페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

gulos dies : Ubi eft Deus E noltro: * jubiláte Deo

tuus ?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cédo , dum affligit me ini Spera in Deo, quoniam micus ?

adhuc confitébór illi : * saDum confringúntur offa lutáre vultus mei, & Deus mea ,

exprobravérunt meus. mihi qui tribulant me ini AD SEXTAM. míci mei.

Hymnus, pag. 23. Dum dicunt mihi per sín Pfalmus 8o.

Xultate Deo adjutóri quare tristis es ánima mea ? &

quare con- Jacob. túrbas me?

Súmite pfalmum, & date Spera in Deo, quóniam tympanum , * pfaltérium adhuc contitébor illi : * fa- jucundum cum cíthara. lutáre vultus inei, & Deus Buccinate in Neoménia meus.

tuba * in insigni die soPsalmus 42.

lemnitátis vestræ. Udica me , Deus , & Quia præcéptum in If

& judícium de gente non fancta : ab Deo Jacob. hómine iniquo & doloso Teftimonium in Jofeph

pósuit illud , cum exíret de Quia tu es Deus fortitú- terra Ægypti : * linguam do mea , * quare me repu- quam non nóverat, audilifti ? & quare triítis incé- vit. do, dum affligit me ini Divértit ab oneribus dora micus ?

'fum ejus : * manus ejus in Emitte lucem tuam & cóphino serviérunt. veritátem tuam: * ipfa me Divifio Pfalmi 80. deduxérunt & adduxé N: ibulatióne invocásti runt in montem sanctum

& liberávi te : tuuin , & in tabernácula exaudívi te in abscóndito tua.

tempeftátis , probávi te Et introibo ad altáre apud aquam contradictióDei, * ad Deum qui læ- nis. tíficat juventútem meam. Audi, pópulus meus , & Confitebor tibi in cítha- conteftábor te : * Israel

Deus meus: si audieris me , non erit in quare tristis es ánima te Deus recens

, neque mea ? & are contúrbas adorabis Deum aliénum. me ?

Ego enim fum Dómi.

érue me.

*

IM

*

me

ra ,

Deus ,

[ocr errors]

E üj

[ocr errors]
[ocr errors]

nus Deus tuus , qui eduxi domo tua , Dómine : te de terra Ægypti : * di- sæcula fæculórum laudáci láta os tuum ,

& implébo bunt te. illud.

Beátus vir , cujus est au Et non audívit pópulus xílium abs te : * afcenfiomeus vocem meam ,

* & nes in corde fuo difpósuit Israel non inténdit mihi. in valle lacrymarum, in

Et dimísi eos fecúndum loco quem posuit. desidéria cordis eorum; Etenim beneditiónem ibunt in adinventiónibus dabit legislator , ibunt de suis.

virtúte in virtútem : * viSi pópulus meus audíffet débitur Deus deorum in me, * Israel si in vüs meis Sion. ambuláslet :

Dómine Deus virtúPro nihilo forsitan inimi- tum exáudi oratiónem cos eórum humiliáflem: meam : * áuribus percipe & super tribulántes eos Deus Jacob. misissem manum meam. Protéctor nofter áfpice

Inimníci Dómini mentíti Deus : * & réspice in fáa' funt ei : * & erit tempus ciem Christi tui. eorum in fæcula.

Quia mélior eft dies una Et cibávit eos ex ádipe in átris tuis * fuper millią. frumenti & de

petra Elégi abjéctus esse in domelle faturavit eos. mo Dei mei,

magis Pfalmus 83. quàm habitáre in taberná Uam dilecta taberna- culis peccatorum.

cula tua, Dómine vir Quia mifericordiam & tútum! * concupifcit & veritátem diligit Deus : * déficit ánima mea in átria grátiam & glóriam dabit Dómini.

Dóminus. Cor meum & caro Non privabit bonis eos mea exultavérunt in qui ámbulant in innocénDeuin vivum.

tia : * Dómine virtútum Etenim paflerinyénit sibi beátus homo qui sperat in domum,* & turtur nidum te. fibi , ubi ponat pullos fuos. AD NON AM.

Dómine vir Hymnus, pag. 25 tútum , * Rex meus , &

Pfalmus 88 Isericórdias Dómi. ni in ætérpuin.

*

*

Q Q

Altária tua ,

& tua

[ocr errors]
[ocr errors]

tantábo.

persisti inimícos tuos. In generationem & Tui sunt coeli, est neratiónem annuntiábo terra ; orbem terræ & pleveritátem tuaminore meo. nitúdinem ejus tu fundál

Quóniam dixífti: In ætér- ti: * Aquilónem , & mare num misericórdia ædificá- tu creásti. bitur in cælis : * præpará Thabor & Hermon in bitur véritas tua in eis. nóinine tuo exultábunt : *

Disposui testamentum tuum brachium cum poeléctis meis, jurávi David téntia. servo meo : Usque in - Firmétur manus tua , ætérnum præparábo se- exaltétur dextera tua : men tuum.

justítia & judícium præpaEt ædificabo in genera- rátio fedis tuæ. tiónem & generationem Misericórdia & véritas fedem tuam.

præcédent fáciem tuam: Confitebúntur cæli mi- beátus pópulus qui fcit jurabilia tua , Dómine : bilatiónem. étenim veritatem tuam in Dómine , in lúmine vulEcclésia fanctórum. tus tui ambulábunt , & in

Quóniam quis in nubibus nómine tuo exultábunt toæquabitur Dómino ? * si- ta die , * & in justítia tua milis erit Deo in filiis Dei? exaltabúntur.

Deus qui glorificátur in Quóniam glória virtútis concilio fanctórum: * ma- eórum tu es : * & in benegnus & terribilis fuper plácito tuo exaltábitur coromnes qui in circúitu ejus nu noftrum. sunt.

Quia Dómini estafsúmpDivifio Psalmi 88. tio noftra , & sancti IlOmine Deus vir- rael Regis noftri.

Tunc locutus es in visió. potens es , Dómi- ne sanctis tuis, & dixisti: * ne , & véritas tua in circúi- Pósui adjutórium in poténtu tuo.

te , & exaltávi eléctum de Tu domináris poteftáti plebe mea. maris : motum autem Invéni David fervum fúétuum ejus tu mitigas. meum ,

* óleo sancto meo Tu humíliásti sicut vul- unxi eum. nerátum supérbum : in Manus enim mea auxibráchio virtútis tuæ dif- liábitur ei, * & brachium

D tutum, quis similis

tibi ? *

1

[ocr errors]

in eo;

[ocr errors]
[ocr errors]

* &C

Et véritas mea & mi. S meo , fi David mén

meum confortabit eum. meam non dispérgam ab Nihil profíciet inimicus eo, neque nocébo in ve

**& filius iniquitá- ritáte mea. tis non appónet nocére ei. Neque profanábo teftaEt concidam a fácie ip- méntum meum &

quæ síus inimícos ejus * & procédunt de lábiis meis odiéntes eum in fugam non fáciam irrita. convértam.

Altera divisio Psalmi 88.

Einel juravi in fancto fericórdia mea cum ipfo, & in nomine meo exaltá- tiar, * Semen ejus in ætérbitur cornu ejus.

num manébit. Et ponam in mari ma

Et thronus ejus ficut fol num ejus ,

& in flumi- in confpectu meo ; nibus dexteram ejus. ficut huna perfecta in ætér

Ipse invocábit me: Pater num , & testis in coelo fimeus es tu, * Deus meus, délis. & suscéptor falutis meæ. Tu vero repulifti & des

Et ego primogénitum pexísti, *distulífti Christum ponam illum , * excélfum tuum. præ régibus terræ.

Evertisti teftamentum In ætérnum fervabo illi fervi tui , * profanásti in misericórdiam meam : terra fanctuarium ejus. & testamentum meum fi Deftruxisti omnes fepes

ejus : * pofuifti firmamenEt ponam in fæculum tum ejus formidinem. fæculi femen ejus , & Diripuerunt eum omnes thronum ejus ficut dies transeúntes viam: * factus cæli,

eft opprobrium vicinis suis. Si autem dereliquerint Exaltásti dexteram depri filii ejus legem meam,

méntium eum: * lætificàsti & in judíciis meis non am omnes inimicos ejus. bulaverint:

Avertisti adjutórium gláSi justítias meas profaná- dï ejus , * & non es auxi. verint , * & mandáta mea liátus ei in bello. non cuftodierint;

Destruxisti eum abemuna Visitabo in virga iniqui- datióne , * & fedem ejus tátes eórum, * & in ver- in terram collisisti. béribus peccáta eórum. Minoráfti dies témpo

Misericórdiam autem ris ejus : perfudifti eum

[ocr errors]

déle ipfi.

[ocr errors]

exar

[ocr errors]

ego servus

confusione.

piam , * & nomen Dó Ufquequo , Dómine , mini invocábo. avértis in finem ? * Vota mea Dómino red défcet ficut ignis ira tua ? dain coram omni pópulo

Memoráre quæ mea fubf- ejus : * pretiosa in constántia. Nunquid enim pectu Dómini mors fancvanè constitusti omnes tórum ejus. filios hóminum?

O Dómine , quia ego Quis eft homo qui vi- fervus tuus: vet , & non vidébit mor- tuus , & filius ancillæ tuæ. tem ? * éruet ánimam suam Dirupisti víncula mea, de manu inferi?

tibi sacrificábo hóftiam lauUbi sunt misericórdiæ dis , & nomen Dómini intuæ antiquæ , Dómine? vocabo. ficut jurásti David in veri Vota mea Dómino redtáte tua?

dam in conspéctu omnis Memor efto , Dómine , pópuli ejus, * in átriis doopprobrii fervorum tuó- mus Dómini, in médio tui rum ( quod contínui Jerúsalem. in finu meo ) multarum Ant. Quid retribuam Dó. géntium.

mino

pro
ómnibus

quæ reQuod exprobraverint tribuit mihi? inimíci tui, Dómine;* quod Ant. 8. c. Oculi nostri, exprobravérunt commuta Pfalmus 122. tiónem Christi tui.

D te levávi óculos Benedictus Dóminus in

qui hábitas ætérnum. * Fiat , fiat. in coelis.

AD VESPERAS. Ecce ficut óculi servóAnt.7.d.Quid retribuam. rum * in manibus domiPsalmus 115.

nórum suórum: , propter quod

Sicut óculi ancillæ in má

ego nibus dominæ fuæ autem humiliátus fum ni- óculi nostri ad Dóminum mis.

Deum nostrum donec Ego dixi in excessu meo: misereátur nostri. Omnis homo mendax. Miserére noftri, Dómine, Quid retribuam Dómi- miserére noftri:* quia mul

, quæ tum repléti fumus defpecretribuit mihi ?

tióne. Cálicem falutáris acci Quia multum repléta eft

Bemedimust blóminus in A meos, ev awi häbilas

Clocútus fum;

*

ita

no

pro omnibus

« 이전계속 »