페이지 이미지
PDF
ePub

tyrum patrimónia , & do- netráre. Ibant igitur promnária piæ plebis , ad Di- pti , de cælo habéntes advíni ministérü fuftentatió- jutórem, & miserántem nem collata , otiosè absú- super eos Dóminum. Leómunt ?

num autem more impetu FERIA SEXTA. irruéntes in hoftes , profDe libris Machabæorum. travérunt ex eis undecim

Lectioj. lib. 2. Cap. 11. millia peditum , & équiI Ngréffus

( Lysas).Ju- tum mille fexcéntos : unidæam, & apprópians vérfos autem in fugam Béthsuræ , quæ erat in vertérunt, plures autem angústo loco , ab Jerosó- ex eis vulneráti , nudi elyma intervallo quinque vasérunt. Sed & ipfe Lya stadiórum , illud præsi- fias túrpiter fugiens eválit. dium expugnabat. Ut au R. Intrávit , 412. tem Machabæus & qui

Lectio ij. Cap. 15. cum esperanti: cognové. Nicanor quidem cum cum fletu & lacrymis ro- tus , cogitaverat commú. gábant Dominum, & om- ne trophæum ftatuere de nis turba fimul, ut bonum Juda. Machabæus autem Angelum mitteret ad fa- semper confidebat cum lútem Ifrael. Et ipfe pri- omni fpe auxilium fibi a mus Machabæus, fumptis Deo affutúrum. Et hortaarmis , cæteros adhortá- bátur suos ne formidárent tus est fimul secum peri- ad adventum natiónum culum subire , & ferre fed in mente habérent adauxilium frátribus fuis. jutória fibi facta de cælo, Cùmque pariter prompto & nunc fperárent ab Ománimo procederent Jero- nipotente fibi affutúram sólymis , appáruit præcé- victóriam. Et allocutus eos dens eos eques in veste de lege & prophétis, ádcándida , armis aureis has- monens étiam certamina tam vibrans. Tunc omnes quæ fécerant priùs,prompfimul benedixérunt mise- tiores constituit eos : & ricordem Dóminum , & ita ánimis eórum eréctis convaluérunt ánimis: non fimul oftendébat géntium folùm homines , fed & fallaciam , & juramentobestias ferociilimas & rum prævaricatióné. Sinmuros férreos paráti pe- gulos autem illóruin ar

Lectio iij;

polthoc apparuillesCum Beneficium Es

mávit , non clypei & haf- set impetus , & animi jútæ munitióne , fed fermó- venum confortári , statuénibus óptimis & exhorta- runt dimicáre & conflige tiónibus , expósito digno re fórtiter , ut virtus de fide sómnio , per quod u- negotiis judicáret; eo quòd nivérfos lætificávit. civitas sancta & temĶ. Cæpit , 413:

plum periclitaréntur. Erat

enim pro uxoribus & fiE : ,

Rat autem hujuscé- liis , itémque pro fratribus qui fuerat fummus facere citúdo : máximus verò & dos , virum bonum & be- primus pro fanctitate tinignum , verecúndum vi- mor erat templi. fu, modéstum móribus, R. Surrexit, 414. & eloquio decórum, & C A NO N. qui a púero in virtútibus Ex Concilio Bituricénsi. exercitátus fit , manus An. 1584. tit. de Benefiprotendentem , oráre pro ciis , Can. 1. omni pópulo Judæóruin : Um

clesiásticum non orióálium virum, ætáte & fis , sed officium suumexegloriâ mirabilem , & ma- quentibus, fit constitútum, gni decóris habitudine cir- & propter officium detur ca illum : respondentem Benefícium;denúntiat hæc verò Oníam dixisse : Hic Synodus ómnibus cujufeft fratrum amátor , & cúnque gradùs & condipópuli Ifrael : hic eft , qui tiónis , qui Beneficia Ecinultùm orat pro pópulo clesiástica folius temporá& univérfa sancta civitá- lis provéntûs grátiâ luscite Jeremías prophéta piunt, eos non fácere frucDei. Extendisse autem Je- tus suos , sed ad restitutióremíam dextram , & de- nem tenéri. disse Judæ gládium áu

S A B B A T O. Jeum , dicéntem : Accipe De libris Machabæorum. fanctum gládium munus Lettioj. lib. 2. Cap. 15. a Deo quo dejícies

& qui rael. Exhortáti ítaque Ju- tubis & cánticis admovédæ fermónibus bonis val- bant. Judas verò & qui de , de quibus extolli pof- cum eo erant invocato

[ocr errors]

comme cum armis fuis. Fac V Idit exércitus fuus , &

Deo

per oratiónes, con- incontaminátum serváviti. greffi sunt: manu quidem Suspendit autem Nicanopugnantes, fed Dóminum ris caput in fumma arce, córdibus orantes, prostra- ut évidens esset & manivérunt non minùs triginta féftum fignum auxílii Dei. quinque millia , præsen- [Si fiat de Sabbato , duo tiâ Dei magníficè delecta- prima RR. Jumentur de II. ti. Cinque ĉessassent Noct.Dom.præced. 3. verò & cum gáudio redirent, R. erit ut in Proprio.) cognovérunt Nicanorem

Leftio ij. lib. 1. Cap. 9.. ruisle to itaque clamore, & per

e turbatióne excitátâ , pá- bellum perurgebat eum , triâ voce omnipotentem & confra&us eft corde Dóminum benedicebant. quia non habebat tempus Præcépit autem Judas , congregándi eos ; & difqui per ómnia córpore & folutus eft. Et dixit his qui ánimo mori pro cívibus residui erant : Surga parátus erat , caput Ni- mus, & eámus ad adcánoris , & manum cum versários nostros , fi pohúmero abscillam , Jero- térimus pugnáre adversùs sólymam perférri. Quò eos. Et avertébant eum, cùm pervenisset , convo- dicéntes: Non potérimus, cátis contribúlibus & fa- fed liberémus ánimas norcerdótibus ad altáre , ac tras modò , & revertamur cérfiit & eos qui in arce ad fratres noftros , & tunc erant. Et ofténfo capite pugnabimus adversùs eos: Nicanoris & manu nefá- nos autem pauci fumus. riâ , quam exténdens con- Et ait Judas : Abfit iftam tra domum sanctam omni- rem fácere ut fugiámus ab poténtis Dei , magníficè eis: & fi appropiávit temgloriátus eft : linguam pus noftrum , moriámur etiam impii Nicanoris præ- in virtúte propter fratres cisam juffit particulatim nostros, & non inferámus ávibus dari : manum au- crimen glóriæ noftræ...... tem deméntis contra tem- Et ingravatum eft præplum suspendi. Omnes lium , & ceciderunt vuligitur cæli benedixérunt neráti multi ex his & ex Dóminum , dicéntes: Be- illis. Et Judas cécidit , & nedictus , qui locum suum cæteri fugérunt. Et Jóna

thas & Simon tulérunt légibus & pro Sanctis Judam fratrem fuum , & prælia , & angústias quafepeliérunt eum in fepul- les vidimus : horum grácro patrum suorum in ci- tiâ periérunt fratres mei vitáte Modin. Et flevé- omnes propter Israel, & runt eum omnis pópulus reliétus fum ego folus. Et Israel planetu magno , & nunc non mihi contingat lugébant dies multos , & párcere ánimæ meæ in dixérunt: Quómodo cé- omni témpore tribulatiócidit potens , qui salyum nis : non enim mélior sum faciébat pópulum Ifrael... frátribus meis. Vindicábo Et congregáti funt omnes itaque gentem meam & amici Judæ & dixérunt Sancta

natos quoque Jónathæ : Ex quo frater noftros & uxóres : quia tuus Judas defunctus est, congregátæ sunt univérlæ vir símilis ei non eft qui gentes contérere nos iniéxeat contra inimícos nof- micítiæ grátiâ. Et accéntros , Bácchidem , & eos sus est Ipiritus pópuli fiqui inimíci sunt gentis nof- mul ut audivit Termónes træ. Nunc itaque te hodie iftos: & refpondérunt voelégimus esse pro eo nobis ce magnâ, dicéntes : Tu in príncipem,& ducem ad es dux nofter loco Judæ , bellándum bellum nostrū. & Jonathæ fratris tui; pu-Et suscépit Jónathas tém- gna prælium noftrum: & pore illo principátum , & omnia quæcúnque díxefurrexit loco Judæ fratris ris nobis , faciemus. .. fui.

Et síluit omnis terra Juda Lectio iij. Cap. 13. & 14. ómnibus diebus Simónis

Udívit Simon quod & quæsivit bona gentá exércitum copiofum, ut teftas ejus , & glória cjus, veniret in terram Juda , & ómnibus diébus. attéreret eam. Videns quia C A N O N. in tremóre pópulus eft & Ex Concilio Aquisgrain timóre , ascendit Jerú

nensi. falem , & congregávit pó- An. 816. lib. 1. cap. 116. pulum , & adhortans die Es Ecclesiæ , ficut a xit:Vos scitis quanta ego

R & fratres mei , & domus tur , vota sunt fidélium , patris mei , fecimus pro prétia peccatorum , &

[ocr errors]

A

[ocr errors]
[ocr errors]

& tor

Prov. 9.

patrimónia páuperum..... nácula poflidébit. AniQuapropter vigilánti ac madvertet parábolam & folerti curâ providendum interpretationem ,

verba est his qui ejus facultates fapiéntum & ænigmata adıniniftrant ne eas in

eorum. Timor Domini fuos folummodo ufus con- principium fapientiæ. Savértant; sed magis , jux- piéntiam atque doctrinam ta possibilitatem rerum ; Itulti despiciunt. Audi, fiChristo famulántium,imò li mi , disciplinam patris eorum in quibus Christus tui , & ne dimittas legem páscitur & vestítur,curam matris tuæ : 'ut addátur gérere pénitus non négli- grátia cápiti tuo, gant.

ques collo tuo, Ad Magníf. Ant 2. D. R. Vanitas vanitatum , Sapientia insipiéntibus lo- & ómnia vánitas. Deum cúta eft: Relinquite infán- time , & mandáta ejus tiam , & vívite , & am- observa : * Hoc eft omnis bulate per vias prudentiæ. homo. v. Si vis ad vitan

ingredi , serva mandata. Orario , Ecclefiæ , ut *Hoc. Eccle. 12. Matt.19. infra ad Laudes. DOMINICA XV.

Ili mi , fi te lactáve

F ne Post Pentecosten. IN I. NOCTURNO. acquiéfcas eis. Si díxerint: Incipiunt Parábolæ Veni nobíscum , infidiéSalomónis.

mur sánguini , abscondáLcctio ;. Prov. Cap. 1. mus tendiculas contra in

Arábolæ Salomónis , sóntem fruftra : deglutiárael. Ad fciéndam fapién- viventem , & integrum tiam & disciplínam : ad quasi descendentem in laintelligenda verba prudén- cum. Omnem pretiosam tiæ , & fufcipiendam eru- fubftántiam reperiémus , ditiónem doctrinæ , jufti- implebimus domos noftras tiam , & judícium & æ- spóliis. Sortem mitte noquitátem: ut detur páryu- biscum, marsúpium unum lis aftútia adolescenti fit omnium noftrûm. Fili sciéntia & intellectus. Au- mi , ne ámbules cum eis , diens sapiens fapiéntior próhibe pedem tuum a ség erit : & intelligens guber- initis eórum. Pedes enim

Leftio ij.

P

« 이전계속 »