페이지 이미지
PDF
ePub

nóra personam senis : & & ponant omnes qui alam time Dóminum Deum diérunt , manys fuas super tuum. Ego fum Dóminys. caput ejus, & lápidet eum Si habitaverit advena in populus universus. Et ad terra vestra, & morátus filios Ifrael loquéris : Hor fúerit inter vos , non ex: mo, qui maledixerit Deo probrétis ei ; fed fit inter fuo , portábit peccatum vos quası indígena: & di- fuum ; & qui blasphemáligétis eum quasi vosmet- verit nomen Dómini,moripfos ; fuiftis eniin & vos te moriátur.Lapidibus op ádvenæ in terra Ægypti. primet eum omnis multiEgo Dóminus Deus vel túdo , five ille civis, five ter. Nolite fácere iniquum peregrinus fúerit. Qui blaf áliquid in judicio, in, rét phemáverit nomen Dómigula, in pondere , in men ni , morte mariátur..... súra. Statéra justa. , & æ Locutúsque eft Moyses:ad qua fint pondera, juftus filios Ilrael: & eduxérunt módius, æquúsque lextá- eum, qui blasphemáverius, Ego Dóminus Deus rat, extra caftra , ac lavefter, qui edúxi vos de pidibus opprefsérunt. terra Ægypti. Custodíte ) Multiplicatæ , 150. ómnia præcépta mea & Léctio fan&ti Evangélii, univérfa judicia, & fácite fecúndum Matthæum. ea. Ego Dóminus. Lectio iij. Cap. 23. ; R. Scrutémur, 150. N illo témporer; Jesus Leftio ij. Cap. 24.

Cce egressus filius mur ad difcipulos fuos,dicens : pepérerat de viro Ægyp: federzent, Scribæ & Pharic tio inter filios Ifrael , jur- fæi. Omnia.ergo quæcún gátus eft in caftris cum vi- que díxerint vobis , ferya. ro Ifraelita. Cùmque blaf- te & fácite : fecúndum phemásset Nomen, & ma ópera verò eorum nolite ledixisset ei , adductus eft fáceres Et réliqua. ad Moyfen; ... miferúnt

.... miferúnt Homília, fanáti Joánnis. que eum in carcerem, der Chrysóttomi.. nec noffent, quid jubéret Homili 72. in Mat. In Dóminus. Qui locutus eft Aliás. Homil: 73

wUditores yteméndet blafplémum extra caftra,

ad Móysen, dicens : Educ A Christus, Jilbud más

ximè jubet quod primùm vestris, &*Subjacéte eis :
ad falutem conducebat; ipfi enim pervigilant,quafi
nempe Doctores non con- ratióné pro animábus vel
témnere , nec contra Sa- tris redditúri : Deus au-
cerdotes insúrgere. Neque tem pacis aptet vos in om-
modo jubet, fed etiam ni bono. . Pópulum me-
iple servat. Nam corrup- um docebunt quid fit inter
tos illos e gradų non déji- sanctum & pollútum , ait
cit, quâ ratione illis grá Dóminus Deus. * Subja-
vius judicium attrahebat. céte, Glória. Deus.Hebr.
Discipulis verò nullam re- 13. Ezech. 44.
linquébat inobedientiæ oc Ad Bened. Ant. 4. E.
cafionem. Ne quis porro Legem requirent ex ore
diceret; quia improbus (Sacerdotis,) quia Ange-
Doctor est, ideo ségnior lus Dómini exercituum
evási ;

hunc
quoque

ob- eft, Malach. 2. téntum aufert. Sic ergo il

Oratio. lórum principátum constí

quæfumus Dómine, fent ; ita ut poft tantam misericórdiam tuain. ; ut ipfis oblátam criminatió- quos ab. erroris liberásti nem díceret : [ Omnia caligine , veritátis tuæ firquæcunque dixerint ve miùs inhærére fácias dobis , fácite : ] neque enim cuménto ; Per Dóminum. fua dicunt , sed

quæ

Dei CAN ON. funt, quæ per Moysen il- Ex Concilio Tridentino. le præcépit. Animadverte Sell 14. de Pænit. C. 4o; manem Máyu déferat contritionem impers cum veteri lege concor- tio dicitur,quóniam vel ex diam ofténdens, quando turpitudinis peccáti confiquidem hinc illos venera- deratióne,velex gehennä biles reddit. [ Super cá- & pænárum metu comthedram Móyfi fedérunt,] múniter concipitur, fi voinquit. Quia non poterat luntátem peccándi exclúillos ex vita commendare, dat cum ípe věnize , des a quibus licebat, id facit; clárat (fancta Synodus) la fede nempe & a succes- non folum non fácere hó fióne.

minem hypocritam, & 1. Obedite. Præpositis magis peccatorem , ke

tuit , etiámfi ímprobi el Conserva in nobis ,

[ocr errors]

rùm etiam donum Dei ef- univerfæ congregationis fiTe , & Spiritûs fancti im- librum Israel per cognapúlsum , non adhuc qui- tiones & domos fuas, & dem inhabitantis , fed tan- nómina singulórum, quidtùm moventis , quo poe- quid sexûs est masculíni , nitens adjútus, viam fibiad a vigésimo anno & supra,

juftítiam parat. Et quam- omnium virorum fortium vis fine sacramento Pæni- ex Israel, & numerábitis téntiæ per fe ad justifica- eos per turmas suas tu & tiónem perducere pecca- Aaron..... Fuerúntque tórem nequeat ; tamen omnis númerus filiórum eum ad Dei gratiam in fa. Israel per domos & famicraménto Poenitentiæ im- lias fuas a vigésimo anno petrandum difponit. & fupra , qui poterant ad

Ad Magníf. Ant. 6. F. bella procédere , fexcénta Super cathedram Móyfi tria millia virorum quinsedérunt Scribæ & Phari- génti quinquaginta. Levi- sæi : omnia ergo quæcún- tæ autem in tribu familia

que díxerint vobis , ferya- rum suárum non funt nute & fácite. Matt. 23. meráti cum eis. LocutusOratio.

que eft Dóminus ad MóyE

Xcita, Dómine, tuó- fen dicens : Tribum Le

rum corda fidélium ; vi noli nuineráre , neque ut facris inténta doctrinis, pones fummam eórum & intelligant quod sequán- cum filiis Israel ; fed conftur, & fequendo fideliter títue eos fuper tabernácuapprehéndant ; Per Dó- lum teftimonii , & cuncta minum noftrum Jesum vasa ejus , & quidquid ad Christum Filium tuum , cæremonias pertinet. qui tecum vivit.

R. Scimus , 150.
FERIA QUARTA. Leftio. ij. Cap. 3.

. Ocutúfque eft Dómi-
Lectio j. Cap. 1. nus ad
Ocutúsque est Dómi- cens: Applica tribu Levi,

nus ad Moyfen in de- & fac stare in confpectu sérto Sínai in tabernáculo Aaron Sacerdótis ut miféderis , primâ die menfis níftrent ei , & excubent, fecúndi,anno altero egref- & observent quidquid ad fionis eorum ex Ægypto, cultū pertinet multitudinis dicens: Tóllite fummam coram tabernáculo testi

Incipit liber Numerórum. L nustad Möysen di

L

dono Levítas Aaron & fi F humiliaréntur fecún

[ocr errors]

mónii , & cuftodiant vasa Homília fancti Augustini tabernáculi , fervientes in

Episcopi. ministério ejus. Dabifque In Pfalm. 126. S. 5.

