페이지 이미지
PDF
ePub

tur.

exau

[ocr errors]

vas,

dicendæ fint Preces ; tunc centia , nec a Monialibus enim Oratio dicitur post ulti- etiam confecratis ; fed ab iis mum Verficulum Precum ; omnibus ejus loco dicitur ad Primam & Completorium, Domine , exaudi , deinde Orepost Preces , nifi aliter note mus. In fine Orationis , post

quam responsum fuerit 42. Ad Primam non muta. men, repetitur Dominus votur Oratio quæ habetur in biscum , vel Domine Psalterio , præterquàm in tri di , postea Benedicamus , & duo ante Pascha , & in die respondecur Deo gratias Commemorationis omnium quod semper fervatur in fine Fidelium Defunctorum. In primæ Orationis , five unica alüs Horis dicitur Oratio quæ live plures dicantur. Quod fi aliignatur in Proprio. Ad plures Orationes dicenda Completorium in Feftis So- lint ( ratione Comunemoratiolemnibus & Duplicibus 1. num, ) ante quamlibet OraClallis & per eorum Octa- tionem dicitur Antiphona

habetur Oratio pro- & Versiculus , deinde Orepria , quæ femper dicitur mus, & poft ultimam Orainfra Oštavas quæ funt Do- tionem , iterum repetitur mini , & etiam Assumptionis Domine exaudi , vel Do. B. Mariæ in Feftis per eas minus vobiscum , & Benedicaoccurrentibus. In aliis Octa- mus ftatim secreto civis dicitur tantùm Oratio tur Versus , Fidelium anime, propria, quando fit de ipsa fi aliud Officium non fequaOdava.

tur, Ad Primam non dicitur, 3. Oratio præcedentis Do- eisi fæpius iinmediatè non minicæ femper dicitur in Fe- succedit Tertia , cùm Offiriali Officio per Hebdoma- cium Capituli fequatur. Sie dam , quando propria non af- militer nec poft aliam Hosignatur.

ram quamcunque cui fubji4. In Quadragesima , Qua- ciuntur

vel 'Officium partuor Temporibus & Feriis vum B. Mariæ, vel Officium Rogationum , Oratio

quæ

Defunctorum vel Pfalmi dicta est in Laudibus , dici- Pænitentiales , aut Statio tur tantum ad Tertiam , Sex- aut Proceflio , aut Missa, aut tam & Nonam. In Vesperis Concio, aut Pfalmus sive autem sequentibus , fi fiat de Canticum pro Rege, aut pro Feria , dicitur , vel alia pro- aliqua necessitate, aut aliud pria ut in Quadragesima ejuimodi. vel Dominicæ præcedentis , 6. Quando Oratio dirigiut in aliis Feriis.

tur ad Patrem , fic conclu. 5. Ante Orationem dici- ditur : Per Dominum noftrum tur Dominus vobiscum , etiam Jefum Christum Filium tuum, ab eo qui folus recitat, non qui tecum vivit & regnat in tamen ab eo qui non est unitate Spiritûs sancti Deus faltem in ordine Diacona- per omnia fæcula fæculorum. tûs , nec a Diacono, præfente Respondetur Amen. Si ad Sacerdote , nisi de illius li- delium , per Qui vivis &

regnas

ter

regnas Deus.

regras cum Deo Patre in uni

2. Quando Oratio Domi: tate Spiritis fandi Deus , per nica dicitur cum Precibus omnia fæcula, &c. Si in prin. dicitur fecretò usque ad Ec cipio vel ferie Orationis fiat ne nos , quod alta voce promentio Filii , dicitur : Per fertur. Id quoque obfervatur eundem Dominum noftrum , in medio cujufque Nocturni , &c. Si in fine Orationis præterquàm triduo ante Pal dicitur : Qui tecum vivit & cha , quo tempore Pater , Tegnat in unitate , &c. Si fiat dicitur totum fecretò. mentio Spiritûs sancti , dici 3. In fine uniuscujusque tur In unitate ejufdem Spi. Horæ , nisi aliud Officium ritûs fandi Deus, &c." fequatur diéto fubmisliori

7. Quando plures Oratio- voce, Fidelium animæ , di. nes dicendæ funt, prima tan- citur etiam fecretò Pater tùm & ultima dicuntur cum noster. magna conclufione , Per Don'

4. Salutatio Angelica fominum noftrum , &c. vel ali- la dicitur ante Ofricium par

ut fupra ; intermediæ vum beatæ Mariæ Virginis autem fic concluduntur : Per quando non jungitur Officio Chriftum Dominum noftrum, Canonico. Refpondetur Amen, vel : Per ; CA PUT XIII. eundem Chriftum , &c. vel : De Symbolo Apoftolorum , &

Symbolo Quicunque. Refpondetur Amen. vel; Qui . S rum Credo in Deum tecum vivit & regnat Deus. Respondetur Amen

dicitur integrum fecretò post 8. Notandum autem quòd Ave , ante Matutinum, & unicuique Orationi præmit- Primam, & poft finem Com-? titur Oremus, & levis pausa, pletorii. Dicitur etiam fecreto : præterquàm in Officio De- poft Pater ad Preces Pric functorum, & in Litaniis , mæ ,

& Completorii ; fed in cùm plures Orationes dicun- fine altâ voce profertur tur conjunétim , lub uno Ore. Carnis resurrectionem.

2. Symbolum. Quicunque 9. In Orationibus & Ver- dicitur ad Primam poft Plaificulis, in quibus notatur N. mos , omnibus Dominicis in pronuntiatur nomen Baptif- quibus Officium fit de Dom male ejus de quo fit mentio. minica ut in Pfalterio , etiam CAP v T XII.

tempore Pafchali , & in Fefto De Oratione Dominica , S.S. Trinitatis, ac in ejus Oc

Salutatione Angelica. tava üs in locis ubi celebraa 1.O

Ratio Dominica Pa- tur , non autem intra Octa

ter , & Salutatio An vam. In fine illius dicitur gelica Ave, dicuntur fecretò Gloria Patri , ut in fine Pfal. ante Horas quaflibet non morum. excepto Completorio. Si Ho CAPUT XIV. rą jungatur præcedenti Offi Đe Capitulis & Canone.

Åpitula dicuntur ad initium.

Pars Verna.

[ocr errors]

mus.

C. , Kon dicuntur ante ejus 1. Verperas, Laudes &

num

alias Horas poft Psalmos & 2. Quando fit officium de Antiphonas ; ad Completo. Dominica , aut Feria per anrium verò poft Hymnum.

dicuntur ut habentur 2. Nullum legitur Capitu- in Psalterio ; in Adventu aulum in toto Officio a Vefpe- tem, Quadragesima , Temris Feriæ IV. Majoris Heb- pore Paffionis, & Paschali domadæ exclusive, usque ad quibus Capitula de Pfalterio Nonam Sabbati in Albis in mutantur mutantur etiam clusive.

Responsoria brevia , & dicun3. Capitula Primæ &Com- tur ut in propriis locis notanpletorii dicuntur semper ut in tur. In Feftis, fi propria dePfalterio.

fint, dicuntur ut in Commy4. In Horis omnibus ad ni Sanctorum. Capitulum , quodcunque fit , 3. A Dominica Passionis respondetur Deo gratias, inclusive usque ad Pafcha, in

si Ad Primam Canon de Responsoriis, tam brevibus quo

dictum est parte ij. Cap. quàm prolixis Officii cujufH. de Prima, legitur

eadem cunque de Tempore , Gloria die

quæ occarrit, nisi alius Patri non dicitur ; sed post aflignetur in Proprio Sancto. Versum, & ejus reclamatiorum pro quibusdam Feftis ; nem, repetitur ab initio Reftunc enim Canon qui eâ die ponsorium breve seu prolixum occurrit in Proprio de Tem- usque ad Verfum. pore , eâ die omittitur. Non 4. In Responsorio brevi dicitur Canon in triduo an- ad Primam , Christe, Versite Pascha. Quod fi dimittan- culus Qui sedes , qui dicitur tur aliquæ Lectiones Scrip- per annum , mutatur aliquanturæ, ut alius Liber Scriptu- do in Officio, five de Temræ inchoetur (sicut interdum pore, sive de Sanctis, prout accidit iatra Octavam Epi- in propriis locis notatur. phaniæ , ) omittuntur etiam g. In omnibus Festis SolemCanones pofiti poft Scriptu-, nibus & Duplicibus I. vel II. ram quæ dimittitur , & lu- Claslis (præterquàm a Sepmuntur Canones appofiti poft tuagesima ad Pascha ) & toto Scripturam quæ tunc legitur, tempore Paschali & intra quafCA É UT XV. libet Octavas, atque

in FerDe Responsoriis Brevibus. tis Transfigurationis Domini R

cuntur poft Capitulum cis , in fine Responsoriorum ad Horas minores tantùm , brevium Primæ ; Tertiæ id est, Primam, Tertiam,Sex- Sextæ & Nonæ , ante Vertam , Nonam & Completo sum dicuntur duo Allerium præterquàm in Feria luia , quæ etiam poft dice quinta in Cæna Domini , uf- tum Versum pro Reclamaque ad Dominicam in Albis tione repetuntur. Responsoexclufivè ; & in die Comme. ria brevia Primæ & Commorationis omnium Fidelium pletorii nunquam mutantur Defunctorum , quibus diebus nec Alleluia ad Completorium non dicuntur,

üs unquam additur , pili teen

pore Paschali. Ad Verficulum illis Feriis Adventûs in quiqui poft Gloria Patri, & repe. ' bus dicuntur Antiphona 0. titionem integram cujufcun s. Quotiefcunque autem que Responsorii brevis fubji- ad 'Laudes & ad' Vesperas citur , nunquam dicitur Alle- Preces dictæ funt, tunc Preluia , nec ad Responsionem e ces ad Horas & ad Comjus, etiam tempore Pafchali. pletorium dicuntur flexis geCAPUT XVI. nibus ; aliàs flexis genibus

De Precibus. non dicuntur , ne in ultimis 1.P

Verficuiis five pluri- quibus dicuntur Antiphonæ bus , live paucioribus , qui 0, & ad Completorilim ripro dierum diversitate , di- tus semiduplex adhibetur. cuntur ante Orationem , præ 6. Quando dicuntur Premiífo Kyrie eleison , & Pater ces flexis genibus , cæteris nofter , cui additur Credo ad genua flectentibus , & conPrimam & ad Completo. verfis ad Altare Celebrans rium.

solus genua flectit conver2. Preces hæ non dicuntur fus ad Chorum , & incipit in Dominicis ac Duplicibus Kyrie , & in eodem ritu cæquibufcunque , & fupra; nec tera profequitur usque ad Do. à Veíperis Feriæ quartæ minus vobíscum. Majoris Hebdomadæ incluft 7, In Precibus Laudum & vè 'ad Dominicam in Al- Vefperarum, ad Verfic. Ore. bis , nec ab Afcenfione ad mus pro fummo Pontifice nofTrinitatem nec intra quaß tro N. & pro Paftore nostro N. cunque O&avas , nisi intra addit nomina D.D. Papæ & eas quæ occurrunt in Adven- De D. Epifcopi.

fit Officium 8. Quotiescunque dicit Cori de Feria : tunc enim nihil fiteor , ad Primam aut ad omnino de his quæcunque: Completorium, obfervat qua Precum nomine continentur, dicta sunt fupra , Parte II. nec ante nec poft Confellio. Cap. 3. de Prima, n. 2. cir nem omittitur.

ca varietatem vocum : Vom 3. Preces Feriales ad Lau. bis , fratres ; & vos , fratresu des & Horas dicuntur in Fe. 9. Ad Verficulum Dominus rüs Adventûs , Quadrages vobifcum , furgit ad Laudes fimæ, & IV. Temporum , & Vesperas tantùs, & elevat (exceptis I V. Temporibus vocem , ac pronuntiat OraPentecoftes; )ąc etiam in Vis tionem , cæteris ufque ad fis giliis , exceptis majoribus ; nem Orationis Officii remade quibus dičtum eft Parte I. nentibus genuflexis , & ad Cap. 8. de Officio Vigilia, Altare conversis.

