페이지 이미지
PDF
ePub

Hud nihil fit, celebratur ritu aliquando ut unum ex his Semiduplici die 30. Decem- Officiis , nec etiam ante ulbris.

timam poft Pentecosten locum 11. Nihil etiam fit de Do- habere poffit , tuncque Sabminica ipso die Circumcisio- bato ante Septuagefimam fit nis occurrente ; pro Domi- Officium de Psalterio , & in nica verò inter Circumcifio eo omissis Lectionibus ipfius nem & Epiphaniam ponitur Sabbati , tres Lectiones de Officium, de quo fit' secun- primo Nocturne illius Domi. dum regulas occurrentiæ

nicæ in duas coguntur , & diquando contingit diebus ij. cuntur duo prima Responsoij. vel iv. Januarii ; aliás ria de eodem Nocturno, Lec. omittitur hoc anno.

tio verò tertia de Homilia in 12. Si Epiphania Domini Evangelium ejufdem Domidie Dominica evenerit, Of. nicæ, cum Responsorio ulficium Dominicæ intra O&a- timo ejufdem Officii : & ad , vam Epiphaniæ fit Semidu- Benedictus , dicitur Antiphopler in Sabbato sequenti, ut na Dominicæ cum Oratione. notatur in eodem Sabbato, Minores autem Horæ de & in ipfa die O&ava nihil Sabbato dicuntur , cum Orafit de Dominica.

tione tantùm de Dominica 13. Intra O&avas Festo- quæ tamen non dicitur ad nim Domini , scilicet Nati- Vefperas hujus diei aut præ vitatis , Epiphaniæ , Afcen- cedentis. Idem fit de Officio fionis & Corporis Chrifti Dominicæ vigesimæ secundæ Officium fit de Dominica poft Pentecosten ut in propriis locis notatur ; accidit die xiij. vel xiv. No& in his Dominicis nulla vembris ; tunc enim Sabbato fit Commemoratio de O&a- præcedenti ponitur Officium

prædictæ Dominicæ eodem 14. Intra alias verò Oc- ritu celebrandum. Quod fi tavas totum Officium fit de Sabbatum impediatur Festo Dominica ut in Pfalterio Semiduplici , tunc Lectio j. & Proprio de Tempore cum erit de 1. Nocturno! Doo. Commemoratione O&avæ. minicæ sequentis : Lectio ij,

15. Ita assignantur Officia de Fefto, duabus in unan sex Dominicarum inter Epi- coactis; Le&io üj. de Evasphaniam & Septuagesimam gelio & Homilia ejusden & viginti quatuor inter Pen- Dominicæ , atque in Lauditecoften & Adventum , ut G bus tantùm de ea fiet Comaliqua eorum non pofsit ce- memoratio per Antiphonam lebrari fuo loco, transpona- ad Benedi&us Versum & Oratur ab uno tempore ad aliud. tionem de eadem Dominica. Quæ igitur interdum propter Si autem occurrerit Festum occurlum Septuagefimæ cele- ix. Ledionum, tunc pro nona brandæ supersunt, ponuatas Lectione legitur Homilia Dopost vigefimam quartam poft minicæ & de ea fit CommePentecosten, ut notatur pro. moratio ad Laudes prio loco, Contingit autem pra.

, quando

va.

[ocr errors]
[ocr errors]

ut fx

mis

CA PUT V II. usque ad Dominicam Sanctif
De Officio Feriali. fimæ Trinitatis. Horum die-

Fficium Feriale inci- rum feu Feriarum Officium 1:0 pic ubi definite inti nulli cedit boeticione Solem cium Fesli præcedentis , & ni quidem; & in his diebus Ofterminatur ubi Officium diei ficium ordinatur, ut in pro-. sequentis incipit.