Ili Zebedæiántequam liis ejus , quibus traditi funt á filiis Ifrael. Aaron dum pafsiónem Dómini , autem & filios ejus confti- jam sibi loca eligebant tues fuper cultum facer- ubi fedérent, unus ad dexdótii. Extérnus , qui ad teram , alter ad sinistram. miniftrandum accélferit, Revocávit illos Dóminus moriétur. Locutúsque eft ad humilitatem , cùm hoc Dóminus ad Móyfen di- audiret , & ait illis: [Pocens : Ego tuli Levitas a téftis bibere cálicem quem filiis Israel pro omni pri- ego bibiturus fum ?] Exalmogénito, qui aperit vul- tári vultis antequam huvam in filiis Ifrael , erúnt- miliémini. Dóminus ipse que Levitæ mei. Meum eft vefter qui est lux veftrá, enimomne primogénitum, humiliátus est ut exaltaréex quo percussi primogé- tur. [Potéftis bibere,inquit, nitos in terra Ægypti : cálicem quem ego

bibitúfanctificávi mihi quidquid rus fum ? Et illi": Pósluprimum nascitur in Israel mus. Et ille : Cálicem, ab homine usque ad pe- ( inquit,) meum bibétis , cus, mei sunt : ego Dó- fedére autem ad dexterain minus.

vel ad finiftram meam , R. Non in juftificationt (ait,) non eft meum dare bus

vobis; áliis parátum est a Lectio sancti Evangélii Patre meo.] Quid est , secúndum Matthæum. [ Non eft meum dare vo

Lectio iij. Cap. 20. bis ? ] Non est meum dare I

N illo témpore ; Af- fupérbis : hoc enim adhuc lymam assumpfit duóde- cipere,nolite effe quod efcim discípulos fecrétè, & tis. Aliis parátum eft, & ait illis : Ecce afcéndimus vos álii estóte,& vobis paJerosolymam , & Filius rátum est. Quid eft , Alii hóminis tradétur Principi- eftóte? Priùs humiliamini, bus Sacerdotum & Scri. qui jam vultis exaltári. Inbis , & condemnabunt tellexérunt ergo humilitaeum morte. Et réliqua, tem profutúram sibi , &

,150.

[ocr errors]
[ocr errors]

*

[ocr errors]

corréćti funt. Ergo & nos modum secrété confiténdi hoc audiamus.

foli Sacerdóti , quem EcR. Dic ut sédeanthi duo clésia catholica ab initio filii mei unus ad dexte. femper observávit & obram tuam, & unus ad fi- sérvat , alienum esse ab niftram in regno tuo.

institutione & mandáto Jesus dixit : Nefcitis quid Chrifti , & inventum efpetátis : fedére ad dexte- fe humánum ; anáthema ram meam vel finiftram, fit. non eft meum dare vobis, Ad Magníf. Ant. 1. f. fed quibus parátum est a Qui voluerit inter vos Patre meo. ¥. Vidit præ- primus effe , erit vefter fumptionem cordis eo- fervus : ficut Filius he rum, & oftendit eis viam minis non venit miniftráæquitátis. * Jesus. Gloria. ri, fed ministrare , & dare * Jesus. Matth. 20. Eccli. ánimam fuam , redemp18.

tiónem pro multis. Matih. Ad Bened. Ant. 1. a. 20. Noli quærere a Dómino

Qratio,

Eus innocentiæ refticathedram honoris : humília valde spiritum tuum. rige ad te tuórum corda

servórum ; ut spiritûs tyi Oratio.

fervore concepto , & in Eus , qui fupérbis fide inyeniántur stabiles præstas humilibus ; con- Dóminum.

céde nobis veræ humilita- FERIA QUINTA.
tis virtutem , cujus in fe De libro Numerórum.
formam fidélibus exhibuit . Le&tio j. Cap. 11.

Ntérea ortum eft mur-
Qui tecum vivit.
CA NON. léntium pro

labore,
Ex Concilio Tridentino. tra Dóminum. Quod cùm
Sel. 14. de Pænit. Can. 6. audisset Dóminus , irá-
feffionem facramentá- ignis Dómini devorávit

eft. lem vel institútam , vel ad extrémam caftrórum parfalutem necessáriam esse tem. Cùmque clamásset jure divino ; aut dixerit pópulus ad Moysen, orá

ducátum , neque a rege Ditor & amátor ; di

Eccli. 7.

[ocr errors]
[ocr errors]

Unigenitus Filius tuus ; I Matér populi , quafi do

, con

« 이전계속 »