페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

morarétur in Joppe, apud ca, religiosus ac timens Simónem quemdam co- Deum cum omni domo riáriuin.

fua , fáciens eleemofynas R. Deus patrum, 371. multas plebi, & déprecans

CA NO N. Deum semper. Is vidit in Ex Concilio Burdigalénsi. visu manifeftè, quasi hoAn. 1583. tit. 21.

râ diéi nonâ, Angelum Dómini vocáti sunt, dicéntem sibi : Cornéli. non folùm ab omni vitió- At ille intuens eum, timórum turpitudine longiffi- re correptus, dixit: Quid mè abésse , sed étiam om- eft, Dómine ? Dixit auni virtútum genere ornári tem illi : Orationes tuæ debent, spectaculum fac- & eleemofynæ tuæ afcenti, ut ait Apostolus, mun- dérunt in memoriam in do, Angelis , & homíni- conspectu Dei. Et nunc bus , némini dantes ullam mitte viros in Joppen, & offenfiónem , ne vitupe- accérfi Simónem quemrétur ipsorum ministé- dam, qui cognominatur rium"; sed in ómnibus ex. Petrus hic hospitátur. hibentes femetipfos ficut apud Simónem quemdam Dei ministros.

coriárium, cujus est doAD VESPERAS., fit & mus juxta mare ; hic dicet Capitulo de B. Maria in tibi quid te oporteat faceSabbato , ut habetur, lvi. re. Et cùm dilcessíslet Annisi

, occurrat Feftum Semi- gelus qui loquebátur illi duplex aut fupra,cum Com, vocávit duos domésticos S. Crucis & fic in tribus suos , & militem metuénSabbatis fequentibus.

tem Dóminum, ex his SABBAT O.. qui illi parébant. Quibus AD MATUTINUM. cùm narrásset ómnia , mi

Psalmi notati pro I. Noc- fit illos in Joppen. turno Sabbati, ut in Pfal

Leftio ij. 128.

Osterâ autem die iter De Actibus Leftio j. Cap. 10.

appropinquántibus civitáVE

Ir quidam erat in ti,afcendit Petrus in fupe

Cæsaréa, nómine rióra ut oraret circa horam Cornélius , Centúrio co- fextam. Et cùm efuriret hórtis., quæ dicitur Itáli vóluit gustáre. Parántibus

autem

Pre ' ctibus Apoftolórum. Piliste fàcid heibus itse

erant omnia quadrupédia A mini, gentes ; & an

autem illis , cécidit super exequi præstaréve omisé-
eum mentis excessus : & ritis, aut neglexeritis.
vidit cælum apertum , & AD VEŠPERAS.
descéndens vas quoddam, Omnia ut in 1. Vefp. Do-
velut linteum magnum, minicæ in Albis 356.exe
quátuor inítûs submítti de ceptis quæ fequuntur.
cælo in terram ,

in
quo

Capitulum. Jer. 31.

Udíte verbum Dó& serpéntia terræ, & vo

; latília cæli. Et facta eft nuntiáte in insulis quæ vox ad eum: Surge, Pe- procul sunt , & dicite : tre , occide & mandúca. Qui dispérsit Israel conAit autem Petrus : Ablit, gregábit eum , & custóDómine , quia nunquam diet eum ficut pastor gremanducávi omne com- gem suum; redémit enim múne & immúndum. Et Dnus Jacob , & liberávit vox iterum fecúndò ad euin de manu potentioris. eum : Quod Deus purifi- Hymnus , Venére, 375. cávit, tu commúne ne di- Redémit nos ab inixeris. Hoc autem factum mícis nostris ; R. Quóest

per ter : & ftatim re- niam in ætérnum misericéptum eft vas in cælum. córdia ejus. Ps. 135.

C A NO N. Ad Magníf. Ant. 8. G. Ex Concilio Mediolanensi Ego veni ut (oves ) vitam quarto.

hábeant , & abundantiùs An.1576.p.3.6 3. Monit. habeant; alleluia.Joan.10.

Onciliorum Provin- Orat. Deus , ut ad Laudes.

ciálium & Diæcefa- DOMINICA II nórum Constitutiones & Post Pascha. Decréta non percúrrite fo- AD MATUTINUM. lùm ; sed usque adeo ftu Invitatorium. Auctorem diósé légite,ut quæ legéri- vitæ , quem Deus fufcitátis, polt étiam taciti vo- vit a mórtuis , * Veníte bíscuin aliquándo mente adorémus; alleluia. Att. 3. reputétis, ac videátis fi Pfalmus, Veníte, mul , non folùm fi quid Hymnus , Adéfte, 370. quam est, quod contra il Pse II. Noet. Domini lorum præfcriptum egéri- ce , ut in Psalt.4.

fub Ane tis, verum fi quid etiam iiphonis fequentibus. áliud est, quod ex eisdem Ani. 7. a. Audivi quafi Pars Verna,

S

[ocr errors]

vocem turbárum multa- cum eis nihil dúbitans ; rum in cælo dicéntium : quia ego mnisi illos. DelAllelúia : Salus & glória cendens autem Petrus ad Deo noftro est; alleluia. viros dixit : Ecce ego Apoc. 193

sum, quem quæritis: quæ Ant. 6. F. Omnem crea- caufa eft , propter quam túram , quæ in cælo eft , veniftis ? Qui dixérunt : & fuper terram , omnes Cornélius centúrio vir jufaudivi dicéntes: Sedenti in tus & timens Deum , & throno, & Agno,glória & teftimonium habens abupotéftas in fæcula fæcu- nivérfa gente Judæórum , fórum; allelúja. Apoc. 5. refpónfum accépit ab An

Ant. 5. a. Alleluia: quó- gelo sancto , accersire te niam regnávit Dóminus in domum fuam, & audire Deus noster omnipotens. verba abs te. Introdúcens Gaudeámus & exulté. ergo eos recépit hofpitio.

& demus glóriam Sequenti auté die furgens ei ; allelúria. Apoc. 19. proféctus eft cum illis, &

Ý. Dóminus regnávit , quidam ex fratribus abJopexúltet terra : R. Lætén- pe comitáti funt eum. tur insulæ multæ. Pf. 69. R. Cantábant cánticum

Abfol. & Benedi&. ut ante novum dicéntes : Dignus Psali.pro Temp. Pasch.

Dómine

, accipere De Attibus Apostolorum. librum , & aperire fignáLeftioj. Cap. 10. cula ejus : quóniam occiUm intra le hælitá- fuses , &* Redemísti nos

in effet vísio quam vidiffet : omni tribu, & lingua , & ecce viri qui miffi erant pópulo & natióne; allea Cornélio , inquirentes huia , alleluia. y. Notam domum Simónis, aftité- fecifti in pópulis virtutem runt ad januam. Et cùm tuam: redemisti in brachio vocaffent , interrogabant tuo pópulum tuum.* Ref1 Simon , qui cognomi- demifti

. Apoc. 5. Pf: 76. nátur Petrus , illic habéret Sermo fancti Augustini hofpitium. Petro autem Episcopi. cogitánte de visióne , di- Enarr. in Pfal. 148. 9. 1 xit Spiritus ei : Ecce viri tres quærunt te. Surge

itae M vita noftra in laude

Editátio que, defcende , & vade

es

[ocr errors]

Le&tio ij.

Dei esse debet: quia exul- dictus Dóminus qui exal tátio fempiterna futúræ távit eam ; & * Sit ren noftræ vitæ laus Dei erit: gnum ejus in sæcula fæcu, & nemo poteft idóneus lórum , alleluia , allelúia. fieri futúræ vitæ, qui non, X. Alleluia, , salus & glóse ad illam modò exer- ria, & virtus Deo nostro cúerit. Modò ergo laudás eft : quia vera & jufta juu mus Deum , fed & rogá- đícia sunt ejus: * Sit rem mus Deum. Laus noftra gnum. Tob. 13. Apoc. 19, lætitiam

habet , orátio gé Léctio fancti Evangélü mitum. Promissum eft e fecúndum Joánnem, nim nobis áliquid , quod Lettio iij. Cap. 10. nondum habémus: & quia T N illo témpore ; Diverax eft qui promifit, in Ixit Jesus quibusdain, ex fpe gaudéinus : quia ta- Pharisæis : Ego fum Rarmen nondum habémus, tor, bonus. Bonus paftor in desiderio gémimus. Bo- ánimam suam dat pro óvinum est nobis perseverare bus suis. Et réliqua. in desiderio , donec véniat Homília fancti Gregórii, quod promiffum eft , &

