페이지 이미지
PDF
ePub

re ejus , & omnes operárä & congregávit exércitum iniquitátis conturbáti sunt: univérfi regni fui , caftra & directa eft falus in ma- fórtia valde..... Et vidit nu ejus. Et exacerbábat Judas , & fratres ejus , reges multos , & lætificá- quia multiplicáta funt mabat Jacob in opéribus fuis, la, & exercitus applica& in fæculum memória lwant ad fines eórum, & ejus in benedictióne. Et cognoverunt verba regis, perambulávit civitátes Ju- quæ mandávit pópulo fada , & pérdidit impios ex cere in interitum & coneis , & avértit iram ab Il- summationem : & dixérael. Et nominátus est uf- runt unusquisque ad próque

ad novissimum terræ, ximum suum : Erigámus & congregávit pereúntes. dejectiónem pópuli noftri, Et congregávit Apolló- & pugnémus pro populo

& a Samaría noftro , & Sanctis noftris. virtútem multam & ma

R. Flevérunt , 415. gnam , ad bellándum contra

nius gentes ,

Lectio iij.

oma Irael. Et cognóvit

Ju: E Judas duces pópuli

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Leftio ij.

& percuffit , & occídit il- tribúnos & centuriónes lun : & ceciderunt vul- & pentacontárchos , & neráti multi , & réliqui fu- decuriones. Et dixit his gérunt. Et accépit fpólia qui ædificábant domos, & eorum, & gladium Apol- sponsábant uxores & lónii abftulit Judas, & plantábant vineas , & forerat pugnans

in.eo ómni- midolofis , ut redirent bus diebus..

unusquisque in domum H. Dixit , 414

suam , fecúndum legem.

Et movérunt caftra, & EI

T cécidit timor Judæ collocavérunt ad Austrum

ac fratrum ejus, & Emmaüm. Et ait Judas : formido fuperomnes gen- Accingimini, & eftóte tes in circúitu eórum. Et filii poténtes , & eftóte pervenit ad regem nomen paráti in mane , ut pugnéejus, & de præliis Judæ. tis adversùs natiónes has , parrábant omnes gentes. quæ convenérunt advérUt audívit autem rex An- sùs nos, disperdere nos tiochussermónesistos, irá- & Saneta noftra: quóniam tus eft ánimo : & mifit, mélius est nos moriin bek

[ocr errors]

lo , quàm videre mala nunc mundáre Sancta , & gentis noftræ & Sanctó- renováre. Et congregátus rum. Sicut autem fúerit est omnis exércitus, & volúntas in coelo , fic fiat. afcenderunt in montem ş. Adhórtans, 416. Sion. Et vidérunt Sancti

C A N O N. ficatiónem desértam, & Ex Concilio Lateranensre altáre profanátum, & secúndo cuménico. portas exuftas , & in átriis An. 1139. Can. 16. virgúlta nata ficut in fal

niam honóres Ecclefiáf- paftophoria diruta. Et scitici , sánguinis non sunt dérunt vestimenta fua, & fed 'mériti : & Eccléfia planxérunt planétu maDei non hæreditário jure gno , & imposuérunt ciáliquem, neque fecúndum nerem fuper caput fuum. carnem,

successórem ex- Et cecideruntin fáciem supéctat; sed ad sua regimi- per terram , & exclamana , & officiorum suorum vérunt tubis fignorum, & difpenfationes , honéstas, clamavérunt in cælum. fapiéntes & religiosas per R. Intravit , 412. sónas

exposcit.

I

&

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Leftio ij.

De libris Machabæorum. T Unc ordinávit Judas

[ocr errors]
[ocr errors]

Lectio j. lib. 1. Cap. 4. advérsùs eos qui erant in
C

Ommisérunt præ- arce, donec emundárene
cem millibus viris , ) & tes sine mácula , voluntá-
ceciderunt de exércitu tem habéntes in lege Dei;
Lysiæ quinque millia vi- & mundavérunt Sancta,&
rórum. Videns autem Ly- tulérunt lápides contami-
fias fugam ; fuórum , &, natiónis in locum immún-
Judæórum audáciam , & dum. Et cogitavit de altá.
quòd paráti sunt aut vive- ri holocaustórum
re aut mori fórtiter , abiit profanátum erat, quid de
Antiochiam;& elégit mi- éo fáceret. Et incidit illis
lites, ut multiplicáti rursùs consilium bonum , ut def-
venírent in Judæam. Di- trúerent illud : ne fortè il-
xit autem Judas & fratres lis esset in opprobrium,
ejus : Ecce contríti funt quia contaminavérunt il-
inimíci nostri: ascendámus lud gentes , & demolíti

, quod

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

funt illud. Et reposuérunt facta est lætitia in pópulo
lápides in monte domûs magna valde, & avérfum
in loco apto , quoadúsque est opprobrium gentium,
veniret prophéta , & ref- Et ftatuit Judas & fratres
pondéret de eis. Et acce- ejus , & univérfa ecclésia
pérunt lápides integros se- Israel, ut agátur dies de-
cúndum legem; & ædifi- dicationis altaris in tempó-
cavérunt altáre novum, ribus suis , ab anno in an-
secúndùm illud quod fuit num, per dies octo, a
priùs ; & ædificavérunt quinta & vigésima die
Sancta , & quæ intra do- mensis Cafleu, cum læ-
mum erant intrinsecus: & títia & gáudio.
ædem & átria fanctifica- R. Surrexit , 414.
vérunt.

C A NO N.
R. Cæpit , 413

Ex Concilio Tridentino.
Lectio iij.

Sef: 24. de Reform. cap. l.
T obtulérunt facrifi-
E ciumelecundum le SASA

Aneta Synodus om

nes & singulos , qui gem , fuper altáre holo- ad promotiónem præticaustorum novum quod ciendorum, quodcunque fecérunt. Secúndùm tem jus habent, aut alioquin pus & fecúndùm diem, in óperam suam præftant qua contaminavérunt illud hortátur & monet; ut imgentes, in ipsa renovátum primis meminerint, nihil eft in cánticis & cítharis, le ad Dei glóriam, & po& cínyris & in cymbalis. pulórum falutem utilius Et cécidit omnis pópulus posse fácere, quàm fi boin fáciein , & adoravé- nos Pastores, & Ecclefiæ runt, & benedixérunt in gubernándæ idóneos procælum eum qui profpe- moveri stúdeant; eosque rávit eis. Et fecérunt dedi- aliénis peccátis communicatiónem altaris diébus cántes mortaliter peccáre, octo , & obtulérunt holo- nisi quos digniores & Eccáufta cum lætitia , & fa- cléfiæ magis útiles ipfi jucrificium salutáris & lau- dicaverint , non quidem dis. Et ornavérunt fáciem précibus , vel humáno aftempli corónis aureis , & féctu,aut ambiéntium sugscútulis ; & dedicavérunt gestiónibus , sed , eórum portas & paftophoria , & exigéntibus méritis , præimpofuerunt eis jánuas. Et fici diligenter curaverint.

FERIA QUINTA. dem fatis juftè ; quippe
De libris Machabæorum. qui mal is-& novis crucia-

Lectio j. lib. 2. Cap. 9. tibus aliórum tórferat' yil-
E odem tempore Aire acestiapiacetille hello modo
vertebátur de Pérfide. In- R. Dixit , 414.
tráverat eniin in eam ,

Lectio ij. quae dicitur Persépolis, de Super

hoc autem

fupér plum , & civitátem oppri- fpirans ánimo in Judæos mere : fed multitudine ad & præcipiens accelerári: arına concurrente, in fu- negotium , contigit illum gam versi sunt;& ita con- impetu euntein de currư tigit ut Antiochus poft fu- cadere , & gravi corporis gam túrpiter rediret. Et collifione membra vexári. cùm veniffet circa Ecbá-. Ifque, qui fibi videbatur tanam , recognóvit quæ étiam flú&tibus maris imerga Nicanorem & Timó- peráre , fupra humánum theum gefta funt. Elátus modum fupérbiâ replétus, autem in ira , arbitrabá- & móntium altitudines in tur , fe injúriam illorum statéra appendere , nunc qui fe fugáverant , posse humiliátus ad terram in

