페이지 이미지
PDF
ePub

.

mentur,

? quæ

1.

Pfälterio fumuntur. tum retinet , & Fefto Præsere

9. Ad Primam, Fertiam, tationis Domini quod habet Sextam & Nonam ,Pfalmide etiam ritum proprium. Dominica. In Responsoris CAPUT III. brevibus additur duplex Alle

De Officio Duplici. Linden en verstanden a Septuage- "O : fima ad Pafcha.

majus , aliud minus. 10. Ad secundas Vefperas, 2. Duplex majus fit in oma Psalmi ut assignantur in Pro- nibus Dominicis per annum prio ; aliàs de Dominica fu- in Feriis II, & III. Pafchæ

& Pentecoftes; in die O&ta: 11. Ad Completorium, Pfal. va Afcenfionis & Corporis mi de Dominica , cætera utin Christi, in die Octava Festi. Vigilia servantur,præterquàm Solemnis & in diebus in.quiia Nativitate Domini bus apponitur in Calendario habet Antiphonas proprias ad hæc vox, Duplex majus. Completorium diei: 3. Officium Duplex majus

CAPUT I I. fit ut Daplex II. Claffis , exDe Officio Duplici I. & II. cepto quod non dicitur Ref-Clasis.

ponsorium in I. Vesperis & O

Claffis fit in Epipha- tiphonæ ante & poft Cantica nia, Annuntiatione feu Incar- Magnificat & Benedi&us. Item: natione Domini,&in Feftis in in Responsoriis brevibus Ho-quibus in Calendario apponi- rarum, extra tempus Pafchale, tur hæc vox,Duplex 1.Clasis. non dicitur Alleluia , nifi ali

2. Officium iftud nihil dif- ter notetur. fert a Solemni , excepto quod

4.Duplex minus fit in Osta. ad Matutinum in primo Ref- vis Feftorum I. Claffis quæ ponsorio non dicitur, Gloria non funt Domini , & in oma Patri. nec resumitur Respon- nibus diebus in quibus in Ca-forium.

lendario apponitur hæc vox 3. Officium Duplex II. Duplex minus. Clafiis fit in Circumcifione so Officium Duplex minus Domini , Festo SS. Trinita- fit ut Daplex majus, nec diftis & in Feftis in quibus in fert, nifi quod non duplicantur: Calendario apponitur hæc. ' Antiphonæ ad Cantica Ma-

Duplex II. Claffis. gnificat & Benedi&tus, & quo-4. Illud Oficium fit-ut Du- ad certa privilegia de quibus plex I. Claffis , exceptis se- infra , ubi de Occurrentia & quentibus. In toto Officio di- Concurrentia Officii dicetur.. cuntur Pfalmi Feriales,nifi ali- CA P UT. I V. ter notetur. AdCompletorium De Officio Semiduplici, utrumque omnia ut in Psal- I.

"O

Fficium fit Semiduplex terio dicuntur ,& fimiliter ad Primam , exceptis Fefto Cir- Calendario apponitur. hæc: cumcifionis , quod quia com- vox, Semiduplex. plet Octavam Nativitatis Do- 2. Illud Officium quando mini, proprium huic Festo ri- yenerit in Dominica trans

[ocr errors]

yox,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

fertur in primam diem non 7. Ad Laudes & Horas., impeditam Fefto novem Lec- omnia dicuntur ut in Officio tionum aut alio Semiduplici. Duplici minori excepto In O&avis verò 1. 2. vel 3. quod ad Primam dicuntur ordinis fi occurrat vel in Preces & ad Completorium. Quadragesima , fit tantùm

8. Habet secundas VefpeCommemoratio de Semidu- ras , nisi ob concurrentiam plici , fed non transfertur. alterius Fefti aliter fieri de

3.. Officium Semiduplex beat. incipit a Vesperis diei præ- 9. Completorium ut poft cedentis.

primas Vesperas. 4. Ad Completorium om- CAPUT V. nia dicuntur ut in Psalterio, De Officio Festi Simplicis. nifi contingat fieri de die in- i. Fficium fit Simplex tra O&avam Orationem pro

10

iis diebus in quibus priam habente ad di&tum Of- apponitur in Calendario hæc hcium, ut funt omnes Octa- vox, Simplex. væ Feftorum Domini ac 2. Simplex nunquam transetiam Affumptionis B. Ma- fertur , led de eo fit eo ipfo riæ ; quod etiam observatur die quo occurrit ; nisi conin Duplicibus.

tingat eodem die fieri de Fefto 5. Ad Matutinum extra Şemiduplici , aut fupra , ve! Tempus Paschale, Noctur- de die intra Octavam vel num quod unicum est nom de Dominica anticipata vem Pfalmos habet fub tri- vel de Beata Maria in Saba bus Antiphonis ; id eft tres bato , vel de Vigilia aut de Pfalmos lub unaquaque An- Feria Majore vel etiam Mitiphona , Versiculum , tres nore privilegiata , tunc enim Lectiones & tria Responso- de Simplici fit tantùm Comria. Pfalmi de Feria sumun- memoratio. tur ut in Psalterio;

Antipho- 3. Cætera in Fefto Simnæ, Versiculus & Responso- plici fiunt ut in Semiduplici, ria sumuntur de Proprio, vel exceptis quæ fequuntur, fi defint, de Communi Sanc- 4. De Simplici Fefto fit torum, hoc ordine : Feria tantum a Capitulo Vesperaij. & v. de primo No&ur- rum præcedentis diei , & no ; Feria iij. & vj. de terminatur ad Nonam infecundo Nocturno; & Feria clusive. iv. & Sabbato de tertio Noc- 5. Ad Vefperas & ad Lauturno. Lectiones verò ordi- des dicuntur Suffragia. nantur ut in tertia Parte 6. Ad Matutinum , quod Capite de Le&tionibus , & aliàs dicitur ut in Semiduplidicitur Te Deum.

cibus , Le&tiones duæ priores 6.Tempore Pafchali, cons- de Scriptura occurrente: unitat Nocturnum tribus Psalmis ca tantum de Fefto omni fub una Anaphona ; iique di- tempore dicitur. cuntur secundum Feriam , ut 7. Ad Laudes ( exceptis notatur in Proprio de Tem- Suffragiis, ) & Horas, om pore.

nia ut in Semiduplicibus,

1

[ocr errors]
[ocr errors]

mæ.

Rubricarum generalium,
CAPUT VI. mam non dicuntur Preces , &

De Dominicis. cætera observantur quæ ob-
"in Oficio Du-

tres Classes dividun. plici majori. tur. Prima Claffis eft earum

6. Dominica nunquam diquæ excludunt quæcunque midiat Vefperas ; & ideo Fefta etiam Solemnia ; & funt fi in Sabbato fiat Officium octo sequentes: prima Adven- de Sancto cujus Feftum eft tûs, prima Quadragefimæ , Duplex, & non eft ex fupra Paffionis,Palmarum,

Pafchæ, reservatis Vefperæ erunt & in Albis , Pentecoftes & integræ de Dominica sequerra Trinitatis.

ei , cum Commemoratione de 2. Secunda , earum eft Feito illo Duplici. Similiter quæ tantummodo Solemnia si Ferià fecundà fieri debeat

& Duplicia I. Claffis admit. de Duplici , quod non fit ex funt, cætera excludunt ; & fupradi&tis , Vefperæ in ipfa funt fequentes : secunda , ter- Dominica erunt integræ de tia, quarta Adventûs , Sep- Dominica , cum Commemotuagefimæ , Sexagefimæ

ratione de fequenti Duplici. Quinquagesimæ , fecunda 7. Matutinum , ut in cæte. tertia & quarta Quadragefi- ris Duplicibus , extra Tem

pus Pachale_tres Nocture 3. Dominicæ omnes supra- nos habet Tempore verò diétæ dicuntur Privilegiatæ. Pafchali unum ,

