페이지 이미지
PDF
ePub

Laudibus autem , tam de die eft fi Feftum S. Gregori odava quàm de diebus in- Nazianzeni venerit in Vigilia tra o&avas 2. & 3. ordinis Pentecoftes & Feftum S. Hos aut alio Semiduplici , fi.oc- norati in O&ava Pentecos currant ; in fecundis denique tes , tunc de Festo S. GreVesperis fit Commemoratio gorii fiet per anticipationem Festi gradûs cujuflibet infe- Feria iv. intra O&avam Afe noris, (excepto tamen Sim- cenfionis , & de S. Honorato plici.)

Feria vj. poft dictam O&a14. In Duplicibus Majori vam. Item de Fefto S. Barbus & infra , fit Commemo- nabæ occurrente in Vigilia ratio cujuscunque officii graaut ipfo die Pentecostes , fiet dùs inferioris vel minus dig. de eo Feriâ vj. præcedenti. ni , quod ea die neč celebra- Extra hos cafus non anticisi, nec transferri , nec antici- pantur Fefta , fed transferuppari debet.

tur. 15. A Feria iv. Cinerum 2. Nomine autem diei iminclusivè ad Feriam iv. ma- peditæ quæ Feftum tranfla. joris Hebdomadæ de Simpli- tum aut anticipatum non adcibus & Semiduplicibus fit mitteret, intelligitur vel Feftantùm Commemoratio : eo- tum ix. Lectionum , vel Ferum tamen Lectiones ( quam- ria aliqua privilegiata , vel vis proprias habeant ) legun- Festum Seiniduplex, vel dies tur folummodò in Dominicis intra quasdam O&avas , aut pro ultima lectione.

dies Octava aliqua Duplex. CA P UT X I V.

3. Sunt tamen aliqui cafus De Translatione Feftorum. in quibus dies impedita cedit I

N Tranflatione Feftorum Fefto translato. Sic v. g. eft, ut de Fefto tranflato fiat nicæ translato in Feriam seOficium die viciniori lubfe- cundam post Dominicam in quente non impeditâ : quia Albis cedit Feftum Decola verò dierum impeditorum eft lationis S. Joannis Baptistæ , aliquando longa series, hac & quodcunque Feftum Pa. de caufà fit de quibufdam troni primarü , Fefta enim Feftis per anticipationem, Duplicia I. Claflis per totam die aliquâ proximè antece- Diæcefim cùm festiventur , dente non impeditâ. Sic v. etiam translata retardant Fera g. Festo S. Matthiæ occur- ta localia. Sic etiam Festo rente in Quadragesima , fiet Patroni alicubi festivato , & de eo per anticipationem Fe- translato cedit Feftum quoda rià tertiâ poft Dominicam cunque aliud gradùs inferioQuinquagefimæ. Fefto S. Ho- ris non festivatum. Dorati occurrente in Vigilia 4. Quodcunque Feftum e. aut infra Octavam Pentecof- tiam Solemne occurrens in tes , fiet de eo per anticipa- Dominica prima Adventùs tionem Feriâ vi. poft Oéta- Feriâ quartâ Cinerum, Dovam Ascensionis.Siautem duo minicâ primâ Quadragesimæ ,. Festa Duplicia occurrant, id Dominicâ Pallionis, a Dos

minica Palmarum inclusive Feriâ tertiâ poft Dominican ad Dominicam in Albis in- in Albis. Officium verò S. clufivè, & a Vigilia Pente- Marci fit primâ die non imcoftes inclusive ad Feftum pedità Feito Semiduplici & SS. Trinitatis etiam inclusive, fupra , fecundum Rubricam transfertur : idque in proxi- generalem. mum diem Duplici I. Claffis 7. Festum SS. Philippi & & supra non impeditum , fi Jacobi Sabbato aut Dominitranslatum fit Solemne aut câ in Albis occurrens , transDuplex I. Claffis ; fecus ve- fertur in diem iv. Maji. rò in primum diem Festo Se 8. Si Feftum, S. Joannis miduplici & supra' non im Baptiftæ occurrat in Fefto peditum. A Vesperis Feriæ Corporis Chrifti transfere. quartæ poft Dominicam Pal- tur in Feriam sextam femarum inclufivè ad Feriam quentem: Vigilia autem cum tertiam intra O&avam Paf- Jejunio celebratur Feriâ iv. shæ etiam inclusive tam Sim. præcedenti. Si occurrat Feplicium quam Semiduplicium ria vj. poft O&avam dieti omittitur Commemoratio. I. Fefti, Vigilia cum Jejunio tem a primis Vesperis Pen- anticipabitur fimiliter in Fe. tecoftes ad Feriam tertiam fe. riam iv. præcedentem. Quod quentem inclusive, de iis nul- & obfervabitur ubi Festum la fit Commemoratio. Aliis SS. Apoftolorum Petri & autem diebus poft hanc Fe- Pauli eâdem Ferià vj. occurriam de Simplíci & Semidu, ret ; scilicet propter celebri plici fit Commemoratio, ex tatem diei O&avæ Corporis cepto quòd in I. Vesperis SS. Chrifti. Trinitatis nihil fiat de Semi

: 9. Fefta S. Joannis Baptifduplici occurrente in Sabbato: tæ aut SS. Apoftolorum Pe.

5. Si contigerit transferri tri & Pauli in die O&ava Festum Vigiliam habens; tunc Corporis Chrifti occurrentia fit die proximè fequenti , e celebrantur , & in eis fiet tiam si occurrat illo die Fef- Commemoratio per Antiphotum Semiduplex & fupra , ni nam, Versiculum & Oratiofi fit I. aut II. Classis ; v. nem diei Fefti in Laudibus g. fi Festum S. Andreæ oc- & II. Vesperis : de Officio currat in Dominica I. Ad- autem Sacerdotii Domini nofventûs , transfertur in Feriam tri Jefu Chrifti fiet per anti. secundam, & Festum S. Eli- cipationem Feriâ iv. præcegii transfertur in Feriam ter- denti , & de eodem fiet Comtiam , nisi in aliqua Ecclesia memoratio in primis Vefperis celebretur ut Patronus. Festi subsequentis fine alia

6. Si Feftum S. Marci eve- Commemoratione. nerit in Dominica , abstinen 10. Si Feftum S. Matthæi, tia a carnibus cum Litaniis quod femper celebratur Fe. fit Feriâ fecundâ fequente. riâ quintâ intra Hebdomadam Si verò idem Festum occurre. Quatuor Temporum , inciderit in Hebdomada Pafchæ. rit in diem 22. Septembris, abftinentia cum Litani fit tunc Feftum SS. Mauritü &

O Ficium eft nocturnum

lociorum ejus transferetur in PARS SECUNDA. Feriam vj. sequentem; & de De Horis Officii. eo fiet Officium cum Commemoratione Feriæ Quatuor vel Diurnum. Temporum.

1. Officium Nocturnum 11. Si secunda dies No- quod etiam Vigiliarum novembris occurrerit in die Do- mine nuncupatur, inftitutum minica , Officium de Com- eft ut celebretur noctu ad memoratione Omnium Fide- exemplum Davidis , qui me. lium Defunctorum transfere- dià nocte furgebat ad con tur in Feriam secundam fe- fitendum nomini Domini ; quentem, & mane festivabi nunc quia in plerisque locis tur. In Dominica autem poft ex consensu Ecclefiæ manė ejus Vesperas dicentur Vef- perfolvitur, dicitur vulgato peræ de Officio di&tæ Com- nomine Matutinum. memorationis.

2. Oficium Diurnum ( fic 12. Si in die Octava ali- nuncupatum quòd per diem cujus Fefti occurrat Feftum celebrari foleat , ad exemfuperioris gradûs'aut dignita. plum ejusdem Davidis, qui tis, de eo fiet cum Comme- fepties in die laudem dicebat moratione O&avæ in utrif- Domino ) in feptem Horas que Vesperis & Laudibus , dividitur , quæ funt: Laudes, & Solemnitas diei patiatur, fic di&tæ a Pfalmis Laudum atque etiam ad Matutiirum, qui hâc horâ Deo cantantur ; fi dies illa Octava proprium olim Matutinæ , quòd mané Evangelium habeat: Quid au persolverentur , appellatæ ., tem faciendum fit in casu oc- Prima , quæ orto, sole ante currentiæ diebus intra quasli- Officium Capituli : Tertia , bet O&avas, facilè inferetur quæ inter ortum folis & ex fupra notatis, Cap. ix. de meridiem: Sexta , quæ meOfficio Odavarum,

ridiè ante prandium: Nona , 13. Cum Feftum habens quæ inter meridiem & oce Octavam transfertur, non cafum folis : Vesperæ, quæ transfertur ejus Oétava , sed occidente fole , five adyelpefemper suo die terminatur ; rafcente die , ante cænam : ita ut v. g. fi aliquo anno Completorium denique, quod Feftum celebraretur eo die, completo die, ante cubitum qui fi non transferretur effet Deo perfolvitur ; sicque omejus dies sexta , poftridie ne Officium consummatur, fieret de die feptima , fe 3. De his octo Horis fin quenti verò die de O&ava; gillatim agendum, fi verò celebraretur poft diem CAPUT 1. in qua incidit O&ava, eo De Officio No&urno seu Mar anno nullam haberet Octa- :

tutino.

regte vas, quæ celebrantur in Ad-lariter dicuntur ,, nifi aliter veatu , di&um eft fupra, Cap. quibufdam diebus notetur ix.de Officio Q Gavarum, n. 11. Pater , Ave., Credo , fecreto

vam,

14, De

diebus ipfra Oda- A be officium Matutinue

per

3

[ocr errors]

deinde alta voce Celebrans allignentur quod fit in me dicit, Domine, labia, &c. pol. joribus tantùm Solemnitati Lice fignando fibi os signo bus. ) Responsoria verò dicunCrucis. Tum manu extensà; tur ut in Proprio de TempoGignando se a fronte ad pec- re, fi Officium fiat de Temtus, &.a finiftro humero ad pore; fi verò de Sancto , ut dextrum ( quod fervatur in Proprio vel in Communi initio omnium Horarum ) di- Sanctorum,

etiamsi Lectiones cit Deus, in adjutorium , &c. fuerint de Tempore ; in fine Dieto Alleluia, vel Laustibi, Responsorii tertii cujufque Domine,&c. dicitur Invitato- Nolturni dicitur Gloria Paa rium conveniens, cum Pfal- tri. cum reclamatione Refmo Venite, modo infra præf- ponsorii , nifi aliter in prow cripto in Capite I. tertiæ Par. priis locis notetur. tis. Poftea dicitur Hymnus.

4. In II. Nocturno dicun. 2. Hymnum. fequuntur tur ali tres Psalmi cum Psalmi & Le&tiones , fed di totidem 'Antiphonis, Versiversâ ratione , pro diverfi- culus alius, Pater, Absolutio, tate Officii.Nam li fit Duplex Lectiones de aliquo Sermomin. & fupra ( extra tempus ne aut Tractatu alicujus SanPafchale ) dicuntur novem cti, aut de Vita illius Sancti Pfalmi cum totidem Antipho- de quo fit Officium ; & poft nis , tribus Versiculis no- quamlibet Lectionem, unum vem Le&tionibus ac Respon- Responsorium. foriis , per tres Nocturnos dif 5. In III. No&urno ali tin&is hoc modo:

tres Psalmi cum Antipho ? 3. In I. Nocturno dicun- nis , Versiculo , Pater Roster ; tur tres Psalmi , cum tribus &c. ut fupra ; leguntur tres Antiphonis, fcilicet poft fin- Lectiones de Homilia in Egulos Psalmos Antiphona vangelium de Tempore, vel una ; Antiphonam tertiam de Fefto , fecundùm qualiSequitur Versiculus,

poft quem tatem Officii , ultimâ interdicitur fecreto Pater nof- dum exceptâ , ut videbitur ter , usque ad Et ne nos , &c. infra ; & primæ Ledioni de

quod clarâ voce pronuntia- Homilia femper præponitur tur, ( quod & in aliis Horis principium Evangelii de quo obfervatur in Choro, quando eft Homilia. Poft fingulas in ipfis dicitur Oratio Domi- Lediones unum dicitur Refnica ; ) fequitur Abfalutio; ponsorium , & poft ultimum deinde tres Lectiones , quam- dicitur Te Deum , nifi aliter libet præcedit Benedictío ; & notetur ; poft Te Deum , vel

poft fingulas dicitur Ref- quando non dicitur , poft ulponforium. ( Abfolutiones & timum Refponsorium

in. Benedictiones habentur ante choantur Laudes , ut infra. "Psalterium. ) Lectiones de 6. Excipiuntur ab hoc orfumuntur ex sacra Scriptura, dinario Officia tridui ante quæ per ordinem in Officio Pascha , & Defunctorum , in de Tempore occurrunt, ( nifi quibus in tertio Nocturno alia proprize de Seriptura non "legitur de Evangelio ,

nec

nec de Homilia; sed de Epifto. Scriptura in duas redinuddi't. lis S. Pauli Apoft.

Poit fingulas Lectiones iii7. In Feltis Semiduplici- tur Relpontorium , ut notia bus & Simplicibus, poit In- tur in Proprio de Tempore. vitatorium & Hymnum (ex 9. Ultimum Refpontorium tra tempus Paschale ) dicun- communiter fequuntur Lautur novem Pfalmi , 'lub tri- des, ut infra. Si verò non dibus Antiphonis , cum Ver- cantur continuă, dicitur cim ficulo ex Proprio , vel ex integra conclufione Oratio , Nocturno de Communi fe- & ante & poft dicitur Docundum Feriam ; tres vide- minus vobifcum, deinde in licet Psalmi , sub una Anci- fine, Bencdicamus Domino. phona , postea Pater nofter, In Feriis majoribus ( extra deinde Absolutio & tres Lec tempus Pafchale ) ante Ora. tiones , sub tribus Benedic- tionem, & Dominus vobiscum, tionibus. Scilicet in Feftis fe- dicuntur flexis genibus Premiduplicibus Lectio j. erit ces pofitæ ad Tertiam. de Scriptura occurrente , tri 10. Tempore Pafchali, id bus in unam junctis; tum ij. eft, a Dominica Resurrectio. & iij. de Festo. In Simplici- nis ad Sabbatum post Pentebus verò j. & ij. Lectio de costen inclusive, tam in Of Scriptura occurrente ; prima ficio de Tempore quàm de videlicet fola secunda ex Sanctis , unicum Nocturnum duabus aliis in unam junctis, dicitur , conftans tribus Pialüj. de Fefto. Poft unamquam- mis , totidem Lectionibus, & que Lectionem dicitur unum Responsoriis. Pfalmi varianResponsorium ex Proprio tur, ut notatur in Proprio de vel ex eodem Nocturno de Tempore ; & in Duplicibus Communi, fecundum Feriam. ' I I. Classis & infra , dicunPoftea in Semiduplicibus & tur ut in Officio de Feria, Simplicibus dicitur Te Deum. in Duplicibus & fupra fub tri

8. In Officio Feriæ ( extra bus Antiphonis: at in Semidu. tempus Paschale ) Invitato- plicibus & infra unica dicitur. rium & Hymnus, fi non fint CAPUT II. in Proprio de Tempore, de De Laudibus. Psalterio fumentur, deinde 1. novem Psalmi , fub tribus

A (

ter & Ave , fi feparenAntiphonis, cum Versiculo, tur ab Oficio præcedenti ut in Psalterio. Poft Versi- fi verò non feparentur post culum, Pater nofter , Absolu- Hymnum Te Deum , vel poft tio, & tres Lectiones , quæ ultimum Responsoriuin) Heberunt de Scriptura occurren- domadarius abfolutè dicit : te , in Proprio de Tempore, Deus, in adjutorium , ut funisí pro ultima Lectione le- pra , & dicuntur Flaimi & gatur Evangelium cum sua Canticum, cum Antiphonis Homilia vel commemora- Officio convenientibus . ut tio facienda fit de Sancto per habetur in Psalterio pro unoLectionem de Vita illius ; quoque die Hebdomadæ, vel tunc enim tres Lectiones de ut notaturin Proprio de Tem

Pars Verna.

[ocr errors]
« 이전계속 »