Judæos retorquére. geftatório portabátur,maIdeóque juflit agitári cur- niféstam Dei virtútem in rum suumr, sine intermif- femetipfo contéftans : ita swne agens iter , coeléstiut de corpore impii vereum judicio perurgente, mes scaturirent , ac vi-eo quòd ita supérbě locú- ventis in dolóribus carnes tus eft se ventúrum Jero- ejus efflúerent , odóre ésolymam, & congérienn tiam illius & fétóre exérsepúleri Judæórum eam citus gravarétur. Et qui factúrum. Sed qui univér- paulo ante sidera cæliconfaconspicit Dóminus Deus tingere fe arbitrabátur Israel , percussit eum infa- eum nemo poterat propnábili & invisibili plagâ. ter intolerántiam fetóris Ut enim finivit hunc ip- portáre. Hinc igitur cefum sermónem , appre- pit , ex gravi supérbia de. héndit eum dolor dirus dúctus , ad agnitionem sui víscerum , & amára inter- venire , divinâ admánitus nóruin torménta : & qui- plagâ , per momenta sín

[ocr errors]

a

gula doloribus suis aug- autem folis ortu utrique ménta capiéntibus.Et cum commisérunt: isti quidem nec ipse jam fetórem fu- victóriæ & prosperitátis um ferre poffet , ita ait : sponsorem cum virtute Juftum eft súbditum effe Dóminum habéntes : illi Deo, & mortálem non autem ducem belli ánipária Deo fentire. Orábat mum habébant. Sed, cùm autem hic sceléstus Dómi- véheinens pugna esset , num, a quo non esset mi- apparuérunt adversáriis de sericórdiam confecuturus.. cælo viri quinque in eIgitur homicida & blaf- quis, frenis aureis decóri, phémus pésfimè percussus, ducátum Judæis præstán& ut ipfe álios tractaverat, tes : ex quibus duo Mapéregrè in montibus mile- chabæum médium habénsabili obitu vitâ functus est. tes , armis suis circumsépR. Flevérunt , 415. tum incólumem conserLeftio iij. Cap. 10. vábant: in adversários au Imótheus qui prids tem tela & fúlmina jacie

Judæis fúerat lupe- bant ; ex quo & cæcitáte rátus, convocáto exérci- confúsi , & repléti perturtu peregrinæ multitudinis, batióne cadebant. Inter& congregáto equitátu fé&ti funt autem viginti Afiáno , advenit quasi ar- millia quingenti , & aquimis Judæam captúrus.Ma- tes sexcénti. Timótheus chabæus autem , & qui verò confúgit in Gázarain. cum ipfo erant, appro- præsidium munitum. pinquánte illo , depreca- R. Adhórtans , 416. bántur Dóminum , caput C A NON. terrâ afpergentes, lum- Ex Concilio Moguntiro. bosque cilíciis, præcinéti , An. 1549. cap. 72:

Um Apoftolus vićtu, volúti, ut fibi propitius inimicis autem eórum ef- dignos judicet hómines fet inimicus , & adversá- otiosos, qui panem non riis adversarétur , ficut lex labóre suo partum , cun dicit. Et ita poft oratió- gravamine aliórum edunt; nem , fumptis armis, lón- quantò graviori indignagiùs de civitáte proceden- tioni divinæ eos fubjacere tes , & próximí hóftibus putandum eft, qui census effé&ti , resedérunt. Primo Eccléfiæ, fanćtórum Már

ad altáris

crepúdinem pro: Cadeóque ipsâ vitâ in

« 이전계속 »