페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

Ullum

peccatum mullaque cenfura in artimortale : nullum etiam fi verò æger convalescat, reservatur , quando folâ debet pro censuris adire cogitatione admiflum est, Superiorem, vel quando a pueris com 3.

Nullus Sacerdos hæmittitur ante annum de- reticum publicum abfolcimum quartum , aut a vat, nifi de licentia N. puellis ante annum duo- D. Episcopi, eaque ferip decimum.

to expreffa. Nullum

peccatum ,

.

FORMA ABSOLUTION IS

Cum precibus ante & poft eam 4 Sacerdote

dicendis. Isereátur tui omni- cus,additur,Sufpenfionis) M

potens Deus, &, di- & Interdicti, in quantum miffis peccátis tuis, perdú- pössum & indiges : deincat te ad vitam æternam. de , Ego te absolvo a pec

Ndulgentiam , absolu- cátis tuis , in nomine Papeccatórū tuórum tribuat. fancti. Amen. shi ornnipotens & mifé P Alfio Domini noftri Dominus nofter Jefus beáta María Virginis & mus Póntifex, te absol- quidquid boni féceris, & vat, & Ego', auctoritáte malisustinúeris, fint tibi in mihi ab eo concelsa, ab- remiffionem peccatorum, sólvo te primùm ab omni augmentum grátiæ& præmm vínculo excommunicatió- mium vitæ æternæ. mis, (penitens fit Cleri

Amen.

[ocr errors][ocr errors]

Sub quibus ordinantur Canones Conciliorum

distributi in hac parte Breviarii. *

E Jejunio & ob- exercitüs : a Feria 11. poft gesimali : a Feria IV. Ci- Dominicam III. post Pasnerum ad Dominicam 1. cha. Quadragesima

5. De scientia Clericis 2. De Sacramento Pae necessaria & sancto temnitentiæ , ejusque parti- poris usu : a Dominica bus; de officio & doti- 111. post Pafcha ad Domibus Confessariorum, nec. nicam V. non de Casibus reserva 6. De Rogationibus & tis: a Dominica 1. Qua- Litaniis : a Dominica V. dragefimæ ad Dominicam poft Pafcha ad Afcenfionem Palmarum.

exclusive. 3.De Communione Pas

7:

De Sacramento Bapchali , & fancto Eucharif- tismi, Patrinis; & Baptiæ ufu : a Dominica Palo tizatorum obligationibus: marum ad Dominicam in a crastino Afcenfionis DoAlbis inclufivè.

mini ad ejus diem Otta4. De medüs ad obtinen- vam. dam statûs Clericalis per

8. De Sacramento Confectionem , ubi de oratio- firmationis : a Feria V 1. ne , Sacramentorum fre- poft Oftavam Afcenfionis quentatione , fan&tis & ad Festum SS. Trinitatis. pủs cùm lectionibus tùm ABSOLUTIONES ET BENEDICTIONES

Dicendæ ad Matutinum ante Lectiones. DOMINICA, & in præcéptis suis ; & Et in Officio ix. Lektio- det nobis cor ómnibus , ut num quæ non funt de colámus eum. R. Amen. Sanctis.

Benediétiones, IN I. NOCTURNO 1. Deus Dómini noftri je. Et pro

II, & V. Feria. su Christi , Pater glóriæ, Abfolutio, 2. Mach. 1. det nobis spiritum sapién

Dapériat Deus cor .

A noterturm in lege was Sie refpondetur ad fingulas

Benediétiones. ... cumferámur omni vento Filius Dei det nobissen doctrinæ. Ephef. 4. fum,ut cognofcamus ve

9

Deus spei répleat nos · rum Deum. 1. Joan.

5.

omni gáudio & pace in 3. Spíritus veritátis dóceat credendo ; ut abundémus nos omnem veritátem. in fpe & virtúte SpiriJoan. 16.

tûs fanéti. Rom. 15. IN II. NOCTURNO

Si pro ultima Lectione Et pro III. & VI. Feria. legatur aliud Evangeliure Absolutio. 3. Reg. 8. cum Homilia , tunc nona D

Eus nofter inclinet Benedictio erit : Fúigeat - cuftodiamus mandáta e li glórie Chrifti, qui est jus. R. Amen.

imágo Dei. 2. Cor. 4. Benediétiones.

Sinona Lectio fit de Sanc4. Pater Dómini noftri Je !0, Benedictio erit : Digni su Christi benedicat nos habeamur regno Dei,cùm in omni benedi&tione fpi- vénerit in Sanétis suis ad-rituáli, Ephef. 1,

mirábilis fieri. 2. Thefl. 1. 5. Sciámus fupereminón. Quando DD. Episcopus

tem scientiæ charitátem Lectionem lecturus eft, poftChrifti , ut impleámur quam ipfe præmist ex more: in omnem plenitudinem Jube , Dómine , benediDei. Ephef. 3.

cere : Choriys refpondet : 6. Unctio quam accépi- Amen. Idem obfervatur ubi mus a Deo , máneat in unicus eft Presbyter. nobis , & doceat nos de FERIA V.ET SABBATO. ómnibus. Joan. 2.

Abfolutio. 2. Mach. I. IN III

Eus meminerit testa-
Abfolutio. 2. Mach. I.

D
Eus meminerit tefta- tus est , & exáudiat ora-

[ocr errors]

INONII. NOCTURNO. D menti sui quod loçú

.

fusest; &exáudiat ora Benedictiones. tiónes noftras. R. Amen. 1. Pater Dómini noftri Je

Benedi&tiones: su Christi det nobis Chri7. Evangélium,virtus De; ftum habitáre per

fidem fit ad falutem omni crea in cordibus noftris. Eedénti. Rom. 1.

phef. 3.: -3... -8. Occurrámus omnes in 2. Occurrámus omnes in • 'unitátem fidei & agni unitátem fidei, & agni2..tiónis Filii Dei;ut nonciis etiónis FiliDeizut non cirs

cumferámur omni vento

Ether, 15. do&trinæ. Ephef. 4. Notandum has Benes 3. Deus spei répleat nos dictiones non dici in Feftis omni gáudio & pace in quæ funt fimul de Domino credendo, ut abundémus & de B. Maria Virg. quain fpe & virtúte Spiritûs lia funt Annuntiatio, Pafanéti. Roin. 15. rificatio & Vifitatio : in his Si teriia Lectio sit de E- enim Festis Benedi&tiones vangelio , tunc tertia Be- II. Noéturni fumuntur e nedi&io erit : Fulgeat no- 11. Nocturno Dominicæ. bis illuminátio Evangélii In FESTIS SANCTORUM, glóriæ Chrifti , qui est Quæ sunt ix. Leftionum. imágo Dei. 2. Cor. 4. In I. & III. Nocarno

Eadem Benediétio dicitur Abfolutiones & Benedica in omni Feria , quando pro tiones ut supra in Dominitertia Lettione legendum erit ca; in II. autem NoEturno Evangelium cum Homilia. ut fequitur. IN FESTIS B. MARIÆ Abfolutio. Deus nofter.

Virginis, inclinet, ut in Dominica, Quæ funt ix. Lediontim.

Benediétiones. In 1. & III. Nocturno 4. Deus det nobis illumiAbfolutiones & Benedice nátos óculos cordis tionės dicuntur ut fupra in sciámus quæ fit fpes voDominica; in II. autem catiónis ejus in Sanćtis. Nokturno , ut sequitur. Ephef. 1.

Abfolutio , Deus nofter 5. Dignos fáciat nos in inclinet , ut supra.

partem fortis SanctóBenediétiones. rum , qui eripuit nos de 4. Exultet spíritus nofter poteftáte tenebrárun. in Deo, qui respexit hu Colol: 1. militátem ancillæ fuæ. 6. Aperiántur óculi nofLuc. 1.

tri , ut convertámur a 5. Nobíscum fit Deus tenebris ad lucem & qui in ancilla sua adim accipiámus fortem inter plévit misericórdiam fu Sanctos. A&t. 26. am, quam promifit dó- IN FESTIS SANCTORUM, mui Ifrael. Judith ; 13. Quæ funt iij. Lectionum. 6. Inyocet Dóminum , & Abfolutio ut fupra in Doloquátur Regi pro nobis; minica , fecundum Feriam. & liberet nos de morte. Benediétiones verò , ut les

[ocr errors]

ut

[ocr errors]

quitur.

In Officio B. MARIÆ i. Deus det nobis, &c. in Sabbato. 2. Dignos nos fáciat,&c. Absolutio, Deus memi3. Aperiántur , &c. ut nerit , &c. ut fupra pro fupra.

Sabbato.
Si pro tertia Leftione le-

Benedi&tiones verò ut nogendum fitEvangelium cum tantur pro II. Nocturno Homilia , tunc tertia Bea Feftorum B. Mariæ Virnedi&tio erit : Fulgeat no- ginis. bis , &c. ut fupra,

PRO TEMPORE PASCHALI.

Abfolutio. 1. Petr. 1.

& in corde credamus

secúndum misericór sum a mórtuis. Rom. 10. diam suam magnam re- 2. Interpellet pro nobis generávit nos in spem vi Chriftus qui mortuus eft vam , per resurrectionem & resurrexit. Rom. 8. Jesu Christi ex mórtuis. 3. Spíritus ejus qui fufciR. Amen.

távit Jesumi a mórtuis Hæc Absolutio dicitur hábitet in nobis. Rom. 8. tantùm in Dominicis & in Si tertia Lectio fit de Feftis ; in Feriis autem toto Evangelio , tunc tertia BeTempore Pafchali dicitur nedictio erit : Fulgeat noSequens.

bis , &c. ut supra. Abfolutio. 1. Petr. 3. Si duæ fint Lectiones de

Ér Resurrectionem Evangelio ad primam

Jesu Christi , qui est Lect. Benedi&tio erit : Fúlin dextera Dei , vitæ æ- geat nobis , &c. térnæ hærédes efficiámur, Ad fecundam : PermaR. Amen.

neamus in fide fundati Benediétiones. & immobiles a spe Evan1. Confiteámur in ore, gélii. Colol. 1.

[ocr errors]

PSALTERIUM

« 이전계속 »