페이지 이미지
PDF
ePub

tem; Spíritum tamenfanc- unanimiter incitémur , eo tum inferióris putant esse xultántes in honórem sancnatúræ : non considerán- tiSpíritûs, per quem omnis tes in eam blasphémiam se Ecclésia Catholica fanćtiincidere , quæ neque in ficátur, omnis ánima rapræsénti fæculo, neque in tionális imbúitur. Qui infutúro fit remitténda judi- fpirátor fidei,doctor sciéncio, dicénte Dómino : tiæ , fons dilectiónis , si

(Quicúnque dixerit ver- gnáculum caftitatis, & tobum contra Filium hómi- tius eft causa virtútis. nis , remittétur ei : qui au R. Loquebántur verbum tem díxerit contra Spíri- Dei cum fidúcia. * Multitum sanctum , non remit- túdinis autem credéntium tétur ei , neque in hoc fæ- erat cor unum, & ánima culo, neque in futuro.].... una; allelúia , alleluia. y. Ab ipso enim

eft invocátio Hæc dicit Dóminus : DaPatris, ab ipso sunt lacry- bo eis cor unum, & viam mæ pænitentium, ab ipso unam, & fériam eis pacfunt gémitus fupplicần- tum fempiternum * Mul

im: [Etnemo poteft di- titúdinis. A£. 4. Jer. 32. cere Dominum Jesum nisi

Léctio fancti Evangélü in Spíritu sancto : ) cujus fecúndum Joannem. æquálem cum Patre & Fi

Lectio iij. Cap. 1o. lioomnipotentiam, unám N illo témpore ; Dimè predicat Apostolus Pharifæis : Amen , amen dicens : [ Divisiónes qui- dico vobis:Qui non intrat dem gratiárum funt, idem per ostium in ovile ovium, autem Spíritus : & di- led ascendit aliunde , visiónes ministratiónum fur est & latro. Qui autem funt, idem auté Dominus: intrat per ostium , pastor & divifiónes operatiónum est óvium. Et réliqua. funt , idem verò Deus , Homília fanéti Augustini qui operatur omnia in

Epifcopi. ómnibus. ] His , Dilectis-. Tract.45.in Joan. Ev. G.2.

Ominus de quibus innumerabiliter di

que vinórum eloquiorum co- intrátur ad ovile , fimilirúscat auctoritas, ad ve- túdinem propósuit in honeratiónem Pentecostes diérna lestióne. Diçant

[ocr errors]

ille

Limi, aliisque documentis. D luo,& de óstio que

ergo Pagáni : Bene vivi- ascendit, ideo exaltátur ut mus. Siper ostium non in- cadat. trant , quid prodeft eis un R. Ego sum óstium : * de gloriántur? Ad hoc e- Per me fi quis introierit nim debet unicuique pro- falvabitur;& ingrediétur, déffe bene vivere, ut de- & egredietur , & páscua tur illi semper vivere : nam invéniet; † Allelúia, alcui non datur femper vi- leluia. V. Vos greges mei, vere , quid prodeft bene greges pálcuæ meæ, hóa vivere ? Quia nec bene mines eftis , &

ego

Dó. vivere dicéndi sunt, qui minus Deus vefter. * Per finem bene vivendi vel me. Glória. † Alleluia. cæcitáte nesciunt , vel in- Joan. 10. Ezech. 34. flatióne contémnunt. Non Ad Bened. Ant. 2. D. est autem cuiquam fpes Qui intrat per óstium, pafyera & certa semper vie tor eft óvium; huic oftiávéndi, nifi agnofcat vitam, rius áperit, & oves vocem quod est Christus ; & per ejusáudiunt , allelúia. jánuam intret in ovile.... Joan. 10. Hoc tenéte , ovile Christi

Orario. elle, Catholicam Eccelé A plus nomine quarius tráre ad ovile , per óstium Spiritûs fancti ; quæ & intret , Chriftum verum corda noftra cleménter exprædicet:non folùm Chrif. párget , & ab omnibus tum verum prædicet; sed tueátur advérsis; Per DóChristi glóriam quærat

minum noftrum. . ...in non fuam : nam multi unitáte ejusdem Spiritûs. quæréndo glóriam fuam, C 4 N O N. oves Chrilti sparsérunt, Ex Concílio Bituricénfi. pótiùs quàm congregavé An. 1584. tit. 20. de Confunt. Húmilis eft enim já firm. Can. 4. & 8. nua Chriftus Dóminus :

N on offerántur ad faqui intrat per hanc jánuam, opórtet humíliet matiónis , nisi qui séptife, ut sano capite poflit in- mum annum attigerint, ut tráre : qui autem fe non Symbolum fidei profitéri humiliat, sed extollit, per per fe pofsint. Moneántur macériam vult ascendere: omnes Confirmándį, ut qui autem per macériam ante hujus Sacramenti sula

Yüj

nem

[ocr errors]

ceptiónem peccáta confi- de filiis Zabúlon : ego ata teántur.

tem adducam ad te in loco Ad Magníf. Ant. 1. D. torrentis. Cison , Sífaram Ego veni ut vitam há- príncipem exércitûs Jabeant & abundantiùs bin , & currus ejus , athábeant; alleluia. Joan. 10. que omnem multitudiIn Vesp. nulla fit Com

& tradam eos in memoratio.

manu tua.... Perterruítque FERIA QUARTA Dóminus Sisaram & omQuatuor Temporum. nes currus ejus, univer

Semiduplex. sámque multitudinem in AD MATUTINUM. ore gladii ad confpectum Pfalm. Exurgat , 78. Barac : in tantum , ut Sis Divifio ejufdem Pf. Dó- fara de curru desiliens,pée minus dabit, 79.

dibus fúgeret. ... Et ecce Alt. divis. ejufd. Pf. In Barac sequens Sísaram veEcclefiis , 80.

niebat : egressáque Jahel De libro Júdicum. in occursum ejus, dixit ei: Letio.j. Cap. 4. & 5. Veni , & ofténdam tibi viDdidérunt filii Ifrael rum , quem quæris. Qui

, via péctu Dómini poft mor- . dit Sifaram jacentem mortem Aod. Et tradidit illos tuum , & clavum infixum Dóminus in manus Jabin in témpore ejus. Humiliáregis Chánaan, qui regná- vit ergo Deus in die illo vit in Afor..... Clamave- Jabin regem Chánaan corúntque filii Ifrael ad Dó- ram filiis Ifrael...Quievitminum...Erat autem Déb- que terra per quadraginta bora Prophétis uxor Lápi- annos. doth , quæ judicábat po . Quid orémus , ficut pulum in illo témpore.... opórtet , nescimus: fed Quæ milit & vocávit Ba- Ipse Spiritus poftulat pro sac filiumAbinoem de Ce- nobis gemitibus inenarrades Népthali, dixitque ad bilibus; alleluia , alleluia. eum : Præcépit tibi Dó. . In die illa , dicit Dóminus Deus Ilrael , vade, minus, effúndam fuper & duc exércitum in mon- domum David , & fuper tem Thabor, toliéfque te- habitatóies Jerúsalem cum decem millia pugna- Spiritum grátiæ & precī. tórūde filiis Néphthali, & * Ipfe, Rom. 8. Zach. 126

[ocr errors]

Sermo sancti Leónis Papæ. quoque ftudiofiùs exe-
DeJejun. Pent. 1.c.1. & 3. quenda est, ut illa in no-
Lectio ij.

bis , quæ hac die Ecclésia H

fimi festivitátem máneant. Templum enim defcenfione fancti Spiritûs facti Spíritûs fancti , & confecrátam féquitur , ut majóre quàm unquam có noftis, folémne jejúnium, pià divini flúminis irrigati; quod ánimis corporibúf- nullis debemus concupifque curandis falubriter inf- céntiis vinci, nullis vitiis titútum , devota nobis est possidéri ; ut virtútis kabiobservántiâ celebrándum. táculum nullâ fit contamiReplétis namque Apósto- natióne pollútum. lis virtúte promissâ, & in R. Qui adhæret Dómicorda eórum Spíritu veri- no,unus spiritus est. Memtátis ingrésfo , non ambi- bra veftra templum sunt gimus inter cætera coeléf- Spíritûs fan&ti , qui in vous facraménta doctrinæ, bis eft; * Gloriħcáte & hanc fpiritális continentiæ portáte Deum in corpore disciplínam de Paracléti veftro; allelúia , allelúias magistério primitus fuífle. Nolite contaminare conceptam ; ut fanctificá- ánimas vestras : fancti eftæ jejúnio mentes confe- tóte , quia ego Sanctus réndis sibi charismátibus fum. * Glorificate. 1.Cor. fierentaptióres. Igitur poft 6. Levit. 15. fanctæ dies lætitiæ, quos Léctio fancti Evangélii in honorem Dómini a fecúndum Joánnem. mórtuis resurgeirtis , ac Lectio iij. Cap.6.

N illo témpore

Dixit tis exégimus , poftque percéptum fanéti Spíritûs mo potest venire ad me , donum , salubriter & ne- nisi Pater , qui misit me , cessáriè consuetúdo est or- traxerit eum. Et réliqua. dináta jejúnii : ut fi quid Homília sancti Augustini fortè inter ipfa festivitá Epíscopi. tum gáudia négligens li- In Joan. Tract.26.n.2.& 4.

M

Agna grátiæ comnáta præsumpsit, hoc religiofæ abftinéntiæ censú- venit nisi tractus. Quem ra castiget : quæ ob hoc trahat & quem non tras

deinde in ccelos afcenden. I Jefus Judæis :) Ne

[ocr errors]

bértas, & licéntia inordi- M mendário

hat , quare illum trahat nefcit quid loquor. Tales
& illum non trahat , noli erant isti qui invicem mur-
velle judicáre , fi non vis murábant.
erráre. Semel áccipe , & N. Eft fcriptum in Pro-
intéllige : Nondum trahe- phétis : * Erunt omnes
ris?.. ora ut traháris. Inde docíbiles Dei. Omnis, qui
& hîc fi advértis , noli te audívit a Patre , & didi-
cogitare invitum trahi:trá- cit, venit ad me; † Al-
hitur ánimus & amore. leluia , alleluia. y. Dixit
Nec timére debemus.... ne Dóminus : Ponam uni-
dicátur nobis : Quómodo vérfos filios tuos doctos a
voluntáte credo, li trahor? Dómino. * Erunt. Glória.
Ego dico : Parum est vo- † Alleluia. Joan.6.1). 54:
luntáte , étiam voluptate Ad Bened. Ant. 4. d.
tráheris. Quid est trahi Nemo potest venire ad
voluptáte? [ Delectare in me, nis Pater , qui mifit
Dómino & dabit tibi me, traxerit eum : & ego
petitiónes cordis tui. ] Eft resuscitabo eum in novifli-
quædam voluptas cordis, mo die ; allelúia. Joan. 6.
cui panis dulcis est ille coe-

Oratio.
léttis. Porro

fi poétæ dice- M Entes noftras que que voluptas ; non necef- racletus qui a te procésitas , sed voluptas ; non dit , illúminet ; & indúcat obligatio , fed delectatio: in omnem

sicut tuus
quantò fórtiùs nos dicere promisit Filius , verita-
debémus , trahi hóminem tem ; Qui tecum vivit &
ad Christum , qui delec- regnat in unitate ejusdem.
tátur veritáte , delecta- Si occurrat Festum Se-
tur beatitúdine, delectá- mid. de eo fiet Commem. in
tur justítiâ,delectátur sem- utrisque Vesp. & Laud. De
pitérnâ vitâ , quod totum fimplici autem fit tantum
Chriftus eft?... Da deside- Commemor. in I. Vefp. &
rántem , da esuriéntem, Laud. & fic per Hebdom,
da in ifta solitudine pere C A N O N.
grinántem atque sitien- Ex Concilio Clovesho-
tem, & fontem ætérnæ viénsi secúndo.
pátriæ fufpirántem: da An. 747. Can. 18.

Ejuniórum
Si autem frigido loquor ,

[ocr errors]

palem , & fcit quid dicam. Ja , quarti , sépti

[ocr errors]
« 이전계속 »