페이지 이미지
PDF
ePub

leónis ,

$1. 2. Tim. 4.

[ocr errors]

cet

V. Dóminus mihi áftitit , dicit mihi : Vide ne fécés & confortávit me , ut per ris : consérvus tuus fum, me prædicátio impleátur ; & fratrum tuórum habén& liberatus fum de ore tium teftimonium Jesu :

* Et in médio. Deum adóra. TestimoGlória. † Allelúia. Eccli. nium enim Jesu est Spiri

tus prophetiæ. AD LAUDES.

Hymnus. Antiphona, 2. toni, D. Ussu tyránni pro fide

Pulsus, Joánnes, exulas: gno,& patientia in Chrif- Mens celfa fupra sidera. to Jefu , alleluia. Apoc. I. ILLIC revélat se tibi

Ane. 1. a. Fui in infula Qui mortuus vivit Deus, Patmos propter verbum Agnus salutis hostia, Dei, & teftimonium Je- Et morte devi&tâ leo. lu; alleluia. Apoc. 1.

ARCANA te vatem doAnt. 5.a. Audivi vocem magnam tanquam tubæ Regni sui mystéria : dicentis : Quod vides , Pandit cruore mártyrum scribe in libro ; & mitte Ubique fpargéndam fiseptem Ecclésiis , alleluia. dem. Apoc. s:

Da, Christe, nos ter Super Cant. Confitebor, de Comm. unius Mart. iv. Tecum fimul da súrgere:

Ant. 7. a. Dixit mihi Terréna da contemnere ; Angelus : Opórtet te ite- Amáre da cæleftia. rum prophetáre géntibus, Sir laus Patri , laus Fi& pópulis , & linguis , & régibus multis , alleluia. Quinos,triumphátâ nece, Apoc. 10.

Ad astra secum dux vocat: Ant. 6. F. Ego Joánnes Compar tibi laus , Spiriaudívi & vidi hæc; & dicit mihi : Ne fignáveris Amen. verba prophetiæ ; tempus v. Igne me examinásti, enim prope

eft ; alleluia. R. Et non est inventa in Apoc. 22.

me iniquitas. Pf. 16. Capitulum. Apoc. 19.

Ad Bened. Ant. 1. g. Ecidi ante pedes Confitebor nómini tuo ut adorárem eum. Et ( Dómine ; ) quóniam

cum mori

lio,

tus.

ejus,

quia' nos undique D aurem, ut audiam

2

um

edjútor & proté&or

factus Oratio , Deus , qui. ut es mihi , & liberásti cor- ad Laudes , & dicitur ad pus meum a perditione ; Sextam , & Nonam. alleluia. Eccli. 51.

AD SEXTAM,
Oratio,

Ant. $. a. Audivi.
Eus , qui conspicis
mala nostra perturbant ;

,
præsta , quæfumus ut quasi magiftrum, Dómi-
beáti Joánnis Apóstoli tui nus Deus apéruit mihi au-
& Evangelistæ conféffiorem, ego autem non COR-
gloriosa nos prótegat; Per tradíco": retrorsum non
Dóminum noftrum Je- abii.
fum Christum Filium tu R. breve. Audiam quid

qui tecum vivit & loquátur in me Dómiregnat.

nus Deus ;

* Alleluia
A D HORAS. alleluia. R. Audiam.
Antiphona de Laudibus. Quóniam loquétur pacem
AD PRIM A M. in plebern suam.* Allelúia.
Ant. Ego Joánnes. Glória. K. Audiam. Pfe
AD TERTIA M. 84.
Ant. Fui in infula.

Deus, docuifti me,
Capitulum. Eccli. 51. & usque nunc pronuntiá-
Iberásti me de perdi- bo mirabilia tua, R. Et

tióne , & eripuísti me ufque in senéctam & sé de témpore iníquo ; prop- nium.

PS: 70. térea confitebor , & lau AD NONAM, dem dicam tibi , & bene Ant. Ego Joánnes. dícam nómini Dómini. Capitulum. Sap.7.