prio loco notatur. 2. Matutinum unicum ha 7. Feriæ Majores non pri.. bet Nocturnum:(extra Tem- vilegiatæ funt' Feriæ Ådpus Pafchale ) constat Pfal- ventus & Quadragefimæ, Fe

aut Pfalmorum Divi- riæ Rogationum, Feria vị. fionibus novem, lub tribus poft O&avam Afcenfionis Antiphonis , cum uno versi- Domini , Feriæ Quatuor culo , uti difponuntur in Pfal- Temporum , & omnes Vigiterio , & tribus Lectionibus liæ. Hæ Feriæ non cedunt cum tribusRefponforiis ut no- nifi Officio Semiduplici, aut tatur in Proprio de Tempore, fupra; & fi de iis non fiat Offi& non dicitur Te Deum.Tem- cium propter Feftum occurpore verò Pafchali dicuntur rens , fit Commemoratio ad tres Psalmi lub una Antipho- Matutinum per ultimam Lecna , ut notatur in Proprio de tionem(fi habeant Evangelium Tempore,& dicitur Te Deum. proprium) & etiam ad Laudes

* 3. Ab O&ava Epiphaniæ & Vesperas , exceptis Feriis ufque ad Feriam iv. Cine- Rogationum, Feriis Vigiliarum exclusive , &. a Trinitate rum & Quatuor Temporum, ad Adventum , Commemo- quarum Commemoratio fit ad ratio de S. Cruce præmitti- Matutinum per ultimam Lectur cæteris Suffragiis _post tionem & ad Laudes_tanLaudes & Vesperas. Tem- tum. Excipiuntur etiam Feriæ pore autem Patchali fola fit Quadragesimæ, in quibus de Commemoratio de S. Cruce, Semiduplici ( fi quod occurut fuo loco notatur.

rat ) fit taritùm Commemora4. Hæ regulæ per totum tio in utrisque Vesperis & annum fervandæ in omni Of- Laudibus. ficio Feriali. Sunt verò quæ

8. In omni Feria Majori, dam aliæ quæ servantur pro (nisi aliter notetur ) Preces diversitate Feriarum. dicuntur flexis genibus ad 5. Feriæ aliæ funt Majo- omnes Horas , non excepto

aliæ Minores , & inter Matutino , in quo , cùm LauMajores & Minores , aliæ des immediate non fequuntur, sunt privilegiatæ , aliæ non dicuntur eæ quæ habentur ad privilegiatæ.

Tertiam, cum Oratione con6. feriæ Majores privi- grua. Majores verò Preces legiatæ funt, Vigilia Nati- dicuntur ad Laudes

& ad Vefvitatis Domini, Feria iv. Ci- peras, fi fint de Feria, ex-' nerum , Feriæ omnes a Do. ceptis tamen quæ occurrunt minica Palmarum usque ad Tempore Pafchali , ut sunt Dominicam in Albis &a dies "Litaniarum five RogaVigilia Pentecoftes inclusive. num, in quibus non dicuna

tur

[ocr errors]
[ocr errors]

tur Preces nifi ad Primam & mam, & ad Completorium, ad Completorium , & non nec habent unquam Oratioflectuntur genua.

nem fibi propriam, sed Ora. 9. In Feriis Quadragefimæ tionem de Dominica ; & fi incipiendo a die Cinerum , fieri contingat Officium de diVefperæ dicuntur in Choró gniori , nulla fit Commemoante comeftionem.

ratio de Feria minori , etiam 10. In Vesperis , quando privilegiata , sed ejus Offidicuntur de Feria, diebus cium omnino omittitur. Quatuor Temporum , vel 14. Non convenit incipere Rogationum , non dicitur O- Officium quod persequi non ratio de Laudibus fed Oratio licebit : & ideo fi in Feria de Dominica. In Feriis verò majore evenerit Feftum aliQuadragefimæ Oratio pro- quod Simplex , de quo in ea pria polita eft ad Vefperas fieri debeat Commemoratio, cuique diei , quæ dicitur etiam fi pridie hujus Feriæ majoris quando fit tantùm Comme- fiat de Feria minore , vel de moratio de Feria , quæ Com- Fefto Simplici , quod termimemoratio nunquam omitti- natur ad Nonam, Vefperæ tur. In Feriis autem Adventûs non erunt a Capitulo de Fef. & temporis Pafchalis , Ora- to Simplici sequente , ne intio femper fumitur de Domini. cæptum Officium videatur ca, ubi propria non ponitur. postea dimitti ; fed Vespera

11. Feriæ minores aliæ sunt erunt Feriales de Feria minoprivilegiatæ, aliæ non privi- re, ut in Psalterio , fine Prelegiatæ. Feriæ minores pri- cibus, cum Commemoratiovilegiatæ cedunt Officio Se- ne de Fefto Simplici: idem miduplici : & fic excludunt erit de Fefto Semiduplici, de communiter Fefta fimplicia. quo fieret tantum Commemo. Hæ funt omnes Feriæ tem- ratio in Feria illa majore leporis Paschalis in quibus fit quenti : nec ideo Vefpera tamen de Beata Maria in Sab

erunt quafi primæ Vesperæ bato , fed de Simplicibus non de Feria masore; Feria enim fit nifi Commemoratio cum quæcunque nunquam habet tertia Leétione.

primas Vesperas. 12. Feriæ minores non pri CAPUT VIII. vilegiatæ sunt aliæ omnes De Officio Vigiliarum. Feriæ per annum, & cedunt I. E Officium plicis & supra, five de Beata lendario apponitur hæc vox , Maria in Sabbato , five de Vigilia, nili in die Vigiliæ ocO&tava quacunque.

currat Feftum Semiduplex & 13. In hoc differunt Feriæ fupra , vel dies intra O&amajores a minoribusquod vam quæ fit Semiduplex ; in Feriis minoribus ,

tunc enim in Officio Semiprivilegiatis , non dicuntur duplici , vel de Octava lePreces ad Laudes & Vespe. gitur ultima Lectio de Horas, & non flectuntur genua milia Vigiliæ , fitque Comja Precibus consuetis ad Pri- memoratio de ea ad Laudes,

Pers Vernay

D. diebus quibus ificare

etiam

Baptistæ venerit in Fefto Corsa D Octava fit Officium

tantùm per Antiphonam ad fragiis affuetis Sanctorum. Benedictus cum Verficulo

6. Excipitur ab hoc ordiFeriæ occurrentis in Psalterio nario Vigiliarum, Vigilia Pen& Oratione Vigiliæ, præter- tecoftes, quæ cum uno Nocquàm in illis Festis majoribus turno & tribus Pfalmis, & quæ inferiùs excipiuntur. sub Officio Simplici celebrą_

2. Si Vigilia occurrat in tur & Vigilia Nativitatis Dominica, de ea fit Officium Domini

, quæ (Nocturno in Sabbato , quod non fit im- Feriæ excepto ) in Laudibus peditum Fefto Semiduplici, hahet Officium Semiduplex quia tunc de Vigilia fit tan- & in Horis Duplex-minus. tùm Commemoratio in Sab- In Vigiliis verò Epiphaniæ bato , ut di&tum eft supra. & Ascensionis quæ non jeju.

3. Excipiuntur ab hac re aantur , & fuo semper die gula Vigiliæ Nativitatis & fiunt , non dicuntur Preces Epiphaniæ Domini , quæ fi & fit Officium ut in propriis venerint in Dominica, fiet locis notatur. de illis , ut in propriis Rubri. CAPUT IX. cis ordinatur.

De Officio Octavarum. 1.

per octo dies contiporis Chrifti , anticipatur je- nuos , vel faltem commemojunium cum Officio Vigiliæ ratio , quando aliquo Fefto in Feriam iv. præcedentem. vel Dominicâ impeditur. Similiter fi hæc Vigilia inci 2. Tempus Quadragesimæ derit in diem Oavam ejuf- nullam admittit Vaayamj undem, jejunium pariter anti- de fi aliquod Festum habens cipatur in Feriam iv. præce

Octavar

occurrat in ultidentem , & in Officio de Oc- mo quatriduo Hebdomadæ tava fit Commemoratio de Sexagesimæ , terminabitur eVigilia. Si verò aliqua Vigi jus O&ava Feriâ tertiâ poft fia venerit in Adventu , nul. Dominicam Quinquagefimæ. la fit Commemoratio de illa. Pariter terminabuntur Oatas. Officium Vigiliæ incipitad væ nondum absolutæ, quando Matutinum & ierminatur ad fupervenerit Vigilia PenteNonam , quia Vefperæ sunt costes;vel dies 15 Decembris. de Fefto fequenti

