페이지 이미지
PDF
ePub

Нcii

me

Deus,

[ocr errors]
[ocr errors]

nes

áinica occurrente, ad utraf- totam Ostavam, etiam que Vefperas & Laudes. in Feftis occurrentibus. AD COMPLETORIUM.

Oratio.
Pfalmi de Feria.

Eus qui es supérna Ant. 7.d. Dómine Deus, Jerúsalem lucérna infint óculi tui apérti super deficiens ; depélle propidomum hanc nocte ac die: tius mentis noftræ téniefuper domum de qua di- bras,ut in lúmine claritátis xísti : Erit nomen meum tuæ jugiter ambulémus. ibi. 3. Reg. 8.

Per Dóminum.
Hymnus.

AD MATUTINUM.
Oc in templo, sum Invitatorium. Dóminum

in templo fancto fuo Exoratus adveni, * Venite , adorémus. HaEt cleménti bonitáte bacuc , 2. Precum vota suscipe : Pfalmus , Veníte , 2. Largam benedictiónem Hymnus, Ecce fedes hîc, Hîc infúnde jugiter. ut in primis Vefperis. Hic.promereantur on

IN Í. NOCTURNO.

Ant. 1. f. Dómine Deus Petita acquirere Ifrael , fi cælum & cæli Et adepta possidere

cælorum non te capiunt Cum sanctis perénniter , quantò magis domus ifta! Paradisum introire 2. Paral. 6. Tranflati in réquiem. Psalmus , Verba mea Sit perénnis laus Pa- áuribus pércipe , 98. renti

Ant. 2. D. Tu, Dómine Sit perénnis Filio : universorum , qui nullius Laus tibi qui nectis ambos indiges , voluísti templum Sit perénnis, Spíritus , habitationis tuæ fieri in Chrilma cujus nos inún- nobis. 2. Mach. 14:16 gens ;

Psalmus , Dómini est Viva templa confecrat. terra , 153: Amen.

Ant. 7. d. Exáudias,', Ad Nunc dimit. Ant. 5.a. Dómine , deprecationem Implébo domum istam pópuli tui , quodcunque glóriâ , & in loco ifto da- oraverint in loco isto. 36 bo pacem. Agg. 2. Reg. 8.

Loco Orationis, Vísita, Pfalmus , Júdica mei; dioieur Oratio fequens, per Dómine , quóniam egoix

Lectio ij.

esulta & vittimas ; & S Bant in officiis fuis : &

mnocéntia mea ingréllus tem folemnitatis noftræ ; sum. 142.

Jerúsalem , tabernáculum V. Transibo in locum quod nequaquam transtabernáculi admirábilis , férri póterit: quia SolúmR.Usque ad domum Dei. modò ibi magníficus est PS. 41.

Dóminus nofter. Ý. Vidi De libro fecundo Parali- fanctam civitátem, Jerú

pómenon, salem novam, descendenLettio j. Cap. 7. tem de cælo a Deo

Um complésset Sá- parátam ficut sponsam or

lomon fundens pre- nátam viro suo. * Solúmces , ignis descendit de modo. If. 33. Apoc. 21, coelo , & devorávit holo

Acerdotes autem ftamajestas Dómini implévit domum. Nec poterant fa- levitæ in órganis cármicerdotes ingredi templum num Dómini , quæ fecit Dómini, eo quod impléf- David rex ad laudándum fet majéstas Dómini tem- Dóminum : Quoniam in plum Dómini. Sed & ætérnum misericórdia eomnes filii Ifrael vidébant jus ; hymnos David cadescendentem ignem, & néntes per manus fuas. glóriam Dómini fuper Porro facerdotes canebant domum : & corruéntes tubis ante eos, cunctúsque proni in terram super pa- Israel stabat. Sanctificávit viméntum ftratum lápide, quoque Salomon médium adoravérunt, & laudavés átrii ante templum Dómirunt Dominum:Quóniam ni: obtúlerat enim ibi hobonus , quóniam in fæcu- locaufta & ádipes pacifilum misericórdia ejus. Rex córum; quia altáre æneum autem & omnis pópulus quod fécerat, non poterat immolabant yictimas co- fuftinere holocaufta & ram Dómino. Mactávit facrificia & ádipes. Fecit igitur rex Salomon hófti- ergo Salomon folemnitáas,boū viginti duo millia, tem in tempore illo feptem arietum centum viginti diébus, & omnis Israel millia : & dedicávit do- cum eo , Ecclésia magna mum Dei rex, & univér- valdę, ab introitu Emath sus pópulus,

