페이지 이미지
PDF
ePub

2.

& substantia mea apud te Veníte adorémus.. 1. Pet. eft.

Divisio Psalmi 38. Pfalmus , Venite, pag. 2.
B ómnibus iniquitati-

Hymnus.
meis érue me :

!

A bus

opprobrium infipiénti de O Sic ille ditexi fuorista

tuas.

mor.

disti me.

Ut sponte natum traderet; Obmútui , & non apérui Servi fit obses Filius. os meum , quóniam tu fe SPLENDOR Is ímmemor cisti: * ámove a me plagas fui

Noftræ falutis fit memor : A fortitudine manus tude Ut nos in altum próvehat, ego deféci in increpationi- Ad ima descendit Deus. bus : * propter iniquitátem Per mille fusum vulnera corripuifti hóminem.

Totū dat orbi sánguinem; Et tabefcere fecifti ficut Hoc fonte nascens grátia aráneam ánimam ejus : Terras inundans expiat. verumtamen vanè contur-. Dum cæsa tortóris manu bátur omnis homo. Procúmbit infons víctima;

Exáudioratiónem meam; Hancímmolat cælo Pater, Dómine , & deprecatió- Hanc mactat in terris a. nem meam: *áuribus pér-cipe lacrymas meas. Qui nos creávit laus Pa

Ne síleas : quóniam áda. vena ego fum apud te , & Qui nos redemit , Filio ; peregrinus : * ficut omnes Fovens redemptos grátiâ,

Sit par tibi laus, Spiritus. Remítte mihi , ut refri-. Amen. gerer priúfquam ábeam;* IN I. NOCTURNO. & amplius non ero. Ant:7. b. Ne despexeris. Ant. Exáudi oratiónem Pfalmus

$ meam, Dómine. , & de Vid gloriárís in maliprecationem meam::

tia, * qui potens es in. Hymnus, pag. 34

iniquitáte? Reliqua ue ad Completo- Tota die injuftítiam cod. rium Feriæ fecundæ,pag.66. gitávit lingua tua : * ficut FERIA SEXT A. novácula acúta fecifti dos AD MATUTINUM. tum.

Invitatorium. Christum Dilexisti malitiam fuper wenu palus eft pro nobis.* benignitátem : * iniquitád.

tri ,

patres mei.

Qtia

tem magis, quàm, loqui Quóniam declinavérunt æquitátem.

in me iniquitátes : * & in Dilexífti ómnia verba ira molefti erant mihi. præcipitationis , * lingua

lingua. Cor meumconturbátum dolosa.

eft in me :*.& formido Proptérea Deus déftruet mortis cécidit fuper me ze in finem : * evéllet te , Timor & tremor vené & emigrábit te de taberná- rụnt super me : & con--culo tuo,& radicem tuam texérunt me tenebræ.. de terra viyéntium, Et dixi: Quis dabit mihi

Videbunt jufti & timé- pennas ficut colúmbæ? bunt,& fuper eum ride- & volabo & requié cam. bunt, & dicent : * Ecce Ecce elongavi fugiens : homo , qui non pofuit & mansi-in folitudine. Deum adjutórem fuum : Expectábam eum ,. qui Sed fperáyit in, multitú- Salvum me fecit

. .* a pu-. dine divitiárum suárum:* fillanimitáte, spiritus , & & prævaluit in vanitate tempeftáte... sua. ,

Præcipita , Dómine,, dia. Ego autem sicut oliva vide linguas eórum: quó.. fructifera in domo Dei: * niam vidi iniquitátem & sperávi in misericórdia Dei contradictionem in ciyi in ætérnum, & in facu- táte. lum fæculi.

Die ac nocté circúmdabit: Confitebor tibi in fæcu eam faper muros ejus ini, lum quia fecisti: * & ex quitas ; & labor in més.. pectábonomen tuum,quó dio ejus, & injustítia.. niam bonum eft, in conf-.- Et non defécit de platéis péctu sanctorum tuórum ejus usúta , & dolus...

Quóniam ift, inimicus Elmedin mesain, , tiónem meam

& ne fuftinuíslem útique.. despexeris deprecatiónem Et fi is qui oderat me, meam: * intende mihi, & fuper me magna locútus-, exáudi mer

fuiffet; tabifcondillemme Contristátusfum'in exere - forsitan ab.ema, citátióne mea; &.con. Tu vero homo unáni. turbátus fum a .voce ini . mis* dux meus.g. mici, a tribulatiónepeces- tus meus, catóris..

Qui simul mecum dulces: 5

Palaus 54.

[ocr errors]
[ocr errors]

capiébascilos ; in domo ætérnum. fluctuationen Dei ambulávimus. cum justo. consensu.

Tu vero, Deus, dedú-.. Véniat mors super illos;* ces eos. in púteum int & descendant in infernum ténitus, . viventes.

Viri sánguinum, & doQuóniam.nequitiæ in ha- lófi non dimidiábunt dies bitáculis eórum.,, * in.més fuos: * ego autem sperát dio eorum.

bo in te , Dómine.. Ego autem ad Denm ela

Ani. Ne despexeris mavi ; * & Dóminus fal- Dómine , deprecationem yábit.me.

meam: intende mihi, &. Divifio Pfalmi 54. exáudi me. V

& IN II. NOCTURNO.: Elpere, & mane,

meridie narrábo, & Ant. 2, D. Fáctus. es. annuntiábo.: & exáu. Pfalmus 58. diet yocem meam... Rédimet in pace

ánimam E Ripe me de inimicis meam ab his, qui appro- & ab insurgentibus in me pinquant mihi : quor libera me. piam inter multos , erant. Eripe me de operántibus mecum.

