페이지 이미지
PDF
ePub

lis illius , & apud bárba- hunc & vivum servet , & ros vitam agebat , fér- vità defunctum deplóret, viens , honóre privatus, non quidem ad oftentapudore suffúsus , labóre ac tiónem , sed ex ánimo ve. misériâ fibi ipse parans ad róque corde ; etiamfi quid victum necessária. Atqui perferéndum fit incómmonon hoc tantùm eft quod di, ne quid offendat eum mirémur , fed illud quo- qui læsit , ómnia tum fáque, quòd pofteaquam ciat , tum patiátur , maaudierat regem in ácie ce- gna a Deo expéctans præcidifle, dílcidit veftem mia. En hic étiam

regnum & cinere se conspérfit, & adeptus est, nec tamenineo lu&u luxit , quo quis quinávit cæde manus , sed lugéret amisso primogéni- dextram habens puram, to germanóque filio. Sub- fic coronâ redimitus eft, inde nomen illius inclá- sic ad, sólium ascendit mans unà cum filii nómi- púrpurâ ac diademate mane ; compositis etiam en- gnificéntius encomiū gescómiis , ac voces acérbi tans, vidélicet quòd & hofdolóris teftes emittens , ti pepercisset & quod eunimpránsus mansit usque ad dem extinctum luxiflet.Idvésperam , execrans & circo non vivus modò, sed ipfa loca quæ Saülis sán- & mórtuus hominum meguinem exceperant. móriâ celebratur. R. Tabernáculum testi- R. Dilexit David eum mónii fuit cum pátribus qui fecit eum : & dedit illi noftris , usque in diébus contra inimícos potenDavid , qui invénit gra- tiam : Dóminus purgavit tiam ante Deum , * Et peccáta ipsius , & * Exalpétiit utinveniret taberná- távit in ætérnum cornu eculum Deo Jacob. y.Me- jus , & dedit illitestaménménto , Dómine, David, tum regni , & fedem gló& omnis mansuetúdinis riæ in Israel. v. Erexit ejus , ficut jurávit Dómi- Dóminus cornu salutis ** Et. Azt. 7. PS. 131. nobis in domo David púe

ri sui , ficut locútus eft N Unc mihi quifque re- per os fanctórum, qui a

cordétur iniinici qui fæculo funt, prophetarum læsit , dolore etiámnum in ejus. * Exaltávit. Eccli.47. ánimo æstuánte , atque Luc, i..

[ocr errors]

Lectio y.

eorum liberos effudérunt. I tuiba irerent in (Je

Lectio vj. Hom. 3. factores legis justificabún:

Avid Saülis filium ini tur, * Observa. Glória. *

suam ipsius domum Observa. 3.Reg.2.Rom. 2. indúxit,suæque mensæ fe- IN III. NOCTURNO. cit participem. Multi, de-. Léctio fanéti Evangélü funétis inimicis, quam iram fecúndum Lucam. in eos habébant, hanc in

Lettio vij. Cap. s:
N illo témpore;

Cùm At non ita generosus , ac magnánimus ille David: fum, ) ut audirent verfed & viventem inimicum bum Dei ; & ipfe ftabat observávit, & illo defúnc- fecus ftagnum Genézato, benevoléntiam quam reth. Et vidit duas naves erga illum gésserat , filiis ftantes secus ftagnum: pif. exhibuit. Quid illius men-. catores autem defcéndesâ sánctius , quam cingé- rant , & lavábant rétia.. bant filii hoftis , hoftis Ascéndens autem in unam inquam , occidere conáti?navim, quæ erat Simónis, Quid illo convívio fpiri- rogávit eum a terra redútuálius , in quo tam mul- cere pusillùm. Et sedens tæ abundábant benedictió- docébat de navícula turnies? Angeli pótiùs quàmbas. Et réliqua. hóminis convocántis erat. Homília sancti Ambrósi Siquideminimici filios am Epíscopi. plecti & amáre , & illius Expos. Evang: sec. Luc. inimíci , qui toties ipsum lib. 4. S. 68. & 70. tentáverat e médio tolle

impertívit vária géferat e vita , facit ea res nera sanitátum ; nec témdignum qui in Angelorum pore , nec loco cæpit ab chorum referátur.

