페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

fuum, & non

ma

ges terræ

folutè incipitur a Psalmis DeLamentatióne Jeremía de Dominica , quibus fini Prophétæ. tis , continuò fubjungitur Lectio ; Cap. 2. Canticum , Nunc dimit

Ogitávit Dóminus tis ; deinde v. Christus factus eft , cum reliquis Sion: teténdit funiculum fupra.

avértit Completoriam hodie & num suam a perditione : cras non cantatur in Choro, luxitque antemurale , & sed tantum recitatur. murus páriter dislipátus FERIA SEXTA

eft. Defixæ sunt in terra In Parasceve.

portæ ejus : pérdidit & AD MATUTINUM: contrivit vectes ejus , ReIN I. NOCTURNO. gem ejus & Príncipes ejus Ant. i. g. Astiterunt re- in géntibus. Non est lex

& principes & Prophétæ ejus non inconvenérunt in unum ad- venérunt visiónem a Dóversùs Dóminum , & ad- mino. Sedérunt in terra, vérsùs Christum ejus. conticuérunt fenes filiæ

Pfalm. Quare fremué- Sion : confpersérunt cinetunt, 3

re cápita sua, accincti sunt Ant. 5. a. Aperuérunt cilíciis: abjecérunt in terfuper me os fuum , ficut ram cápita

sua virgines Jeleo tápiens & rúgiens rúsalem. Defecérunt præ concilium malignantium lacrymis óculi mei : conobsédit me.

turbáta sunt víscera mea : Pfalm. Deus , Deus effúsum eft in terra jecur meus,réfpice, cum suis di- meum super contritione vifionibus, 111. filiæ pópuli mei , cùm de

Ant. 8. G. Infurrexé- ficeret párvulus & lactens runt in më testes iniqui ; in platéis oppidi. Jerúsa& mentíta eft iniquitas lem , Jerúfalem , convérfibi.

tere ad Dóminum Deum Pfalm. Dóminus illumi- tuum. nátio mea , cum fua divi R. Quærebant advérsùs fione , 129.

Jesum teftimonium v. Factus sum ficut ho- eum morti traderent , nec mo non áudiens; R. Et inveniebant. * Multi enim non habens in ore fuo re- testimonium falsum dicédargutiónes. Pl. 37. bant ; & convenientia tef

ut

cimónia non erant. . dit vestiménta sua dicens : Surgéntes testes iniqui, Ecce nunc audistis blafquæ ignorábam interro- phémiam : quid vobis vigábant me. * Multi enim. détur ? * Dixérunt: Reus Marc. 14. Pf. 34. eft mortis. v. Locúti sunt

Sacerdotes ad Principes : Atribus fuis dixés Judícium mortis eft viro

runt : Ubi est tríti- huic: audiftis áuribus vefcum & vinum ? cùm de- tris. * Dixérunt. Matt. 26. fícerent quasi vulneráti in Jer. 26. platéis civitátis : cùm ex

Lectio iij. Cap: 3. halárent ánimas suas in Go vir videns pau

Ledio ij.

[ocr errors]
[ocr errors]

çomparábo te ? vel cui virga indignationis ejus. assimilabo te , filia Jerú- Me minávit & adduxit in salem ? cui exæquabo te, tenebras, & non in lucem. & confolábor te , virgo Tantùm in me vertit & filia Sion? magna est enim convertit manum suam tovelut mare contrítio tua : tâ die. Vetústam fecit pelquis medébitur tui? Pro- lem meam & carnem phétæ tui vidérunt tibi fal- meam: contrivit offa mea, sa & ftulta , nec aperié- Ædificávit in gyro meo bant iniquitátem tuam,

