페이지 이미지
PDF
ePub

Ovans ad astra tranfvolas; C Oncéde, quæfumus,

res ,

ra ,

Fossus manus

foflus

Oratio.
pedes,
Et membra trunci Márty. ut fanctórum Martyrum

tuórum N. & N. quorum
Addunt triúmpho se tuo. celebrámus vitórias , par-
Omnes in oftro fplendidi ticipémus & præmüs; Per
Tuum tribúnal ámbiunt: Dóminum.
Accépta monstrant vulne Alia Oratio.
Et per tot ora súpplicant. D Eus, qui in cordibus

Mártyrum tuórum
AUDIRE si nos réfpuis, N. & N. flammas tantæ
Quos críminum moles dile&tiónis accendisti , ut
gravat ;

mundi nec blanditiis , nec Audi tuos, qui sánguinem terroribus vinceréntur ; da Fudére pro te , Martyres. nobis eúndem tuæ chari

Fac, fi tyrannus déficit, tátis affectum , ut te unum
Ne blandiéndo mólliùs poffidere cupiéntes
Frangat voluptas péctora, unum amittere metuentes,
Ipfis tyrannis fævior. ómnia mundi próspera &
DÁ, Christe, nos tea advérfa æquáliter despir
cum mori ;

ciámus ; Per Dóminum
Tecum simul da súrgere': AD PRIMA M.
Terréna da contemnere ; Ant. Vidi ánimas.
Amáre da cæléstia. AD TERTIAM:
Sit laus Patri,laus Filio, Ant. Vidi stantes.
Qui nos,triumpháta nece, Capitulum. Sap. 3.
Ad astra secum dux vocat: Anquam aurum in

T
Compar tibilaus, Spíritus. fornace probávit il-
Amen.

los , & quafi holocaufti
$. Salus justóruma Dó- hostiam accépit illos , &*
mino ; R. Ét protector eo- in témpore erit respectus.
rum in témpore tribulatió- illórum.
nis. PS: 36.

R. breve. Probáfti nos, Ad Bened. Ant. 8. G. Deus : igne nos examiBeáti, qui persecutionem násti; * Alleluia , allelúia. patiúntur propter justi- R. Probáfti. . Sicut: tiam , quoniam ipsorum examinátur argéntum. eft regnum cælorum ; Alleluia. Glória. R. Proalleluia. Matt. 5:

básti. PC: 65.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

$. Lætáti fumus pro dié- do dívidunt fpólia. bus quibus nos humiliásti, R. breve. Qui séminant R. Annis quibus vidimus in lacrymis , in exultatióne mala. Pf.&r.

metent; * Alleluia , alleAD'S EXTAM. lúia. R. Qui.. ♡.. Euntes Ant. Datæ sunt.

ibant & flebant mitténtes Capitulum. Sap. 1o.

fémina fua. * Allelúja. , Eddidit juftis Deus Glória Patri. R. Qui. R cum fuórum, & dedúxit illos în exultatióne , R. Portantes via mirábili , & fuit illis in manípulos fuos. PS: 125. velamento diéi : transtulit AD VESPERA'S. illos per mare rubrum, & Antiphona de Laudibus , transvexit illos

per aquam, & Psalmi de Feria. nímiam.

Capitulum..If..65. R. breve. per ignem & aquam ;,

priores & Alleluia alleluia. R: nonerunt in memória prió Transívimus. ¥. Et edu- ra., & non ascendent super xísti nos , Deus , in refri- cor,fed gaudébitis & exul gérium.* Allelúia. Glória tábitis usque in sempiterR. Transivimus.. Pf.:65. num. *. Salvásti-nos , Dómi- Hymnus, Qaam, Chrifde affligéntibus nos; te,

ut in. Laudibus ,p.x.. M.Etin nómine tuo confi- . Exultentjufti in cons tebimurinsæculum. PS:43. pectu Dei, R. Et delec

AD NONA M. téntur in lætitia. Psalita Ant. Non ésurient. 67.

Capitulum. I. go Ad Magnificat Ant:7.d
Atabúntur coram te, Ecce quomodo computá-

ne

[ocr errors]

meffe , ficut exultant vic- & inter fanctos fors illós høres captâ prædâ , quan- rum eft;allelúia. Sap. 5

[ocr errors]

IN PRIMIS VESPERIS. qui locutus eft ad eum :
Psalmi de Feria.
Filius meus es tu , ego

Antiphona, 5. toni a. die génui te ; quemadmoS :

meas Pastóremunum; Tu es Sacérdos in ætéripfe pafcet eas, & ipse erit num, fecúndum ordinem eis in Paftorem; alleluia. Melchifedech. Ezech. 34

In Duplicibus fecunde Ant. 8. G. Elégi eum ex Claflis & fupra. R. Locutus omnibus mihi in sacerdó- es fanctis

tuis, Dómine, & tem, ut ascenderet ad Al- dixisti : Invéni servummetáre meum , & adoléret um

* Oleo sancto meo mihi incensum ; allelúia. unxi eum. † Manus mea 1. Reg. 20

auxiliábitur ei ; allelúia
Ant. 2. D. Ædificabo ei allelúia. y. Huic Deus,
domum fidélem ; & am- testimonium pérhibens
bulabit coram Chrifto meo dixit : Inyéni virum fer
cunctis diébus ; alleluia. cúndum cor meuin..
1. Reg. 2.

Oleo. Glória. Manus:
Ant. 3. c. Gestábit ju- PS. 88. A&. 13.
dícium filiórum Israel in Hymn., Guill. Episc. Santa
Bé liniei fem ciez comprenditur C HRUSTE , Paftóruma
Exod. 28..

Præsulis festam veneráta
Ant. 5. c. Erit ipfi pac-

lucem, tum fácerdótü fempitér- Débitis fupplex tua tema: num , quia zelátus eft pro

pla votis Deosuo, & expiávit seelus

Turba frequéntat. filiórum Ifrael, alleluia. ILLE non vano ténuit tres

mendam Capitulum. Hebr. 5. Spíritu fedem , própria

[ocr errors][ocr errors]

Num. 25.

[ocr errors]

vocátur a Deo , tanquam

no vocante Aaron. Sic & Christus. Sumpfit honórem.. non semetipfum clarificá- STRENUUM bello púga vit ut. Póntifex fieret, Led

lem supérni

.

[ocr errors]

Fir gregis Paftor , pater CH RAS Institútus

Chrismatis pleno tuus'un- rum principem, * Venia xit intus

te , adorémus , alleluia. Spíritus cornu, posuítque 1. Petr. 5. sanctam

Pfalmus , Venite , p. 2,
Hymnus. Santol. Vift.

HRISTE, decreto Paatque forma. Omnium curas levat & la. Póntifex summo , tibi fe-bóres;

gregátos Lætus impendit sua fe- Ponis , & formas pópulis que, cunctis

regéndis Súfficit unus.

Ipfe ministros. PRO reis orat réficit Hunc juvat fefto celebrágeméntes,

re cantu, Erigit lapsos, tenebrásque Qui licet magnis méritis: pellit,

coruscans, Fit potens verbo , docet Sumpsit invitus, trepidáns alta , pravum

te dextra, Cónterit hoftem.

Pondus honóris. FAC ut illius précibus NOVERAT quantis páteat juvémur

periclis: Chrifte ; fac, Patrem pa- Hle qui fummos ápices ritérque tecum

adeptus Spíritum jugi celebrémus Omnium curas , fibi Faphymno

tus uni , Omne per ævum. Amen.

Sústinet omnes. W. Elégit Dóminus fer- FECERAT fervens amor vum suuum , R. Páscere inquiétum: hæreditatem suam.PS.77 Qud gregis chari pia eura

Ad Magnificat Ant. 4.E. pofcit , Ipsum elégit Dóminus ab Advolat promptus; mora: omni vivente, offérre fa non eúntem crificium Deo , incensum Ulla retardat. & bonum odorem,in me- Dux iter vita præcúnmóriam placáre pro pópu te monftrat'; to fuo ; alleluia. Eccli. 45. Cómprobat factis fua dieOratio ut ad Laudes ,, nisi ta magnis ,

Et domuin fanctam bene AD MATUTINUM. olénte Chrifti Invitat. Chriftum Pastó

Implet odore.

[ocr errors]

tum ejus.

Lux erat cæco , cólumen tutus fum ab eo fuper labánti,

Sion

montem fanctum Una spes lapfo , misero ejus , prædicans præcéplevámen,

Secúndum Próvidus cunctis pater , Coloff. 1. Pf.2. omnibúsque

§. ij. Super spéculam Omnia factus.

Dómini ego fum , ftans CHRISTE , Pastórum bo- júgiter per diem ; * Et sunus ipse Pastor,

per

custódiam meam ego Qui greges pascis próprio fum , ftans totis nółtibus ; cruore,

alleluia, allelúja , y. Nocte Fac, ut ætérnæ súbeant & die non cessávi , cum opíma

lacrymis monens unumPascua vitæ

quémque. * Et super. If Amen.

21. A&t. 20. Pfalmi de Peria. R. iij. Omnibus ómnia Ant. 7. d. Quæsivit bo- factus fum , ut omnes fána genti, fuæ : & placuit cerem salvos.* Omnia faillis poteftas ejus , & głó- cio propter Evangélium, ria ejus omnibus diébus ; ut párticeps ejus efficiar; allelúia. 1. Mach. 14. alleluia , alleluia. $. ZeAnt. 4. A. In omni opere látus sum bonum, & non dedit confeffiónem Sanc- confúndar ; proptérea boto & Excélso in verbo gló- nam poffidébo poffeffió riæ; alleluia. Eccli. 47:

* Omnia. Glória. * Ant. 1. a. Inventus eft Omnia. 1. Cor. 9. Eccli. perféctus, juftus , & infil. témpore iracúndiæ factus. - Te Deum. est reconciliatio-, alleluia. AD LAUDES.

Psalmi de Feria. *. Justítia ejus manet in Antiphona', 1. toni f. fæculum fæculi, R. Cor **Acérdos

magnus

in vie

ta nia. Pf. 111.

& in diébus fuis corrobom R. 7. Eccléfiæ factus rávit templum , alleluia. fum minister * Secún Eccli. 50. dum difpenfatiónem Dei , Ant. 2. D: Zelándo zena quæ data eft mihi ut im- lum Dei , accépit teftapleam verbum Dei ; alle- méntum-sacerdótir ætérni, Kia , alleluia. y. Confti- allelúia. 1. Mach. 24

nem,

Eccli. 44

« 이전계속 »