페이지 이미지
PDF
ePub

2

Lectio vj.

non eft quanti Sacerdó- contra Amalecitas Deus tium, eorum quæ dixi fidé commisisset : quo mihi fáciam. Saülille filius Cis, non commisso , in peccanon suópte motu & curâ : tum hujusmodi nunquam rex factus eft ; fed abiit incidissem. Verùm hæc ut quæreret ásinas , & ómnia ad defenfiónem infuper iis Prophétam inter- firma sunt ; nec infirma rogare cæpit : ille verò de modò

, fed periculosa regno ipsum allocutus eft. quæ Dei magis iram acNeque tamen ille ftatim cendant. regnum ádüt , licet id a R. Dixit Sámuel ad Prophéta audisset; sed de- Saül , 192. precabátur, renuebátque, :

ego

? & quæ domus patris mei? ? Quid ergo? An , cùm accepit, non oportet ad honóre sibi per Deum trá- peccatórum excufatiónem dito malè uius effet , pó- honóris magnitudinem obtuit his verbis eximi ab ira téndere ; sed ad majorem ejus qui fe in regem conf- in virtúte proféctum úti aitúerat?

magno illo Dei erga se R. Deus plebis Israel , stúdio. Ille verò, quia me792.

lórem nactus dignitátem,

ídeo peccáre fibi licitum A

Tqui poterat ad Sa- effe exiftimabat nihil

muélem increpántem áliud quàm Dei cleméndícere : Num ego regnum tiam peccatorum suorum invási ? Num insilívi in causam fácere conátus est: hanc poténtiam ? Vitam quod fanè impüs , & iis privátam,otiófam & quié qui vitam ignávè ducunt, tam ducere volébam : tu mos eft dicere. Nos auverò me 'in hanc dignita- tem non fic afféctos esse, tem pertraxísti. Si in illa nec in similem decidere humilitate permansiffem, insániam decet; fed ubi"hæc offendicula fácilè de- que curáre, ut quæ facultá*clináslem. . Nam cùm ex tis noftræ sunt , adhibeavulgárium & ignobilium mus; ac bene de Deo coessem número ad hoc gitemus & loquamur. opus missus nunquam fuif R. Dixit Samuel ad Lai fem ; neque mihi bellum 193.

Lectio v.

I

IN III. NOCTURNO. R. Pharifæi dicebant Léctio fancti Evangélii discipulis ( Jesu:) Quare

secúndum Lucam. cum peccatoribus manLedio vij. Cap. 15.

dúcat & bibit Magifter N illo témpore ; Erant vefter ? Jesus ait illis :

appropinquántes (Je- * Non neceffe habent fani fu ) publicáni & peccató- médico, fed qui malè hares , ut audirent illum. Et bent : non veni vocáre murmurábant Pharifæi & juftos , fed peccatores. Scribæ,dicéntes: Quia hic v Ego obducam eis cipeccatores récipit,&man- catricem & fanitátem , & dúcat cum illis. Et réliqua. propitius ero cunctis iniHomília fanéti Gregórii quitátibus eorum. * Non Papæ.

necéfle. Marc. 2. Jer. 33. Homil. 34. in Evang,

Leftio viij.
Celt,
Fratres mei,

cur

A.