4. Tertia Classis continet proprio Antiphonarum , qui cæteras anni Dominicas, quæ fuo loco notatur. Cætera ut Dominicæ communes & per in Duplici majori servantur. annum vocantur ; & cedunt 8. Dominicale Officium Fefto Duplici II. Claffis , nec transfertur , nec omnino & supra; fed excludunt Du- omittitur , nifi in quibusdam plicia majora , exceptis üs casibus de quibus dicetur pofquæ funt Festa Domini , sci- tea., Sed fi in Dominicam licet die O&avâ Epiphaniæ,

inciderit Festum cui fecundum qui & Baptismus Domini regulas fupradictas Officium Vifitatione B. Mariæ Vire Dominicæ cedere debet , fiet ginis, Transfiguratione Do- Commemoratio Dominicæ in mini , Exaltatione & Inven- utrisque Vefperis & Lauditione S. Crucis , die O&tabus : & ad Matutinum ultivâ Anniversarii Dedicationis, ma Lectio legetur de HomiTestis fan&i Stephani Proto- lia Dominicæ. martyris & fancti Joannis E- 9. Si Vigilia Nativitatis vangeliftæ.

Domini & Epiphaniæ in Doso Officium Dominicæ fit minicam inciderint, fiet ut in ritu Duplici majori nisi proprüs locis notatur. contingat illud transferri , vel 10. Si Nativitas Domini , anticipari , ut dicetur infra, Festum fancti Stephani, fancti ac proinde habet primas & se- Joannis Evangeliftæ in Docundas Vesperas. Ad utrum- minicam inciderint, Officium que Completorjum & ad Pri Dominicæ'de quo per triduuin

cum rita

[ocr errors]
[ocr errors]

Hud nihil fit, celebratur ritu aliquando ut unum ex his Semiduplici die 30. Decem- Officiis , nec etiam ante ulbris.

timam poft Pentecosten locum 11. Nihil etiam fit de Do- habere poffit , tuncque Sabminica ipso die Circumcisio- bato ante Septuagefimam fit nis occurrente ; pro Domi- Officium de Psalterio , & in nica verò inter Circumcifio eo omissis Lectionibus ipfius nem & Epiphaniam ponitur Sabbati , tres Lectiones de Officium, de quo fit' secun- primo Nocturne illius Domi. dum regulas occurrentiæ

nicæ in duas coguntur , & diquando contingit diebus ij. cuntur duo prima Responsoij. vel iv. Januarii ; aliás ria de eodem Nocturno, Lec. omittitur hoc anno.

tio verò tertia de Homilia in 12. Si Epiphania Domini Evangelium ejufdem Domidie Dominica evenerit, Of. nicæ, cum Responsorio ulficium Dominicæ intra O&a- timo ejufdem Officii : & ad , vam Epiphaniæ fit Semidu- Benedictus , dicitur Antiphopler in Sabbato sequenti, ut na Dominicæ cum Oratione. notatur in eodem Sabbato, Minores autem Horæ de & in ipfa die O&ava nihil Sabbato dicuntur , cum Orafit de Dominica.

tione tantùm de Dominica 13. Intra O&avas Festo- quæ tamen non dicitur ad nim Domini , scilicet Nati- Vefperas hujus diei aut præ vitatis , Epiphaniæ , Afcen- cedentis. Idem fit de Officio fionis & Corporis Chrifti Dominicæ vigesimæ secundæ Officium fit de Dominica poft Pentecosten ut in propriis locis notatur ; accidit die xiij. vel xiv. No& in his Dominicis nulla vembris ; tunc enim Sabbato fit Commemoratio de O&a- præcedenti ponitur Officium

prædictæ Dominicæ eodem 14. Intra alias verò Oc- ritu celebrandum. Quod fi tavas totum Officium fit de Sabbatum impediatur Festo Dominica ut in Pfalterio Semiduplici , tunc Lectio j. & Proprio de Tempore cum erit de 1. Nocturno! Doo. Commemoratione O&avæ. minicæ sequentis : Lectio ij,

15. Ita assignantur Officia de Fefto, duabus in unan sex Dominicarum inter Epi- coactis; Le&io üj. de Evasphaniam & Septuagesimam gelio & Homilia ejusden & viginti quatuor inter Pen- Dominicæ , atque in Lauditecoften & Adventum , ut G bus tantùm de ea fiet Comaliqua eorum non pofsit ce- memoratio per Antiphonam lebrari fuo loco, transpona- ad Benedi&us Versum & Oratur ab uno tempore ad aliud. tionem de eadem Dominica. Quæ igitur interdum propter Si autem occurrerit Festum occurlum Septuagefimæ cele- ix. Ledionum, tunc pro nona brandæ supersunt, ponuatas Lectione legitur Homilia Dopost vigefimam quartam poft minicæ & de ea fit CommePentecosten, ut notatur pro. moratio ad Laudes prio loco, Contingit autem pra.

, quando

va.

[ocr errors]
[ocr errors]

ut fx

1.

mis

CA PUT V II. usque ad Dominicam Sanctif
De Officio Feriali. fimæ Trinitatis. Horum die-

Fficium Feriale inci- rum feu Feriarum Officium :0 cium Fesli præcedentis , & ni quidem; & in his diebus Ofterminatur ubi Officium diei ficium ordinatur, ut in pro-. sequentis incipit.

prio loco notatur. 2. Matutinum unicum ha- 7. Feriæ Majores non pri.. bet Nocturnum:(extra Tem- vilegiatæ funt' Feriæ Ådpus Pafchale ) constat Pfal- ventus & Quadragefimæ, Fe

aut Pfalmorum Divi- riæ Rogationum, Feria vị. fionibus novem, lub tribus poft O&avam Afcenfionis Antiphonis , cum uno versi- Domini , Feriæ Quatuor culo , uti difponuntur in Pfal- Temporum , & omnes Vigiterio , & tribus Lectionibus liæ. Hæ Feriæ non cedunt cum tribusRefponforiis ut no- nifi Officio Semiduplici, aut tatur in Proprio de Tempore, fupra; & fi de iis non fiat Offi& non dicitur Te Deum.Tem- cium propter Feftum occurpore verò Pafchali dicuntur rens , fit Commemoratio ad tres Psalmi lub una Antipho- Matutinum per ultimam Lecna , ut notatur in Proprio de tionem(fi habeant Evangelium Tempore,& dicitur Te Deum. proprium) & etiam ad Laudes

* 3. Ab O&ava Epiphaniæ & Vesperas , exceptis Feriis ufque ad Feriam iv. Cine- Rogationum, Feriis Vigiliarum exclusive , &. a Trinitate rum & Quatuor Temporum, ad Adventum , Commemo- quarum Commemoratio fit ad ratio de S. Cruce præmitti- Matutinum per ultimam Lectur cæteris Suffragiis _post tionem & ad Laudes_tanLaudes & Vesperas. Tem- tum. Excipiuntur etiam Feriæ pore autem Patchali fola fit Quadragesimæ, in quibus de Commemoratio de S. Cruce, Semiduplici ( fi quod occurut fuo loco notatur.

rat ) fit taritùm Commemora4. Hæ regulæ per totum tio in utrisque Vesperis & annum fervandæ in omni Of- Laudibus. ficio Feriali. Sunt verò quæ

8. In omni Feria Majori, dam aliæ quæ servantur pro (nisi aliter notetur ) Preces diversitate Feriarum. dicuntur flexis genibus ad 5. Feriæ aliæ funt Majo- omnes Horas , non excepto

aliæ Minores , & inter Matutino , in quo , cùm LauMajores & Minores , aliæ des immediate non fequuntur, sunt privilegiatæ , aliæ non dicuntur eæ quæ habentur ad privilegiatæ.

Tertiam, cum Oratione con6. feriæ Majores privi- grua. Majores verò Preces legiatæ funt, Vigilia Nati- dicuntur ad Laudes

& ad Vefvitatis Domini, Feria iv. Ci- peras, fi fint de Feria, ex-' nerum , Feriæ omnes a Do. ceptis tamen quæ occurrunt minica Palmarum usque ad Tempore Pafchali , ut sunt Dominicam in Albis &a dies "Litaniarum five RogaVigilia Pentecoftes inclusive. num, in quibus non dicuna

tur

a

[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »