페이지 이미지
PDF
ePub

lus ;

[ocr errors]

in eo qui non erat Deus;* nam sáperent, & intelli& irritavérunt in vanitáti- gerent, ac novissima probus suis.

vidérent: Et ego provocabo eos Quómodo persequátur in eo qui non est pópu- unus mille , * & duo fu

* & in gente ftulta gent decem milia? irritábo illos.

Nonne ideo quia Deus Ignis succénfus eft in fit- suus véndidit eos ? & róre meo,

* & ardébit Dóminus conclásit illos? usque adinférni novíssima. Non enim eft Deus nof

Devorabitque terram ter ut dii eórum; * & inicum gérmine fuo , * mici nostri sunt júdices. & móntium fundamenta De vínea Sodomórum comburet.

vínea eórum , * & de sube Congregábo fuper eos urbánis Gomorrhæ. mala, & sagittas meas

Uva eórum, uva fellis ; ! complébo in eis.

& botri amaríssimi. Consuméntur fame; Fel dracónum vinum eó & devorábunt eos aves rum;* & venenum áspimorsu amaríssimo. dum insanábile.

Dentes bestiárum immit Nonne hæc cóndita sunt tam in eos ,

cum furore apud me ? *. & fignáta in trahéntium super terram,

thesauris meis ? atque serpéntium.

Mea est últio , & ego Foris vastábit eos glá- retribuam in témpore ; : dius , & intus pavor;

ut labátur

eorum. júvenem fimul ac virgi- Juxta eft dies perditionem , lacténtem cum ho- nis ; * & adéle festinant mine sene..

témpora. Dixi : Ubinam funt ? * - Judicábit Dóminus pócessáre fáciam ex homíni- pulum suum ; * & in serbus memóriam eórum. vis suis miferébitur.

Sed propter iram inimi Vidébit quòd infirmáta. córum diftuli ne fortè fit manus ; * & clausi

quofuperbirent hoftes eórum, que defecérunt , residui

Et dicerent: Manus nof- que consumpti sunt. tra excélfa , & non Dó Et dicet : Ubi sunt dü minus , * fecit hæc omnia. eórum, * in quibus habé

Gens absque consilio est, bant fidúciam? & fine prudentia : Utis De quorum victimis co

pes

[ocr errors]

medebant ádipes, * & bi Psalmus 116.

bébant vinum libáminum. L Audáte Dóminum

* & non

eft qui de manu mea pof- NHádio

om

[ocr errors]

* &

[ocr errors]

omnes -1 vobis., * & in neceffitate dáte eum omnes pópuli. vos prótegant.

Quóniam confirmáta eft Vidéte quòd ego fim so- fuper nos misericórdia elus ; * & non fit álius Deus jus , * & véritas Dóminj præter me.

manet in ætérnum. Ego occidam , & ego Ant. Confirmáta eft fuper vivere fáciam: percutiam, nos misericórdia Dóminis & ego fanábo;

Capitulum. 1. Cor. 9.

Escitis quod ii qui in sit erúere,

currunt Levábo ad cælum ma nes quidem currunt fed num meam , & dicam :

unus áccipit bravium ? Sic Vivo ego in ætérnum. cúrrite ut comprehendátis.

Si acủero ut fulgur glá Hymnus. dium meum , arripúe UGNATE , Christi mía rit judícium manus mea.

lites Reddam ultiónem hófti- Fortes fide resistite : bus meis ; * & his quiodé- Imménsa promísit Deus runt me , retribuam.

Pio labori præmia. Inebriábo sagittas meas

Non ille fluxas ac leveg sánguine ; & gladius Palmas dabit vincentibus ; meus devorábit carnes. Sed lucis ætérnæ decus ,

De cruóre occisorum;* Et pura femper gaudia. & de captivitáte nudáti MENTES beátas éxcipit inimicorum capitis.

Formosa cælitum domus: Laudáte, gentes, pópu- Hic turba ccelis áltior lum ejus ; * quia sángui- Subjecta calcat sídera. nem servorum fuorum ul CADUCA vobis præmia cifcétur :

Offert levis mundi favor. Et vinditam retribuet Vultus ad astra tóllite ; in hoftes eórum, * & pro- En ipfe fit merces Deus. pítius erit terræ pópuli fui. Huc certa nos fpes évo

Ant. Judicábit Dominus cat. pópulum fuum , & in ser- Huc vota tendant ómnia; vis suis miserébitur. Nec térreat brevis labor,

Ant. D. Confirmáta Ætérna quos merces maest.

Het.

2.

[ocr errors]

Qui nos coronat , laus meam , quia peccávi tibi. Patri ,

Iniiníci mei dixérunt inala Qui nos redemit , Filio; mihi: * Quando moriétur? Alma juvans nos grátiâ, & peribit nomen ejus ? Sit par tibi laus , Spíritus. Et si ingrediebátur ut viAmen.

déret , vana loquebátur: . Dómine,quis requiél- cor ejus congregávit inicet in monte fancto tuo ? quitátem fibi. K. Qui ingréditur fine ma Egrediebátur foras, * & cula,

& operátur justítiam. loquebátur in idipsum. PJ: 14.

Adversum me susurrás Ad Bened. Ant. 8. G. bant omnes inimíci mei, * Vitam_illam expectámus adversum me cogitabant quain Deus datúrus est his inala mihi. qui fidem suam nunquam Verbum iniquum constimutant ab eo. Tob. 2. tuérunt adversum me

Preces & Suffragia , f Nunquid qui dormit , non dicenda fint , habentur poft adjiciet ut resúrgat? Laudes Feria secunda , Etenim homo pacis meæ, pag. 45.

in quo sperávi, * qui edés, Oratio conyeniens. bat panes meos , magnifiA D PRIMA M. cávit super me supplantaHymnus pag. 15.

tiónem. Ånt. 7. d. Propter. Tu autem , Dómine , Pfalmus 40.

miserére mei , & resuscita B

Eátus qui intélligit fu- me: * & retribuam eis.

per egénum & páupe In hoc cognóvi quórem * in die mala liberá- niam voluisti me

quóDóminus. niam non gaudébit inimiDóminusconsérvet eum, cus meus super me. & vivificet eum , & beá Me autem propter innotum fáciat eum in terra ; * céntiam suscepisti

* & & non tradat eum in áni- confirmásti me in conspécmam inimicorum ejus. tu tuo in ætérnum. Dóminus opem ferat illi Benedictus Dóminus super lectum doloris ejus: * Deus Ifrael a fæculo, & uf. univérfum ftratum ejus que in fæculum. * Fiat,fiat. versásti in infirmitate ejus. Psalmus 98. Ego dixi : Dómine , mi Ominus ;

irafcantur pópuli:

bit eum

gnus,

tua.

[ocr errors]

qui sedet fuper Chérubim, meum : cantábo moveátur terra.

psallam in glória mea. Dóminus in Sion ma Exurge; glória mea, exúr

& excélfus super ge , psaltérium & cithaomnes pópulos. ra : * exurgam diluculo.

Confiteántur nóminituo Confitebor tibi in popumagno , quóniam terribile lis , Dómine, * & pfallam & Ianctum est; & ho- tibi in natiónibus : nor regis judícium diligit. Quia magna est super

Tu parásti directiónes : * cælos misericórdia tua , judícium & juftítiam in Ja- & ufque ad nụbes véritas cob tu fecifti.

· Exaltáte Dóminū Deum Exaltáre fuper coelos , noftrum , & adoráte sca- Deus , & fuper omnem béllum pedum ejus, * quó- terram glória tua , ut niam sanctum est.

liberéntur dilécti tui. Moyfes & Aaron in fa Salvum fac dextera tua, cerdotibus ejus , * & Sá- & exáudi me : * Deus lom muel inter eos , qui invo-, cútus eft in fancto suo. cant nomen ejus.

Exultábo & dividana Invocábant Dóminum Síchimam;* &convállem & ipfe exaudiebat eos : * tabernaculórum dimétiar. in colúmna nubis loquebá Meus est Gálaad & tur ad eos.

meus eft Manásles : & Custodiébant testimónia Ephrain suscéptio capitis ejus,* & præcéptum quod mei. dedit illis.

Juda rex meus , Dómine Deus noster, lebes fpei meæ. tu exaudiébas eos: * Deus, 1. Idumæam exténdam tu propítius fuísti eis , &é calceaméntum meum : ulciscens in omnes adin- mihi alienigenæ amíci face ventiónes eorum.'

ti sunt.
Exaltáte Dóminū Deum Quis dedúcet me in civi-
nostrum & adoráte in tátem munítam? quis
monte fancto ejus : * quó- dedúcet me ufque in Idu-
niam sanctus Dóminus mæam ?
Deus nofter.

Nonne tu, Deus, qui re.
Pfalmus 107. pulístinos , * & non exibis,
Arátum cor meum, Deus, in virtútibus noftris

parátum cor Da nobis auxilium det

* Moab

[ocr errors]
[ocr errors]

P Deus

,

me.

Reliqua ut ad Primam C mine, tota die : * ex

Domine Deus falutis

bulatióne , * quia vana fa- flu&tus tuos induxísti super lus hominis.

In Deo faciémus virtú. Longè fecisti notos meos tem: * & ipfe ad nihilum a me:

* posuérunt me abodedúcet inimícos nostros. minatiónem sibi.

Ant. Propter innocén- Traditus sum , & non tiam suscepisti me Dó- egrediébar : * óculi mei mine , & confirmástí me in languérunt præ inópia, conspectu tuo in ætérnum. Divisio Psalmi 87.

Dóc Feriæ fecunda , pag. 49. AD TERTIAM. pándi ad te manus meas. Hymnus pag. 21.

Nunquid mórtuis fácies Ant. 4. a. Beneplacitum mirabilia ? * aut médici est.

suscitábunt, & confitebúnPsalmus 87 tur tibi ?

Nunquid narrábit áliquis meæ,

* in die clamá- in fepulcro mifericordiam vi & nocte coram te.

tuam? * & veritátem tuam Intret in confpe&tu tuo in perditione ? orátio mea :

Nunquid cognoscéntur ad precein

mea. in tenebris mirabília tua? * Quia repléta eft malis & justítia tua in terra obliánima

viónis ? inferno appropinquávit. Et ego ad te , Dómine ,

Æftimátus fum cum def- clamávi: * & mane oratio cendentibus in lacum : * mea prævéniet te. factus sum sicut homo fine Ut quid , Dómine , readjutório , inter mortuos péllis oratiónem meam? * liber.

avértis fáciem tuam a me? Sicut yulneráti dormién Pauper fum ego ,

& tes in sepulcris , quorum in laboribus a juventute non es memor amplius inea : * exaltátus autem , & ipfi de manu tua repúlli humiliátus sum & conturfunt.

bátus. Posuérunt me in lacu in In me transiérunt iræ ferióri, * in tenebrósis tuæ , * & terrores tui con& in umbra mortis. turbavérunt me.

Super me confirmátus eft Circumdedérunt me fcut furor tuus & omnes aqua tota die : circum.

inclína au

rem tuam

mea,

& vita mea

[ocr errors]
« 이전계속 »