페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

pore , vel de Sanctis.

Antiphonæ in Feftis ad Ho2. Antiphonæ in Domini- ras diei , ex Laudibus per orcis, quando propriæ non assi- dinem, quartâ prætermissa. gnantur , dicuntur ut in Pfal. In Feriali verò Officio suterio. In Festis novem & tri- muntur Antiphonæ quæ noum Lectionum , fi non adfint tantur in Psalterio , vel in propriæ , dicuntur de Com- Proprio de Tempore , pro muni.

unaquaque Hora. Pfalmi tres 3. Poft Pfalmos ( nisi aliter in Feftis Solemnibus ac Du. notetur ) dicitur Capitulum, plicibus I. Claffis , iidem sunt Hymnus, Versiculus , Can- qui pro die Dominica in ticum Benedi&us, cum Anti- Psalterio notantur. In omni phona & Oratione ; omnia alio Officio , tam de Tempro qualitate Officii.

pore quàm de Sanctis , aut 5. Preces , quando dicen- de Feria , Pfalmi Feriales fudæ sunt , dicuntur poft Anti- muntur ut in Psalterio , nifi phonam ad Benedi.us. Ante aliter notetur. Orationem dicitur : Domi 2. Poft Psalmos , dictâ Ana nus vobiscum , vel, Domine, tiphonâ, dicitur diebus Domiexaudi , & Oremus. Poft Ora- nicis ac Festis quibuscunque tionem repetitur , Dominus Capitulum, Regi fæculorum, vobiscum,deinde Benedicamus, cujus loco in Feriali Officio & fecretò Versiculus, Fide- (extra tempus Pafchale ) dilium , & Pater nofter & Ave. citur Capitulum , Domine mi

5. Si Commemorationes serere no tri, deinde Responsunt faciendæ , fiunt poft Be- forium br. Christe Fili Dei, cunedicamus , & poft ultimam jus Versus variatur pro diOrationem dicitur iterum Be- 'versitate Temporis ac Feftonedicamus cætera ut fupra. rum. Poft Responsorium br.

6. Tempore Paschali in Versiculus, Exurge , deinde Officio de Feria Psalmi di- Preces, Kyrie , cum Oratiocuntur fub una Antiphona ; ne Dominica, Symbolo Apof., in Duplicibus verò & fu- tolorum , Versiculis sequenpra nihil mutatur : cætera ut tibus & Confeffione : verùm in alio tempore.

i omittentur in Dominicis & CA p UT III. in Feftis Duplicibus quibufDe Prima.

cunque , intra O&avas quafD Primam di&tis cunque, in Vigilia Epiphaniæ secretò, ( fi feparetur ab Of Confessione ad hæc verba : ficio præcedenti , ) dicitur meâ culpâ , ter percutitur pecDeus, in adjutorium, & Hym- tus. Qui autem folus recitat, nus jam lucis; poft Hymnum semel tantùm dicit, Confiteor, imponitur Antiphona conve- omissis his vocibus, & tibi Pas niens : quod fit etiam ad cæ- ter, & vobis fratres; & te Pater, teras Horas ante intonatio- & vos fratres: & fimiliter semel nem Pfalmorum, ut habetur dicit Mifereatur, in quo

dicit: infra, Parte III. Cap. V. de noftri , peccatis noftris , perdu. Antiphonis: Sumuntur autem cát nos , quod etiam fervatur

"A Pater, myr, &

[ocr errors]

mine ,

ad Completorium. Ad Adju- cretò, Pater , & Ave, fi sepa. torium, quilibet fignat se sig- rentur ab Officio præcedent no Crucis.

(dicitur Deus, in adjutorium 3. In Feriis vero quæ Pre- & Hymnus , deinde Pfalmi ces habent ad Laudes , in per Ferias diftributi , ) præPrecibus ad Primam , adji- terquàm in omnibus Festis ciuntur Verficuli Vias tuas Solemnibus , ac in Feftis & qui fequuntur ante Confef- quæ funt I. Classis , in quifionem , & poft Versus qui bus 'dicuntur Pfalmi de Dofequuntur Confessionem, Dominica ; ) quibus di&is cum

exaudi , deinde Ver- Antiphona , dicuntur Capitufus Dominus vobiscum, Ora- lum & Responsorium breve tio, ac rursus Dominus vo- pro qualitate Officii. Poft biscum , ultimò Benedicamus. Refponforium breve, & Ver

4. Excipitur ab hoc ordi- ficulum nisi dicendæ fint nario Prima Feriæ quintæ in Preces ) dicitur Dominus voCæna Domini, tum novem se- biscum, vel Domine , exaudi, quentium dierum & Comme- & Oratio quæ habetur in morationis omnium Fidelium Proprio de Tempore , aut , Defunctorum,in quibusdicitur fi fiat de Sancto, in Proprout notatur propriis locis. prio vel in Communi Sancto.

3. Poft Orationem Primæ, rum. vel fi dicatur Officium par 2. Poft Orationem repetivum B. Mariæ , poft illius tur Dominus vobifcum , & diOrationem , dicto Benedica. citur Benedicamus, & fecremus, in Choro legitur Mar- tò, Fidelium anima , deinde tyrologium ; quo finito res- Pater. pondetur , Deo gratias. Dein 3. Excipiuntur ab hoc ritu de dicitur Verficulus Pretiofa, Horæ tridui ante Pascha , ac &c. tum fine Oremus, dici- fequentis hebdomadæ , & tur Oratio , Sancta Maria , Commemorationis omnium deinde ubi eft ufus locorum Fidelium Defunctorum ; quilegitur in Choro Necrolo- bus diebus dicuntur prout nogium,

in cujus fine dicitur tatur propriis locis. Verficulus Requiescant in pace.

CAPUT V. Refpondetur, Amen. Denique

De Vesperis. dicuntur Preces ad opera diur- 1.

A ,

D Vesperas , dictis se. na cum reliquis ut notantur in Psalterio , & in fine fit Lec- (li separentur ab Officio prætio Canonis qui qualibet die cedenti ) dicitur Deus , in varius legitur , & habetur in adjutorium , deinde quinque Proprio de Tempore vel de Pfalmi cum quinque AntiSanctis poft Lectiones Officii phonis( nifi aliter notetur ; ) Matutini vel poft Laudes. poftea Capitulum , Hymnus ,

CAPUT IV. Verficulus , Canticum MeDe Horis , Tertia , Sexta gnificat , cum sua Antiphona , & Nona.

& Oratio cum Dominus voD Tertiam , Sextam biscum , vel Domine , exaudi ,

Be

"A

tantur.

[ocr errors]

nedicamus , ac fecretò, Fide- tur: Hymnus , Capitulum', lium.

Responsorium In manus. 2. Excipiuntur Vesperæ à Verficulus ; Nunc dimittis Feria quarta majoris Hebdo cum fua Antiphona , ut hamadæ inclusive, ad Sabbatum betur in Psalterio , nifi

proin Albis exclusive, & Vef- pria affignetur, peræ Commemorationis om 2. Precum Versiculi (qui nium Fidelium Defunctorum, diebus Dominicis , ac Feftis quæ dicuntur ut fuo loco no- Duplicibus & supra , intra

Otavas quascunque & 3. Excipiuntur pariter I. Ferià sextâ . ante PentecosVefperæ Duplicium II. Claf- ten omittuntur) cæteris diefis & fupra , in quibus post bus dicuntur ut habentur in Capitulum dicitur Refponfo. Psalterio ; tum Oratio , Vic rium ante Hymnum. fita , vel alia ut in Proprio

4. Preces quando dicendæ cum Dominus vobiscum , vel, funt , dicuntur poft Antipho- Domine exaudi , ante & poft; nam ad Magnificat.

& in fine Benedicamus. 5. Quando autem fiunt 3. Finito Completorio Commemorationes five pro- dicitur submissiori voce priæ, five communes , quze Gracia Domini noftri , üi. Suffragia dicuntur , fiunt post tum ua ex Antiphonis B. Benedicamus.

Mariæ

pro tempore , deinde
CAPUT VI. subjungitur , Fidelium animæ,

De Completorio. ac tandem dicitur fecreto
A bis fecrets to putere
D Completorium (dic. Pater, Ave, & Credo.

4. Excipitur ab hoc ordi-
Ave, fi feparentur ab Offi- nario Completorium Feriæ
cio præcedenti ; ) abfolutè di- iv. majoris Hebdomadæ, &
citur Converte nos , fignando fequentium dierum usque
poilice pectus ; tum Deus in ad Sabbatum in Albisexclu-
adjutoriúm , faciendo fignum fivè, in quibus dicitur prout
Crucis. Pfalmi tres distributi notatur in propriis locis.
per Ferias omni die , excep-

PARS TERTIA. tis Duplicibus I. Claflis & De Horarum partibus. fupra , & Festis Circumci Ingulæ Horæ ( nifi aliter fionis , Præsentationis Domini, & Conceptionis B. Ma- Deus , in adjutorium , præmifriæ, in quibus dicuntur Pfal. so ad Matutinum, Domine , mi de Dominica , ipfo die labia , &c. & ad CompletoFefto ; nori autem in Vigi- rium ,

&c. lia , nec per O&avam. An CA PUT I. tiphona vulgò communis de De Invitatorio. Psalterio , propriæ vero in

Nyitatorium dicitur re

I Fefto Præsentationis Domini

gulariter ad Officium & in omnibus Duplicibus I. Matutinum cum Pfalmo Claflis & fupra , etiam quan- Venite, fed variatur pro Ofdo Pfalmi de Feria, in Vi- ficii qualitate , ut in Pfaitegiliis & per davam dicun- rio , Proprio de Tempore , &

[ocr errors]

Converte nos ,

I.

[ocr errors]
[ocr errors]

in Proprio & Communi Sanc. Officio de Sanctis. Ab hoc torum.

ritu ne Festa quidem Solem2. Tempore Paschali , in nia & Duplicia I. Classis exfine Invitatorü additur uni- cipiuntur quantum ad primas cum Alleluia.

Vesperas ( in quibus, & in 3. Non dicitur Invitato- Completorio Psalmi Feriales rium triduo ante Pascha , nec dicuntur, ) fed folùm quanin Officio Defunctorum , ex- tùm ad Officium diei Festi, cepto Officio Commemoratio- in quo ad omnes Horas nis omnium Fidelium De- Diurnas & Nocturnas , dicunfunctorum, quod celebratur tur Pfalmi de Dominica , nidie II. Novembris , & die fi alii aflignentur. Excipitur Depofitionis Defunéti.

etiam Officium tridui ante CAPUT II. Pascha , in quo Pfalmi di

De Hymnis. cuntur ut propriis locis no"H

Ymnus dicitur in qua- tantur : Tempore Pafchali quam a Vesperis Feriæ iv. ad Nocturnum , prout in Promajoris Hebdomadæ usque ad prio de Tempore notantur. Nonam Sabbati in Albis in 2. In fine Psalmorum , & clufivè , & præterquàm in ad quamlibet Psalmorum diOfficio Defunctorum. visionem semper dicitur , Glo

2. Ad Matutinum Hymnus ria Patri , &c. & Sicut erat ,
dicitur poft Pfalmum Veni- &c. præterquàm in triduo
te. Ad Laudes post Capi- ante Pascha ; tunc enim in
tulum , & ad Horas diei fine Psalmorum nihil dicitur ;
poft Deus, in adjutorium. Ad & in Officio Defunctorum,
Vesperas poft Responsorium, poft Pfalmos & Cantica , lo-
fi dicatur ; alioquin, poft Cać co Gloria Patri , dicitur Re.
pitulum: ad Completorium, quiem.
poft Antiphonam Psalmorum. CA P UT IV.
3. Dicuntur autem Hym-

De Canticis.
ni in Officio de Tempore ,
ut in Psalterio , quando pro-

·C

ficio de Tempore , ad prii Hymni in Proprio de Laudes , Vefperas & ComTempore non adfunt : in pletorium , ut in Psalterio Officio de Sanctis, dicuntur distribuuntur, nifi alia in Pro. ut in Communi , nisi pro- prio de Tempore vel de prii in Proprio Sanctorum Sanctis assignentur. habeantur.

2. Canticum quod poft tres CAPUT III. Psalmos priores dicitur in De Pfalmis.

Laudibus , variatur secundum 1. P Lindeniquo .

sunt in Pfal- Fefta Solemnia & Duplicia terio diftributi , dicuntur fin- I. Claffis habent fuum Cangulis diebus ad omnes Ho- ticum , ut in proprio notatur, ras , tam Diurnas quam Noc-. tam in die , quam per Octaturnas , non folùm in Officio vam , quoties fit de Octava. de Tempore , fed etiam in 3. Nullum eft Feftum quod

1.

ut

[ocr errors]

nam.

non habeat suum Canticum bus intra Ołtavas dicuntur quod fumitur e Proprio vel etiam quinque Antiphonæ ad e Communi.

Laudes & Vespesas. Item in 4. Suum etiam habet Can- Semiduplicibus & fupra ad ticum Officium Defuncto. Horas , tam in Proprio de rum, & Omicium parvum B. Tempore quam de Sanctis Mariæ Virginis , & Officium quando propriæ habentur in tridui ante Pascha.

Laudibus Antiphonæ , & aliæ 3. In fine omnium Canti- propriæ non fuerint ad Hocorum dicitur Gloria Patri, ras, sumuntur ex Laudibus & Sicut erat. Excipitur Can- hoc ordine : Ad Primam ticum Benedicite , in cujus fi- prima ; ad Tertiam fecunne loco Gloria Patri , & Sicut da ; ad Sextam tertia ; & erat , dicitur Benedicamus Pa- ad Nonam quinta. trem , & Benedictus es

4. Tempore Paschali , tam ibidem ponitur. In Officio au in Officio de Tempore quam tem tridui ante Pafcha , poft de Sanctis , Pfalmi dicuntur Cantica , uti & poft Pfalmos, ad Nocturnum fub una Annihil dicitur ; & in Officio tiphona , ut in fuis locis poDefunctorum, omisso Gloria nitur , exceptis tamen Feftis Patri , dicitur Requiem æter- Duplicibus & fupra , in qui

bus ponuntur tres AntiphoCA P UT V.

næ, præterquam in Feriis seDe Antiphonis. cunda & tertia intra Hebdo

D omnes Horas Noc- madam Paschæ & Pentecos. A

turnas & Diurnas fem- tes. Ad alias Horas, in Fefper cum Pfalmis dicuntur An- tis Semiduplicibus & fupra tiphonæ , vel una vel plures, nihil mutatur in numero Anpro diversitate Officii & Ho- tiphonarum , fed in fine om

nium additur Alleluia , quod 2. Si de Tempore fiat Of- a Septuagefima usque ad Pafficium

puta de Dominica cha demitur , & omittitur ubiaut de Feria dicuntur in cunque reperitur. omnibus Horis , Nocturnis & 5. In Festis Solemnibus & Diurnis , Antiphonæ poft Duplicibus I. & II. Classis, Pfalmos ut in Psalterio ha- ad Vefperas, Matutinum & bentur , nisi aliter notetur. Laudes tantùm , Antiphonæ Antiphonæ pofitæ in Psalte- dicuntur ante Pfalmos & rio ad Completorium non mu Cantica integræ, & poft Pfaltantur, nifi in Feftis Solem- mos & Cantica integræ renibus aut I. Classis , ac per petuntur: in aliis Horis, in eorum O&avas , quando fit principio Pfalmi inchoatur Officium de Oétava.

tantùm Antiphona , deinde 3. In Feftis Semiduplicibus in fine integra dicitur. In & fupra , Antiphonæ quinque Duplicibus majoribus non didicuntur ad Laudes & utral- cuntur integræ ante Pfalmos que Vesperas , five ex Pro- Vesperarum Matutini & prio , five ex Communi Sanc. Laudum , fed 'folùm ante rorum. In Simplicibus , & die. Magnificat & Benedictus du

1.

rarum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »