페이지 이미지
PDF
ePub

Bei actus fecéllit in eré- A Francorum rege par

fancti Francisci civitátis quod a nautis reje&tus , sancti Marci trédecim an- Messánæ fretum , strato nos natum obtulére. An- super fluctibus pallio, cum no ibi exacto , nulláque sócio transmiserit. professione emísà , spíritu

Lectio iij.

Ludovico undécimo mum, ubi sex annos commorátus victu quidem pter miraculórum famam ásperam , fed cæleftium expetítus , jubénte Sixto meditatione suavem vi- quarto, ad eum fe contum tam duxit. Reversus in pá- lit. Peténti ut sibi illius ad triam , Eccléfiam juxta Deum précibus vita proPaulam ædificávit, illic- ducerétur, Reges ficut & que prima sui Ordinis jecit cæteros hómines mortidé. fundamenta ; confluénti- bitos abfque fuco & afbus ad eum discipulis , fentatione respondit, eúm. quos præ humilitáte, quam que ut ætérna cogitaret summopere colébatMini- monuit : nec minùs ipfi mos vóluit appellári. Sin- gratus fuit; qui virtútem gulári loquendi ac fuadén- Sancti hóminis , ut vocádi & apud principes grá- bat, venerátus , ei Pleftiâ præditus fuit: quæ eò síaci in Turónibus monaf mirabílior éxtitit , quòd térium extruxit. Summo húmili loco natus, nullam in prétio eum habuerunt litteris óperam dediffet. Carolus octavus , & LuLaboris , vigiliárum atque dovícus duodécimus , qui inédiæ pene ultra fidem eum in difficilióribus Repátiens, semel tantùm in gni negotiis fæpiffime condie , idque ad solis occa- fuluére.In extréma senecsum,reficiebátur; &ad pa- túte nihil remífit ex aufnem & aquam vix aliquid terióris vitæ laboribus quadragefimális obsonii quibus confé&tus , Fériá adhibébat : quam consue- quintâ in Cona Dómini, túdinem ut fratres Ordinis facro præmunitus viático, sui toto anni témpore re- poftridie auditâ , quam fitinérent, quarto eos voto bi prælegi optavit, Dómiastrinxit. Multis miraculis ni noftri Jesu Christi Para servi sui sanctitátem Deus fióne , quâ horâ Christus teftátam vóluit : quorum ánimam pro nobis pósuit in primis illud refértur , eadem & ipse Salvatóri

réddidit anno falutis mil-.S.Francisci de Paula, Ant. léfimo quingentésimo fé- Dile&tus. y. In memória. ptimo. Cujus corpus dies de Comm.Juftorum,xxxvij. undecim infepultum ita Oratio , Deus , ut supra. incorruptum permanfit DIE X I. ut suávem étiam odórem S. LEONIS MAGNI , effláret. Sepultus eft Ples Papæ & Eccl. Doct. síaci in Turónibus , eúm Semiduplex. que miráculis clarum Leo Omnia de Communi SS. décimus duodecim poft Doftorum , XX. additis iis annos fanétórum albo in- quæ fequuntur. séruit. Ejus autem corpus,

Lettio ij. licet poftmodum Calvinil Ex Vita S. Leonis ante tæ flammis absúmere co ejus Opera. náti fúerint; non ita ta , men totum in cineres abi Diáconus, Sixto Ponre permisit Deus , quin tífici auctor fuit ne recipealiqua fuperfuerint facra ret Juliánum Pelagiánum, osla, quæ cum cineribus in communionem Ecclécollecta, & in eódem,quo fiæ súbdolè irrepéntem, priùs , lóculo composita , ut fedem amiffam recupe magno populorum con- ráret. Miflus in Galliam, cúríu,& singulári fidélium ut dissidentes inter se Aéveneratióne colúntur, tium & Albinum RomaOratio.

nos duces conciliáret; púEus, humílium celfi- blicâ legatióne revocátus

túdó Francifcum fanctórum Quatiebátur interim totus tuórum glóriâ sublimáfti ; pene Orbis Christiánus tribue, quæsumus, ut ejus váriis hæreticorum tema méritis & imitatióne pro- pestátibus. Oriéntem Nefmifla humílibus præmia toriáni , Occidentem Pefeliciter consequámur ; lagianorum reliquiæ inPer Dóminum noftrum. feitabant. Manichæos,qui

IN VESPERIS fit a Ca- ex Africa a Vándalis depitulo de S. Leone , Papa vastata Romam conflú& Ecclefiæ Doétore, ut in xerant , cùm Catholicæ Comm, xix. Orar. Excita, communiónis spécie perfide eodem Comm. xxiij. diam fuam tégerent, fancDeinde fit Commemoratio tus Póntifex iis præsertim

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

detéxit indíciis , quod Do- fuum in Clerum adscribi, mínicâ die & Fériâ fe- ordinári bigamos, folemcúndâ jejunárent in honó- ne Baptisma nisi pervigirem Sólis. & Lunæ , & lio Pafchæ & Pentecostes Sánguinem redemptionis administrári prohibuit. Enoftræ haurire omníno píscopum qui , reli&tâ fuâ declinárent.Pelagianorum civitáte, majorem sedem reliquias extinxit : Priscil- ambierit utráque fpolianistárum renascéntem liándum esse censuit. Vóhæresim , congregátâ in luit ut qui Diáconus aut Hispánia Synodo , prof- Sacerdos eflet ordináncrípsit

. In Concilio quarto dus per omnes officii @cuménico apud Chalcé- Clericális órdines provedonem celebrato, perlétta herétur ; ut diutúrno témeft illius ad Flaviánum E- pore dísceret ea , quorum pístola , quam ad se mif- & doctor esset futúrus. fam Galliarum Episcopi Plúrimis functus laborifummis laudibus excépe- bus , multisque luculenter rant; & ab universis Pá-. scriptis , cùm Ecclésiam tribus acclamatum : Pe- ab hæreticorum labe vintrus per

Leónem locútus .dicásset , & Itáliam a bare, eft. Hujus Concilii defini- barórum vaftatióne , extiónem adversùs Eutichen plétis in Pontificátu viginti & Dióscorum_ad eof- & ampliùs annis , abiit ad dem Galliæ Epíscopos Dñm anno quadringentéLeo transınísit.

simo sexagésimo primo. Lectio iij.

Propter pietátem, eruditio.

-. nem, & tot imperatore ad Atti- geitas, mérito Magni nolam,qui Aquiléiam expu- inine commendatus eft. gnáverat pacem inter

Oratio , Excita , ut in eos composuit. Romam Communi , xxiij. revérfus , Genferíco ur DIE X v I. bem invadénti persuasit

In Fefto ut ab incendio & cædibus. S. HONORATI, abstineret. Canonum pro

Episcopi Ambian. pugnátor fuit acérrimus : Duplex Majus. multáque fanctè & utiliter [ In Cathedrali Duplex decrevit. Clericum ulté fecunda Clasis. ] riùs ab aliéno Epifcopo Si Festum S. Honorati

Bby

a

Eccli. 49.

3.a.

oecurrat in Vigilia , aut in- & ánimam meam fáciet; fra O&avam Pentecostes

* Et ambulábit coram fiet de eo per anticipationem Christo meo cunctis diéFeria VI. præcedenti. bus ; t Allelúia , alleluia. IN PRIMIS. VESPERIS. . Invéni virum fecúndùm

Psalmi de Feria , & fic in cor meum, qui faciet om. toto Officio.

nes voluntátes meas. * Et.. Ant. 8. G. Natus eft ho- Glória. † Allelúia. 1.Reg.. mo firmamentum gentis, 2. A&t. 13 rector fratrum stabilia Hymn. Christe , ut in méntum pópuli; allelúia. Communi , xiij.

. Elégit Dóminus sera Ant.

Cùm essetjú- vuin fuum , R. Páscerenior, nihil puérile gessit hæreditatem fuam.P8:77. in opere , fed pergebat ad Ad Magníf. Ant. 7. G. templum, & ibi adorábat In bonitate & alacritáteDóminum , allel. Tob. 1. ánimæ fuæ placuit Deo.

Ant. 7. a. Crevit puer & pro Ifrael : ideo ftatuit illi: benedixit ei Dóminus,coe- teftamentum pacis, prinpítque Spíritus Dómini ef- cipem fanctórum & genfe cum eo; alleluia. Ju- tis fuæ ut fit illi sacerdó

tü dignitas in ætérnum ;, Ant. 6.. F. Erudítus. est: alleluia. Eccli. 45. omni fapientia , & erat Orat. Prætende ,.ut infra potens in verbis & in opé- ad Laudes.. ribus fuis , alleluia. A#. 7. AD MATUTINUM..

Ant: 5. a.. Adhæsit Dó Invit. Chriftum Partós mino,& non recéffit a ves- rum Principem,* Veníte tigiis ejus, fecitque mandá- adorémus; all. 1. Petr. 5 ta ejus ; allel. 4. Reg. 18.. Pfalmus , Veníte., 2. Capitulum. Num. 25 :

Hymnus, Christe, de

, .. deris mei, & erit ipfi AD NOCTURNUM. pactum: sacerdótii fempi- Anti 1.D.Quæfivit Dó-. térnum , quia zelátus eft minus virum juxta cor su-pro Deo fuo , & expiávit, um , & præcépit ei ut effcelus filiórum Ifrael. set dux super populum susIn Cathedr. R. Susci um.;

alleluia. 1. Reg. 13tábo mihifacerdotem fidé- Ant. 7. e. Ipsum elégit: lem, qui juxta cor meum, Dáminys. Deus.,, ut.ffers

dic. 13.

& vos,

& minístret nómini Dá- tórici atque Gentiáni Mármini ; allelúia. Deut. 18. tyrum , quæ & ipse , co

Ant. 3. a. In pópulo fuo mitánte Clero , recognohæreditábit honórem, & vit , & nobiliori túmulo nomen illius erit vivens in decorávit. Dum fanétus ætérnum; allel. Eccli. 37. Antistes dioecefim suami X. Justítia ejus manet in perlustrat,in eodem vico in fæculum fæculi ; R. Cor- quo natus erat , decéffit nu ejus exaltabitur in gló- ibique fepultus fub altári ria. Ps. 111.

eft. Túmulus ejus brevi Lettio j. de Scriptura'oc- factus est célebris , institucurrente ; ex tribus fiet una. túmque eódem loco virgi

. Ego sequefter * Et num monafterium, quod médius fui inter Dóminum poft áliquot fæcula a Nor

ut annuntiárem mánnis incendio delétum vobis verba ejus; alleluia, eft. Tunc ofla sancti Epifalleluia. y. Ecclefiæ fac- copi in Ambianenfem Ectus fum ego minister se- clésiam allata funt , ibique cúndum dispensatiónem femper religiosiffimè culDei, quæ data est mihi ta. Apud Portum verò in vos, ut impleam ver- fervántur quædam minúbum Dei. Et inédius. ta brachii ejus offa , thecâ Dcut. s Col. r.

argénteâ inclúfa, ad quæ Le&tio ij.

veneranda multi supplices Ex Bolland. & monum. hodieque concúrrunt. Eccl. Ambian. R. Non quæro quæ vef

'

sed vos : * citer fæculo sexto, in bentíffimè impéndam, & eo Pontívi vico , qui Por- superimpéndar ipse pro atus dicitur ad Suminam, nimábus veftris , alleluia, nobilibus parentibus éditus alleluia. V.Abfit a me hoc eft: fed géneris nobilitá- peccátum , ut cessem orátem omni Christianarum re pro vobis ; & docébo virtútum génere longè lu- vos viam bonam & reco perávit; quibus commen- tam.

* Libentisfimè. 2. dátus factus est post Beá- Cor. 12. 1. Reg. 12. tum Ambianensis Epísco

Lectio iij.

Rebra mirácula , quipontificium revelatióne córporum Fusciáni, Vic- tus,fidélium pietátem nogi

[ocr errors]

pus

. Illuftrátum eft ejus C businclaruit Honorá

« 이전계속 »