페이지 이미지
PDF
ePub

fervus , duodecim tribu- terat esse nisi per hómibus , quæ funt in disper- nem resurrectio ; quoniam fióne, falutem. Omne (ficut per hominem mors, gáudium existimate, Fra- ita & per hominem refurtres mei, cùm in tentatió- réctio mortuorum.] Ergo nes várias incideritis:fcién- resurrexit homo, quóniam tes quòd probátio fidei homo mórtuus eft : resulvestræ patientiam operá- citátus homo , fed resultur. Patientia autem opus citans Deus. Tunc fecúnperfécum habet, ut litis dum carnem homo; nunc perfé&ti & integri , in nul- per omnia Deus : nunc lo deficiéntes. Si quis au- enim secundum carnem tem veftrûm indiget fa- jam non nóvimus Chrif pientiâ , póstulet a Deo, tum, fed carnis grátiam qui dat ómnibus affiuén- tenémus ; ut ipsum primiter , & non impróperat; tias quiescéntium , ipsum & dabitur ei. Póstulet au- primogenitum ex mortuis tem in fide , nihil hæfi- novérimus. Primítiæ útikans : qui enim hæsitat , que ejusdem sunt géneris similis est flúétui maris , atque natúræ qui a vento movetur & réliqui fructus, quorum circumfértur. Non ergo pro lætiore proventu priæftimet homo ille quod mitiva Deo múnera defeaccipiat aliquid a Dó- rúntur , facrum munus. mino,

pro omnibus , & quasi R. Cantábant , 386. reparátæ quædam lihảmiEx libro fanéti Ambrosii na natúræ. Primitiæ era Epíscopi de fide

go quiescéntium Christus. resurrectiónis. Sed utrùm suorum quiefLectio ij. lib.2. $.90.&91. céntium , qui quasi mortis

Vóniam Deus inori exsortes dulci quodam

non poterat , mori fopóre teneantur, an ómnon poterat Sapientia : nium mortuórum ? Sed resúrgere autem non pó- [ ficut in Adam omnes terat quod mórtuum non moriúntur , ita & in Chrifa erat, afsúmitur

caro,quæ to omnes vivificabúntur.] mori posset: ut dum mó- Itaque ficut primitiæ morritur , quod folet ; quod tis in Adam , ita étiam mórtuum fuerat , hoc re- primítiæ resurrectiónis in súrgeret, Neque eniin pó- Christo.

, cujus &

[ocr errors]

eos

R. Per vicos , 387.

bis : expedit vobis ut ego Léctio fancti Evangélii vadam. Siablero, mittam fecúndum Joánnem. (Paraclétum ad vos ; & Lectio iij. Cap. 16. * Cùm venerit ille Spiritus N illo témpore ; Di- veritátis, docebit vos omJesus discipulis suis:

Alle Vado ad eum, qui mifit lúia alleluia. y. Vos îne ; & nemo ex vobis, bonis donábo majoribus interrogat me: Quò va- quàm habuiftis ab initio dis? Et réliqua.

& sciétis quia ego DómiHomília venerabilis Bedæ nus. * Cum vénerit. Gló

Presbyteri. ria. † Alleluia. Joan. 16.
Homil. in hoc Evang. inter Ezech. 36.
Estiv, de Tempore,

Te Deum.
Ciébat Dóminus ipse;

AD LAUDES.

Antiphona ut in Dominidiscipulorum cordibus age ca in Albis , 359. Psalmi rent, quia vidélicet tristi- cum Cantico de Dominica. tiam magis de abscellu, Capitulum. Coloff, 1. quo

Hristus est caput corde ascenfu

poris Ecclefiæ , qui péteret , lætitiam generá- est principium , primogérent. Unde benignè con- nitus ex mórtuis : ut fit in folándo fubjunxit : [ Sed omnibus ipfe primátum ego veritátem dico vobis: tenens ; quia in ipfo coinexpedit vobis ut ego va- plácuit omnem plenitudidam. ] Expedit ut forma nem inhabitáre , & per fervi veftris fubtrahátur eum reconciliáre ómnia afpéctibus, quatenus amor in ipsum. Divinitátis árctiùs veftris Hymnus , Auróra , 372. intigátur in méntibus. Ex

V. Dóminus regnávit; pedit ut notam vobis for- decórem indútus eft ; R. mam coelo inferam , quá- Indútus eft Dóminus for : tenus majóri per hoc defi- titúdinem. Pf. 92. dério illùc suspirétis , fic

Ad Bened. Ant. 2. D. que fufpenfis ad fupérna Cùm venerit ( Paraclecordibus vestris , ad acci- tus , ) árguet mundum de piénda jam Spiritûs fancti peccato , & de justítia dona capaces fiátis. & de judicio , alleluia. R. Veritátem dico vo- Joan, 16.

deséreret , quàm C

C

, quo Patrem

[ocr errors]

Oratio.

nitus mortuórum, & PrinD

Eus , qui fidélium ceps Regum terræ , qui

mentes unius éfficis dilexit nos , & lavit nos. voluntatis , da pópulis a peccátis noftris in Sántuis id amáre quod præci- guine suo. pis , id defideráre quod Hymatis, Venére , 375. promíttis ; ut inter mun V. Confiteántur Dómidánas varietates , ibi nof- no misericórdiæ ejus , R. tra fixa fint corda , ubi Et mirabília ejus filiis hóvera sunt gáudia ; Per minum. Pf. 106. Dóminum noftrum. Ad Magnif. Ant 7. G.

AD HORAS. Spiritus veritátis docébit Omnia ut in Dominica vos omnem veritátem. in Albis , 360. exceptis Non loquétur a femetipCanone & Oratione. fo; fed quæcunque áudiet

C A N O N. loquétur, & quæ ventúra Ex Concilio Aquisgra- funt annuntiábit vobis ;

nénsi secúndo.. alleluia. Joan. 16. An. 836. cap. 2. Can. 3. FERIA SECUNDA. Edicinam

Psalmi falúbre animárum, Pastá turno Feriæ fecunda , ut in res pó, uli fcire oportet, Psalterio , 33. uti médicos. spirituáles ; De Epístola catholica asserénte sanctiffimo Pon beáti Jacobi Apóstoli. tífice Gregório atque di Leftio j. Cap. 1. cénte : Quia ártium ars

V

Ir duplex ápimo inest régimen animárum.

Ad Tertiam , Sextam, bus viis suis. Gloriétur auNonam & Vefperas, Ora- tem frater húmilis in exaltio , Deus, qui fidélium tatione fua ; dives autem mentes

, ut supra. in humilitate sua , quóAD VEŠ PERAS. niam sicut flos feni transiAntiphonæ ut in Laudi- bit. Exortus eft enim fol bus Dominicæ in Albis cum ardore , & arefécit 359. Pfalmi de Dominica. fenum , & flos ejus déciCapitulum. Apoc. 1. dit , & decor vultûs ejus.

Rátia vobis & pax a depériit : ita & dives in

'( eft teftis fidélis , primogé. Beátus vir qui fuffert tena

Medic, confirimque Pfalmi notati pro I. Noc

[ocr errors]

E verbi e non audi

tatiónem , quóniam cùm manfuetúdine suscipite inprobátus fúerit , accipiet fitú verbum , quod poteft coronam vitæ , quam re- falváre ánimas vestras. promísit Deus diligenti R. Quæ ad patres, 371. bus fe. Nemo cùm tentá

Lectio iij. tur, dicat quóniam a Deo Stóte autem factores tentátur ; Deus enim intentátor malorum est:ipfe tóres tantùm , falléntes autem néminem tentat. vofmetipfos. Quia fi quis Unusquifque verò tentátur audítor eft verbi , & non a concupiscéntia fua abf- factor, hic comparabitur tráctus & illéctus. Deinde viro consideránti vultum concupiscentia cùm con- nativitátis fuæ in fpéculo: céperit , parit peccátum : considerávit enim fe, & peccátum verò, cùm con- abiit , & ftatim oblitus eft fummatum fuerit, génerat qualis fúerit. Qui autem morte. Nolite itaque erra- perfpexerit in legem perre,Fratres mei dilectíffimi. féctam libertatis , &

perR. Príncipes , 371.

mánserit in ea, non audic

tor obliviofus factus , fed O

mum , & omne do- in facto fuo erit. Si quis num perfécíum desúrsum autem putat se religiofum eft, descendens a Patre esse, non refrénans linlúminum, apud quem non guam suam, fed fedúcens

eft transmutatio, nec vi- cor fuum , hujus vana eft ciffitudinis obumbratio. religio. Religio munda & Voluntáriè enim génuit immaculata apud Deum nos yerbo veritátis, ut & Patrem hæc eft : Visifimusinítium aliquod creå. táre pupillos & víduas in túræ ejus. Scitis , Fratres tribulatióne eórum & mei dilectíffimi. Sit au- immaculátum fe cuftodi

tem omnis homo velox ad re ab hoc fæculo.
audiéndum; tardus autem R. Apóstolis , 371.
'ad loquendum , & tardus C ANON.
ad iram. Ira enim viri juf Ex Concilio Mediola-
títiam Dei non operatur.
Propter quod abjiciéntes An. 1576. part. 3. tit. 1.

E omittarit Sacerdóabundantiam malitiæ , in

N
tes ; facræ Theoló-

Leftio ij.

[ocr errors]

nénsı quarto.

giæ , facrorúmque Cáno- Deus elégit páuperes in num , aliarúmque Eccle- hoc mundo divites in Tiafticarum doctrinárum fide , & hærédes regni, officio munerique Sacer- quod repromifit Deus didotáli própriè congruén- ligéntibus fe ? Vos autem tium stúdiis , quotidie fta- exhonorastis páuperem. tis horis operam dare. Nonne dívites per

potenFERIA TERTIA. tiam opprimunt vos ,

& AD MATUTINUM. ipfi trahunt vos ad judi

Pfalmi notati pro I. Noc- cia? Nonne ipfi blasphéturno Feria tertiæ , ut in mant bonum nomen Psalterio, 54.

quod invocátum est super De Epíst la catholica be- vos? Si tamen legem per

áti Jacobi Apostoli. ficitis regálem fecúndum Leftio j. Cap. 2: Scriptúras : Diliges próF ,

personarum acceptió- psum; bene fácitis : fi au-ne habére fidem Dómini tem personas accipitis noftri Jesu Christi glóriæ. peccatum operámini , reEtenim fi introierit in con- dargúti a lege quasi transventum veftrum vir áu- gressores. Quicúnque aureum annulum habens in tem totam legem ferveite candida, introierit váverit, offendat autem autein & pauper in sórdia in uno , factus est ómdo hábitu; & intendátis nium reus. Qui enim dia in eum qui indutus eft vef- xit: Non mecháberis ; te præclárâ, & dixéritis dixit & : Non occides.. ei : Tu fede hîc bene; Quod fi non mecháberis, páuperi autem dicátis : occídes autem , factus es Tu ita illic, aut sede sub tranfgreffor legis. Sic loCeabéllo pedum meorum: químini , & fic fácite , nonne judicátis apud vof- cut per legem libertatis inmetipsos , & facti eftis cipientes judicári. Judijudices cogitationum ini- cium enim fine misericórquarum

dia illi , qui non fecit miR!. Jelum Nazarénum, fericórdiam : fuperexáltat 371.

autem misericórdia judiLectio ij.

cium. Udíte A dilettilimi: Nonne vit"; 371..

R. Quem Deus suscitá

« 이전계속 »