페이지 이미지
PDF
ePub

*

in unum

Respéxit in oratiónem Ant. Initio tu, Dómine, humilium;* & non fprevit terrain fundáfti , & ópera precem eórum.

mánuum tuarum funt coelia. Scribantur hæc in gene IN. III. NOCTURNO. ratióne áltera : * & popu

Ant. 6. F. Quàm malus qui creábitur laudábit gnificáta funt. Dóminum;

Psalmus 1:03 Quia prospexit de excélso

Enedic ánima mea fancto fuo: * Dóminus de Dómino : * Dómine colo in terram afpexit: Deus meus, magnificatus

Utaudíret gemitus com es vehementer. peditórum ; ut sólveret Confefsiónem & decofilios interemptórum; rein induisti; + ami&tus

Ut annuntient in Sion búmine ficut vestimento : nomen Dómini, + & lau Exténdens cælum ficut dem ejus in Jerúsalem; pellem ; * qui tegis aquis. In conveniendo pópulos fuperiora ejus :: * & reges , ut

Qui ponis nubem ascens sérviant Dómina.

sum tuum; * qui ambulas Respóndit ei in via vir- super pennas, ventórum : tútis suæ:* Paucitátem dié Qui facis Angelos tuos xum meórum núntia mihi. fpiritus. ; * & miniftros

Ne révoces me, in dimi tuos ignem urentem.. dio diérum meorum: in Qui

fundáfti terram fu generationem & genera- per stabilitátem fuam : * tiónem anni tui.

non inclinábitur in fæcu, Altera divisio Pfalmi 101. lum faculi.

Nítio tu , Domine , ter1

Abyssus, ficut vestiménram fundafti : & opera tum amictus ejus : * super mánuum tuárum funtcæli, montes ftabunt aquæ.

Ipsi peribunt, tu autem Ab increpatióne tua périnanes; - &omnes ficut fugient; * a voce tonitrui veftiméntum veteráfcenttui formidabunt.

Et sicut opertórium mu Divifo Pfalmi 103. tábs,cos & mutabúntur: * Scéndunt montes, &. anni tui non deficient. locum quem fundásti eis. Filä fervorum tuórum ha- Términum posuísti,quem bitúkunt * & femen eó- non tranfgrediéntur : * nerum in sæculuin dirigétur. que converténtur operire

[ocr errors]

A

1

bunt aquæ.

Q

terram.

Deo escam sibi. Qui emíttis fontes in Ortus eft fol,. & conconvallibus : * inter mé- gregáti funt ; * & in cubią dium móntium pertransi- tibus fuis collocabúntur.

Exibit homo ad opus Potábunt omnes béstiæ suum,* & adoperatiónein agri;* expectábunt óna- fuam ufque ad vésperum. gri in siti sua:

Aliera divisio Psalmi 103. Super ea volucres cæli Uam magnificáta funt habitabunt ; * de médio

ópera tua, Dómine ! petrárum dabunt voces. Omniainsapiéntia fecisti: *

Rigans montes de supe- impléta eft terra poslefrióribus suis : * de fructu fióne tua. operum tuórum satiábitur

Hoc mare

magnum, & terra ;

fpatiosum mánibus : * illic Prodúcens fenum jumen- reptilia , quorum non est, tis, * & herbam servitúti númerus. hóminum;

Animália pusilla cum: Ut edúcas.panem de ter- magnis : * illic naves perra;

* & vinum. lætificet transibunt. cor hominis;

Draco iste , quem forUt exhilaret fáciem in másti ad illudendum ei : * óleo; * & panis cor hó omnia a te expéctant , ut minis confirmet.

des illis escam in témpore.' Saturabúntur ligna cam

Dante te illis, cólligent; pi, & cedri libani , quas aperiéntete manum tuang plantávit : * illic pásseres ómnia implebúntur bonididificábunt.

táte. Heródii domus dux est Averténte autem te faeorum : * montes excélsi' ciem, turbabúntur ; * áucervis ; petra refúgium feres fpiritum eórum, & berináciis.

deficient, & in.púlverem Feciclunamin témpora:* fuum reverténtur. fol cognóvit occáfum fuú. Ennittes ípíritum tuuma

Poluisti ténebras , & & creabuntur : * & renom facta est nox : * in ipsa vabis fáciem terræ. pertransibunt omnes bér Sit glória Dómini in.fætiæ silvæ;

culum : * lætábitur Dóa Cátuli leónum rugiéntes minus in opéribus fuis..? axt rápiant, &

quæranta Qui réfpicit terram..

[ocr errors][ocr errors]

facit eam trémere ; * qui In omnem terram exívit tangit montes, & fúmi- fonus eórum ;* & in fines gant.

orbis terræ verba eórum. Cantábo Dómino in vita In fole pófuit tabernácumea ; * psallam Deo meo lum suum ; * & ipfe tanquámdiu fum.

quam fponfus procédens Jucúndum fit ei eloquium de thalamo fuo: meum: * ego verò delec Exultávit ut gigas ad tábor in Domino.

curréndam viam: * a fumDeficiant peccatores á mo cælo egréffio ejus ; terra , & iniqui , ita ut Et occursus ejus ufque ad non fint : * bénedic ánima summum ejus: * nec eft qui mea Dómino.

fe abfcóndat a calore ejus. Ant. Quàm magnificata Lex Dómini immaculata funt ópera tua , Dómine ! convértens ánimas + testiomnia in fapientia fecifti. mónium Dómini fidéle, faVers. ut in Proprio. piéntiã præftans párvulis. Pater , fecreto.

