Applied Aerodynamics

앞표지
Longmans, Green and Company, 1920 - 565페이지
Lærebogsagtig beskrivelse af og beregninger i f.m. aerodynamik med relation til flyvning og flykonstruktioner.
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

도서 문헌정보