페이지 이미지
PDF
ePub

fepultus eft ; & bene de méritò difplicentis frémere illo dícitur , fetet : incipit quodammodo debet in acenim habére péssimam fa- cusatióne malorum opemam , tanquam odorem rum , ut violentiæ pcenitetérrimum. Tales funt téndi cedat consuetúdo omnes afluéti fceleribus, peccandi? pérditi moribus. Dicis ei : R. Ego fum resurrectia Noli fácere. Quando te & vita : Qui credit in audit , quem terra fic pre- me , etiamfi mórtuus fúemit, & tabe corrumpi- rit , vivet : & † Omnis tur, & mole consuetúdi- qui vivit, & credit in me nis prægravátur ? Nec ad non moriétur in ætérnum. ipsum tamen resuscitán- ¥. Edúcam vos de sepuldum minor fuit virtus cris veftris , & fciétis quia Christi. Nóvimus , vidi- ego Dóminus : * Qui mus ; quotidie videmus credit. Glória. 4 Omnis. homines, péssimâ consue- Joan. 11. Ezech. 37. túdine permutatâ, vivere Ad Bened. Ant. 1. a. méliùs, quàm vivunt qui Dóminus mortificat & vireprehendebant..... Vide- vificat , deducit ad infe. mus multos", novimus ros & redúcit. 1. Reg. 2. multos : nemo defperet ,

Oratio. nemo de fe præsúmat. Et

hunri, litátem assumptæ hude fe præsúmere... In manitátis Lázarum flevif corde hóminis quem pre- ti, & per divinitátis pomit magna moles & con- téntiam vitæ reddiditti; te Yuetúdo peccáti, in cor- súpplices deprecámur, ur de hóminis tranfgrefsóris jejúnii observatióne,a pecétiam fancti Evangélii , catórum noftrórum néxicontemptoris ponátum a bus folúti, ætérnæ vitæ ternáruin , fremat Chrif- felicitati reddi mereamur; tus, increpet se homo. Au- Qui vivis & regnas cum di adhuc : Flevit Chrif- Deo Patre , &c. tus, fieat fe homo. Qua CANON re enim fleyit Christus, Ex Concilio Tridentino. nisi quia flere hominem Sef. 14. de Pænit. c. 8. docuit ? Quare frémuit

Sacerdotes & turbávit femetipsum

Dómini , quantum nifi quia fides hóminis fibi fpiritus & prudentia lug

D Ebent

gésferit , pro qualitáte cri- perfécto corde atque ver minum & pænitentium riffimo ; & auferte deos facultate faluráres & quibus serviérunt patres convenientes satisfactio- vestri in Mesopotámia & nes injungere : ne , li for- in Ægypto , & servíte tè peccátis conniveant, & Dómino. Sin autem maindulgentiùs cum poeni- lum vobis vidétur ut Dóténtibus agant , levilima mino serviátis , óptio quædam-ópera pro gravif- vobis datur: eligite hodie kmis deli&tis injungendo , quod placet,cui fervire poalienónim peccatórī par- tiffimum debeátis , utrùm tícipes efficiántur.

diis , quibus

serviérunt paAd Magníf. Ant. 1. a. tresvestri in Mesopotámia, Voce magna clamávit(Je- an diis Amorrhæðrum , in fus :) Lázare , veni foris quorum terra habitátis : Et ftatim pródüt qui fue- ego autem & domus mea rat mórtuus. Joan; 11. ferviémus Dómino. RefOratio.

ponditque pópulus &ait: E

Xáudi nos, Dómine, Absit a nobis ut relinquám

per contínua jejúnia mus Dóminum , & fertuam misericórdiam de. viámus diis aliénis. Dós precántes ; ut voce tua minus Deus nofter ipfe intériùs renováti , a pec- edúxit nos & patres nofor catórum: vínculis liberé- tros de terra Ægypti , de mur; Per Dóminum nof- domo fervitútis ; fecitque, trum Jesum Chriftum Fi- vidéntibus nobis signa Hum tuum , qui tecum vi- ingéntia , &custodivit nos.

in omni via per quam amSABBAT O. bulávimus , & in cunctis:

De libro Jofue. pópulis per quos transíviLectio ;. Cap. 24. mus. Et ejécit univérfas. Congregávit Josue om- gentes , Amorrhæum

haIfrael

quam Sichem , & vocávit majó nos intrávimus. Servié-res natu ac Principes , & mus igitur Dómino , quia Judices & Magiftros. ; ipfe eft Deus nofter. fteterúntque in conspectu Ro Scimus , 150. Dómini : & ad populum Gc :

vit & regnat.

Lectio ij.

boc locutus eft: ..Timéte Pae illo fedus, & pror.

[ocr errors]

Serba hæc in volámaine I citus eft Jelus (Scribis

pósuit populo præcepta Léctio fancti Evangélü atque judícia in Sichem. secúndum Joánnem. Scripfit

Lectio iij. Cap. 8.

N illo legis Dómini : & tulit lápidem pergrándem , po- & Pharifæis) dicens : Ego suítque eum fubter quer- fum lux mundi : qui se cum , quæ erat in lanc- quitur me, non ámbulat tuárió Dómini. Et dixit in tenebris ; fed habébit ad omnem pópuluin : En lumen vitæ. Et réliqua. lapis iste erit vobis in tef- Homília fancti Augustini timónium , quod audierit Epifcopi. omnia verba Dómini quæ Tract. 34. in Joan. Evang. locutus eft vobis: ne fortè §. 2. 3. & 7. póftea negáre velitis , &

N

vef. tro. Dimisítque pópulum, fed per quem fol factus singulos in poffeffionem eft. (Omnia enim per ipfuain. Et poft hæc mór- fum facta sunt : & fine tuus est Jólue filius Nun, ipfo factum est nihil. ) Ef servus Dómini centum & ergo lux , quæ fecit hanc decem annórum: fepelie- lucem : hanc amémus rúntque eum in finibus hanc intelligere cupiamus, possessionis fuæ. ... Offa ipfam fitiámus ; ut ad ipquoque Joseph , quæ tú- fam, duce ipsâ , aliquánlerant filii Ifrael de Ægyp- do veniamus, & in illa ita to, fepeliérunt in Sichem, vivamus , ut nunquàm in parte agri , quem éme- omnino moriámur. . rat Jacob a filiis Hemor (Qui me (inquit) séqui. patris Sichem centum no- tur, non ambulábit in tévéllis óvibus , & fuit in nebris ; fed habébit lumen poffeffionem filiórum Jo- vitæ.] Non ait habet , fed seph. Eleazar quoque fi- habébit : non ait tamen lius Aaron mortuus eft: qui fequétur me ; sed qui & fepeliérunt eum in Gá- séquitur me : In eo quod baath Phinees filii ejus, fácere debemus præsens quæ data eft ei in monte tempus pósuit : quod auEphraim.

tem promisit faciéntibus , R. Non in justificatio- futúri temporis verbo finibus, 150.

gnificávit. Qui sequitur ,

[ocr errors]

diu enim fumus in corpo H Abeant Sacerdotes

habébit. Modò séquitur , C 4 N O N. post habébit: modo séqui- Ex Concilio Tridentino. tur per fidem , poft habé- Sell 14. de Pænit. cap. 8. bit per spéciem. [ Quán

præ oculis , ut satiste ( ait Apostolus ) pe- fáctio quam imponunt, regrinámur a Dómino : non fit tantùm ad vitæ per fidem enim ambulá- novæ custódiam & infirmus , non per spéciem. ] mitátis medicamentum, Quando per spéciem sed étiam ad præteritóCùm habuerimus lumen rum peccatórum vindicvitæ , cùm ad illam vifio- tam & caftigatiónem '; nem venérimus.

nam claves Sacerdotum R. Lócutus est Jesus : non ad folvendum dunEgo fum lux mundi : taxat,fed & ad ligandum

Qui sequitur me , non concessas, étiam antiqui ámbulat in tenebris ; fed Patres & credunt & dohabébit lumen vitæ. V. cent. In me omnis grátia omnis AD VESPERAS: viæ & veritátis ; in me Antiphonæ & Psalmi de omnis spes vitæ &virtútis. Subbato.

Qui sequitur. Glória. Capitulum. Levit. 232 Qui sequitur. Joan. 8. Hunt Fériæ Dá

quas Ad Bened. Ant. 1. a. celebrare debétis tempóEgo sum qui testimonium ribus suis. Mense primo, perhibeo de me ipfo : & quartadecimâ die menfis teftimonium pérhibet de ad vésperum , Phase Dóme qui misit me Pater. mini est: & quintadécimâ Joan. 8.

die menfis hujus , folémOratio.

nitas azymorum Dómini Ordibus noftris,quæ- est. C fumus Dómine

Hymnus. Vexilla Regis grátiæ tuælucem benignus prodeunt , 274. infúnde ; ut mandatórum V. Captábunt in anituórum lege percéptâ , te mam Justi: R. Et sánfequámur , & ad lumen - guinem innocénteri conæternæ vitæ pervenire demnabunt. P/. 93. * mereámur; Qui vivis & Ad Magníf. Ant. 8. G. regnas cum Deo Patre, Oftendifti mihi , Dómia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

AD

ego

ne , stúdia eórum ; & ego quam te formarem in útequafi agnus mansuétus ro, novi te ; & antequam qui portátur ad vi&timam. exires de vulva, fanctifi

cáyi te , & Prophétam in Orat. ut infri ad Laudesa géntibus dedi te. Et dixi : AD COMPLETORIUM. A, a, a, Dómine Deus,

Pfalmi de Sabbato. Reli- ecce nescio loqui , quia qua ut in Dominica, 32. puer ego fum. Et dixit excepto quod in R. brevi, Dóminus ad me : Noli In manus non dicitur dicere : Puer fum ; quó. Glória Patri , fed repetitur niam ad oinnia , quæ initR. In manus.

tam te , ibis : & universa, DOMINICA quæcunque mandávero ti

Pallionis. ..? bi, loquéris. Ne tímeas

MATUTINUM. a fácie eórum: quia tecu Invitat. Filium hominis sum, ut éruam te, tradendum in manus pecó dicit Dóminus. Et misit catórum , * Veníte , adot Dóminus manum suam , rémus. Matt. 26.

& tétigitos meum,& dixit Pf. Venite , in cujus Dóminus ad me:Ecce definé non dicitur Glória di verba mea in ore tuo. Patri , fed ejus loco repeti R. Dixit Dóminus ad tur Invitatorium. Quod Móysen : Menfe primo fervatur quotidie in Oficio quartâ décimâ die mensis, de Tempore usque ad Fe- Phase Dómini erit; of riam quartam majoris Heb- ferétis hircum pro pecdomadæ inclusive.

cáto unum Hymnus. Lugéte , 271. tur pro vobis. ». Non per

Psalmi , Antiphona & sánguinem hircorum &
Versus ut in Plalerio. vitulárum , fed per pró-
IŃ I. NOCTURNO. prium sánguinem introivit
Incipit liber Jeremiæ Christus in Sancta. * Ut.

Prophétæ. Num. 28. Hebr. 9.
Lectio j. Cap. I.

Lectio ij. Cap. 2.
V cecie

de sacerdoti E Dominad me dicens: tibus qui fuérunt in Ana- Vade, & clama in áuribus thoth in terra Benjamin.... Jerúsalem dicens : Hæc "Et factum eft verbum Dó- dicit Dóminus ': Recormini ad me dicens: Priúl- dátus fum tui, nuserans

* Ut expié

2

« 이전계속 »