페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

matres spíritu parvulo- niam pudore custódiat. rum. Exultavit infans, re R. Misericórdia ( Dópléta eft mater. Non priùs mini ) a progénie in promater repléta , quàm fi- génies timéntibus eum. lius : sed cùm filius esset Fecit potentiam in bráreplétus Spíritu sancto chio fuo : dispérfit fuperreplévit & inatrem. bos, & exaltávit húmiles.

R. Beátam me dicent V. Non deséruit speránomnes generatiónes; quia tes in fe, & interfécit in * Fecit mihi magna , qui manu mea hostem pópuli potens eft ; & fanétum fui.* Fecit. Glória. Fecit. nomen ejus. v. Venite, Luc. 1. Judith audíte, & narrabo,omnes A D LAU D'ES. qui timétis Deum; quanta Antiphonæ cum Cantico, fecit ánimæ meæ. Fecit. ut in Officio Beatæ Mariæ Luc. 1. PS. 65.

in Sabbato , xcj. Lectio ix. S. 26. Capitulum. Sap. 8. Ides non dubitásse

, 13.

V Mariano, field credi N nem conversátio (Sa

5

enim crediderit ánima, e AP prima verba Vir

disse;& ideo fructum fidei piéntiæ , ) nec tædium
confecútam. (Beáta ( in- convictus íllíus , fed læti-
quit ) quæ credidifti.Sed tiam & gaudium.
& vos beáti , qui audistis, Hymnus. Santol. Viet.
& credidistis : quæcúnque

D

ginis , concipit & génerat Dei Intus movente Spiritu , Verbum , & ópera ejus In matris alvo conditus agnoscit . Sit in singulis Infans Joánnes géstiit

. Maríæ ánima , ut magní

AGNOVIT infántem ficet Dóminum : fit in sin Deum ; gulis spíritus Mariæ , ut Quem fenfit, ardet próexúltet in Deo. Si secún- , dere : dum carnem una mater Vates & infans , quà poeft Chrifti , fecundum fi

teft , dem tamen omnium fruc- Adésse Christum núntiat. tus eft Chriftus. Omnis Hic jam Redemptoris enim ánima áccipit Dei Verbum , fi tamen im- Præconis ille sustinet : maculata & immúnis a Matérna claustra non vevítiis,intemeráto castimó tant,

vices,

felix pa Felix puer ,

mus ,

[ocr errors]

ginem

Quin ambo munus im- tiam , Oratio , Deus , qui pleant.

hodiernam diem , 500.

AD HOR A S. rens ,

In fine Hymnorum, DoFelix Sacérdos , & do- tologia, Mundo Redemp

tor qui venis

ut fupra. Quæ per paréntem Vir- Antiphona, Capitulum &

R.R.R. brev. ut in Officio Deo fruuntur hóspite ! B. M. in Sabb. xcij. MUNDO Redemptor AD II. VESPERAS. qui venis ,

Antiphonæ ut in LauFili , tibi laus máxima dibus Ofic. B. Mariæ in Cum Patre & almo Spi- Sabbato. xciij. ritu

Capitulum. Sap. 7. In fempiterna sæcula.

S

Apientia per natiónes Amen. V. Memento noftri transfert; amícos Dei & Dómine in beneplaci- prophétas constítuit. Néto pópuli tui ; R. Ví- minem enim diligit Deus, fita nos in Salutári tuo. nisi eum, qui cum Sapién PS. 105

tia inhábitat. Ad Bened. Ant. 6. F. Hymnus, Ad prima verPer viscera misericordiæ ba Virginis, ut ad Laudes. Dei nostri , visitávit nos v. Benedixífti , DómiOriens ex alto. Luc. I.

ne,terram tuam; R. AverOratio.

tisti captivitátem Jacob. Eus qui de Beátæ Pf. 84. D Mariae Virginis úte

Ad Magníf. Ant. 8. G. Præcursorem tuum Beáta quæ credidisti nondum in lucem editum quóniam perficiéntur ea visitando sanctificáfti ; da

quæ

dicta sunt tibi a Dó. Ecclésiæ tuæ , ut quos mino. Luc. 1. {piritáli regeneratióne con- Fit Commemoratio Oftacépit, purificatos tibi filios va SS. Apostolorum Petri páriat adoptiónis. Qui & Pauli , Ant. Spíritus vivis & regnas.

vitæ, v Pretiofa , 503. Fit Commemoratio Ofta- Oratio , Deus qui , 500. ya SS. Apostolorum Petri AD COMPLETORIUM. & Pauli, Ant. Qui ope- Hymnus, Virgo Dei Gérátus eft. x. Magnificen- nitrix , ut in Psalterio , 34.

ro

[ocr errors]

cum Com

DIEBUS die Oétava , occurrit ; to

Intra Octayam tum Officium fit de DoSS. APOSTOLORUM minica" ut in Psalterio PETRI ET PAULI, incipiendo a primis VefpeSimplex.

ris

;;quæ erunt integræ de Omnia ut in Festo ex- Sabbato ante Dominicam ceptis iis quæ

sequuntur. occurrentem , Pfalmi de Feria, & fic memoratione Oftavæ in in toto Oficio.

utrisque Vesperis & Lau" AD MATUTINUM. dibus. Invitator. Apostolorum DI E III. Magiftrum & Dóminum, De Octava * Veníte

AULI: adorémus. SS. PETRI ET PAULI.

Ex Epístola prima sancti Tres Antiphona, Versus Clementis Papæ & Már& Responsoria e Nołturno tyris ad Corinthios. Officii de communi Apof Lectio iij. S. 5.

Joan. 13.

tolorum fecundum Feriam P Etruscobe iniquam urna

occurrentem.

mulatiónem unum Leftio j. & ij. de Scrip- aut alterum , fed multos tura occurrente ,

Lectio iij.

sustinuit labores ; atque ut habetur pro unaquaque ita Martyr efféctus , dise die.

céffit ad débitum glóriæ Dicitur , Te Deum. locum. Propter æmulaAD LAUDES. tiónem. Paulus patiéntiæ Antiphona cum Cantico, præmium obtinuit , cùm nt in Communi Apoftolo- caténas sépties portásfet rum , v. Capitulum , ibid. vapuláslet, lapidátus esset; Cætera , ut in die. Præco factus in Oriente

AD HORAS. & Occidente , eximium. Antiphona, Capitula & fidei fuæ decus accépit ; Refponforia brevia, totum mundum docens in Communi. Apoftolo- justítiam; & ad Occidéntum, vj.

tis términum véniens , & AD VESPERA S. sub Principibus. Marty

Antiphonæ ut in II. rium passus , ita e mune Vefperis de Communi A- do migrávit , atque in lopostolorum , vij.

cum sanctum abiit

paa ( Dominicâ ,

ntiæ magnum exém, tra. QEtavam , aut in ipfa plar factus.

ut

quæ in

DIE I V. témpore martyrium fubi

De O&ava íffe, Dionyfius CorinthioSS. PETRI ET PAULI. rum Epíscopus , ad RoEx Hift. Eccl. Eusebii mános scribens , teftátur Epifc. Lib. 2. Cap. 25. his verbis : Ita & vos , in

Lectio iij. quit , tantâ admonitione

Mnium divini Númi- veftrâ , seméntem quæ & antesignánus Nero, in créverat , Romános sciipfos étiam Apoftolos sæ- licet & Corinthios, viit: ac Paulus quidemRo mul commiscuiftis. Ambo mæ cápite truncatus ; Pe- enim illi in urbem noftram trus verò cruci suffixus fuíf- Corinthum ingréssi, spare fe, eódem regnánte , tra- fo Evangélicæ doctrinæ dúntur:quam quidem nar- sémine , nos inftituerunt; rationem abundè confir- & in Italiam fimul promant Petri Paulique nó- fé&ti , cùm vos fimiliter mine insigníta monumen- instituissent , eódem témta , quæ in urbis Romæ pore martyrium pertulécæmetériis etiamnunc vi- runt. súntur.Sed & Cáius qui DIE dam vir Catholicus, qui De O&taya Zephyrini Romanæ ur- SS. PETRI ET PAULI. bis Episcopi tempóribus Ex Homília fancti Joannis fóruit, in eo libro quem Chrysostomi. fcripfit adversùs Prócu- Homil. 32. in Epist. ad lum patrónum fectæ Ca

Rom. 8.1. taphrygárum, de loco in

Lectio iij. o pradiftrórumraporte E Ga Romam diligo pófita sunt , ita loquitur : lam laudáre possim a maEgo verò, inquit , Apof- gnitúdine, ab antiquitáte tolorum trophæa pollum a pulchritudine , a pópuli ofténdere ; nam five in frequéntia , a poténtia , a Vaticanum , sive ad Of- divitiis , a rebus in bello tiensem viam pérgere li- fórtiter gestis ; sed mislis bet, occúrrent tibi tro- illis omnibus , ideo illam phæa eórum qui Eccle- beátam prædico , quia fiam illam fundárunt. Por- Paulus & dum viveret ilro ambos uno eodémque lis scripsit, atque ipsos ita

[ocr errors]

dilexit , ac præfens ipfos una a dextris lámpadis , allocutus eft , vitámque & una a finístris ejus. ibidem claufit. Ideóque Zach. 4. hinc clárior est civitas , Oratio , Deus , qui beáquàm ex aliis omnibus : tos Apóstolos, ut infra ad ac quemádmodum corpus Laudes. magnum & robústum

DIE VI. duos illa urbs habet óculos OCTAVA splendentes , horum vidé- SS. PETRI ET PAULI. licet Sanctorum corpora. Semiduplex. Non ita splendet coelum, Omnia de Communi Apofcùm rádios fol emíttit , ut tolorun, ij. exceptis iis Romanorum urbs duas il

qua sequuntur. las lucérnas habens per 'AD MATUTINUM. totum orbem lucem emit

Hymnus , Ambo diyini téntes. Hinc rapiétur Pau- Próceres, 493. lus , hinc Petrus. Cogitá- Tres Antiphona , Versus te & exhorréscite , quod & Responsoria e Noturno fpectáculum visúra fit Ro- Officii de communi Apofma; Paulum videlicet re- tolorum secundum Feriam pénte ex illa theca cum occurrentem. Petro resurgentem , & Le&tio j. de Scriptura ocsublátum in occursum Do

currente.

Sermo sancti Leónis Vefpera de die Otava,

Papæ. Omnia ut in primis Ves Serm. 80. in Natali Apost. peris de communi Aposto

Petri & Pauli. cap. I. lorum , j. exceptis iis qua fequuntur.

tárum SolemnitáProceres , 493•

tum , Dile&tissimi , totus W. Dómine , in lúmine mundus eft párticeps ; & vultûs tui ambulábunt; R. uníus fidei píetas éxigit, Quóniam glória virtútis ut quidquid pro salúte unieorum tu es. PS: 88. versorum geftum recóli

Ad Magníf. Ant. 7. d. tur , commúnibus ubique Vidi,& ecce candelabrum gaudiis celebrétur. Vom aureum totum , & lampas rúmtamen hodierna Festiejus super caput ipsius: & vitas præter illam reveduæ oliyæ super illud : réntiam, quam toto ter

mini.

Leétio ij.

Hymnus , Ambo divíni O Mnium quidem fanc

« 이전계속 »