usque ad torrentem ERi Réspice Sion civitá- gypti. Fecitque die oftá

[ocr errors]
[ocr errors]

Salo

vo collectam , eo quòd qui in loco isto oráverit. dedicásset altáre feptem Elégi enim, & sanctificávi diébus , & folemnitátem locum istum, ut fit nomen celebrálset diébus feptem. meum ibi in fempiternum,

R. Audivi vocem ma- & permaneant oculi mei, gnam dicéntem : Ecce & cor meum ibi cunctis tabernáculum Dei cum diébus, hominibus, & * Habitabit R. Verè Dóminus eft in cum eis ; & ipfi pópulus loco isto: * Quàm terribilis ejus erunt, & ipfe Deus eft locus iste !fNon est hîc cum eis erit eórum Deus, aliud nifi domus Dei & W. Ergone credibile est ut porta coeli

. V. Implétum habitet Deus cum homi- est templum a majestáte nibus super terram ? *Ha- Dei, & de virtúte ejus. bitabit. Apoc. 21. 2.Par.. Quàm terribilis. Glória. Lectio iij.

+ Non eft hîc. Gen. 28. Pparuit autem

móni Dóminus noc IINOCT te , & ait: Audivi oratió

Ant. 3.a. Qui adhærent nem tuam, & elégi locum Dómino , ut colant eum , iftum mihi in domum fa- lætificabo eos in domo crificii. Si cláusero cælum, oratiónis meæ. If: 56. & pluvia non flúxerit , & Psalm. Afferte Domino, mandávero & præcépero filii Dei, 100. locústæ , ut dévoret ter Ant. 2. D. Holocausta ram, & misero pestilén- eórum, & víctimæ eórum tiam in pópulum meum : placebunt mihi super altáconvérfus autem pópulus ri meo. If. 36. meus , fuper quos invo Psalmus, Deus nofter, cátuin est nomen meum, refúgium & virtus , 111. deprecatus me fúerit , & Ant. 4. a. Sanctificávi exquisierit fáciem meam, domum hanc, ut pónerein & egerit pænitentiam a nomen meum ibi cunétis viis luis péilimis : & ego diébus. 3. Reg. 9. exáudiam de cælo , & Psalmus , Magnus Dó. propitius ero peccátis eó- minus , & laudabilis, 156. rum , & fanábo terram v. Sanctificávit tabereorum. Oculi quoque mei náculum suum Altíllimus: erunt apérti,& aures meæ R. Deus in médio ejus. eréctæ ad orationem ejus, Pf. 45.

[ocr errors]

Sermo fancti Bernardi R. Elégi locum iftung Abbatis.

mihi in domum facrifici: In Dedic. Serm. 1. §. 1. * Oculi mei erunt apérti , Lectio iv.

& aures meæ eréctæ ad Eftivitas hodiérna F

oratiónem ejus, qui in loco Fratres , tantò nobis ifto oráverit. x. Domus debet esse devotior, quan- mea domus oratiónis votò familiárior est. Nam cábitur. * Oculi, 2. Paral. cæteras quidem Sanctó- 7. Marc. 11. rum solemnitátes cum Ec

Lectio y.

