페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

tur Preces nifi ad Primam & mam, & ad Completorium, ad Completorium , & non nec habent unquam Oratioflectuntur genua.

nem fibi propriam, sed Ora. 9. In Feriis Quadragefimæ tionem de Dominica ; & fi incipiendo a die Cinerum , fieri contingat Officium de diVefperæ dicuntur in Choró gniori , nulla fit Commemoante comeftionem.

ratio de Feria minori , etiam 10. In Vesperis , quando privilegiata , sed ejus Offidicuntur de Feria, diebus cium omnino omittitur. Quatuor Temporum , vel 14. Non convenit incipere Rogationum , non dicitur O- Officium quod persequi non ratio de Laudibus fed Oratio licebit : & ideo fi in Feria de Dominica. In Feriis verò majore evenerit Feftum aliQuadragefimæ Oratio pro- quod Simplex , de quo in ea pria polita eft ad Vefperas fieri debeat Commemoratio, cuique diei , quæ dicitur etiam fi pridie hujus Feriæ majoris quando fit tantùm Comme- fiat de Feria minore , vel de moratio de Feria , quæ Com- Fefto Simplici , quod termimemoratio nunquam omitti- natur ad Nonam, Vefperæ tur. In Feriis autem Adventûs non erunt a Capitulo de Fef. & temporis Pafchalis , Ora- to Simplici sequente , ne intio femper fumitur de Domini. cæptum Officium videatur ca, ubi propria non ponitur. postea dimitti ; fed Vespera

11. Feriæ minores aliæ sunt erunt Feriales de Feria minoprivilegiatæ, aliæ non privi- re, ut in Psalterio , fine Prelegiatæ. Feriæ minores pri- cibus, cum Commemoratiovilegiatæ cedunt Officio Se- ne de Fefto Simplici: idem miduplici : & fic excludunt erit de Fefto Semiduplici, de communiter Fefta fimplicia. quo fieret tantum Commemo. Hæ funt omnes Feriæ tem- ratio in Feria illa majore leporis Paschalis in quibus fit quenti : nec ideo Vefpera tamen de Beata Maria in Sab

erunt quafi primæ Vesperæ bato , fed de Simplicibus non de Feria masore; Feria enim fit nifi Commemoratio cum quæcunque nunquam habet tertia Leétione.

primas Vesperas. 12. Feriæ minores non pri- CAPUT VIII. vilegiatæ sunt aliæ omnes De Officio Vigiliarum. Feriæ per annum, & cedunt I. E Officium plicis & supra, five de Beata lendario apponitur hæc vox , Maria in Sabbato , five de Vigilia, nili in die Vigiliæ ocO&tava quacunque.

currat Feftum Semiduplex & 13. In hoc differunt Feriæ fupra , vel dies intra O&amajores a minoribusquod vam quæ fit Semiduplex ; in Feriis minoribus ,

tunc enim in Officio Semiprivilegiatis , non dicuntur duplici , vel de Octava lePreces ad Laudes & Vespe. gitur ultima Lectio de Horas, & non flectuntur genua milia Vigiliæ , fitque Comja Precibus consuetis ad Pri- memoratio de ea ad Laudes,

Pers Vernay

D. diebus quibus ificare

etiam

.

Baptistæ venerit in Fefto Corsa D Octava fit Officium

tantùm per Antiphonam ad fragiis affuetis Sanctorum. Benedictus cum Verficulo

6. Excipitur ab hoc ordiFeriæ occurrentis in Psalterio nario Vigiliarum, Vigilia Pen& Oratione Vigiliæ, præter- tecoftes, quæ cum uno Nocquàm in illis Festis majoribus turno & tribus Pfalmis, & quæ inferiùs excipiuntur. sub Officio Simplici celebrą_

2. Si Vigilia occurrat in tur & Vigilia Nativitatis Dominica, de ea fit Officium Domini

, quæ (Nocturno in Sabbato , quod non fit im- Feriæ excepto ) in Laudibus peditum Fefto Semiduplici, hahet Officium Semiduplex quia tunc de Vigilia fit tan- & in Horis Duplex-minus. tùm Commemoratio in Sab- In Vigiliis verò Epiphaniæ bato , ut di&tum eft supra. & Ascensionis quæ non jeju.

3. Excipiuntur ab hac re- aantur , & fuo semper die gula Vigiliæ Nativitatis & fiunt , non dicuntur Preces Epiphaniæ Domini , quæ fi & fit Officium ut in propriis venerint in Dominica, fiet locis notatur. de illis , ut in propriis Rubri. CAPUT IX. cis ordinatur.

De Officio Octavarum. 4. Vigilia S. Joannis 1.

per octo dies contiporis Chrifti , anticipatur je- nuos , vel faltem commemojunium cum Officio Vigiliæ ratio , quando aliquo Fefto in Feriam iv. præcedentem. vel Dominicâ impeditur. Similiter fi hæc Vigilia inci- 2. Tempus Quadragesimæ derit in diem Oavam ejuf- nullam admittit Vaayamj undem, jejunium pariter anti- de fi aliquod Festum habens cipatur in Feriam iv. præce

Octavar

occurrat in ultidentem , & in Officio de Oc- mo quatriduo Hebdomadæ tava fit Commemoratio de Sexagesimæ , terminabitur eVigilia. Si verò aliqua Vigi jus O&ava Feriâ tertiâ poft fia venerit in Adventu , nul. Dominicam Quinquagefimæ. la fit Commemoratio de illa. Pariter terminabuntur Oatas. Officium Vigiliæ incipitad væ nondum absolutæ, quando Matutinum & ierminatur ad fupervenerit Vigilia PenteNonam , quia Vefperæ sunt costes;vel dies 15 Decembris. de Fefto fequenti

. Illud Offi. 3. Officium O&avæ suum cium totum eft de Feria oc- gradum fumit a Festo cujus currente, ut in Psalterio. j. eft O&ava & ij. Lectio leguntur de Scrip- tuor ordines revocantur Octura occurrente , iij. de Ho- tavæ, milia in Evangeliui Vigiliæ, 4. Ad primum ordinem perut in propriis locis afligna- tinent O&ava Nativitatis Dotur: j. & ij. Responsorium mini & Hebdomadæ Pafchæ funt de Feria occurrente. iij. & Pentecostes. Intra O&aeft Evangelicum de Vigilia. - vam Nativitatis Domini , die Extra tempus Paschale di- . 26. & 27. non fit de Docuntur Preces flexis genibus , : minica, nec de ullo Fefto,necum Oratione propria & Suf- quidem Solem , præterquin

am

[ocr errors]

;

unde ad qua

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Sanctorum Stephani & Joan-' & Orationem ut in Proprio
nis Evangelifta. In aliis die- vel in Communi ; de Simplic
bus , non fit de ullo Pesto, ci verò ad Matutinum & poft
nifi fit Duplex aut supra ; ita primas Vesperas & Laudes
tamen ut Officium Dominicæ tantùm. De Dominica occurs
intra O&avam in aliquo ex rente intra has Octavas , fit
his diebus fiat. De quocun- Officium ut ordinatur suo lo-
que autem Fefto etiam So- co. Earum omnium dies Oc.
lemni intra Oétavam hanc tava habet Officium Duplex-
fiat, Vefperæ ufque ad Ca- majus , ideoque admittit tan-
pitulum exclufivè dicuntur de tùm Duplicia secundæ Clasa
Nativitate Domini. Intra Oc- fis & fupra,
tavas Pafchæ & Pentecoftes, 6. Ad tertium ordinem

per: in Feriis fecunda & tertia fit tinent Oétavæ aliorum fef; Duplex-majus , & nulla fit torum quæritu Solemni celeCommemoratio'; in aliis Fe- brantur, fcilicet Assumptionis rüs fit Semiduplex , & in iis B.M. V. fancti Firmini Marfit Commemoratio de quo- tyris , Omnium Sanctorum cunque Semiduplici vel Sim- & Patroni primarü seu Titu. plici occurrentibus. Officium laris alicujus Ecclesiæ. Dies harum Hebdomadarum cum intra illas O&avas celebranritu fibi proprio terminatur ad tur ritu Semiduplici, & adNonam in Sabbato sequenti. mittunt fola Duplicia minora

5. Ad fecundum ordinem etiam tranflata & supra, ( Expertinent O&avæ reliquorum cipias tamen dies infra OcFeftorum Domini , fcilicet E: tavam Omnium Sanctorum piphaniæ, Ascensionis , Festi quæ

nullum admittunt Feftum Corporis Christi & Anniver- fancti alicujus particularis, ) larii Dedicationis Ecclefiæ, vel earumque dies Octava habet etiam Mysteriorum quorum Officium Duplex-majus. titulo quædam consecratæ 7. Ad quartum ordinem funt Ecclefiæ , ut Transfigu- pertinent O&avæ aliorum ratio , Exaltatio S. Crucis & Duplicium I. Classis , quofimilia. Quælibet dies intra rum dies intra O&ayam fiunt has Oktavas eft Semiduplex, situ Simplici & admittunt Fef. admittitque Duplicia-minora ta quæcunque Semiduplicia & occurrentia & fupra , & Du- fupra; eorum dies O&ava fit plicia minora etiam translata, ritu Duplici minori. Idem ser quæ fiunt prima die non impe- vandum in O&ava SS. Apofdita intra octavam. Excipias tolorum Petri & Pauli, quotamen O&avam Corporis rum Festum licet celebretur Chrifti quæ nulla admittit ritu Duplici II. Claflis, haDuplicia , nifi fint I. aut bet tamen O&avam que fit II. Claslis. De Semiduplici ritu Simplici & in die O&aautem occurrente fit tantum va fit Semiduplex. Commemoratio ad Matuti- 8. Si duæ Octavæ Gmul num per Lectionem & post occurrant, fiet Officium de utrasque Vesperas & Laudes digniori , cum Commemoraper Antiphonam, Versiculum tione alterius. Dignitas au

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

2

Hem Odavæ attendenda eft , ma Lectio erit de Scriptura non a solemnitate tantùm , occurrente, ut fupra , secunfed a dignitate Festi. Et ideo da de ocava , tertia de Ferfi O&avæ Feftorum Domi- to cujus facienda eft Comni quæ sunt tantùm I. Claf- memoratio. Ad Laudes Canfis v. g. Epiphaniæ, Ascen- ticum dicitur ut in Fefto fionis & Anniversarii Dedi- Psalmi verò dicuntur fub quincationis Ecclesiæ, & Octava que Antiphonis de Laudibus Patroni primarii feu Titu- Festi

. In Vesperis fimiliter daris cujus Feftum est So- Pfalmi dicuntur fub quinque Jemne , fimul occurrant, fiet Antiphonis Fefti. Cætera aude Oitava Domini , cum tem ut in die', excepto Ça. Commemoratione O&avæ none ad Primam qui legitur Patroni.

ut in Proprio de Tempore. 9. Intra hebdomadas Paf- Ad Nocturnum tempore che & Pentecotes & Oc- Paschali, tres tantùm dicun. tavam Nativitatis Domini , tur Pfalmi sub una Antiphoe fit Officium ut in propriis lo. na ut notatur in Proprio de cis notatur.

Tempore. 10. Intra alias octavas , ad 11. Intra quascunque Ocomne Officium Pfalmi Feria- tavas non fiunt Suffragia SS. les ut in Pfalterio dicuntur. neque dicuntur Preces ad Pria Ad Nocturnum quod eft uni- mam & ad Completorium. In cum, Pfalmi novem ( extra Adventu tamen fi fiat de Oc. Tempus Pafchale ) subtribus tava alicujus Patroni PrimaAntiphonis. Antiphona, Ver- rii seu Titularis , totum officulús, tres Lectiones & tria ficium erit de Feria AdvenResponsoria sumuntur ex uno tûs , cum sola Commemorae Nocturnis Fefti fecundùm tione de Octavâ & Preces Feriam : id eft, Ferià fecun- integræ dicentur ad omnes dâ & quintâ, ex primo Noc- Horas, flexis genibus ; & fi turno ; Feria tertiâ & fextâ, occurrat Semiduplex ex fecundo Nocturno; Feriâ transferetur , fed fiet de eo quartâ & Sabbato , ex tertio cum Commemoratione Ad Nocturno, nifi aliter notetur. ventûs & Odavæ, omiffis Prima Lectio de Scriptura Precibus ad Primam & Comoccurrente ( tribus in unam pletorium.

