페이지 이미지
PDF
ePub

V

[ocr errors]

Ant. Beáti fumus , quia Psalmus 5: quæ Deo placent , mani Erba

mea áuribus pérfefta funt nobis.

cipe , Dómine , * inAnt. 1. a. Annúntiat. téllige clamorem meum. Pfalmus 147.

Intende voci orationis L meus:

Auda, Jerúsalem, Dó- meæ , * Rex meus , & tuum , Sion.

Quóniam ad te orábo, Quóniam confortávit fe- Dómine : mane exáudios ras portárum tuárum :

vocem meam. benedixit filiis tuis in te. Mane aftábo tibi, & vi

Qui pofuit fines tuos pa- débo * quóniam non Deus cem : * & ádipe frumén- volens iniquitátem tu es. ti sátiat te.

Neque habitabit juxta te Qui emíttit eloquium malignus , neque perfuum terræ : velociter manebunt injusti ante ócucurrit sermo ejus.

los tuos. Qui dat nivem ficut la

Odísti omnes qui openam : * nébulam sicut ci-' rántur iniquitátem : * pernerem fpargit.

des omnes qui loquuntur Mittit crystállum suam mendacium. ficut buccellas: * ante fá- Virum sánguinum & dociem frigoris ejus quis fuf- lófum abominábitur Dótinébit?

minus: *ego autem in mulEmíttet verbum fuum ritúdine misericórdiæ tuæ & liquefaciet ea : * flabit

flabit Introibo in domum tufpiritus ejus , & fluent am: adorabo ad tem aquæ.

plum fanétum tuum in tiQui annuntiat verbam móre tuo. fuum Jacob, * juftítias & Dómine , deduc me in judicia fua Israel.

juftítia tua: * propter iniNon fecit taliter omni na. mícos meos dirige in constióni : * & judicia sua non pectu tuo viam meam. manifeftavit eis,

Quóniam non est in ore -Ant. Annuntiat Dómi- eórum véritas :: nus yerbum suum Jacob rum yanum est. juftítias & judícia sua Il Sepulcrum patens est fael.

guttur eórum ; linguis fuis . AD PRIMA M. dolosè agebant : * júdica - Hymnus , pag. 14

illos Deus.

cor eg

*

'filii ,

[ocr errors]

Décidant a cogitationi- cum * & eripiet eos bus fuis : fecúndum mul Guftáte & vidéte quón titudinem impietátuin eb- niam suáviseft Dóminus: * rum expélle eos, * quóniam beátas vir, quisperat in eo. irritavérunt te,

Dómine.

Timere Dóminum, omEt læréntur omnes qui nes sancti ejus : * quóniam sperant in te,

in ætér

non eft inópia timéntibus. num exultábunt , & habi. eum. sábis in eis.

Dirites eguérunt & efur Et gloriabúntur in te om- riérunt : * inquiréntes aupes qui diligunt nomen tem Dóminum non mi. sium; * quóniam tu be- nuéntur omni bono. Rodices justo.

Divifo Pfalmi 33. Dómine , ut fcuto bona v Emile

audite voluntatis tuæ

timórein Dó DOS.

mini docébo vos. Psalmus 33:

Quis eft homo qui vult Benedicam Dóminum witam;* diligit dies videre

* bonos femper laus ejus in ore Próhibe linguam tuam a

i malo, * & lábia tua ne In Dómino landabitur lequántur dolum. ánima mea:* áudiant mane Divérte a malo, & fac fuéti & læténtur.

bonum : * inquíre pacem , Magnificáte Dóminum & perséquere eam. mecum & exaltémus Oculi Dómini fuper julnomen ejus in idipsum tos , * & aures ejus in preExquisivi Dóminum , & ces eórum. exaudívit * & ex om Vultus autem Dómini nibus tribulationibus meis fuper faciéntes mala crípuit me.

perdat de terra memoriam Accédite ad eum & illu- córum, ?! minámini : * & facies ver Clamavérant jufti , & fræ non confundéntur. Dóminus exaudivit eos; * Ifte pauper clamávit , & ex omnibus tribulatió Dóminus exaudivit eum:* nibus eórum liberávit eosin & de omnibus tribulatió- Juxta eft Dóminus ïs. nibus ejus salvavit eum. qui tribuláto funt corde,

Immíttet Angelus Dómi- & húmiles fpiritu falvabit. pi in circúitu timéntium Multæ tribulatiónes juce

.

meo.

[ocr errors]

me:

tórum : * & de omnibus sértum ; & commovebit his liberábit eos Dóminus. ' Dóminus desértű: Cadesan

Custódit Dóminus óm- Vox Dómini præparántis: nia ofla eórum ; * unum cervos , & revelabit cons: ex his non conterétur. dénfa : * &c in templo ejus

Mors peccatórum pésfi- omnes dicent glóriam, ma : * & qui oderunt jul: Dóminus diluvium inhatum, delinquent.

bitáre facit : * & fedébit Rédimet Dóminus áni. Dóminus Rex in ætérnū. mas fervorum fuorum : Dóminus virtútem pópu& non delinquent omnes lo suo dabit : * Dóminus qui fperant in eo.

benedicet pópulo suo, in AD TERTIAM.

pace. Hymnus, pag. 21

Pfalmus 49.
Pfalmus 28.

Eus deorun Dómi.
Fférte Dómino filü

De
A vocavit certaines

nus locutus eft, *&: mino filios arietum. , A folis ortu usque ad och

Afférte Dómino glóriam cáfum : * ex Sion fpécies, & honorem , afférte Dó- decoris ejus. mino glóriā nómini ejus: Deus maniféftëvéniet: its adoráte Dóminum in átrio Deus nofter,&nonsulébito fancto ejus.