CAPUT XVII. 4. Dicuntur etiam ad Vefm

De Suffragiis. peras in Periis Adventûs Quadragesimæ, & IV. Tem "Suffragia , feu Comme

morationes communes porum , dummodo Vespera de B. Maria & de Sanctis lint de Feria , præterquam in dicuntur in fine. Laudum *

[ocr errors]

intra quas

[ocr errors]
[ocr errors]

Vefperarum ab O&ava Epi- port Completorium , varians
phaniæ ad Feriam iv. Cine- tur pro temporis diversitate s
rum & a Trinitate ad Adven- ut ibidem annotantur.
tum exclusive in Feriis & aliis 3. Dicuntur autem poft fi-
Simplicibus , eo modo qui se- nem Completorii, tam in
quitur,

Choro quam extra Chorum
2. À Dominica in Albis ad & fimiliter in fine Laudum
Ascensionem , in Feriis, etiam fed tantùm ad devotionem.
in Feftis Simplicibus , fit 4. Illæ Antiphonæ n di-
Commemoratio de S. Cruce, cuntur in triduo ante Pascha.
prout habetur in Proprio de GA P v T. XIX.
Tempore poft Dominicam in DeOfficio Defun&orum, Pfal.
Albis , tuncque non fiunt a mis Pænitentialibus , & aliis
liæ Commemorationes. usque ad finem Breviarii.

3. Commemoratio de Bea 1. E Officio Defuncto: ta posita in Psalterio non fit

D

rum, quomodo diceniis Sabbatis in quibus fit Of- dum fit , habentur propriæ ficium de ea , nec ubi ejus Rubricæ fuo loco. Illud auOfficium parvum dicitur. têm dicetur in Choro intra

4. Commemoratio de Pa- Quadragefimam ; poft Matu. trono aut Titulari fit poft tinum & Laudes , Feriâ ij. Commemorationem de Beata. cujuslibet Hebdomadæ non Quod fi Ecclesia fub titulo impeditâ, præterquàm in MaSS. Trinitatis , aut alicujus jori Hebdomada. Extra Choex Personis Divinis dedicata rum verò ad devotionem, pro fit, tunc fit ante Commemo- temporis opportunitate. rationem S. Crucis : fi autem 2. Pfalmi Pænitentiales cum sub titulo alicujus ex Myste- Litaniis S. S. dicuntur in riis Chrifti Domini , fit de iis Choro flexis genibus , poft quæ Paffionem ejus præcef- Matutinum & Laudes in omferunt ante Commemoratio- nibus Feriis fextis Quadranem S. Crucis; poft ipfam ve- gefimæ , quando Officium TÒ de iis quæ subsecuta funt. fit de Feria ; extra Cho

5. Și facienda fit Comme- rum dicuntur ad devotionem, moratio alicujus Festi occur pro temporis opportunitate. rentis , fit ante ipfa Suffragia, Dicuntur etiam in Choro Feetiam ante Commemoratio- riâ iv. Cinerum poft Nonam nem de S. Cruce.

ac Feriâ v. in Cæna Domini
CAPUT XVIII. etiam poft Nonam, ut habe-
De Officio parvo B. Mariæ, tur in Miffali.
& de Antiphonis de eadem 3. Litaniæ Sanctorum cum

in fine Officii. fuis Precibus & Qrationibus
Fficium
parvum
B. dicuntur flexis genibus , in

in triduo modo dici debeat , habentur Rogationum poft Laudes , Rubricæ propriæ suo loco , iis qui non interfunt illorum in fine Breviarii.

dierum Proceflionibus. 2. Antiphonæ autem de ea. 4. Psalmi Graduales dicun. dem pofitæ in fine Pfalterii tur in Choro post Laudes

1.

ab

« 이전계속 »