페이지 이미지
PDF
ePub

PSALT ERIUM

DISPOSITUM PER HEBDOMADAM.

DOMINICA AD MATUTINUM.

Ante Matutinum dicitur fecretò. P

cælis: fan&tificétur no- Maria Virgine: pasius. men tuum : advéniat re- Póntio Piláto , crucifixus, gnum tuum : fiat volúntas mórtuus, & sepultus: deltua, ficut incælo, & in ter- céndit ad inferos; tértiâ die ra : panem noftrum quoti- resurrexit a mórtuis:afcéndiánum da nobis hodie:& dit ad cælos;sedet ad díxdimitte nobis debita noftra, teram Dei Patris omnipoficut & nos dimittimus de- téntis : inde ventúrus est bitóribus nostris:& ne nos judicáre vivos &mórtuos. indúcas in tentatiónem:fed Credo in Spiritum sanclibera nos a malo. Amen. 'tum : sanctam Ecclésiam A

Ve,María,grátiâ ple- Catholicam ; fanctórum

na , Dóminus tecum: communionem : remiffićbenedícta tu in mulieribus, nem peccatórum : carnis & benedictus fru&us yen- resurrectionem : vitam tris tui Jesus.

ætérnam. Amen. Sancta María , Mater Deinde clarâ voce dicitur, ,

Omine

lábia mea tóribus

D

apéries ; mortis noftræ. Amen. R.Et os meum annuntiaRedo in Deum, Patré bit laudem tuam. PS: 50.

Crea

[ocr errors]

tórem cæli & terrae Eus, in adjutóriun

in Jesum Christum, Filium R. Dómine ad adjuvánejus únicum, Dóminum dum me festína. PS: 69. poftrum:qui conceptus eft Glória Patri , & Filio , Pars Æstivalis.

A

& Spirítui fanéto ; trum ;* Veníte adorémus.

Sicut erat in principio, & Hódie fi vocem ejus aununc & femper : & in diéritis nolíte obdurare fæcula fæculórum. Amen. corda veftra; ficut in exaAlleluia.

cerbatióne secúndum diem Invitatorium, Dóminum tentatiónis in deserto , ubi Deum noftrum ; * Veníte tentavérunt me patres vefadorémus.

tri, probavérunt & videRepetitur , Dóminum runt ópera mea. Deum noftrum; * Veníte * Veníte adorémus. adorémus.

Quadraginta annis próPfalmus 94. ximus fui generatióni huic, V

mino; jubilémus Deo corde;ipfi vero noncognosalutári noftro:præoccupé vérunt vias meas , quibus mus fáciem ejus in con- jurávi in ira mea, fi introifessióne , & in psalmis ju- bunt in réquiem meam. bilémus ei.

Dóminum Deum nof Dóminum Deum nos- trum;* Veníte adorémus. trum;* Veníte adorémus. Glória Patri, & Filio, &

Quóniam Deus magnus Spirítui sancto ; Sicut erat Dominus,& Rex magnus in princípio , & nunc & fuper omnes Deos : quó- femper,& in fæcula fæcuniam non repéllet Dómi- lórum. Amen. nus plebem suam, quia in * Veníte, adorémus. manu ejus sunt omnes Deinde repetitur Invitafines terræ , & altitúdines torium, Dñúin Deum nofmóntium ipfe confpicit. trum ;* Veníte adorémus. * Veníte adorémus.

Hymnus. Quóniam ipsius est mare

plices ; dam fundavérunt manus Huc fefta vos dies vocat, ejus ; veníte adorémus, & Quam tot Deus miraculis, procidámus ante Deum: Mundo veréndam réddidit. plorémus coram Dómino ÆTÉRNUS,hâc die, Pater qui fecit nos ; quia ipfe eft Orbem volendo cóndidit: Dóminus Deus nofter : Hinc nata primum témnos autem pópulus ejus , pora & oves páscuæ ejus. Cursú perénni prófluunt.

Dóminuin Deum nof Qui fponte mortens

& ipfe fecit illud , &zácieA DITE templa súp

[ocr errors]

* &

pértulit

fed tanquam pulvis quein Christus , revíxit hâc die : prójicit ventus a fácie terHinc nostra firmátur fides, ræ. Et certa vitæ fpes manet. Ideo non resurgent impü Hæc ipfa lux , lapsum in judicio : * neque peccapolo

tores in concilio justorum. Te vidit , alme Spiritus ,

Quóniam novit Dómi-
Micánte flammâ, grátiæ nus viam justórum :
Mundo feréntem munera. iter impiórum períbit.

O fempiterna Trinitas , Glória Patri , & Filio :
Quam vindicas diem tibi, & Spirítui fancto.
Fac , tota fit semper tui Sicut erat in principio &
Cultu facráta Núminis. nunc & femper : * & in
ETÉRNE tu Verbi Pater, fæcula fæculóruin. Amen.
Ætérae Fili par Patri , Hi øv. Glória, & Sicut
Et

par utrique Spíritus , erat,dicuntur in fine PsalTibi , Deus , fit glý ia. morum & Divifionum Amen.

atque etiam Canticorum IN I. NOCTURNO, nifi aliter notetur, Art. 3.coni.a. Beátus vir. Ant. Beátus vir qui in

Asteriscius hic * niat me- lege Dómini meditábitur diuionem & paufam.

die ac nocte.
Pfalmus 1. Ant. 4. E. Servite.

Pfalmus 2.
in consilio impiórum,

Uare fremuérunt & in via peccatorum non gentes : * & pópuli stetit : * & in cathedra meditati funt inínia ? peftilentiæ non fedit. Astiterunt

reges Sed in lege Dómini vo & principes convenérunt lúntas ejus:*& in lege ejus in unum :

* adversus meditábitur die ac noéte. Dóminum , & adversus

Et erit tanquam lignum Christum ejus. quod plantátum eft fecus

Diruinpámus vincula decíríus aquárum : * quod eórum: * & projiciámus ftuctum fuum dabit in a nobis jugum ipfórum. témpore fuo.

Qui háb tat in cælis irEt folium ejus non déflu- ridebi eos : * & Dóminus et;t& ómnia quæcúmque subíannábit eos. faciet , profperabúntur. Tunc loquétur ad eos Non fic impü , aon fic; in ira sua : & in furore

Q

terræ ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

iam.

firo contur!ábit eos. Tu autem Dómine

ego autem conftitátus fuscéptor meus es : suuri rex ab eo super Sion glória mea , & exáltans montem sanctum ejus : caput ineum. predicans præcéptū ejus. Voce meâ ad Dóminum

Dóminus dixit ad me : clamávi : * & exaudívit Filius ineus

es tu , ego me de monte fanéto suo. hódie génui te.

Ego dormivi , & foporáPóstula a ine & dabo tus fum; * &exurréxi, quia tibi gentes hæreditátem Dóininus fufcepit me. tuam : & poffeffionem Non timebo millia pótuam térininos terræ. puli circumdantis me :

Reges eos in virga exurge Dómine ; falvuin férrea : * & tanquam vas me fac , Deus meus. tigali confringes cos. Quóniam tu percussisti

Et nunc reges intelligite:* omnes adversantes mihi eradimini qui judicátis ter- fine caufa ;* dentes pec

catórum contrivisti. Servíte Dómino in ti Dómini eft falus ; * & inóre : * & exultáte ci fuper pópulum tuum becum treinóre.

nedictio tua. Apprehendite discipli Ant. Exurge Dómine ,' riain nequindo irascátur falvum me fac Deus meus. Dóminus ; * & percátis

* & pereátis . In náctibus extollite de via jufta.

manus vestras in Sanéta : Cum exarferit in brevi R. Et benedicite Dóira ejus : * beáti omnes minuin. Pf. 133. qui confidunt in eo. Post Versiculum cjuflibet.

Anz. Servíte Dómino in Nocturni dicitur fécrciò timóre, &exultate ei cum Pater noiter , &c. usque trembie.

ody. Et ne nos indúcas Arzt. 8. G. Exúrge.

in tentatiónem. R. Sed Pfalmis 3:

libera nos à malo. Omine , quid mul A folutiones & Benedic'

tiplicátisunt qui tribu- tiores habentur ante Pfile laat nie: * multi infurgunt terim.. advériuin me.

Leftiones cum Reponsoriis Mu'ti dicunt ánimz haben::lr , vel in Proprio de

non eft falus ipli Tempore , vel in Proprio is Deo ejus,

Swiftoriin.

A

[ocr errors]

*

[ocr errors]

mea :

Hæc omnia observantur ejus , & ignis a fácie in fingulis Notturnis , nisi ejus exarsit : cartónes aliter notetur.

fuccénsi sunt ab eo. IN II. NOCTURNO. Inclinávit cælos & Ant. 6. F. Deus meus. descendit : * & calgo sub

Pfalmus 17. pédibus ejus. D ligam te, Dómine

Et ascendit super Chéruen

bim , & vclávit:* volávit Dóminus firmaméntum fuper pennas ventórum. meum,&refúgium meum, Et póluit tenebras latíbu& liberátor meus.

lum fuum:in circúitu ejus Deus meus adjútor tabernáculum ejus;*tenemeus,* & sperábo in eum. brósa aqua in nubibus áeris. Protéctor meus

&

Præ fulzére in conípéciu comu falutis meæ , & ejus nubes tranfierunt , susceptor meus.

grando, & carbónes ignis. Laudans invocabo Dó Et intónuit de cælo Dó. minum : * & ab inimícis minus, & Altiiliin.us dedit meis falvus ero. vocer suam : * grando &

Circumdedérunt me do- carbónes ignis. lores mortis;* & torrentes Et mifit fagittas suas , & iniquitátis conturbavérunt dislipávit eos : * fúlgura me.

multiplicávit , & conturDolores inférni circum- bávit eos. dedérunt me: 'præoccupa

Et apparuerunt fontes vérunt me laquei mortis. aquáruin , * & reveláta

In tribulatióne mea in- sunt fundainénta orbis tervecávi Dóminum, *& ad rárum Deum meum clamávi. Ab increpatione tua ,

Et exaudivit de templo Dómine ,* ab inspiratióne fancto suo vocem

meam;* fpiritûs iræ tuæ. & clamor meus in conf Ant. Deus meus adjútor péctu ejus introivit in meus , & fperábo in eum. aures ejus.

Ani. 4. A. Tu Dómine. Commóta eft & contré Divisio Psalmi 17 mit terra : "fundamenta M Mit de fummo

(Dór & cominóta funt, quó- me, * & affumpfit me de niam iratus est eis. Ascéndit fumus in ira Eripuit me de inimicis

aquis multis.

« 이전계속 »