. Illud Offi. 3. Officium O&avæ suum cium totum eft de Feria oc- gradum fumit a Festo cujus currente, ut in Psalterio. j. eft O&ava & ij. Lectio leguntur de Scrip- tuor ordines revocantur Octura occurrente , iij. de Ho- tavæ, milia in Evangeliui Vigiliæ, 4. Ad primum ordinem perut in propriis locis afligna- tinent O&ava Nativitatis Dotur: j. & ij. Responsorium mini & Hebdomadæ Pafchæ funt de Feria occurrente. iij. & Pentecostes. Intra O&aeft Evangelicum de Vigilia. - vam Nativitatis Domini , die Extra tempus Paschale di- . 26. & 27. non fit de Docuntur Preces flexis genibus , : minica, nec de ullo Fefto,necum Oratione propria & Suf- quidem Solem , præterquin

[ocr errors]

;

unde ad qua

.

Sanctorum Stephani & Joan-' & Orationem ut in Proprio
nis Evangelifta. In aliis die- vel in Communi ; de Simplic
bus , non fit de ullo Pesto, ci verò ad Matutinum & poft
nifi fit Duplex aut supra ; ita primas Vesperas & Laudes
tamen ut Officium Dominicæ tantùm. De Dominica occurs
intra O&avam in aliquo ex rente intra has Octavas , fit
his diebus fiat. De quocun- Officium ut ordinatur suo lo-
que autem Fefto etiam So co. Earum omnium dies Oc.
lemni intra Oétavam hanc tava habet Officium Duplex-
fiat, Vefperæ ufque ad Ca- majus , ideoque admittit tan-
pitulum exclufivè dicuntur de tùm Duplicia secundæ Clasa
Nativitate Domini. Intra Oc- fis & fupra,
tavas Pafchæ & Pentecoftes, 6. Ad tertium ordinem

per: in Feriis fecunda & tertia fit tinent Oétavæ aliorum fef; Duplex-majus , & nulla fit torum quæritu Solemni celeCommemoratio'; in aliis Fe- brantur, fcilicet Assumptionis rüs fit Semiduplex , & in iis B.M. V. fancti Firmini Marfit Commemoratio de quo- tyris , Omnium Sanctorum cunque Semiduplici vel Sim- & Patroni primarü seu Titu. plici occurrentibus. Officium laris alicujus Ecclesiæ. Dies harum Hebdomadarum cum intra illas O&avas celebranritu fibi proprio terminatur ad tur ritu Semiduplici, & adNonam in Sabbato sequenti. mittunt fola Duplicia minora

5. Ad fecundum ordinem etiam tranflata & supra, ( Expertinent O&avæ reliquorum cipias tamen dies infra OcFeftorum Domini , fcilicet E: tavam Omnium Sanctorum piphaniæ, Ascensionis , Festi quæ

nullum admittunt Feftum Corporis Christi & Anniver- fancti alicujus particularis, ) larii Dedicationis Ecclefiæ, vel earumque dies Octava habet etiam Mysteriorum quorum Officium Duplex-majus. titulo quædam consecratæ 7. Ad quartum ordinem funt Ecclefiæ , ut Transfigu- pertinent O&avæ aliorum ratio , Exaltatio S. Crucis & Duplicium I. Classis , quofimilia. Quælibet dies intra rum dies intra O&ayam fiunt has Oktavas eft Semiduplex, situ Simplici & admittunt Fef. admittitque Duplicia-minora ta quæcunque Semiduplicia & occurrentia & fupra , & Du- fupra; eorum dies O&ava fit plicia minora etiam translata, ritu Duplici minori. Idem ser quæ fiunt prima die non impe- vandum in O&ava SS. Apofdita intra octavam. Excipias tolorum Petri & Pauli, quotamen O&avam Corporis rum Festum licet celebretur Chrifti quæ nulla admittit ritu Duplici II. Claflis, haDuplicia , nifi fint I. aut bet tamen O&avam que fit II. Claslis. De Semiduplici ritu Simplici & in die O&aautem occurrente fit tantum va fit Semiduplex. Commemoratio ad Matuti 8. Si duæ Octavæ Gmul num per Lectionem & post occurrant, fiet Officium de utrasque Vesperas & Laudes digniori , cum Commemoraper Antiphonam, Versiculum tione alterius. Dignitas au

[ocr errors]
« 이전계속 »