Papæ. tránseat gémitus , succé- Homil. 14. in Evang. g. 1, hæc duo témpora , unum

. B Campanie quod nunc eft in tentatió- bus suis. ] Fecit quod inó, nibus & tribulatiónibus nuit, oftendit quod jussit, hujus vitæ, álterum quod Bonus Paftor pro ovibus tunc erit in securitate & fuis ánimam suam posuit, exultatióne perpétua; inf- ut in Sacramento noftro titúta eft nobis etiam ce- Corpus suum & Sanguilebrátio duorum témpo- nem vérteret , & oves

ante Pascha & poft quas redémerat ; carnis Pafcha. Illud quod eft anæ fuæ aliménto satiaret. Og te Pascha , significat .tri* ténsa nobis est de conbulatiónem, in qua modò témptu mortis via, quam fumus : quod verò nunc fequámur , appófita eft ágimus poft Pafcha , fi- forma , cui imprimámur. gníficat beatitúdinem , in Primum nobis eft , exte qua póftea erimus. rióra noftra misericórditer R.Per vicos(Jerúsalem,) óvibus ejus impenderer: Allelúia cantàbitir. Benec poftremum vero, funècéli

rum,

se sit, étiam mortem nos redire justítiæ , veritátis tram pro eisdem óvibus tuæ lumen ofténdis ; da: ministrare.

cunctis qui Chriftianâ proR. Dixit Pharisæis Je- feffióne censéntur, & illa fus : * Ego sum Paftor bo-" respúere quæ huic inimica nus, & cognofco (oves) funt nómini, & ea quæ funt meas , & cognofcunt me apta , seđári ; Per Dñm. meæ; | Alleluia , allelúia. AD HORAS. X. Ecce ego ipse requi- Omnia ut in Dominica in ram oves meas , & visitá- Albis , 360. exceptis. Can bo eas , & edúcam easde none & Oratione. pópulis , & pafcam eas. CANON.

Egofum. Glória. † Alle- Ex Concílio Arvernénsi. lúia. Joan. 10. Ezech. 34. An. 541. apud Laur. BoTe Deum.

chel. Décret. Ecclef. " AD LAUD ES.

Gallic. lib. 6. Antiphonæ , ut in Doninica in Albis , 359.Pfalmi

Piscopus , Présbyter, E

atque Diáconus, tam "Cantic. ut in Psalt. fanctâ confcientiâ refplenCapitulum. 1. Petr. 2.

deant , ut effúgiant proHriftus paffus eft pro bitáte áctuum, maledicoquens exémplum , ut fe- mónium in fé divinum quámini vestigia ejus: qui implére contendant , quo peccátum non fecit , nec Dóminus ait : [Sic lúceat invéntus eft dolus in ore lumen veftrum coram hoejus.

mínibus, ut vidéntes vefHymnus , Aurora, 372: tra bona ópera glorificent

V. Dóminus regnávit, Patrem vestrum, qui in decórem indutus eft ; R. ccelis eft. ] Indú tus eft Dóminus for- . Ad Tertiam , Sextam , titúdinem. Pf: 926 Nonam & Vefperas , Ora

Ad Bened. Ant. 8. G. tio , Deus, qui, ut fupra. Ego fum Paftor bonus. AD VÉSPERA S. Bonus pastor animam sur : Antiphone ut in Laudi

pro övibus fuis -; bus Dominicæ in Albis, allelúia. Joan. 10. " Pfalmi de Dominica. in Oratio.

Capitulum. 1. Petr, 2. Eus, qui efrántibus, Hristus peccata nofut in viam posling tra ipfe pértulit in

C ,

[ocr errors]

am dat

C

« 이전계속 »