Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 12-13권

앞표지
CEDAM, 1856
0 서평
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

407 페이지 - En los libres es manifestada la natura de les coses celestials terrenals e infernáis. En los libres trob yo los morts axi com si eren vius. En los libres jutge de les coses sdevenidores. En los libres son dispostes les batalles. Deis libres
406 페이지 - e quin beu sera assedeyat. Tu es doctrina de les costumes e regle la qual seguint aquell qui obre no errara. Per tu regnen los reys e aquels qui ordenen les leys fan justs statuts. Per tu molts déposant o lexant la
347 페이지 - e menors oficis aquests aytals fan de les sues. Deus ho sap e gents ho saben e jo ho se que hoc e les que dites he e piyors una pur ni ajustare e declarare que aquests aytals faent lo pech cerda assagen e cuyden engañar Deu asi com si fos leuger de engañar ab un pardal
410 페이지 - axi corn libres de amors libres de art de amar Ovidi de vetula ni libres qui son inutils axi com de faules e de róndales mes libres
406 페이지 - sol e la luna son ténèbres a la vista e la meli ensems ab la manna son al gust absina e fel amargos. O celestial do de la divinai
410 페이지 - los libres assats has haver certs libres en los quais liges. Si dius ara vuyll cartayar aquest libre are aquell sapies que molt enfestige lo ventrell mengar moites viandes car diversità! no aprofita ans nou. Litg los libres aprovats he sit vols divertir a legir altres libres torna als primers e de tot quant
410 페이지 - deu legir libres aprovats no pas libres vans axi corn les faules de Lançalot e de Tristany nil romans de la guineu ni libres provocatius a cobeianca axi corn libres de amors
55 페이지 - sino cavalcar sobre 1. a cana e corer per lo palau. El infant era ben nodrit e larch e prous que tot so que li donave sa mare per menjar tot ho donave als altres infans e les vestadures atretal. E al conte playe molt so que veya fer al infant e
77 페이지 - aseyaladament que tu mes creyes e la volentat del quai tu fayas e menyspreaves mi e fayes fort mais canbis enp'ero sies sagura e no ages paor que Deus per sa bontat a pietat de tu e non soferas tans mâles ne tantes penes com tu merexiries jatsia aço que soferiras
85 페이지 - lo bou. mal e brau e langel aderga la anima ab lo bou en^semps meslos en lo pont e ades balencejave la I. de ça laltre de la per caure per la malea del pont e del cor e mal son grat anant vengeren al mig loch del pont e aqui

도서 문헌정보