ut & circúmdedit me felle te ad pænitentiam proyo- & labore. In tenebrosis cárent : vidérunt autem collocávit me, quasi mórtibi affumptiones falfas & tuos fempiternos. Cirejectiónes. Plausérunt su- cumædificávit advérsùm per te mánibus omnes me,utnonegrédiar:aggratranseúntes per viam : fi- vávit compedem meum. bilavérunt, & movérunt Sed & cùm clamávero & caput suum super filiam rogávero , exclúfit oratió Jerúsalem : Hæccine est nem meam. Conclúsıtvias urbs , dicéntes , perfecti meas lapidibus quadris, decoris , gaudium univér- sémitas meas fubvértit. fæ terræ. Jerúsalem, &c. Jerúsalem , &c. R. Adjúro te per Deum R. Expuérunt in fáciem vivum , ut dicas nobis si (Jesu ) & colaphis eum tu es Christus Filius Dei. ceciderunt :álii autem pal.. Dicit Jesus : Tu dixísti. mas in fáciem ejus dedéPrinceps Sacerdotum sci- runt, * Dicéntes : Pro,

meam.

meam.

róre tuo

ne, 126.

phetiza nobis , Chrifte , injústis. Et fcimus , & quis est qui te percussit. certum habéinus , & fide

. Aperuérunt fuper me immobili retinémus [ quia ora fua , & exprobrán- Chriftus resurgens a mor. tes percussérunt maxillam tuis , jam non moritur,

* Dicéntes. Repe- & mors ei ultra non dotitur R. Expuérunt. Matt. minábitur. ] Verba ista 26. Job, 16.

Apóstoli sunt : tamen ne IN II. NOCTURNO. oblivifcámur ; quod fac

Ant. 8. G.Vim faciebant tum est semel , in memoqui quærébant ánimam ria noftra omni anno fit.

Quoties Pafcha celebraPfalm. Dómine ne in fu- tur, nunquid toties Chrifcum sua divisio- tus moritur ? Sed tamen

anniversária recordatio Ant. 3. c. Irruérunt in quafi repræsentat quod me fortes : neque iníqui- oliin factum est, & fic tas mea , neque peccátum nos facit movéri , tanmeum , Dómine.

quam videámus in Cruce Pfalm. Eripe me de ini- pendentem Dóminum ; mícis meis , cum fua divi- non tamen irridentes , fed fione , 110.

credéntes. Ani. 7. d. Deo subjécta R. Quem vultis dimitesto ánima mea, quóniam tam vobis , Barábbam an ab ipfo patiéntia mea. Jefum ? Dixérunt : Ba

Pfalm. Nonne Deo fub- rábbam. Dicit illis : Quid jécta erit. 54.

igitur fáciam de Jesu? DiV. Subsannavérunt me subsannatióne ; R. Fren- tur. . Occidátur homo duérunt fuper me déntibus ifte : siquidem non quærit

pacem pópulo , fed maEx Enarratióne secúnda fum.* Crucifigátur. Matt.

sancti Augustini Epíscopi 27. Jer. 38. in Pfalmum vigésimum

Lectio v. primum.

Endens enim in ligno
Leftio iv. S 1.
Aflio Dómini, ficut cælo adorátur. An fortè

fcimus , femel falta adhuc irridétur , & jam eft : femel enim Christus non est iracéndum Jumórtuus eft , juftus pro dæis , qui vel moriéntem

cunt omnes.

* Crucifiga

fuis. Pf. 34.

P

[ocr errors]

non

derisérunt, non regnán Lectio vj. Ş. 23. & 28. Chriftum adhuc irrideat ? paffus eft (Christus:) Utinam unus esset , úti- dinumerata funt ofla ejus, nam duo , útinam nume- irrisus eft , divifa funt vefrári possent. Tota pálea timénta ejus , insuper misáreæ ipsius irrídet eum; fa est sors super vestem & gemit triticum irrideri ipsius, circumdedérunt ilDóminum. Hoc volo gé- lum furéntes & fæviéntes, mere vobiscum. Tempus & dispersa sunt omnia osla eft enim lugéndi. Pássio ejus : & hîc audímus , & Dómini celebratur: tem- in Evangélio légimus. Vipus gemendi eft, tempus deamus quare. O Christe flendi , tempus confiténdi Fili Dei , fi nolles , & deprecándi. Et quis pateréris ; oftende nobis nostrûm est idóneus ad fructum Passiónis tuæ. Aueffundéndas lacrymas pro di , inquit , fructum: ego dignitáte dolóris tanti ? non táceo , sed surdi funt Sed quid modò ait Pro- hómines. . . . Ecce Chrifphéta ? Quis dabit cápiti tus pasius eft , ecce merineo aquam,&óculis meis cátor ostendit mercédem, fontem lacrymarum ? Si ecce prétium quod dedit : verè fons lacrymárum ef- Sanguis ejus fufus eft. In set in oculis nostris , nec facco ferebat prétium nofipfe fufficeret.

trum : percussus est lánR. Jesum flagellis cæ- ceâ , fufus eft faccus , & sum milites induunt púr- manávit prétium orbis terpurâ , & impónunt ei fpi rárum. neam coronam: & coepé- R. Dicit Pilátus : Ecce runt salutáre eum : Aye addúco vobis eum foràs Rex Judæórum : & * Per- ut cognofcátis quia nullam cutiebant caput ejus arún- invénio in eo causam. dine, & conspuébant eum. Exívit Jesus portans coró , Hæc dicit Dóminus : nam spineam ,

& purpúCorpus meum dedi per- reum vestimentum. Et dicutiéntibus,& genas meas cit eis (Pilátus : ) Ecce velléntibus : fáciem meam Homo.v. Non est spécies non avérti a conspuéntibus ei , neque decor : ipse auin me.

Percutiébant. tem vulnerátus est propMarc, 15. Il. 50.

ter iniquitátes noitras.

[ocr errors]

II2.

Exivit. Repetitur. R. Di- fimilitudine absque peccácit Pilátus. Joan. 19. If. to. Adeámus ergo cum

fidúcia ad thronum grátiæ, IN III. NOCTURNO. ut misericórdiam conse

Ant. 1. f. Protexísti me, quámur, & grátiam inDeus , a conventu mali- veniámus in auxílio opgnántium , a multitudine portáno. . . . Omnis namoperántium iniquitátem ; que Póntifex ex hominiquia exacuérunt ut gla- bus assumptus , pro hodium linguas fuas. minibus constitúitur in his

Psalm. Exáudi , Deus... quæ funt ad Deum ; ut cùm deprecor, 111. offerat dona & facrificia

Ant. 4. E. Quem tu per- pro peccátis : qui condocussisti , perfecuti funt, & fére poffit iis qui ignorant fuper dolorem vulnerum & errant,quóniam & ipfe meórum addiderunt, circúmdatus eft infirmitáPsalm. Salvum me fac te : & proptérea debet Deus , cum suis divisioni- quemadmodum pro pobus

pulo , ita étiam & pro feAnt. 2. D. Exurge , metipfo offérre pro pecDeus , & júdica caufam cátis. tuam : memor esto im R. Susceperunt Jesum properiórum tuórum. & eduxérunt : * Et báju

Psalm. Ut quid Deus, lans fibi Crucem , exívit cum fua divisione, 43. (Jesus) in eum , qui di. Opprobria expro- citur Calváriæ

citur Calváriæ , locum. brántium tibi , R. Ceci- V.Tulit (Abraham) ligna dérunt fuper me. P.68. holocáusti & imposuit De Epístola beáti Pauli fuper Ifaac filium fuum.

Apóstoli ad Hebræos. * Et bájulans. Joan. 19.
Lettio vij. Cap. 4. & 5. Gen, 22.
H Abéntes Pontificem

Lectio viij.
Ec

fed lium Dei; teneamus con- qui vocátur a Deo, tanfeffiónem. Non enim ha

quam

Aaron. Sic & Chrifbémus Pontificem

, qui tus non femetipfum clarinon poffit cómpati infir- ficávit, ut Póntifex fieret; mitátibus nostris ; tentá- fed qui locutus est ad eum: tum autem per omnia pro Filius meus es tui , ego

trávit

[ocr errors]
« 이전계속 »