Justitiæ Dómini rectæ , Benediétiones, ut ordinan- lætificantes corda : * prætur ante Pfalterium. céptum Dómini lúcidum,

Lectiones cum R. R. ut illúminans óculos. in proprio de Tempore , & Timor Dómini sanctus fic in fequentibus Feriis. permanens in fæculum fæ

Non dicitur Te Deum in culi:*judícia Dominivera, Feriis, nisi tempore Paf- justificata in femetipfa : chali.

Defiderabilia fuper auAD LAUDES. rum & lápidem pretiofum Deus , in adjutórium. multuin * & dulcióra Ant. 5. a. Cæli.

super mel & favum. Pfalmus 18.

Etenim fervus tuus cus
C

@li enárrant glóriam tódit ea ; * in custodiendis
Dei; *

* & ópera má- illis retributio multa. nuum ejus annúntiat fir Delita quis intélligit ? maméntum.

ab occúltis meis munda Dies diéi érúčtat ver- me : * & ab aliénis parce bum;* & nox nocti indicat servo tuo. fciéntiam.

Si mei non fuerint domiNon funt loquélæ, neque náti , tunc immaculatus fermónes, quorum non ero; * & emundabor a audiántur voces eóruna. delicto máxima.

+

Et erant ut compláceant córdia ejus. elóquia oris mei ; * & Ant. Confitemini Dómeditátio cordis mei in mino qui facit mirabília confpéétu tuo femper. magna

folus. Dómine, adjútor meus,* Ant. 8. G. Confitemini. & redémptor meus. Divifio Psalmi 135,

Onfitemini Dómino

[ocr errors]
[ocr errors]

nuum ejus annuntiat fir- quoniam in ætérnum miel maméntum.

sericórdia ejus. ] Ant, 4. a. Confitemini.

Qui percúflit ÆgypPfalmus 135 tum cum primogénitis eó

num misericórdia ejus. quoniam in ætérnum mi Qui edúxit Ifrael de fericórdia ejus.

médio eórum , * quóniam Confitemini Deo, deó- in ætérnū misericórdia ejus. rum : * quóniam in ætér In manu poténti , & bránum misericórdia ejus. chio excélfo : * quóniam

Confitemini Dómino do- in ætérnum misericórdia minórum : * quoniam in ejus. ætérnum misericórdia ejus. Qui divílit mare rubrum

Qui facit mirabília magna in divisiones;* quóniam in folus : * quoniam in æter- ætérnum misericórdia ejus. num mifericórdia ejus. Et eduxit Israel per mé

Qui fecit cælos in intel- dium ejus : * quóniain in léču : * quóniain in ætér- ætérnum misericórdia ejus. num misericórdia ejus. Et excússit Pharaonem

Qui firmávit terram su- & virtútem ejus in mari per aquas : * quóniam in rubro : * quóniam in ætérætérnum misericórdia ejus. num misericórdia ejus.

Qui fecit luminária ma Qui tradúxit pópulum gna : * quóniam in ætér- fuum per desertum ; num mifericordia ejus. quóniam in ætérnum mi

Solem in poteftatem fericórdia ejus. diéi : * quoniam in ætér- Qui percuffit reges manum inisericórdia ejus.

gnos : * quoniam in ætér Lunam & ftellas in po- nom misericórdia ejus. teftátem no&tis : * quó- Et occidit reges fortes ; * niam in ætérnum miferi- quóniam in ætérnumi min

.

[ocr errors]
[ocr errors]

fericórdia ejus.

tum eft cornu meum ire Sehọn regem Amor- Deo meo.

quóniam in Dilatátum est os meum: ætérnū misericórdia ejus. fuper inimícos meos;* quia

Et Og regem Bafan :-* lætáta fum in salutári tuo. quoniam in ætérnum mi

Non est sanctus , ut est sericórdia ejus.

Dóminus ; neque enim eft Et dedit terram eórum álius extra te: * & non eft hæreditátem:* quóniam in fortis ficut Deus nofter. : ætérnum mifericórdia ejus. Nolíte multiplicáre loqui Hæreditatem Ifrael servo fublimia, * gloriántes. fuo : * quoniam in ætér-, Recédant vétera de ore num misericórdia ejus. vestro; quia Deus fcientiá.

Quia in humilitáte noftra rum Dóminus eft ; *.& memor fint noítri ; * quó- iph præparántur cogitationiam in ætérnum miseri- nes. córdia's ejus.

Arcus fórtium superatus - Et redémit nos ab inimi- eft ; * & infirmi accincti cis noftris : quóniain in funt róbore. æ érnum misericórdia ejus. - Repléti priùs pro páni

Qui dat eicam omni car- bus fe locaverumt : * & ni , * quóniam in ætérnum famélici faturati sunt ; mifericórdia ejus.

Donecftérilis peperit pluConfitemini Deocæli: rimos;* & quæ multos haquóniam in ætérnum mi- bébat filios , infirmáta eft. fericórdia ejus.

.Dóminus mortificat & Comfitemini Dómino vivificat ; * dedúcit ad dominórum, quóniam in inferos & redúcit. ætérnum misericórdia ejus. Dóminuspáaperem facit · Ant. Confitemini. Deo. & ditat ; * humiliat & cæli , quóniam in ætér súblevat. num misericórdia ejus. Suscitat de púlvere egé Ant. 2. d. Dómini sunt.

* & de stércore: In Feftis , loco fequentis élevat páuperem ; . Cantici , & cæterorum Fe-: Ut sédeat cum principio rialium , alignantur Can- bus , * & sólum glóriæ sica propria.

téneat : Canticum Annæ 1. Reg.2. Dómini enim funt carXultávit cor meum in dines terræ ;

& pósuit Dómino; & exaltá- fuper eos orbem.

[ocr errors]

fum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »