페이지 이미지
PDF
ePub

vit eos.

nas meas.

[ocr errors]

timóre , ubi non erat timor. transívit in terra,

Quóniam Deus diffipá- Ideo convertétur pópué Vit ossa eorum qui homi- lus meus hic , * & dies nibus placent: confúsi pleni invenientur in eis. funt , quóniam Deus spre "Et dixérunt: Quómodo

scit Deus; * & fi eft fcién Quis dabit ex Sion falu- tia in Excélfo ? táre Ifrael? * cùm convér-: Ecce ipfi peccatores , & terit Deus captivitátem abundantes in fæculo plebis fuæ, exultábit Ja- obtinuérunt divitias. cob , & lætabitur Israel. Et dixi : Ergo fine caula AD NON AM. justificávi cor meum,

* & Hymnus , pag. 25.

lavi inter innocentes mani Pfalmus 72. Uam bonus Israel Et fui flagellátus tota

Deus * his qui recto die; * & caftigatio mea funt corde !

in matutinis. Mei autem pene moti Si dicebam : Narrabo funt pedes : * pene effáli fic: * ecce nationem filió .. sunt gressus mei.

rum tuórum reprobávi. Quia zelávi fuper ini Existimábam ut cogn6f

pacem peccató- cerem hoc , * labor eft ante rum videns.

Quia non eft respectus Donec intrem in fanétuar morti eorum: & finna- rium Dei , * & intélligam méntum in plaga eórum. in noviffimis eórum.

In labore hominum non Verúmtamen propter do funt, & cum hominibus tos pofuifti eis : * dejecisti Áon flagellabúntur.

dum allevaréntur. Ideo ténuit eos fapér- Quómodo facti sunt in bia ; * opérti sunt iniquitá- desolatiónem ? súbitò dea te & impietáte fua. fecérunt , * periérunt prop

Pródit quafi ex ádipe ini- ter iniquitátem fuam. quitas eórum: * tranfierunt Velut sómnium fargenin afféctum cordis. tïum, Dómine, * in civitá

Cogitavérunt & locúti te tua imaginem ipsórum funt nequitiam : * iniquitá- 'ad nihilum rédiges. tem in excélfo locúti funt. Quia inflammatum eft

Posuérunt in cælum os cor meum , & renes mei dium; & lingua eorum commutáti sunt : * & ege

quos ,

me :

[ocr errors]
[ocr errors]

eos

[ocr errors]
[ocr errors]

ad níhilum redáctus fum, Dixi iniquis : Nolite ini& nefcivi.

què agere ; & delinUt jumentum factus fum quentibus: Nolite

exaltáre apud te : * & ego femper cornu. tecum.

Nolite extollere in altum Divifo Psalmi 72. cornu veftrum : nolite T Seraiki manaum deste loqui adversus Deum iniin voluntáte tua deduxífti Quia neque ab Oriente, me:* & cum glória fusceu neque ab Occidente , nec pifti me.

que a desértis montibus : Quid enim mihi eft in quóniam Deus judex est. scelo? * & a te quid vó Hunc humiliat, & hunc bai super terram?

exáltat:

quia calix in Defécit caro mea , & manu Dómini vini meri cor meum: * Deus cordis plenus mifto. mei , & pars mea Deus.in Et inclinávit ex hoc in ætérnum.

hoc: verumtamen fæx ejus Quia ecce qui elongant noneft exinanita: * bibent se a te , períbunt : * per- omnes peccatores terræ. didifti omnes qui fornican Ego autem annuntiába, tur abs te.

in fæculum, * cantáboDeo Mihi autem adhærére Jacob. Deo bonum eft : * póne

Et ómnia córnua peccase in Dómino Deo fpem tórum confringam : * & meam.

ii exaltabúntur córmura justio Ut annúntiem omnes AD VESPER A S. prædicatiónes tuas Ant. 7.d. Beáti. portis filiæ Sion.

Pfalmus 127:
Psalmus 740
Cos comfort imur, & bulant in vüs ejus.

Dóminum, * qui áminvocabimus nomen tuumi Labores mánuum tuárum

Narrábimus mirabília quia manducabis, * beátus tha:-* cùm accépero tem es , & bene tibi erit. pus, ego juftítias judicábo. Uxor tua sicut yitis abúna

Liquefáéta eft terra , & đans * in latéribus domus: omnes qui hábitant in ea:* ego confirmávi colúmnas Filii tui ficut novéllæ olie ejus.

várum * in circúitu. med.

Onfitebimur tibi De- B Eáti omnes qui timent

tuæ.

[ocr errors]
[ocr errors]

fæ tuæ.

cam tibi; * & laudabo nó: · Ecce fic benedicétur ho- men tuum in fæculum, mo,* qui timet Dóminum. in fæculam fæculi.

Benedícat tibi Dóminus Magnus Dóminus & ex Sion : * & videas bona laudabilis nimis:*&magniJerúsalem Ómnibus diébus túdinis ejus non est finis. vitæ tuæ.

Generátio & generatio Et videas filios filiórum laudábit ópera tua', & tuórum,

pacem fuper potentiam tuam pronunIfrael.

tábunt. Ant. Beáti omnes qui ti Magnificéntiam glóriæ ment Dóminum , qui ám- fanctitatis tuæ loquéntur, bulant in viis ejus. & mirabília tua narrábunt. Ant. 8. c. Speret. Et virtútem terribiliū tuó

Psalınus 130. rum dicent , * & magni-
Omine,non estexal- túdinem tuam narrábunt.

Memóriam abundanneque eláti funt óculi mei. tiæ fuavitátis tuæ eructá: Neque ambulávi in ma- bunt; * & juftítiâ tuâ exulgnis , * neque in mirabíli- tábunt. bus fuper me.

- Miserátor & miséricors Si non humiliter fentié- Dóminus :

pátiens & bam, fed exaltávi ani- multùm miséricors. mam meam :

Suávis Dóminus univérSicut ablactatus eft fuper fis , * & miferatiónes ejus matre sua ; * ita retributio fuper omnia opera ejus. in ánima mea.

2 Ant. Per singulos dies Speret Israel in Dómi- benedicam tibi , Dóinine.

ex hoc nunc & uf Ant. 5. a. Fidélis. que in fæculum.

Divifo Pfalmi 144. Ant.Speret Ifrael in Dó Onfiteántur tibi , Dómino, ex hoc nunc & us mine , ómnia opera que in fæculum.

tua : & fancti tui benei Ant. 1. g. Per singulos. dicant tibi.

Pfalmus 144. Glóriam regni tui. dit E

Xaltábo te, Deus me- cent , * & poténtiam tuam

Jus Rex:* & benedi- loquéntur. cam nómini tuo in fæcu Ut notam faciant filis lum, & in fæculum sæculi. hóminum poréntiam tuā, Per singulos dies benedi & glóriam magnificentiæ

[ocr errors]
[ocr errors]

no ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Segni tui.

[ocr errors]
[ocr errors]

unum.

fancto ejus in fæculum, & Regnum tuum regnum in sæculum fæculi. omnium sæculórum, * & Ant. Voluntátem timéndominatio tua in omni ge- tium se fáciet , & salvos neratióne , & generatióné. faciet eos. Fidélis Dóminus in ómni- AD COMPLETORIUM. bus verbis fuis , * & sanctus Ant. 4. a. Consérya me, in ómnibus opéribus fuis.

Psalmus 13: · Allevat Dóminus omnes Ixit insipiens in corde qui corruunt,

D * & érigit omnes elisos.

Corrúpti funt, & abomiOculi omnium in te spe- nábiles facti funt in stúdiis rant, Dómine ;* & tu das fuis : non est qui fáciat escam illorum in témpore bonum , non est usque ad opportuno. Aperis tu manum tuam,

Dóminus de cælo prof& imples omne ánimalbe- péxit fuper filios hominedictióne.

num ;

ut videat fi eft Ant. Fidélis Dóminus in intelligens , aut requírens omnibus verbis fizis. Deum.

Ant. 4. E. Voluntátem. Omnes declinavérunt Altera divisio Psalmi 144. fimul inútiles facti sunt:

nibus vüs fuis , * & fanc- non eft usque ad unum. tus in omnibus operibus Sepulcrum patens eft fuis.

guttur eorum : linguis fuis Prope est Dóminus om dolosè agebant ; vené. nibus invocántibus eum,

num áspidum sub lábüs eóomnibus invocántibus eum in veritáte.

Quorum os maledictio Voluntátem timéntium ne & amaritúdine plenum fe faciet; * & deprecatió- eft, velóces, pedes eónem eorum exáudiet , & rum ad effundendum sánfalvos fáciet eos.

guinem. Custódit Dóminus om Contritio &infelícitas in nes diligentes se , * & om- viis eórum , & viam pacis nes peccatores dispérdet. non cognovérunt :

Laudatiónem Dóminilo- eft timor Dei ante óculos quétur os meum:

* & be- eórum. Dedicat omnis caro nomini Nonne cognoscent om

[ocr errors]

rum.

non

ejus est.

nes qui operántur iniquitá- movebitur in ætérnum. i tem, qui dévorant plebem

Pfalmus 15. meam sicut escam panis ?

y C nenséquanian perana

ne , quóniam sperávi runt : * illic trepidavérunt in te. * Dixi Dómino: Deus timóre ubi non erat timor, meus es tu , quóniam bo

Quóniam Dóminus in norum meorum non eges. generatióne jufta eft: con Sanétis , qui funt in term sílium inopis confudistis, * ra ejus , * mirificávit omquóniam Dóminus fpes nes voluntátes meas in eis.

Multiplicatæ funt infirmiQuis dabit ex Sion fahs tátes eórum : * póftea actáre Ifrael ? * cùm avérte- celeravérunt. rit Dóminus captivitátem Non congregábo conplebis suæ , exultábit Jam venticula eórum de fangui-, cob , & lætábitur Ifrael. nibus : nec memor ero Pfalmus 14.

nóminum eórum per lábia

habi. Dobili ning tabernaculo Dominus

pars

hæreditáaut quis requiéfcet tis meæ & calicis mei : in monte fanéto tuo ?

tu es qui restítues hæreQui ingréditur sine mácu- ditátem meam mihi. h,

* & operátur justítiam. Funes ceciderunt mihi in

Qui loquitur veritátem præcláris:*étenim hærédi in corde fuo ;

qui non tas mea præclára eft mihi. egit dolum in lingua sua. Benedicam Dóminum

Nec fecit próximo suo qui tribuit mihi intellecmalum : * & opprobrium tum: * infuper & usque non accépit adversus pró- ad noctem increpuéruntximos fuos.

me renes, mei. Ad nihilum dedúctus est Providebam Dóminum in confpéétu ejus malia in confpéétu meo femgnus : timéntes autem per : * quóniam a dextris Dóminum glorificat.

eft mihi , ne commóvear, Qui jurat próximo fuo ,

Propter hoc lætátum eft & non décipit ;

qui pe- cor meum & exultávit cúniam fuam non dedit ad lingua mea :

insuper & usúram , & minera super caro mea requiefcet in fpe. innocentem non accépit.

Quóniam non derelin- Qui facit hæc, non ques ánimam meam ini

tuo?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »