페이지 이미지
PDF
ePub

1

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

2

Hem Odavæ attendenda eft , ma Lectio erit de Scriptura non a solemnitate tantùm , occurrente, ut fupra , secunfed a dignitate Festi. Et ideo da de ocava , tertia de Ferfi O&avæ Feftorum Domi- to cujus facienda eft Comni quæ sunt tantùm I. Claf- memoratio. Ad Laudes Canfis v. g. Epiphaniæ, Ascen- ticum dicitur ut in Fefto fionis & Anniversarii Dedi- Psalmi verò dicuntur fub quincationis Ecclesiæ, & Octava que Antiphonis de Laudibus Patroni primarii feu Titu- Festi

. In Vesperis fimiliter daris cujus Feftum est So- Pfalmi dicuntur fub quinque Jemne , fimul occurrant, fiet Antiphonis Fefti. Cætera aude Oitava Domini , cum tem ut in die', excepto Ça. Commemoratione O&avæ none ad Primam qui legitur Patroni.

ut in Proprio de Tempore. 9. Intra hebdomadas Paf- Ad Nocturnum tempore che & Pentecotes & Oc- Paschali, tres tantùm dicun. tavam Nativitatis Domini , tur Pfalmi sub una Antiphoe fit Officium ut in propriis lo. na ut notatur in Proprio de cis notatur.

Tempore. 10. Intra alias octavas , ad 11. Intra quascunque Ocomne Officium Pfalmi Feria- tavas non fiunt Suffragia SS. les ut in Pfalterio dicuntur. neque dicuntur Preces ad Pria Ad Nocturnum quod eft uni mam & ad Completorium. In cum, Pfalmi novem ( extra Adventu tamen fi fiat de Oc. Tempus Pafchale ) subtribus tava alicujus Patroni PrimaAntiphonis. Antiphona, Ver- rii seu Titularis , totum officulús, tres Lectiones & tria ficium erit de Feria AdvenResponsoria sumuntur ex uno tûs , cum sola Commemorae Nocturnis Fefti fecundùm tione de Octavâ & Preces Feriam : id eft, Ferià fecun- integræ dicentur ad omnes dâ & quintâ, ex primo Noc- Horas, flexis genibus ; & fi turno ; Feria tertiâ & fextâ, occurrat Semiduplex ex fecundo Nocturno; Feriâ transferetur , fed fiet de eo quartâ & Sabbato , ex tertio cum Commemoratione Ad Nocturno, nifi aliter notetur. ventûs & Odavæ, omiffis Prima Lectio de Scriptura Precibus ad Primam & Comoccurrente ( tribus in unam pletorium.

Dies autem oce junctis ) fecunda & tertia ex tava eft Duplex majus aut Proprio , nifi fieri debeat minus fecundùm gradum FefCommemoratio Semiduplicis, ti, cujus celebratur O&ava, Simplicis , vel alicujus Feriæ & de eo fit per Adventum , majoris ; in quo casu tertia modo eveniat ante diem '15. Lectio de Oétava omittitur. Decembris. Intra O&avas Simplices 12. Dies Oatava licet fue.. Lectiones prima & fecunda rit Duplex majus , tamen de Scriptura occurrente, Ter- nifi fit Oétava Festi Domini, tia de Detava , nifi fieri con- nunquam fit in Doninica , sed tingat Commemorationem de de ea fit Commemoratiotan.. aliquo Fefto ; tunc enim pri- tùm..

non

[ocr errors]

annum

[ocr errors]
[ocr errors]

Q

ne.

CA PUT X. in Festis Simplicibus & SeDe Officio beatæ Mariæ in miduplicibus , cum Te Deum, Sabbato.

in utroque Tempore. ReliN omnibus Sabbatis per qua ut in Officio B. M. in

præterquàm in Sabbato assignantur. Officium Adventu Quadragefimâ terminatur ad Nonam. Vigiliis cujuscunque Festi 4. Quando non fit Offitam occurrentibus quàm an cium de Beata Maria in Sabticipatis , intra Octavas quaf- bato propter Festum superiocunque , vel nisi fieri de- ris gradûs occurrentis , nulla beat de Feriâ propter Qua- fit in Officio Commemoratuor Tempora , vel propter tio de beata Maria in Saba Officium Dominicæ Sabbato bato. Circa Miffam servetur anticipandum (ut in Rubri- Rubrica Miffalis. eis de Dominicis dictum eft,) CA PUT XI. vel nifi occurrat Festum Se De Commemorationibus, miduplex aut supra , fit Of- 1. Uotiescunque duo Fer: ficium fimplex de beata Ma ta vel Officia inæ. ria in Sabbato , ut circa

fi

. qualis gradùs , vel in eodem nem Breviarü disponitur. De gradu 'inæqualis dignitatis Festo autem Simplici Sabba- eadem die fimul occurrunt , to occurrente , fit tantùm quorum minus dignum nec Commemoratio , sine Lectio. transferri , nec anticipari de

bet, toties: Officium fit de 2. Quando Feriâ fextâ oc- digniori cum Commemoracurrit Festum Semiduplex aut tione de minus digno. fupra ( nifi fit de ipla beata 2. Commemorationes fiunt Maria , ) fit in Vesperis Com. hoc modo : Port Orationem memoratio de ea , & ad Com. diei , di&tis Dominus vobispletorium dicitur Hymnus de & Benedicamus Do. Psalterio, cum Doxologia de mino in Vesperis diciBeata ; cætera ut in Psalterio. tur Antiphona quæ posita Alias Officium istud incipit est ad Magnificat , & in LauFeriá fextâ a Capitulo Vef- dibus quæ pofita eft ad Beneperarum ; & poft Commemo, dictus. In Officio de

quo fit rationem de Simplici, fi quod Commemoratio , five in Prooccurrat, fiunt Suffragia con- prio extet , five de Communi fueta de Sanctis. Completo- lumatur , poft Antiphonam rium ut in Psalterio cum dicitur Versiculus inde fum Hymno Virgo Dei Genitrix. mendus unde fumpta eft AnSi verò Officium Feriæ sex- tiphoni , fcilicet poft Hymtæ fit de ipsa beata Maria , num Vesperarum aut Launulla alia fit de ea Comme dum; deinde dicitur Oratio. moratio in Vesperis , & ad 3. Si Sanctus de

quo;

fit Completorium pariter nihil Commemoratio fit ejusdem mutatur.

conditionis ac ille. de quo fit 3. Nocturnum, quod ani- Officium : puta , fi in Fefto cum eft tum tempore. Par. Martyris proprium Officium chali , tum extra , dicitur ut non habentis , occurrat Com,

ay

cum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

memoratio facienda de alio nominationem Solemnitatisor Martyre ; tunc pridie in Vef- Sic Feftum Solemne habet peris pro ejusmodi memoria gradum fuperiorem refpectu: sumitur Antiphona quæ in Duplicis I. Claffis , & DuCommuni habetur ad Bene- plex II. Claffis refpectu Dudictus cum Versiculo Lau. plicis I. Classis inferiorem : dum, & Oratione , quæ ibi- & fic de cæteris. Dignitas dem notantur. Ad Laudes attenditur ex eo cujus est Of verò fumitur Antiphona quæ ficium : fic inter Fefta æqua-in Communi assignatur ad lis gradûs, Officium FestoMagnificat. fecundarum Vel rum Domini dignius est Ofå perarum , cum Versiculo & ficio Festorum quorumcunOratione Officii, nisi Sanc- que , quæ non func Domini. tus ille de quo fit Officium, 3. Non poteft concurrere aut ille de quo fit memoria, Festum Simplex cum Festo propriam habeant Oratio- Simplici , quia Officium Festi dem; tunc enim vel utraque, Simplicis terminatur ad Novel alterutra de Proprio nam; neque Feria poteft confumitur.

currere cum Feria., quia Fe-. 4. Si de Dominica, Vigi- ria nunquam habet primas.. lia, aut Feria fiat Comme- Vefperas. moratio , Antiphona, Versi 4. Si in craftinum Festi culus &. Oratio , nisi aliter Simplicis fiat de Feria , Velo

sumuntur e. Pro- peræ erunt Feriales ; prio de Tempore. Si Verfi- quod Feria habeat I. Vefpeculus defecerit, aut etiam An ras , sed quia officium Ferize tiphona , fumuntur de Pfal. ibi incipit , ubi.præcedens Of terio..

ficium definit. Si verò duo 5. Quando contingit plu. Festa Simplicia invicem sub.. res fieri Commemorationes fequantur, cùm præcedens semper Commemoratio Festi Oficium terminetur ad No. de quo fieret Officium, præ- nam , & Officium subsequencedit Commemorationem ejus tis incipiat tantùm a Capitude quo

facienda tantùm esserlo Vefperarum fumentur memoria.

Pfalmi & Antiphonæ Feria CAPUT XII. les ut in Psalterio, ufque ad. De Concurrentia Officii. Capitulum.

Oncurrere dicuntur . 5. Semiduplici autem cum

notetur

non.

[ocr errors]
[ocr errors]

C ,

alterum ante incipit , quàm dignitatis concurrente , Vefalterum terminari extra con- peræ sunt de præcedente uscurfum debeat ; quod nifi in que ad Capitulum exclusive: Vesperis non accidit. Sic au a Capitulo autem sunt de tem concurrunt Officia vel fequente , cum Commemoraæqualia gradu -& dignitate tione præcedentis. vel inæqualia in utroque ,

vei.

6. Idem est de Daplíci mi. in alterutro.

mori cum fequenti Duplici 2. Gradas in Feftis & Of minore, : & fic de alüs quæ Aicijs-attenditur fecundum de funtæqualis inter fegradüse

[ocr errors]

7. Excipiuntur ab hoc or- pra. Cap. vj. 11. 6. dinario Festa Apostolorum , CAPUT XIII. quæ ratione dignitatis , in æ De Occurrentia Officii. quali agradu fuper aliorum inter Officia quæ fi

Ccurrentia attenditur Sanctorum,Festa etiam Evan. gelistarum, Fefta S. Joannis mul eâdem die occurrunt : Baptiftæ quæ fuper Apofto- fæpe fit enim ut uno eodemforum adeoque aliorum ; que die occurrant duo Festa, Festa Angelorum , quæ fu- vel Feftum & aliqua Dominiper S. Joannis Baptistæ & ca; aut Feria vel O&ava , Apoftolorum , cum alüs Fef- quorum unum excludit aliud : tis Beatæ Mariæ, quæ fuper ideoque neceffe eft illud quod omnium præcedentium ; & excluditur in alium diem Festa Domini quæ super quæ- transferri, vel faltem anticicunque , Vefperas habent in- pari , fi tamen fit anticipategras. Festa Crucis , item- tionis aut translationis capax, que Dedicatio Ecclefiæ , An- vel de eo folam Commemonuntiatio , Præsentatio Do- rationem fieri, vel nihil ommini & Visitatio Beatæ Ma- nino , quod etiam quandoque nie inter Festa Domini nu contingit. merantur.

2. Feftum itaque Simplex 8. De Solemni verò v. g. quod. nunquam transfertur , Fefto Patroni concurrente occurrens in Solemni aut Due cum Epiphania , Annuntia. plici 1. Classis prætermittione , aut Ascensione Do- titur. mini , aut etiam Anniversario 3. De Simplici occurrente Dedicationis , fit fola Con.. in Duplici II. Claßis fit tanmemoratio five in primis five tùm Commemoratio ad Lauin fecundis Vesperis. des; in aliis verò gradùs in

9. Semiduplici autem con- ferioris ad 1. Vefperas & ad currente cum fequente Sim Laudes. Et fi Festum Simplex plici, aut Duplici cum sequen- habeat Lectionem propriam te Semiduplici vel Simplici hæc legitur pro ultima ad aut Duplici Majore cum fe. Matutinum , nifi fit legenda quente Duplici Minore & Homilia in Evangelium Doinfra , Vefperæ sunt de præ- minicæ vel Oétavæ , vel fecedente. Contra Semiduplici riæ majoris eo die occurrenconcurrente cum fequente tis. Duplici, aut Duplici Mino 4. Licet autem diebus intra re cum fequente Duplici Ma- Oftavas Semiduplices ad Majore , Yesperæ funt de fe- tutinum, omissâ Lectione ulquente , & fic de aliis quæ timâ diei de quo fit officium, funt inæqualis inter fe gradûs. ponatur Lectio Fefti Simpli

Io. Quid faciendum fit in cis occurrentis; non tamen ea Vesperis, quando Dominica dicetur , fi legenda fit Homiquævis concurrit cum Fefto lia in Evangelium Ferie Ma aliquo Duplici de quo fiat joris ; & fimiliter omittetur officium , vel Sabbato vel ad Matutinum Fefti SemiduFeriâ fecundâ , di&um eft fub plicis de Sancto , ubi pariter

[ocr errors]

legenda erit hujusmodi Homi- die duodecimo Januarii, ofe lia, (fi qua occurrat ) dua- ficium terminatur ad Nonam bus tunc Festi Semiduplicis De Feriis etiam Quatuor Lectionibus in unam junctis. Temporum & Rogationum

5. De Felto_Semiduplici non fit Commemoratio ad occurrente in Duplici quo- Vesperas. cunque & fupra , fit Transla

10. Quotiescunque fit in tio in diem proximam, Festo Laudibus memoria Dominifaltem Semiduplici non im- cæ, vel Feriæ majoris feu. peditam ; [ li verò nulla octavæ, aut Vigiliæ habendies vacet per Hebdomadam tium Evangelium diversum propter Octavam Semidupli- ab Evangelic Festi , toties cem occurrentem , tunc de pro nona Lectione ad MatuFesto Semiduplici fiet tantùm tinum legitur Homilia DoConmemoratio cum tertia minicæ vel Feriæ yel ocLectione ; fi autem in id Fes- tavæ , vel Vigiliæ. tum inciderit quod O&avam 11. In I. Vesperis Solem habeat , transferetur cum ter- nium præter Commemoratia Leétione in Feriam fe- tiones privilegiatas (fi quæ quentem. ]

occurrant ) nulla fit alia , nifi 6. Feftum Duplex occur de Duplici II. Claflis, & rens in Fefto superioris gra- fupra. Quid fit autem faciendûs , vel in Dominica , (ex- dum quando concurrunt Fef.ceptá Visitatione B. Mariæ ta Solemnia Sanctorum cum quæ ut pote annumerata inter Duplicibus I. Classis quæ Festa Domini, celebratur die funt Domini , vide fupra Dominicâ ) transfertur in pro: Cap 12. De concurrentia Ofximum diem Felto Semidu- ficii , n. S. plici non impeditum.

12. In Laudibus Solemnium 7. Festum Duplex Minus fit Commemoratio de die occurrens in die O&ava quar- octava, Duplici Minore , & ti ordinis quæ fit Duplex de die intra O&avam fecundi transfertur & fit Officium de Ordinis , si occurrant. In see oltava.

cundis verò Vesperis , de 8. De Dominica quacun- concurrente Fefto Duplici & que :

vel de die oétava se- fupra , vel de die intra Oc cundi ordinis vel de re tavam fecundi ordinis ,

ria majore occurrentibus in etiam de Festo Semiduplici ,
Festo superioris gradûs , etiam fi poftridie de eo fiat offis
Solemni , fit femper Com- cium-,. ut contingere poteft
memoratio in utrisque Vef- in Adventu.
peris & Laudibus. Hæ Com 13. In 1, Vesperis Dupli-
memorationes dicuntur privi- cium I. Classis fit Comme
legiatæ.

moratio de Duplici Minore 9. Excipiuntur Dominicæ concurrente , & de die oca intra Octavas Nativitatis Do- tava Duplici pariter Minore mini & Epiphaniæ , quorum concurrente , feu poftridie occum prior occurrit die trice- currente', ac de die intra Oc. Smo Decembris & posterior tavam fecundi ordiniso. Za

aut

« 이전계속 »