Itúdio fanándi turba cohiR. Appropinquavérunt béri. Vesper incubuit , fedies David ut moreretur ; quebántur : ftagnum-ocpræcepitque Salomóni, currit, urgebant. Et ideo dicens: * Observa custów afcendit in Petri navim. dias Dómini Dei tui , ut Hæc eft illa navis , quæ ámbules in viis ejus, ut adhuc fecúndum Matcuftodias præcépta ejus. thæum fluctuat , fecún*. Non auditores légis dum Lucam replétur páfé julti funt apud Deum, led cibjus; ut & principia Eco

me, idque móliens excelente U Bi Dóminus multis

ut

, quæ

cléfiæ fluctuantis , & pof- non queat humána pleterióra exuberantis, aga näe ratiónis investigatione nóscas : pifces enim sunt , comprehendere ; fidei taqui hanc enávigant vitam. men plenitúdo compléetiIbi adhuc discipulis Chrif- tur..... In hoc altum diftus dormit, híc præcipit. putatiónis Ecclefia a Petro Dormit enim tepidis, per- ducitur ; ut videat hinc reféctis vigilat. ... Non tur- furgentem Dei Filium , inbátur hæc navis in qua pru- de Spiritum sanctum prodéntia návigat, abeft per- fluéntein. Quæ funt autem fidia , fides

Ipirat. Quem- Apostolorum , quæ laxári admodum enim turbáripó- jubentur rétia ; nisi verbóterat, cui præerat is in quo rụm complexiones , & Ecclefiæ firmamentū eit? quali quidam oratiónis fiIllic ergo turhátio , ubi" nus , & disputationum remódica fides:hic securitas,. ceffus, qui eos quos cépeubi perfecta dile&tio. rint,non amittant ? Et be

R. Cùm turbæ irrúerent ne Apostólica instrumenta in Je

dirent ver- piscándi rétia funt bum Dei, ascendens in na- non captos périmunt, fed vim quæ erat Simónis , * resérvant; & de profúnSedens docébat de navíc do ad lumen extrahunt : cula turbas. V. Sapiéntia fluctuantes de infimis ad in cápite turbárum clámi-. supérna tradúcunt. tat': Convertimini ad cor R. Ut cessávit Jesus loreptiónem meam ; en of- qui , dixit ad Simónem : téndam vobis verba mea. Duc in altum , & * La* Sedens. Luc.5. Prov. I. xáte rétia veftra in captúLectio viij. Ş: 71. & 72. ram. y. Ecce ego mittam E

dicit TG áliis imperátur ut pifcatores multos

laxent rétia fua ; soli Dóminus , & pifcabuntur , tamen Petro dicitur: Duc filios Ifrael. * Laxáte. in altum, ] hoc est, in: Luc. 5. Jer. 16. profúndum difputatiónū. Lectio ix. 8:76.&77. Quid enim tam altum

divitia tam noctem laboránrum videre, scire Dei Fi- tes nihil cepimus; sed in lium ; & profeffionem verbo tuo laxáborétia.

? divinæ generatiónis assu O humilitas fructuosa pere? Quam licet meris Qui nihil ántea céperant,

hominum : fide fuâ plebs Domine , ut & mun

xem Petri, hoc est , ad Non

celebrétur Mifta

magnam in verbo Dómi- mus ; in verbo autem tuo niconclúdunt píscium mul- laxabo rete. Et cùm hoc titúdinem. Non hoc hu- feciffent, conclusérunt pífmánæ facúndiæ opus , sed cium multitudinem copio, supérnæ vocationis eft mu- fam. Luc. 5. nus. Cedunt disputationes

Oratio.

:

& nec lábitur piscis. Vocán- dicursus pacíficè nobis tuo tur ad adjumentum sócü, ordine dirigátur & Eccléqui erant in alia navi. Quæ fia tua tranquillâ devotióest iHa ália navis , nisi for- ne lætétur ; Per Dñum. tè Judæa, ex qua Joan C A N O N. nes & Jacobus eliguntur? Ex Concilio Bituricensi, [ Facta est (enim Judæa An. 1584.tit.23.de Mila, fanétificátio ejus. ) Hi ígi-, Can. 8. &

*9. tur de Synagóga ad na

Parochiális ad nutum Ecclésiam conyenérunt; nobilium aut laicórum ut implérent ambas navi- fed consuétâ & opportúnâ culas.

Omnes enim in nó- horâ. Provideant Episcopi , mine Jesu genu flectunt , & Ecclesiarum Rectores frye Judæus, sive Græ-, ne simul & tumultuárie cus: [ Omnia , & in om- plures Millæ privátæ , sed nibus Christus. ]

órdine & variis hoR. Júbila , Fília Jerúsa- ris celebréntur. lem : Salvátor loquétur Ad Magníf. Ant. 2. D. pacem géntibus; * Et + Stupor circumdederat(Pe. Potéftas ejus a mari usque trum,) & omnes qui ad mare , & a fluminibus, cum illo erant, in

capufque ad fines terræ. v. túra piscium , quam cépeChriftus Caput est Ec- rant. Et ait ad Simónem cléfiæ : iple. Salyátor Jesus : Noli timére ; ex córporis ejus. * Et potéf- hoc jam hómines eris ca-, tas ejus. Glória. 4 Potéf- piens. Luc. 5. tas. Zach. 9. Ephef. 5. FERIA SECUNDA.

Ad Bened. Ant. 8. G. De libro fecúndo Regum. Simon dixit ( Jesu : ). Lectio j. Cap. 2. Præcéptor,per totam noc Oft hæc .

vid Dóminum dis

cens

certo

tem laborántes nihil cepi Poia ha consúluit Da

Lectio ü.

póndit ei : In Hebron. At A Bae autem filius,

cens : Num ascéndam in me unxit domus Juda in, unam de civitátibus Juda?. regem sibi.

1.1 Et ait Dóminus ad eum : R. Quafi adeps, 260. 13 Ascénde.Dixitque David: Quo afcendam ? Et ref

Ner, princeps exére céndit ergo David , & citûs Saül , tuliti Isboseth duæ uxóres ejus , Achi- filium Saül, & circumnoam Jezraelites, & Abi- dúxit eum per castra , regail uxor Nabal Carméli : gémque constituit super fed & viros , qui erant Gálaad , & fuper Gessúri," cum eo , duxit David sín-' & super Jézrael, & fuper'; gulos cum domo fua : & Ephraim , & fuper Bénmansérunt in oppidis He- jamin , & fuper Israel bron. Venerúntque viti universum. Quadraginta Juda , & unxérunt ibi Da- annorum erat Isboseth fivid , ut regnáret superdo- lius Saül , cùm regnare mum Juda.

cæpisset super Ifrael , & R. Amóto Saül , susci- duobus. annis, regnávit : távit Deus , 259.

sola autem domus Juda seLe&io ij.

quebátur David. Et fuit T nuntiatum est Da- númerus diérum

, quos Gálaad sepelissent Saül. imperans in Hebron super Misit ergo David nún- domnum Juda , septem antios ad viros Jabes Gálaad, nórum, & fex menfium. dixitque ad eos : Benedic- R. Hæc dicit , 260. ti vos Dómino

CANON. cistis misericórdiam hanc Ex Synodo Augusténsi. cum dómino vestro Saül , An. 1548. Siat. 18. & fepeliftis enim. Et nunc U Linímia deftinátio in Dóminus misericordiam celebratióne religiosas au& veritátem: fed & ego res oculósque oftendit; ita reddam gratiam, eo quod incóndita prolixitas fastifecistis verbum iftud.Con- dium pótiùs génerat,quàm forténtur manus veftræ, devotionem. Quapróp& estóte filii fortitudinis : ter Sacerdotibus devotam licet enim mortuús fit dó-, mediocritátem minus vester Saul, tamen facratiffimæ a&tiónis téma Pars Æstivalis.

M

, qui fe

& toto

« 이전계속 »