- Deum ac Dóminum con

æquális glória, fitári Christiánâ veritáte

[ocr errors]

nitas ,

compéllimur ; * ita tres & homo eft. Deos aut Dóminos di Deus eft ex fubftantia Pa. cere Catholicâ religióne tris ante fæcula génitus ; * prohibémur.

& homo eft ex fubftantia Pater a nullo eft fa&tus,* matris in fæculo natus. nec creátus , nec génitus. Perfeétus Deus,perfecius

Fílius a Patre folo eft ; * homo;tex ánima rationali non factus, nec creátus , & humána cárne subsisfed ginitus.

tens. Spiritus fanctus a Patre Æquális Patri fecúrdum & Filio;* non factus, nec divinitátem; *minor Patre creátus , nec génitus , fed fecúndum humaritátem. procédens.

Çui licèt Deus fit & Unus ergo Pater , non homo;* non duc tamen, tres Patres ; unus Filius , sed urus eft Chriftus. non tres Fili; * unus Spi Unus autem non conritus fanctus, non tres versione divinitátis in care Spiritus fancti.

nem ; * fed assumptióne Et in hac Trinitáte nihil humanitatis in Deum. prius aut poftrius , nihil Unus cmnino non conmajus aut minus;*fed totæ fusione fubftántiæ ; * fed tres persónæ coætérniæ fibi unitáte persónæ. funt & ccæquáles.

Nam ficut ánima raIta ut per ómnia , ficut tionális & caro unus eft jam fuprà di&um eft , * homo,* ita Deus & homo & únitas in Trinitáte , & unus eft Chriftus : Trinitas in unitáte vene Qui paffus eft pro falute ránda sit.

noftra, descendit ad infeQui vult ergo falvus ros; tértiâ die resurrexit elle ita de Trinitáte a mórtuis : séntiat.

Ascendit ad coelos , fedet Sed necessárium est ad ad dexteram Dei Patris ætérnam salutem , * ut In- omnipotentis ; * inde vencarnationem quoque Dó- túrus eft judicáre vivos & mini nostri Jesu Chrifti mórtuos : fidéliter credat.

Ad cujus adventum omEft ergo fides recta , ut nes homines resúrgere hacredámus & cófiteámur,* bent cum corporibus suis,* quia Dóminus nofter Jesus & reddituri funt de factis Chriftus Dei Filius, Deus própris rationem :

[ocr errors]

tuâ nos

Et qui bona egérunt , cipłum hujus dici nos ibunt in vitam ætérnain; pervenire fecisti, qui verò mala , in ignem hodie falvâ virtúte , ut ad ætérnum.

nullum declinémus peccáHæc est fides Catholica, tum , sed semper ad tuam quam nisi quifque fidéliter justítiam faciendam noftra firmitérque crediderit, sal- procédant elóquia, dirigánvus

esse non póterit. tur cogitationes & ópera; Glória Patri.

Per Dóminum nostrum Ant. Deus meus es tu & Jefum Chriftum Filium confitebor tibi,Deus meus tuum , qui tecum vivit & es tu & exaltábo te. regnat in unitáte Spiritûs C.zpitulum. 1. ad Tim. 1. fanéti Deus, per omnia R Egi fæculórum im- fæcula fæculórum.

, Deo , honor & glória in $. Dóminus vobiscum; fæcula fæculórum, Amen. R. Et cum spíritu tuo.

R. Deo grátias. ♡. Benedicámus DómiF. breve, Christe Fili no. R. Deo grátias. Dei vivi,* Miserére nobis. Deinde in choro legitur Reperitur. Christe Fili Dei Martyrologium , in cujus vivi, miserére nobis. ¥. fine refpondetur , Deo grá. Qui fedes ad dexteram tias. & ftatim HebdomadaPatris; [Hic Verfus quan- rius dicit alta voce : doque mutandus est, ut no V. Pretiosa in conspectu tatur in propriis locis. ] * Dómini , R. Mors SancMiferére nobis. Gloria tóruin ejus. Pf. 115. Patri , & Filio , & Spirítui Et absolut. fine Dóminus fancto. Repetitur. Christe vobifcum,& fine Oréinus. Fili Dei vivi , miserére nobis. Mat.16. Tob.8. Hebr. 1. Sancti intercédant pro

V. Exurge , Dómine , nobis ad Dóminum , ut adjuva nos. R. Et rédimé nos mereámur ab eo adjunos propter nomen tuum. vári , & falvári , qui vivit

& regnat in fæcula fæcuv. Dóminus vobíscum; lórum. R. Amen. R. Et cum spíritu tuo. Postea dicitur, v.Deus in Orémus.

adjutórium meuminténde.

R. Dómine ad adjuvánpotens , qui ad prin- dum me festína ; PS. 69.

S

[ocr errors]

D Domine Deus omní

« 이전계속 »