페이지 이미지
PDF
ePub

Dagon jacéntem super fá- Ifrael. Illis autem circumciem suam in terra coram ducentibus eam , fiébat Arca Dómini : caput au- manus Dómini per singutem Dagon , & duæ pal- las civitátes interfectionis mæ mánuum ejus abscissæ magnæ nimis. erant fuper limen : porro R. Dixit Jesus , 202. Dagon solus truncus re- Sermo sancti Ignatii Epismanferat in loco fuo.Prop

copi Antiocheni & ter hanc causam non cal Mártyris. cant facerdotes Dagon, Ex Epift. ad Smyrn. 9.6. & omnes qui ingrediúntur 7. & 8. Lectio ij.

, fuper li Onsiderate qui Azóto uf

C

aliénam que in hodiérnum diem. tuéntur contra grátiam Åggravata est autem ma- Jesu Christi , quæ

ad nos nus Dómini fuper Azó- venit , quo modo contrátios, & demolitus eft eos: rii sint fententiæ Dei. De & percússit in secretiori charitáte non eft cura ipparte nátium Azótum , & fis..... Ab Eucharistia & fines ejus. Et ebulliérunt oratióne abstinent;eo quod villæ & agri in médio re- non confiteántur Eucharisgiónis illius, & nati sunt tiam carnem esse Servató. mures , & facta est confú- ris noftri Jesu Christi, quæ fio mortis magnæ in civi- pro peccatis nostris pasla táte. ** Vidéntes autem vi- eft , quam Pater suâ benisi Azóti hujuscemodi pla- gnitáte fufcitavit. Qui ergam , dixérunt: Non má- go contradícunt huic dono neat Arca Dei Ifrael apud Dei , altercántes moriúnnos : quóniam dura eft tur.... Omnes Epifcopum manus ejus super nos , & fequimini , ut Jesus Chrif fuper Dagon deum nof- tus Patrem ; & Presbytétrum. Et mitténtes con- rium, ut Apóstolos: Diáo gregavérunt omnes Sá- conos autem revereámitrapas Philisthinorum ad ni , ut Dei mandátum. Sife , & dixérunt : Quid ne Epíscopo nemo quidfaciemus de Arca Dei If- quam fáciat eorum quæ rael? Responderúntque ad Eccléfiam spectant.Ra. Gethæi : Circumducatur ta Euchariftia habeátur ila Arca Dei Ifrael. Et cir- la , quæ sub Epíscopo fúen cumduxérunt Arcam Dei rit, vel cui iple concelle

?

rit. Ubi comparúerit Epíf- dicunt carnem in corrupcopus,ibi& multitúdo fit: tiónem deveníre , & non quemadmodum ubi fúerit percipere vitam quæ corChristus Jesus , ibi Ca- pore Dómini & sánguine thólica eft Ecclésia. Non ålitur ? Ergo aut fenténlicet sine Epíscopo neque tiam mutent , aut abftibaptizáre , neque Agapen neant offeréndo quæ præcelebráre : fed quodcún- dicta sunt. Nostra autem que ille probaverit , hoc consonans eft fenténtia Eu& Deo est beneplacitum: charistiæ , & Euchariftia ut tutum ratúmque fit rursus confirmat senténquodcunque ágitur. tiam noftram...QuemádR. Cænántibus , 203. modum enim qui est a Ex libro sancti Irenæi Epíf- terra panis percipiens incopi & inártyris , ad vocationem Dei, jam non

vérsùs hæreses. commúnis panis eft , fed L. 4. c. 17. & 18. Eucharistia ex duabus reLectio iij.

bus conftans , terrénâ & creatúra panis eft ac- noftra percipiéntia Euchacépit , & grátias egit , di- riftiam , jam non sunt corcens: (Hoc eft meum cor- ruptibilia , fpem resurrecpus.] Et cálicem fimiliter, tiónis habéntia. qui eft ex ea creatúra,quæ R. Accipiens , 204. eft fecúndum nos, sángui

C À NO N. nem suum conféssus est , Ex Concilio Tridentino. & novi testamenti novam Sell. 13. de Euchar.Can.i.

I quis

in Ecclésia ab Apóstolis accipiens,in universo mundo tiæ Sacramento contineri offert Deo, ei qui alimén- verè, reáliter & subftanta nobis præftat.... Quó- tiáliter Corpus & Sanguimódo autem conftabit eis, nem unà cum Anima & panem

in quo grátiæ Divinitáte Dómini noftri actæ fint,corpus efle Dó- Jesu Christi , ac proinde mini fui , & cálicem sán- totum Chriftum ; sed dia? guinis ejus , fi non ipsum xerit tantummodo esse in fabricatóris mundi Filium eo ut in signo , vel figúdicant,id eft Verbū ejus?.. râ, aut virtúte ; anátheQuómodo autem rursus ma fit.

eum

,

SA B B A TO duas vaccas fetas , quibus

Intra Oétavam non est impófitum jugum, CORPORIS CHRISTI. júngite in plaustro ; & reDe libro primo Regum. clúdite vítulos eárum doLectio

Cap. 6. mi. Tolletísque Arcam Uit Arca Domini in Dómini , & ponétis in

regióne Philisthinorum plauftro , & vafa áurea septem ménsibus. Et vo- quæ exsolvistis ei pro decavérunt Philifthiim facer- lico, ponétis in capséllam dótes & divinos , dicén- ad latus ejus : & dimíttite tes : Quid faciémus de eam , ut vadat. ** Et afArca Dómini ? indicáte piciétis

: & fi quidem per nobis quomodo remitta- viam finium suorum armus eam in locum suum. cénderit contra Béthsa.

Qui dixérunt: Si remítti- mes, ipfe fecit nobis hoc tis Arcam Dei Ifrael , malum grande;sin autem, nolíte dimittere eam vá- minimè : sciémus quia necuam , sed quod debétis , quáquam manus ejus tétiréddite ei pro peccáto , & gitnos,fed casu áccidit.Fetunc curabímini : & fciétis cérunt ergo illi hoc modo. quare non recédat manus

R. Caro mea , 205; ejus a vobis. Qui dixé- Sermo fancti Cyrilli Jerorunt : Quid eft quod pro solymitáni Episcopi. delieto réddere debeamus Cateches.mysłagog. 4. 9.1: ei? Responderúntque illi : 2.3. Edit Bened.Lect.ij. Juxta númerum provin El fola

V ciárum Philifthinorum inftitutio abundè sufquinque anos áureos fa- ficiens est, ut certam vociétis, & quinque mures bis de divinis mystériis fiaureos : quia plaga una "dem faciat : quibus digni fuit omnibus vobis , & hábiti, concorpórei , & Sátrapis veftris... Quare consángues Chrifti faétieraggravatis corda veftra , tis. Ille enim modò clamáficut aggrayávit Ægyp: bat[quòd in ea nocte quâ tus , & Phárao cor fuum? tradebátur Dóminus nofnonne poftquam percúf- ter Jesus Christus, sumpto sus est , tunc dimifit eos, pane , & grátiis actis, fre& abiérunt? Nunc ergo git & dedit suis discipulis , arripite , & fácite plauf- dicens : Accipite, mandutum novum unum ; & cate; hoc eft Corpus me

[ocr errors]
[ocr errors]

Can. 2.

A

um. Et fumpto cálice , ac tiferi efficimur , distribúto
grátiis actis , dixit : Acci- in membranoftra Córpo-
pite , bibite ; hic est San- re ejus & Sánguine ; fic
guis meus.]Cùm igitur ip- juxtá beátum Petrum di-
le pronuntiaverit, & di- vínæ fimus consórtes na-
xerit de pane : [ Hoc cor- túræ.
pus eft meum; quis audé r. Unus panis , 206.
bit deinceps ambigere? Et C A N O N.
cùm ipfe asseveraverit & Ex Concilio Tridentino.
díxerit : [Hic meus eft Sef. 13. de Eucharistia,
sanguis;]quis unquam du-
bitá vernig uinem non effe