iniquitátem ; & de viris Exáudiet Deus, & hu- sánguinum salva me : miliábit illos., qui eft arr; Quia eccecepérunt ánir te fæcula.

mam meam..go. irruerunt Non enim eft illis com; in me fortes... mutatio,& non timué. Neque iniquitas, mea tunt Deum :

exténdit . neque peccátum meum manum suam in retribuém Dómine: * fine iniquitáte do..

cucurei, & diréxi. Contaminavérunt tefta- Exurge in occursummeū, méntum ejus , divísi sunt & vide :: * & tu, Dómiaab ira vultus ejus : * &. ne Deus virtútum, Deus appropinquávit cor illíus Ifrael,

Molliti funt fermóness Intende , ad', visitandas ejas.fuper áleum, * & ipų omnes gentes : * non miInnt jácula..

fereáris omnibus qui ope: Jacta super Dóminum rántur iniquitátem.. curam tuam, & ipfe, te : Converténtur ad véspez enútriet : non dabit ini, ram, & famem patienter

tuam.

[merged small][ocr errors]

Deas ofténdet mihi fa E Xáudi, Deus, oratió

[ocr errors]
[ocr errors]

ut cane's ; * & circuíbunt füerint saturati, & murd civitátem.

murábunt. Ecce loquéntur in ore Ego autem cantábo fors. fuo, & gladius in lábiis titúdinem tuam : * & exaleorum : quoniam quis tábo mane, misericórdiam: audivit..

Et tu , Dómine , deride Quia factus es fufceptor bis eos: *ad nihilum dedú: meus, * & refúgium meum. ces omnes gentes.

in die tribulatiónis meæ. Divisio Psalmi 58. Adjútor meus, tibi psal . Fee

Ortitúdinem meamad lam, quia Deus susceptor:
te custódiam quia meus es :

Deus meus
Deus susceptor meus es :

misericórdia mea. Deus meus, misericórdia Pfalmus 63. ejus prævéniet me.

nem meam cum dé.. per inimicos meos, ne oc- precor :

a timóre inimi... cidas eos :

nequándo ci éripe ánimam meam. cb' viscántur pópuli mei.

Protexifti me a convéne. Dispérge illos in virtúte tu malignantium, * a mul-..

& depóne eos , titúdine operántium ini-protéctor meus, Dómine. quitátem.

Deli&tum oris eórum , Quia exacuérunt ut glá... fermónem labiórum ipso- dium linguas suas : *intenorum;* & comprehendán- dérunt arcum rem amá-tur in supérbia fua. ram , ut sagittent in accút .

Etde execratióne & men tis immaculátun.
dácio annuntiabúntur in Súbito fagittábunt eum ;.,
consummatióne : in ira & non timněbunt: * firmae..
consummatiónis ,, & non vérunt sibi fermónem ne
erunt.

quam.
Et scient quia Deus.do Narravérunt ut abscons..
minábitur Jacob, * & fi- derent laqueos ,
nium terræ.

runt : Quis vidébit eos Converténtur ad véfpe-.

Scrutáti sunt iniquitá ram , & famem patiéntur tes : * defecérunt scrután

& circuíbunt tes scrutinio.. civitátem

Accédet homo ad con Ipfi dispergénturad man- altum : * & exaltabit dicándum ;* fi vero non. Deuson

tua,

[ocr errors]
[ocr errors]

* dixées

ut canes ,

[ocr errors]

Sagittæ parvulorum fac. secuti sunt me inimíci mei tæ funt plagæ eórum: * & injúste : * quæ non rápui, infirmátæ funt contra eos tunc exolvebam. linguæ eórum.

Deus, tu fcis infipiéntiam Conturbáti sunt omnes, meam:

& deli&ta mea a qui vidébant eos , * & ti- te non sunt abfcondita. muit omnis homo.

Non erubescant in me, Et annuntiavérunt ópera qui expéctant te , DómiDei, * & facta ejus intel- ne , * Dómine virtútum. lexérunt.

Non confundántur fuper Lætabitur juftus in Dó- me, * qui quærunt te, Deus.. mino , & sperábit in eo :*

* Ifrael. & laudabúntur omnes rec: Quóniam propter te sustiti corde.

nui opprobrium: * opéruie Ant. Factus es , Dómi- confúlio fáciem meam, ne, suscéptor meus , & Extraneus factus sum. refúgium meum, in die fratribus meis , &

pe. tribulatiónis meæ. regrinus filiis matris meæ. IN III. NOCTURNO. Quóniam zelus domus , Ant:4. a. Quóniam tri- tuæ comédit me :

& bulor.

opprobria exprobrántium Pfalmus 68,

tibi ceçidérunt fuper me. Alvum me fac, Deus,* * S.

Et opérui in jejúnio ániquóniam intravérunt mam meam, * & factum aquæ usque ad ánimam est in opprobrium mihi.

Et pófui vestimentum: Infixus sum in limo

pro

meum cilícium : * & fac-... * & non eft fub- tus fum illis in parábolam.. ftántia.

Adversum me loquebánVeni in altitúdinem ma. tur qui sedebant in porta,

& tempéstas de- & in me pfallebant qui bi-.. mérfit me.

bébant vinum. Laboráviclamans,raucæ Ego verò orationer factæ sunt fauces meæ :: meam ad te, Dómine : defecérunt oculi mei, dum tempus benepláciti, Deus... {pero in Deum meum. In multitudine miseria

Multiplicáti sunt super córdiæ tuæ exáudi me, capillos cápitis mei, * qui in veritáte salutis tuæ. edérunt me gratis. Eripe me de luto , uti

Confortáti funt qui pere non infigar:.* libera ines

meam.

fúndi ,

ris ;

« 이전계속 »