&. 3. & 4. cléfiis aliis habémus com Uando domus ifta múnes : hæc verò fic nobis

per manus Pontifieft própria , ut neceffe fit, cum dedicáta eft Dómino, vel a nobis eam , vel a propter nos fine dubio némine celebrári. Noftra factum est. ... In nobis eft, quia de Ecclésia nof- proinde fpiritualiter imtra; magis autem noftra, pléri neceffe eft, quæ in quia de nobis ipsis. Mirá- pariétibus visibiliter præmini fórfitan & erubescitis cesserunt. Et fi vultis fcire, celebrári festa de vobis : hæc útique sunt , aspérfio, sed nolite fieri ficut equus inscriptio , inúnctio , illu& mulus , quibus non eft minátio, benedictio. Hæc intellectus. Quid enim lá- quidem in hac visibili dopides ifti potuerunt sancti- mo fecére Pontifices : hæc tátis habére ut eorum Chriftus assistens Póntifex folémnia celebrémus futurorum bonorum inviHabent útique fanétitá- fibiliter quotidie operatur tem , fed propter córpora in nobis. Primò síquidem veftra. An verò corpora afpérgit nos hyssopo , ut veftra fancta esse quis mundémur

lavémur dúbitet

· quæ templum dealbémur.... Layat fancti Spiritùs funt, ut inquam , nos in confefliósciat unufquifque pofsidé- ne, lavat nos lacrymarum re vas suum in fanctifica- imbre , layat sudore p@etióne ? Itaque sanctæ sunt nitentiæ : magis autem ánimæ propter inhabitán- lavat nos aquâ illâ pretictem Spíritu Dei in vobis : síllimâ, quæ de fonte piesancta sunt corpora pror- tátis, id elt , ab ejus látere ter ánimas;sancta estétiam emanávit.... Non folùm propter córpora domus. autem; led inícribit dígito

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Dei, in quo ejiciébat dæ- bus. Jam verò benedictio mónia, haud dubium quin nem quidem expectámus in Spíritu sancto; inscribit, infine,quando apériet mainquam , legem fuam non num fuam , & implébit jam in lápide , sed in tá- omne ánimal benedictióbulis cordis carnalibus : ne. Nam in quatuor præprophéticam implens pro- mifsis mérita constant ; in misliónem, quâ se pollíci- benedictióne sunt præmia. tus est ablatúrum cor la- In benedictione tota compideum , & cárneum cor plébitur grátia sanctificaesse datúrum , id est, non tiónis ; quando jam in dodurum , non obstinátum, mum transibimus non manon Judáicum ; sed pium, nufáétam, ætérnam in coefed mansuétum, sed trac- lis.Ipfa eft quæ constrúitur tábile , fed devótum. vivis ex lapidibus,Angelis

ş. Audite , qui ingredi- scílicet & hominibus : fimini per portas has, ut mul enim ædificátio & deadorétis Dóminum : *Bo- dicátio ipsa complébitur. nas fácite vias vestras. y. R. Nolite confidere in Nolíte fácere doinum Pa- verbis mendacii dicéntes: tris mei, domum negotia- Templum Dómini est : tiónis. * Bonas. Jer. 7. *Quóniam t Si bene direJoan. 2.

xéritis vias vestras , & Lectio vj. S. 6. stúdia vestra , habitabo US

Nde necesse est ut vobiscum in loco isto. y.

únctio fpirituális grá- Appropinquáte Deo, & tiæ ádjuvet infirmitatem appropinquábit vobis : enoftram , & multimodæ mundáte manus , peccapoenitentiæ cruces , de- tóres ; & purificate corda. votiónis suæ grátiâ líniens; * Quóniam. Glória. † Si quia nec eft fine cruce fe- bene. Jer. 7. Jac. 4. qui Christum ; & fine IN III. NOCTURNO. unctióne crucis afperitá Ant. 7. b. Nescitis quia tem ferre quis poffet ? At templum Dei eftis , & postquam únćtio grátiæ Spíritus Dei habitat in hujus præcésserit , jam lu- vobis. 1. Cor. 3. cérnam fuam Chriftus po

Psalınus, Te decet hymnit fuper candelabrum, nus, Deus , in Sion, 112. quia tempus eft ut luceat Ant. 6. F. In Christo omlux nostra coram homini, nis ædificátio constructa

« 이전계속 »