I quis dixerit, in facroejus sanguinem ?

sancto Eucharistiæ SaR. Sicut misit me , 205. craménto remanére fubf

Lectio iij. tántiam panis & vini unà

Quam olim in vi- cum Córpore & Sánguiaffine eft , in Cana Gali- Christi; negaveritque milææ transmutávit: & eum rábilem illam & fingulaparùm dignum existimá- rem conversiónem totius bimus cui credamus , cùm fubftántiæ panis in Corvinum in sánguinem trans pus , & totius fubftántiæ mutávit ? Ad núptias cor- vini in Sánguinem , maporáles vocátus , stupén- néntibus duntaxat species dum hoc miraculum effé- bus panis & vini : quam cit : & non eum multò quidem conversiónem Camagis filüsthálami nuptiá- thólica Ecclésia aptíssime lis corpus fuum & sángui- Transfubftantiationem apnem fruénda donásse con- péllat janáthema sit. fitebimur? Quare cum om- AD VESPERA S. ni persuasione tanquam Duplex Majus, corpus & sánguiné Chrif

Pfalmi de Sabbato. ti illa fumamus. Nam in Ant. & alia ut in primis figúra panis datur tibi cor- Vesperis Corp. Chrifti, expus, & in figúra vini da- cepto Refponforio. tur tibi fanguis ; ut cùm Oratio , Deus , ut infra „sumpseris Corpus & Sán- ad Laudes. guinem Chrifti , concor- AD COMPLETORIUM, póreus & consánguis ipfi Psalmi de Sabbato; cao efficiáris.Sic étenim Chrif- tera , ut noialur

198.

[ocr errors]

dech rex Salem, prófe- V Sariathíarim, & re

Enérunt

[ocr errors]

DOMINICA Dóminus percussisset ple

Intra Octayam bem plagâ magnâ. Et CORPORIS CHRISTI, dixérunt viri Bethfamítæ: Quæ eft fecunda poft Quis poterit ftare in conf

Pentecosten. pectu Dómini Dei fancti AD MATUTINUM. hujus ? & ad quem ascenInvitatorium & Hymn. det a nobis ? Miferúntque ut in die.

núntios ad habitatores CaPsalmi de Dominica. riathiarim , dicéntes: ReIN I. NOCTURNO. duxérunt Philisthuim ArAnt. 3. a. Prodúxit Dó- cam Dómini ; descendite, minus lignum vitæ in mé- & redúcite eam ad vos. dio paradísi. Gen. 2. R. Immolábit , 200. Ant. 2. D. Melchise

Lectio ij. Cap. 7.

viri rens panem & vinum (erat enim Sacerdos Dei duxérunt Arcam Dómini, altissimi) benedixit Abra- & intulérunt eam in dohæ. Gen. 14.

mum Abinadab in Gabaa: Ant. 6. F. Pósuit Mó- Eleazarum autem filium yses mensam in taberná- ejus fanctificaverunt , ut culo ordinátis propofi- cuftodiret Arcam Dómitiónis pánibus , ficut præ- ni. Et factum est , ex qua ceperat Dóminus. Exod. die mansit Arca Domini 40.

in Cariathiarim , multi. Quàm magna mul- plicáti funt dies , ( erat titúdo dulcédinis, tųæ , . quippe jam annus vigésiDómine , R. Quam ab- mus) & requiévit omnis scondisti timéntibus te ! .domus Israel poft Dómi

num., Ait autem Sámuel De libro primo Regum, ad universam domum Il

Lectio j. Cap. 6. rael, dicens : Si in toto P

Ercussit ( Dóminus ) corde vestro revertimiņi

de viris Bethfamíti ad Dóminum auferte bus , eo quod vidissent deos alienos de médio Arcam Dómini : & per- veltri , Baalim & Astacúslit de pópulo septua- roth : & præparate corda. ginta viros, & quinqua- veftra Dómino, & servite ginta millia plebis. Luxit- ei foli , & éruçt vos de -que pópulus , eo quod maņu Philisthiim. Abstu.

Pf. 30.

« 이전계속 »