R. breve. Cantábiles mi Væcúnque abfhi erant justificatiónes

confa & improvisa tuæ ; * Alleluia , alleluia. didici : ómnium enim árR. Cantábiles. . In loco tifex docuit me sapiéntia; peregrinatiónis meæ. * Al- eft enim in illa fpiritus in lelúia. Glória. R. Cantá- telligéntiæ sanctus. biles. Ps. 118.

Ki breve. Introibo in poIn terra desérta ap- téntias Dómini;* Allelúia, párui tibi, R. Ut vidérem alleluia. R. Introibo. V. virtútem tuam & gló- Usque in altíssima quæ fesiam tuam. Pf. 62. cústí magnália , * Alleluia.

[ocr errors]

L

Lectio iij.

[ocr errors]

Glória. R. Introibo. PS. DIE VIL 70.

SANCTÆ FLAVIA V. Ecce veritátem dile

DOMITILLA, xífti , Dómine ; R. Incér Virg. & Mart. ta & occúlta fapientiæ tuæ Commemoratio, manifestásti mihi. Ps: 50. AD II. VESPEŘÁS. Ex Eus, kift.Ecch.l. 3.c.18. Antiphona de Laudibus.

E'S.Hier. Capitulum. Apoc. 1. Empóribus DomitiaDe cinese fignificát træ tantopere florebat, ut vit , mittens per Ange- scriptores étiam a religió·lum servo suo Joánni , qui ne noftra alienísfimi, & testimóniū perhibuit ver- persecutionem & martybo Dei , & teftimonium ria noftrórum monuinénJesu Chrifti , quæcúnque tis suis trádere non dubividit.

tárent. Qui quidem etiam Hymnus , Urbem , ut in tempus ipsum persecutió1. Vefperis.

nis accuratè notavérunt. . Nomen Dómini in- Scribunt enim anno prinvocávi : R. Eripuit ani- cipátûs Domitiani quinto anam meam de morte. Pf. & décimo , Fláviam DoI14.

mitillamFlávii Clementis, Ad Magníf. Ant. 5. C. ejus qui tunc temporis RoIn hoc cognóvimus chari- mæ Consul fuit, ex forótátem Dei , quóniam ille re neptem, unà cum aliis ánimam fuam pro nobis plurimis ob confessionem pósuit : & nos debemus Christi in ínsulam Ponpro fratribus ánimas pó- tiam fuiffe deportátam. nere ; alleluia. 1. Joan. 3. Adstipulátur étiam Hieró

Oratio , Deus , qui. ut nymus, dum ait Paulam fupra ad Laudes. delátam ad eandem inluDeinde fit Commem. S. lam

,, quam clariffimæ Flavia Domitilla Virg. & quondam feminarum, fub Mart. Ant. Infirma. y. Domitiáno príncipe , pro "Hæréditas. ut in Communi confeffióne nóminis ChrifVirginum , xxxix. tiáni Fláviæ Domitillæ

Oratio, Deus , qui inter : nobilitávit exilium, vidisse cætera , de eod. Communi - cellulas,in quibus illa lon xlij.

gum martyrium dúxerat

[ocr errors]

cum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Oratio, Deus , qui inter dem Epifcopus consecracætera , de Comm. xlij. rétur , fugit in Ponti foli

DIE I X. túdinem, ubi Basílio
In Festo

monásticæ vitæ instituta S. GREGORII condidit. Imperánte JuliáNA ZIAN ZENI,

no, Naziánzum venit Constantinopolitani Episc. ubi patremnonagenárium, & Ecclesiæ Doctoris. qui decéprus ab Arianis

Duplex Minus. confessioniAriminénsi subDe Communi SS. Doc- fcripserat , addúxit ut subtorum , xix.

scriptionem revocáret , - Pridie In VESPERIS, eúmque monachis & maOratio , Deus qui pópu- gnæ gregis parti quæ ab lo tuo. xxiij.

ipfo defciverat , reconciLeétio ij.

liávit. Sasımórum EccléEx ipfius S. Gregorii Scri- fiæ a Basílio præféctus ptis , & ex antiquis Scri ne causa esset dissidii Basi

ptoribus Ecclefiafticis. lium inter & Anthimum G

gulárem divinárum de Sasımórum oppido litterarum fciéntiã Theó- epifcopatu ceflit;& poftlogus appellátus , Ariánzi quam aliquandiu in nosoin Cappadocia fecúnda cómio ægrótis ministráfnatus est Gregório patre, set, Naziánzum in auxí qui postea Nazianzénalium patris eâ conditione Eccléfiæ curam suscepit, venit, ut illo vitâ functo, & Nonnâ matre , quæ recéderet. Constantinóponondum in lucem éditum lim ad restaurandam hujus Deo consecravit. Adoléf- civitátis Ecclésiam miffus, cens, Cæfaream primùm, Ariános & Apollinaristas deinde Alexandríam, hinc expugnávit: multisque ab Athénas , discéndi stúdio, hæreli revocátis, lapídiperréxit ; ubi amicitiam bus ob fidem Trinitátis apinüt cum Basílio , & ab petítus , orat pro persecuAtheniensibus eloquéntiæ tóribus , & ut feditiofus professor eft defignatus. trahitur ad judicium, fed In pátriam reversus, ba- absolvitur. ptizatus eft. Tum Présby Leétio iij. ter , Antis perfúneum lacreátus eft:mox,ne ab eó bóribus

B büj

[ocr errors]

Petrus Alexandrinus Conf- præficiéndum curávit Eu tantinopolitanorum Epíf- fálium. Rus deinde fecéscopum per epístolas insti- fit , ubi monachi vitam tuit : at paulo poft, mu- agens , gravissimas carnis táto consilio, ad eam se, tentatiónes orationibus dem Máximum Cynicum, jejúniis ac vigiliis fuperáClero & plebe repugnán- vit. Demum, Theodófio tibus , evéxit

. Convocátâ imperánte , decéssit; mutdeinde Constantinopolita- tis fuper ægros & energúnâ Synodo, Máximus de- menos patrátis , dum vijícitur ; Gregorius verò veret , miraculis. confirmatur , operâ Me Oratio , Deus qui pópulétii Antiochéni , ante ad- lo tuo, ut in Communi véntum Timóthei Ale- xxiij. xandrini & Episcoporum IN VESPERIS fit Ægypti , aliorúmque ex Commem. S. Francisci de Macedónia: quicùm adéf- Paula , Ant. Omnis qui fent , negarentque citra audit. ♡. In nómine tuo. fuum consensum Constan- ut in Comm. Juftor. xxxij. tinópoli dari Epíscopum Oratio , De , ut infra potuisse , Gregórius in DIE X. Concílio , stúdio pacis fe

In Festo abdicans, dixit : Si vobis S. FRANCISCI ullo modo dissidii causa De Paula , Institutoris. fum, Jonam Prophétam

Minimorum. vitæ integritate non súpe Semiduplex. #0; projícite me in mare Omnia de Communi Juf & hæ tumultuum procél- torum , xxxij. exceptis ize kæ conquiéscent. Poft hæc quæ fequuntur. a Synodo discédens, cùm

Lectio ij. Nečtárius ei substitútus ef- Ex ejus vita apud Bolland. , Ariánzum

, Paulæ in unde Cæsaréam

CalábriaJacobo Martus , in laudem Basílii nu- torilla patre, matre Viénper defuncti oratiónem na Fuscalda natus , ab his fúnebrem habuit. Dehinc in réneris annis in pietáte urbem Naziánzum Præfu- christiana institútus eft. Ut le orbátam aliquandiu ad- votum sólverent parénministrávit, eique Eccle- tes, quo eum Deo fpofiæ ab hæresi expurgátæ ponderant , in cænobio

« 이전계속 »