Ignis inconspectu ejus exVox Dómini superaquas: ardéscet , * & in circúitu. Deus majestátisíntónuit: ejus tempéstas válida.is Dóminus fuper aquas mul- Advocábit cælum desúrtas.

ufum , * & terram discéra Vox Dómini in virtúte: * nere pópulum fuum. vox Dómini in magnifie Congregáte illi sanctos céntia.

ejus , qu?

ordinant teftaVox Dómini confringén- méntum ejus fuper facritis cedros ; * & confringet ficia. Dóminus cedros Líban. i Et annuntiábunt coeli juf

Et comminuet eas tan- títiam ejus : quóniam quam vitulum Líbani :

* Deus judex est. & dilectus quemadmodum "Divifo Pfalmi 49. filius unicórnium.

Udi

& tis flammam ignis : vox testificábor tibi. * Deus Dómini concutiéntis. de Deus tuus ego fum,

Dy

Vox Dómini intercidén. A di pópulus

meus ;

neque de

ne

Non in facrificiis tuis áre: Sedens advérsüs fratremt guam te : * holocausta au tuum loquebáris , & ad tem tua in confpéétu meo vérsus filium matris tuæ funt femper.

ponébas scándalum : *hæc Non accipiam de domo fecifti , & tacui. tua vítulos

Existimáfti iniquè quòd grégibus tuis hircos.

ero tui símilis : * arguam. Quoniã meæ sunt omnes te , & státuam contra fám, feræ filvárum , * jaméntai ciem tuam. in montibus & boves. Intelligite hæc , qui obli

Cognóvi ómnia'volatilia' viscímini Deum : coelis* & pulchritudo agrií quándo rápiat, & non fit. mecum est.

qui eripiat. Si esuriero, non dicam Sacrificium laudis honoe tibi *meus. eft enim orbis rificábit me : * & illic iter terræ, & plenitúdo ejus. quo ofténdam illi falutáze

Nunquid mandueábó car- Deis Restaurorum :* aut sán AD SEXTAM.. guinem hircorum potábo? Hymnus , pag. 23..

Iminola Deo sacrificium. Psalmus 48. låudisi, * & redde Altiffi Udite hæc mo vota tua..

gentes: * áuribus per Et invoca me in die tri- cipite

omnes , qui habitátis. bulatiónis :

ogbem. & honorificábis ine.... Quique terrigenæ , &

Peccatório autem dixit félü hóminum : * fimul in Deus : * Quare tu errár- unum dives & pauper...s ras justítias meas., & affúr Os meum loquétur samis teftamentum meum piéntiam , * & meditatior

cordis mei prudéntiam, Tu verò odisti disciplie Inclinábo in parábolam nam: * & projecíftifer- aurem meam : apériam móires. meos retrórfum in psalterio propofitiónem

Si vidébas furem , curré- meam: bas cum eo : * & cum Curtiméboin die mala?* adúlteris portionem tuam Iniquitas, calcánei mei cirpomébas.

cúmdabit me.. Os tuum abundávit ma Qui confidunt in virtúte bria': * & lingua tua con- fua,* &in multitudine divis cinnábat dolas.

tiárum fuarum gloriánture

omnes

A

[ocr errors]

éruam te,

[ocr errors]

per os tuum?

Frater non rédimit : rédi- & cùm multiplicata füerit met homo?

non dabit glória domus ejus. Deo placatiónem suam; Quóniam cùm interieritEt prétium redemptionis non

fumet ómnia : * neque ánirnæ suæ: * & laborábit descendet cum eo glóriæ in ætérnum, & vivet ad- ejus. huc in finem.

Quia ánima ejus in vita Non vidébit interitum, ipsius benedicétur : * concùm viderit sapientes mo- fitebitur tibi cùm benefécea riéntes : * fimul insipiens ris ei. & ftultus períbunt.

Introibit usque in progés, Et relinquent aliénis diví nies patrum fuórum: * & tias fuas : * & fepulcra usque in ætérnum non via eorum domus illorum in débit lumen. ætérnum.

Homo cùm in honóre ..Tabernácula eórum in esset , non intellexit : progénie & progénie : comparátus est juméntisi vocavérunt nómina sua in insipiéntibus , & símilis terris suis.

faétus eft illis. Et homo cùm in honóre Pfalmus 52:

, non intellexit : Ixit insipiens corde infipiéntibus , & similis Corrupti sunt, & abomifactus est illis,

nábiles facti sunt in iniquiHæc via illorum scánda- tátibus : * noneft qui faciat lum ipfis: * & póftea in bonum. ore suo complacébunt. Deus de coelo prospéxit Sicut oves in inferno pósi- super filios hóminum, * ut ti funt:*mors depafcet eos. videat fi eft intelligens, aut

Et dominabúntur eorum requirens Deum. jufti in matutino : * & au Omnes declinavérunt xilium eorum yeteráscet in fimul inútiles facti sunt: inférno a glória eórum, non est qui fáciat bonum,

Verúmtamen Deus ré- non est usque ad unum. dimet ánimam meam de Nonne scient omnes qui manu inferi , * cùm accés operántur iniquitátem ; perit me.

qui dévorant plebem inca Divisio Psalmi 48.

ut cibum panis.

Deuin non invocavé. fastus fuerit homo

Em*.* Miliç trepidavérunis

[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »