페이지 이미지
PDF
ePub

Interrupit petram in erés T celo, * & indúxit in

flúmina aquas.

illuminatióne ignis. Secunda divisio Psalmi 77:

Ránftulit Austrum de mo:

* & adaquavit eos. velut in abysso multa. virtúte sua Africum.

Et eduxit aquam de pe Et pluit super eos ficut tra : * & dedúxit tanquam púlverem carnes, *& sicut

arénam maris volatilia Et apposuérunt adhuc pennáta. peccare ei : in iram Et ceciderunt in médio excitavérunt Excélsum in caftrórum eórum , * circa inaquofo.

tabernácula eórum. Et tentavérunt Deum in Et manducavérunt & córdibus fuis , *ut péterent faturati funt nimis, & defiescas animabus fuis. dérium eórum áttulit eis:*

Et male locúti sunt de non sunt fraudáti a defiDeo:* dixérunt :Nunquid dério fuo. póterit Deus paráre men Adhuc escæ eorum erant sam in desérto ?

in ore ipsorum , * & ira Quóniam percuffit pe- Dei ascendit fuper eos. tram, & fluxérunt

aquæ,

Et occídit pingues eó& torrentes inundavérunt; rum

*. & eléctos Ifrael Nunquid & panem pó- impedívit. terit dare , aut paráre In ómnibus his peccavemensam pópulo suo ? runt adhuc, * & non credi

Ideo audivit Dóminus, dérunt in mirabílibus ejus. & diftulit : & ignis ac Et defecérunt in vanitáte cénsus est in Jacob , & dies eórum & anni ira ascendit in Israel ; eorum cum feftinatióne. Quia non crediderunt in

Cùm occideret eos Deo, * nec fperavérunt in quærebant eum falutári ejus.

vertebántur, & diluculo Et mandávit núbibus dém veniebant ad eum. fuper, *&jánuas coeli apé Et rememoráti funt quia ruit.

Deus adjútor est eórum,* Et pluit illis manna ad & Deus excelsus redempmanducandum, * & panem tor eórum eft. cæli dedit eis.

Et dilexérunt eum in ore Panem Angelorum man- fuo , * & linguâ fuâ menducávit homo : cibária titi sunt ei. milit in abundantia. in Cor autem eórum non

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& re

* & non

frat rectum cum eo eorum, * & labores eorum nec fidéles hábiti sunt in locúfta. teftamento ejus.

Et occidit in grandine · Ipfe autem est miséri- víneas eórum , * & moros cors, & propitius fiet pec- eórum in pruína. cátis eórum

Et tradidit grandini difperdet eos.

juménta eórum, * & Et abundávit ut avérteret poffeffionem eorum igni. iram suam , * & non ac Misit in eos iram indicéndit omnem iram suam. gnatiónis fuæ : * indigna

Et recordátus eft quia tiónem , & iram , & tricaro sunt, * fpiritus vadens bulatiónem , immifsiónes & non rédiens.

per ángelos malos. Ant. Pópule meus , in Viam fecit sémitæ iræ clináte aurem veftram in fuæ , & non pepércit 2 verba oris mei.

morte animábus eorum :* IN III. NOCTURNO. & jumenta eorum in mor

Ant. 7. d. Indúxit Dñus. te conclásit.
Tertia divisio Pfalmi 77 Et percuffit omne primo-

Uoties exacerbavé- génitum in terra Ægypti,*

runt eum in desérto?* primitias omnis laboris eóin iram concitavérunt eum rum in tabernáculis Cham. in inaquofo ?

Quarta divifio Pf. 77. Et · Et convérfi funt & ten

* tum Israel exacerbavérunt. perdúxit eos tanquam gre

Non sunt recordati ma- gem in desérto. nus ejus , * die qua redémit Et dedúxit eos in spe,& eos de manu tribulántis. non timuérunt, * & inimi

Sicut pósuit in Ægypto cos eórum opéruit mare. figna sua , *&_prodígia Et indúxit eos in montem sua in campo Táneos. sanctificatiónis fuæ,

Et convertit in sángui- montem, quem acquisivit nem flúmina eórum

& dextera ejus. imbres eórum , ne bibe Et ejécit a fácie eórum rent.

gentes :

* & forte divifit Misit in eos cænomyiã, eis terram in funículo dif&coméditeos: *& ranam, tributiónis. & difpérdidit eos.

Et habitáre fecit in tam Et dedit ærúgini fructus bernáculis eónım tribus

Düj

Q

[ocr errors]
[ocr errors]

in terra

quam fundavit

[ocr errors]

Ifrael.

in posterióra, * opprobriune Et tentavérunt & exa- fempiternum dedit illis. eerbavérunt Deum excél Et répulit tabernácufum, * & teftimónia ejus lum Jofeph, * & tribum non custodiérunt.

Ephraim non elégit. Et avertérunt fe, & non Sed elégit tribum Juda, fervavérunt pa&tum : monté Sion quem diléxit. quemadmodum patres eó Et ædificávit ficut unirum conversi funt in ar- córniumsanctifícium suum eum pravúm.

In iram concitavérunt in fæcula. Fum in cóllibus suis : *& Et elégit David fervum in fculptílibus fuis ad æmu- fuum , & súftulit eum de latiónem eum provocayé- grégibus óvium : * de poft runt.

foetántes accépit eum , Audívit Deus & fpré

Páscere Jacob fervum vit ,* & ad nihilum redegit suum , *& Israel hærediyalde Israel.

tátem suam. Et répulit tabernáculum Et pavit eos in innocénSilo, *tabernáculum suum, tia cordis fui : * & in inubi habitávit in hominibus. tellé&tibus mánuum fuá.

Et tradidit in captivitá- rum dedúxit eos. tem virtutem eorum ,*& Ant. Indúxit Dóminus pulchritudinem eorum in pópulum fuum in montem manus inimíci.

fanctificatiónis suæ. Et conclúfit in gládio Pater nofter,&c. pópulum fuum , * & hæ AD LAUDES: seditátem fuam fprévit. Ders , in adjutórium.

Júvenes eorum comédit Ant. 1. g. Exultáre. ignis : * & virgines eorum Pfalmus 67. non funt lamentátæ.

péntur dio ceciderunt , * & viduæ & fúgiant quiodérunt eum eorum non plorabántur, - a fácie ejus. Quinta divisio P8:77. Et Sicut déficit fumus , defia

Xcitátus eft tanquam ciant : * ficut fluit cera a

dórmiens Dóminus;* facie ignis, fic péreant pectanquam potens crapulá- catores a fácie Dei. tus a vino.

Et justi epulentur , & ea Et percúllit inimicos fuos. xúltent in confpectu Dei,".

[ocr errors]
[ocr errors]

ejus,

[ocr errors]
[ocr errors]

*

eo :

& delectentur in lætitia. Rex virtútuin dilecti dia,

Cantáte Deo , psalmum lécti : * & fpeciéi domus dicite nómini ejus : * iter. dividere spólia. fácite ei qui ascendit fuper Si dormiátis inter médios occafum: Dóminus no cleros

, pennæ

colúmbæ men illi,

deargentátæ ; * & pofteExultate in confpectu rióra dorfi ejus in pallore

* turbabúntur a fá- auri. cie ejus , patris orphanó Dum discérnit coelestis rum, & judicis viduárum. reges super eam, nive de

Deus in loco sancto suo: * albabúntur in Selmon : Deus qui inhabitáre facit mons Dei , mons pinunius moris in domo , guis. Qui edúcit vinctos in for

Mons coagulátus , mons. titúdine, fimiliter eos pinguis : ut quid fufpica. qui exafperant , qui hábi- mini montes coagulátos.? tant in sepulcris.

Mons in quo beneplaciDeus , cùm egrederéris, tum eft Deo habitáre in. in conspectu pópuli tui ,

étenim Dóminus cùm pertransires in de- habitábit in finem. sérto.

Currus Dei decem milli Terra mota eft , étenim bus múltiplex , millia læa coeli distillavérunt a fácie tántium : Doininus in. Dei Sinai, * a fácie Dei eis in Sina in fàncto. Ifrael.

Afcendifti in altum , ce-. Plúviam voluntáriam fe- pilti captivitátem: accegregábis , Deus , hæredi- pifti dona in hominibus. táti tuæ :

* & infirmáta. Etenim non credénest, tu verò perfecisti eam. tes * inhabitáre Dámi..

Animália tua habitábunt num Deum. in ea : * parásti in dulce Benedictus Dóminus die dine tua páuperi, Deus. quotidie: * prósperumiter.

Ant. Exultate in conspéc- fac et nobis Deus falutátu Dómini,patris orphânó- rium nostrorum.. rum, & júdicis viduárum. Deus noster , Deus, falo. Ant. 4. E. Dóminus. yos faciéndi : * & Dómi Divisio Pfalmi 67. ni Dómini éxitus mortis. Ominus dabit ver

Verúmtamen Deus conbum evangelizánti-fringet cápita inimicorum bus * virtúte multa.. fuóruin: * vérticein capilli:

D

perambulántium in deli&tis Diffipa gentes quæ belfuis.

la volunt : vénient legati Dixit Dóminus : Ex Ba- ex Ægypto ; * Æthio fan convértam, * convér- pia prævéniet manus ejus tam in profúndum maris: Deo.

Ut intingatur pes tuus in Regna terræ cantáte sánguine : * lingua canum Deo: * psállite Dómino. tuórum exinimicis,ab ipfo. Psállite Deo , qui afcenVidérunt ingréssus tuos, dit super cælum coeli * ad Deus; * ingrélius Dei mei, Oriéntem. Regis mei qui est in fancto. Eccedabit voci fuæ vo

Prævenérunt principes cem virtútis : date glóriam conjuncti psalléntibus, * in Deo fuper Ifrael, *magnia médio juvenculárum tym- ficéntia ejus & virtus ejus in panistriárum.

núbibus.' Ant. Dóminus dabitvere Mirábilis Deus in fanctis bum evangelizántibus vir- fuis , Deus Ifrael ipfe dabit táte multa.

virtútem & fortitudinein Ant. 6. F. Dabit. plebi fuæ ; * benedictus Altera divisio Psalmi 67. Deus.

N Ecclésiis benedícite Ant.Dabit Dóminus vo.. I

Deo Dómino de ci suæ vocem virtútis, date fontibus Ifrael.

głóriam Deo fuper Ifrael. Ibi Benjamin adolescén Ant. 3. c. Beáti. tulus * in inentis exceffu. Cánt. Baruch. 4. Principes Juda duces : * Zábu

gem, peryénient ad lon, príncipes Néphtali

. vitam;*qui autem dereliManda, Deus , virtúti quérunt eam , in mortem. tuæ :

confirma hoc', Convertere , Jacob, * & Deus, quod operátus es apprehende eam. in nobis.

Ambula per viam ad A templo tuo in Jerúsa- splendorem ejus , * contra lem tibi ófferent

reges

lumen ejus. múnera.

Ne tradas alteri glóriam Increpa feras arúndinis , tuain

* & dignitátem congregátio taurórum in tuam genti aliénæ. vaccis populorum :

Beáti fumus, Israel

; exclúdant eos, qui probáti quia quæ Deo placent funt argento,

manifefta funt nobis

*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ut

[ocr errors]

1

« 이전계속 »