Dies autem oce junctis ) fecunda & tertia ex tava eft Duplex majus aut Proprio , nifi fieri debeat minus fecundùm gradum FefCommemoratio Semiduplicis, ti, cujus celebratur O&ava, Simplicis , vel alicujus Feriæ & de eo fit per Adventum , majoris ; in quo casu tertia modo eveniat ante diem '15. Lectio de Oétava omittitur. Decembris. Intra O&avas Simplices 12. Dies Oatava licet fue.. Lectiones prima & fecunda rit Duplex majus , tamen de Scriptura occurrente, Ter- nifi fit Oétava Festi Domini, tia de Detava , nifi fieri con- nunquam fit in Doninica , sed tingat Commemorationem de de ea fit Commemoratiotan.. aliquo Fefto ; tunc enim pri- tùm..

[ocr errors]

non

[ocr errors]

annum

[ocr errors]
[ocr errors]

Q

ne.

CA PUT X. in Festis Simplicibus & SeDe Officio beatæ Mariæ in miduplicibus , cum Te Deum, Sabbato.

in utroque Tempore. ReliN omnibus Sabbatis per qua ut in Officio B. M. in

præterquàm in Sabbato assignantur. Officium Adventu Quadragefimâ terminatur ad Nonam. Vigiliis cujuscunque Festi 4. Quando non fit Offitam occurrentibus quàm an- cium de Beata Maria in Sabticipatis , intra Octavas quaf- bato propter Festum superiocunque , vel nisi fieri de- ris gradûs occurrentis , nulla beat de Feriâ propter Qua- fit in Officio Commemoratuor Tempora , vel propter tio de beata Maria in Saba Officium Dominicæ Sabbato bato. Circa Miffam servetur anticipandum (ut in Rubri- Rubrica Miffalis. eis de Dominicis dictum eft,) CA PUT XI. vel nifi occurrat Festum Se- De Commemorationibus, miduplex aut supra , fit Of- 1. Uotiescunque duo Fer: ficium fimplex de beata Ma- ta vel Officia inæ. ria in Sabbato , ut circa

fi

. qualis gradùs , vel in eodem nem Breviarü disponitur. De gradu 'inæqualis dignitatis Festo autem Simplici Sabba- eadem die fimul occurrunt , to occurrente , fit tantùm quorum minus dignum nec Commemoratio , sine Lectio. transferri , nec anticipari de

bet, toties: Officium fit de 2. Quando Feriâ fextâ oc- digniori cum Commemoracurrit Festum Semiduplex aut tione de minus digno. fupra ( nifi fit de ipla beata 2. Commemorationes fiunt Maria , ) fit in Vesperis Com. hoc modo : Port Orationem memoratio de ea , & ad Com. diei , di&tis Dominus vobispletorium dicitur Hymnus de & Benedicamus Do. Psalterio, cum Doxologia de mino in Vesperis diciBeata ; cætera ut in Psalterio. tur Antiphona quæ posita Alias Officium istud incipit est ad Magnificat , & in LauFeriá fextâ a Capitulo Vef- dibus quæ pofita eft ad Beneperarum ; & poft Commemo, dictus. In Officio de

quo

fit rationem de Simplici, fi quod Commemoratio , five in Prooccurrat, fiunt Suffragia con- prio extet , five de Communi fueta de Sanctis. Completo- lumatur , poft Antiphonam rium ut in Psalterio cum dicitur Versiculus inde fum Hymno Virgo Dei Genitrix. mendus unde fumpta eft AnSi verò Officium Feriæ sex- tiphoni , fcilicet poft Hymtæ fit de ipsa beata Maria , num Vesperarum aut Launulla alia fit de ea Comme dum; deinde dicitur Oratio. moratio in Vesperis , & ad 3. Si Sanctus de

quo;

fit Completorium pariter nihil Commemoratio fit ejusdem mutatur.

conditionis ac ille. de quo fit 3. Nocturnum, quod ani- Officium : puta , fi in Fefto cum eft tum tempore. Par. Martyris proprium Officium chali , tum extra , dicitur ut non habentis , occurrat Com,

ay

cum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »