페이지 이미지
PDF
ePub

IN SI G N IS
ECCLESIÆ

NIVERNENSIS,

ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI
D.D. CAROLI FONTAINE.
DES MONT E'E S Episcopi Nivernensis autoritate
& ejusdem Ecclesiæ Capituli consensu editum,

PARS AV T V MN ALIS.

[ocr errors]

AURELIANIS,
Apud NICOLAUM LANQUEMENT, Cleri

Nivernensis Typographum.

M. DCCXXV I l.
COM PRIVILEGIO REGIS.

[merged small][ocr errors]

CA R O LUS

MISERATIONE DI V IN A

ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA ÉPISCOPUS NIVERNENSIS, Comes Premeriaci , Regi ab omnibus Confiliis, in fupre.

ma Parisiensi Curia & in aliis Regni Curiis ex honore Senator ; Clero Nivernensi Salutem & Benedictionem.

EMINEM veftrüm ignorare arbitror, Fratres dilectissimi , /110 jure Nivernenfem Ecclefiam à multis jam temporibus peculiari ufam fuiffe Breviario. Poftremum quidem editism fuit ineunte [14

periori seculo sub autoritate Arnaldi Sorbini felicis memorie , cujus ministri cùm Religioni duxisent ritum ac modum Breviarii Romani in omnibus sequi , planè récessere à ritibus Ecclefiæ noftræ , quamvis antiquis , omnique veneratione dignis; utpote quos plusquàm quadringentorum annorum spatio jam videmus confecratos,

Quid quòd poftremi illius Breviarii exemplaria omnia , vin' ginti da ampliùs annorum supra centum spatio fic exhaufta funt, ut nusquam jam projtent venalia, immès nec ulla fere reperiantur nisi erosa ac vetustate confe&ta , que litteris evanescentibus ac foliis disruptis nulli possint effe ufui , atque adeò neceffe fuerit pluribus abhinc annis ad aliena confugere.

Quapropter divina providentia , licèt indigni, ad Sedem Ecclebe Nivernenfis-vix eve&ti, omni diligentiâ , totisque viribus novo cudendo Breviario incubuimus, adhibito Ecclefiæ nostre Cathedralis Decani e Capituli confilio en consenfu ; infuper

adjuri confiliis ac ftudiis virorum in hocce genere verfatiffimorum. Quâ in re morem geffimus pluribus Conciliis (1) Galliæ , immo & hujus provincie , quæ quidem precipiunt ut Dicecesani quàm citiffimè & accuratiffimè vifitent Breviaria , Mislalia, Antiphonalia, ac Sanctorum Legendas , & quæ deprehenderint in illis fuperflua, aut non fatis pro Ecclefiæ dignitate convenientia , ipfi continuò tollant, resecent, & quæ viderint effe neceffaria, fubjiciant.

És igitur animo dutti, nihil non effecimus , ut divinis Officiis pristina reftitueretur integritas , penitusque refecaretur quidquid mendofi vel hominum incuriâ vel temporum injuriâ irrepserat ; Ex hoc enim utroque depravationis fonte plurima manaTunt, quibus primeuus purufque Ecclefia nostre rituum atque usuum nitor non parum vitiatus ab iis deprehenfus eft , quos antiqua noftra Breviaria immò & Ordinaria evolvere non duit.

Et quo feliciùs ac tutiùs res (succederet, hoc primum in mente habuimus , ut juxta Canonem fextum Concilii (2) Colonienfis ,Jo. la Scripture sacre recitarentur, ex quibus tamquam ex puriffifcaturigine derivavimus laudes que Dei majestatem omni laude majorem omnium maximè decent. Has landes Deus gra. tifsimè non potest non odorari ipfis Eloquii divini verbis exprefas; Amica enim , ut ait (3) Cyprianus , & familiaris oratio est, Dcum de suo rogare , hoc eft de eo quod ipse nobis impertitus, ita ut fi quis veteris ufus ftudiofior jufto , ( ut olim Clerici Neocæsarienses" hanc mutationem nobis exprobret , quidni cum Bafilio respondeamus : Non humanis verbis, quemadmodum vos soletis ; sed oraculis Spiritûs , Deum noftrum placamus.

Itaque in prima No&turnd Vigiliê Lectiones ex veteri Teftamento collocavimus , quas aliquando omittere fit nefas, in fecundâ verò ex novo , juxta antiquum Ecclefiæ nostra ritum , sale tem in diebus Dominicis , & in ceteris Solemnioribus Festis apposisimus. Atque hoc quidem fatemur, quàm amplissimam potuimus Scripturæ facræ partem in his Lečtionibus concinnandis insumpfimus, ut Viri Ecclefiaftici Sanetas Dei Leges edo&ti , prom. ptiores fint ad docendum, ad arguendum, denique ad pafcendos

(1) Senon. Parif. hab.an. 1528. can. 21.

Rotomag, an. 15 81. can. 1.

Turon. 1983. can. If:
(2) An.is36.
(3) Init. Lib de Orat. Dom.

Singulis hebdomadis universum recitabitur Psalterium; ifque fuit , inquit Concilium (1) Remenje , primævus Ecclesiæ ritus, quem secuti sunt antiquisimi Religiosorum Ordinum Conditores. Series illa Psalmorum quam singulis Feriis assignavimus , eo modo quem maximè congruum duximus, nunquam intermittetur, qualiscumque occurrat festivitas , cùm ut æqualiter perdisci pos. fit, quod æqualiter perdisci meretur, tum ut occurramus ei tær dio quod ex repetitionibus neceffariò nascitur. Censuimus enim cum Bafilio, diversitatem atque varietatem in precibus & in Psalmodia esse utilem , quòd in æquabilitate quidem torpescat nescio quomodo animus; mutatis verò ac variatis Psalmodiâ & cantu, renoverur ejus desiderium , & attentio in. ftaurerur.

Verùm exceptis Annualibus ac Solemnioribus Festis , quibus maximorum Religionis nostre sacramentorum memoria celebratur, quæ quidem totam mentis attentionem meritò fibi vindicant, ibinamquamque Scripturæ sacre Lectionem ipsi accommodatum excipit Responsorium , cujus pars ex ipfà Lectione sæpissimè, refidua verò ex aliis Scripturæ locis ad eam accedentibus defum. pta , efficient ut Lectionibus Responsoria concordent , juxta illam quam refert (3) Radulphus Tungrenfis Decanus Regulam. Vi autem adjuvante intelligentiâ augeatur crescatque pietas,

ut adimpleatur quod jubet Propheta, Pfallite sapienter , id eft, ut legit Augustinus (4), psallite intelligenter ; nihil eorum omifimus quæ ad planiorem Psalmorum notitiam poffunt conducere. Itaque interpunétiones , moras , seu quæ hactenus Psalmis sunt appofitæ divisiones, quas magnam iis obscuritatem afferTe nemo non fatetur ; eas pluribus in locis immutando, effecimus ut quæ obscurt erant , ne minimâ quidem fatiâ verborum mutatione , clariora evaferint:

Atque utinam Fideles omnes ac maximè Viri Ecclefiafiici porfint induere vividos illos pietatis affetus quos in fuis Psalmis Propheta Regius expreffit; utinam corde docili motus à divino Spiritu ibi quasi delineatos possint persequi. Si orat Pfalmus, (inquiebat Auguftinus) orate ; fi gemit, gemite ; li gratu

[ocr errors]

(1) Ab. 560:

(2) Interrog. 37 Reg. fufiùs. disputo

(3.) De Can, observ. Propos.-
II da 12.
(4) In Psalmi 460

« 이전계속 »