T contra , nonnún

quam hi qui se aliqua Dóminus plus de convér- illicita egiffe meminérunt, fis peccatoribus , quàm ex ipfo Tuo dolore comde stantibus justis , in cee- pún&ti,inardescunt inamolo gaudium esse fateátur. rem Dei , feséque in maUnde hoc , nisi quod ipfi gnis virtutibus exercent, per quotidiánum vifionis cunéta difficilia sancti cerexperimentum novimus, táminis áppetunt , ómnia quia plerumque hi qui nul- mundi derelinquunt, hoc lis fe opprélfos peccató- nóres fúgiunt acceptis rum mólibus sciunt, ftant contumeliis lætántur, flaquidem in via justítiæ , grant desiderio , ad coenulla illícita perpetrant, leitem pátriam anhétant; sed tamen ad cæleftempá- & quia se errásse a Deo triam ánxiè non anhelant; considerant, damna prætantóque sibi in rebus líci- cedéntia lucris sequéntibus tis usum præbent, quantò recompensant. Majus erfe perpetrásse nulla illicita gode peccatore converso, meminerunt? Et plerum- quàm de ftante justo gáuque pigri rémanent ad dium fit in cælo ; quia & exercénda bona præcipua; dux in prælio plus eum quia valde sibi secúri funt, militem diligit, qui poft quòd nulla commiserint fugam reversus , hoftem mala gravióra.

fórtiter premit , quàm, ik

lum qui nunquã terga præ- contémnunt visibília , inbuit , & nunquam

áliquid visibilibus accendúntur fórtiter geflit. Sic agrícola lamentis gaudent, in cuncillam ampliùs terram amat tis semetipsos humiliant ; quæ poft spinas úberes & ficut nonnulli peccata fruges profert, quàm eam operum, fic ipfi cogitatióquæ nunquam spinas há- num peccáta deplorant. buit, & nunquam fértilem Quidítaque istos díxerim, meslem prodúcit. nifi & juftos & poeniten

R. Venit Filius hómi- tes, qui se & in pænitennis falváre quod perierat. tia de peccáto cogitationis * Non eft volúntas ante humiliant, & recti semper Patrem vestrum qui in in ópere perseverant? cælis est, ut péreat unus Hinc ergo colligéndum eft de pusillis iftis. V. Nun- quantum Deo gaudium quid voluntatis meæ eft faciat , quando humiliter mors impii , dicit Dómi- plangit justus , fi facit in nus ; & non ut convertá- coelo gaudium , quando tur a viis suis , & vivat ? hoc quod malè geflit, per * Non eft.

Matt. 18. poenitentiam damnat in Ezech. 18.

júftus. Lectio ix.

R. Ecce ego ipse requiest quia sunt plerique tábo eas. * Quod perierat justi in quorum vita tan- requíram, & quod abjectum est gaudium , ut eis tum erat redúcam , & pafquælibet peccatórum pe- cam illas in judício. ya nitentia præpóni nullate- Oves meæ non períbunt nus poflit. Nam multi, & in ætérnum ; & non ránullorum fibi malorum piet eas quifquam de mafunt cónfcii ; & tamen in nu mea. * Quod perierata tanti ardoris afflictione fe Glória. * Quod perierat. exércent , ac fi a peccátis Ezech. 34. Joan. 10. omnibus coangusténtur.

Te Deum. Cuncta étiam lícita réf [Et dicitur in omnibuspuunt,ad despé&tum mun- Dominicis ufque ad Addi sublímiter accingúntur, ventum. ] licére sibi nolunt omne Ad Bened. Ant. 3. de quod libet , bona fibi ám- Quis ex vobis homo qui putant étiam concefla , habet centum oves ; &

Luc. 15.

An. 1279

fi perdiderit unam, nonne uno peccatore pæniténvadit ad illam quæ peri- tiam agente. Luc. 15.erat,donec invéniat ean? FERIA SECUNDA.

De libro primo Regum, Oratio.

Leftio j. Cap. 14. Rotéftor in te sperán- E T accidit quâdam die tium sine

quo nihil eft válidum , nihil filius Saül ad adolescenfan&um , multiplica super tem armigerum suum :... nos misericórdiam tuam ; Veni , transeamus ad ftaut te rectóre , te duce , sic tiónem incircumcisórum transeamus per bona tem- horum , si fortè fáciat Dóporália , ut non amittá- minus

pro nobis.... Cùmmus ætérna. Per Dómi- que apparuerimus eis , fi num nostrum Jesum. tåliter locúti fúerint ad

C A NON. nos : Manéte donec veEx Concilio Budénfi. niámus ad vos ; ftemus in

cap. 33. loco noftro , nec ascenP

Ræcipimus , ut Eccle- dámus ad eos. Si autem gulis diebus Dominicis & ascendámus , quia tradidit Festívis ad divina Officia, eos Dóminus in manibus fpeciáliter ad Missam , va- noftris ; hoc erit nobis fidant ad suas Parochiales gnum. Apparuit igitur Ecclésias , ibique divina utérque ftatióni PhilifthiOficia , prout Deus dé- nórum : dixerúntque Phiderit, áudiant diligenter : lísthüm: En Hebræi egrenec ipfi Parochiani, relictâ diúntur de cavérnis, in luâ Parochiáli Eccléfiâ , quibus absconditi fuerant. vel contemptâ, ad alias Et locúti sunt viri de staEcclésias,cujuscúnque fint tióne ad Jónatham, & ad Ordinis , Religionis , aut armigerum ejus, dixerúntftatûs præsúmant accé- que: Ascéndite ad nos , dere.

& oftendemus vobis rem. Ad Tertiam , Sextami , Et ait Jónathas ad armiNenam & Vefperas, Ora- gerum fuum : Afcendatio , Protéctor , ut supra. mus , séquere me: trádi

Ad. Magníf. Ant. 7. c. dit enim Dóminus eos Dico vobis: Gáudium erit in manus Ifrael.. coram Angelis Dei fuper R. Diléctus, 182,

[ocr errors]

Lettio ij.

[ocr errors]
[ocr errors]

non audierat, cum adja A

thas mártibus & pé- extendítque fummitátem dibus reptans, & armiger virgæ, quam habebat in ejus poft eum. Itaque álii manu,

&intinxit in fayum: cadébant ante Jónatham, mellis : & convértit ma.. álios ármiger ejus interfi- num fuam ad os fuum ciébat fequens eum. Et & illumináti funt oculi 'facta eft plaga prima,quâ ejus. Respondénsque upercussit Jonathas & ár- nus de pópulo, ait: Juremiger ejus , quasi viginti jurándo conftrinxit pater: virorum: & accidit tuus pópulum , dicens :: quafi miraculum a Deo. Maledictus vir , qui coEt refpexérunt fpeculató- méderit panem hodie : res Saül, qui erant in Gá- ( defécerat autem pó.. baa Benjamin, & ecce pulus. ) Dixitque Jónamultitúdó proftráta , & thas:Turbávit patermeus huc illúcque diffúgiens. Et terram : vidiftis ipfi quia ait Saül pópulo , qui erat illumináti funt oeuli mei ,, cum eo : Requírite, & vi- co quòd guftaverim páudéte quis abierit ex nobis. -lulùm de melle isto.. Cùmque requisissent : re R.. Dixit:Sámuel , 191.. pertum est non adésle Jo C A N Q N. natham , & armigerum. Ex Statútis fynodálibus: ejus.

Diæcefis Ambianensis 1. Ait Samuel, 190. fub Francisco Episcopo

Anno 16620
Alvávit Dóminus in *Hristus Dóminus, qui:

CH

dum mortálem vitam: autem pervenit ufque ad agebat,paupertátem cæte. Béthaven. Et viri Ifrael ris in rebus lemper adama:fociáti sunt fibi in die illa: vit , in inftituenda sanctife adjurávit autem Saül pó- fima Euchariftia magnifipulum , dicens : Maledics céntiam fecútus eft, ut do-tus vir , qui coméderit pa- céret divinum illud myf.. nem ufque ad vésperam, térium non modò. cum: donec ulcíscar de inimicis reverentiâ & adoratiónes meis. Et non manducavit. quàm máximâ.traétári de univérfus pópulus pa- bére , fed etiam cum ejúsa. nem..... Porro Jónathas, modi apparátu: , que inhas

Lectio iij:
S die ila Ifrael: pugna

« 이전계속 »