페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

hóminis veniebat : * Et quæsivit hæc de mánibus Antiquus diérum dedit ei vestris , ut ambularétis in poteftátem & honórem, átriis meis ? Ne offerátis & regnum : * Omnes pó ultra facrificium fruftra : puli, tribus & linguæ ipfi incensum abominatio est sérvient: *Potéftas ejus po- mihi. Neoméniam & sábtéstas ætérna , quæ non batum & festivitátes álias auferétur. ř. Descendit nonferam: iniqui sunt coede cælo Filius hoininis , tus vestri. Calendas vefqui est in cælo. * Ec anti- tras , & folemnitátes vefquus diérum dedit ei po- tras odívit ánima inea : teftatem & honorem , & facta sunt mihi molésta , regnum. V. Qui de cælo laborávi sústinens. Et cùm venit , super omnes est. extenderitis manus vero Omnes pópuli , tribus & tras, avértam óculos ineos linguæ ipsi sérvient. v. a vobis : & cùm multipliPater diligit Fílium & caveritis oratiónem , non émnia dedit in mana ejus. exáudiam

manus enim + Potéftas ejus , potéitas vestræ sánguine plenæ ætérna quæ non auferé- sunt. tur. *. Glória Patri &

R. Véniet ex Sion qui Filio , & Spiritui fanéto. eripiat , & avértat impieRepetitur R. #sque ad y. tátem a Jacob : * Et hoc Descéndit de cælo. Da illis a me testamentum niel.

7.
Joan,

cùm abftúlero peccáta eó

rum. y. Cùm vénerit Sion Udite verbum Do- Redemptor & eis qui ré

mini , principes So- deunt ab iniquitáte in Jadomórum : percipite áu- cob', dicit Dóminus , hoc ribus legem Dei noftri , fedus ineuin cum eis. Et pópulus Gomorrhæ. Què hoc. Rom. 11. If. 59 mihi multitudinem victim márum veftrarum, dicit Avamini, mundi ef Dóminus ? Plenus fum : tóte, au férte malum holocaufta arietum , & cogitationum veftrárum adipem pinguiuin, & sán- ab oculis ineis : quié/cite guinein vitulorum , & a- ágere pervérsè, dílcite begnórum, & hircorum nó- nefácere : quærite judí lui. Cum venirétis ante cium, fubvenite opprél

de

3.. Lectio ij.

A

Leftio iij.

L

confpétum meum , quis fo , judicáte pupillo, de

[ocr errors]

féndite víduam. Et veni- citò noftri miserébitur. 2. te, & argúite me, dicit Mach. 2. Dóminus : fi fuerint pec v. Judicábit Dominus cáta vestra ut cóccinum pópulum suum ; R. Et in quafi nix dealbabúntur : Tervis suis deprecabitur. & fi fuerint rubra quasi PL. 134. vermiculus , velut lana al Pater nofter. ba erunt.... Et convértam Sermo sancti Bernárdi manum meam ad te,

&

Abbátis. excoquam ad purum scó- Serm. 4. de Adv. Domini. riam tuam , & auferam

Lectio iv. . D lignum ecture

Ignum est , fratres restituam júdices tuos , ut ut tota cum devofuérunt priùs , & consiliá- tione Dómini celebrétis rios tuos ficut antiquitus : Adventum , delectati tanpoft hæc vocaberis civitas ta consolatióne , stupefácjufti , urbs fidélis.

ti tanta dignatióne , inR. Egrediétur virga de flammáti tanta dilectióne. radíce Jesse , & flos de ra- Nec verò folùm cogitétis dice ejus ascéndet ; * Et adventum quo venit quæ+ Requiefcet fuper eum rere & salvum fácere quod fpiritus Dómini. ¥. Po- perierat ; fed & illum ninam spíritum meum su- hilominus , quo yéniet & per eum, & judícium gén- aflúmet nos ad feipfum. tibus narrábít. * Et. Gló- Utinam circa hos duos adria. † Requiéfcet. If. 11. ventus jugi meditatione Matth, 12.

versémini , ruminantes in IN II. NOCTURNO.

córdibus veftris, quantùm

in prióre præstiterit,quanAnt. 8. c. Ecce Deus tùm promíserit in fecundo. nofter iste; expectávimus Adveniens enim Salvátor eum , & falvabit nos. If. reformábit corpus humili

tátis noftræ , configurátum Ant. 3. a. Depónet ini- córpori claritátis fuæ,fi taquitátes noftras , & pro- men priùs fúerit cor reforjiciet in profúndum ma- mátum , & configurátum ris ómnia peccata noftra. huinilitáti cordis ipsius.

Propter quod & dicebat : Ant. 1. D. Sicut promi- Discite a me quia mitis fat in lege, speramus quod fuin & humilis corde. Er

Mich. 7.

[ocr errors]

Serm. 5.

Lectio v.

go illam virtútum formam Spíritu & virtúte; in últiteneamus , quam verbo mo, in glória & majestá & exémplo commendavit te. Per virtútem enim

perChristus præfens in carne; venitur ad glóriam , quia siquidem omnis virtus nofs Dóminus virtutum ipse est tra tam longè eft a vera rex glóriæ ; & adventus virtúte quam longè eft ab iste médius via quædam eft ea forma.

per quam a primo veriR. Præparábitur in mi- tur ad últimum. In primo sericórdia sólium * Et Christus fuit redemptio fedébit super illud in ve- noftra ; in último apparéritáte in tabernáculo Da- bit vita nostra ; in isto révid , júdicans & quærens quies est & consolátio nofjudicium. V. Regnabit tra. in domo Jacob in ætér R. Confortáre , omnis num, & regni ejus non pópulus terræ ;* Quóniam erit finis. * Et fedébit. If. ego vobiscum fum , dicit 16. Luc. 1.

Dóminus exercituum : &

Spíritus meus eritin médio
Ertius quidam advén- vestrûm. ¥. Non dicent :

:;
in
quo

delectabiliter ecce enim regnum Dei indormiunt qui eum norunt. tra vos

est ; Quóniam, Illi enim duo manifesti A gg. 2. Luc. 17. sunt , fed non iste. In prió

Lectio vj. ri quidem: In terris vilus, Didipfum audíte : Si

E hoc adventu mé& cum hominibus conversátus eft, quando , fi- quis diligit me , inquit cut ipfe teftatur , & vidé- fermónes meos servåbit; runt eum ,

& odérunt. In & Pater meus diliget eum, posteriore verò : Vidébit & ad eum veniemus. Legi omnis caro falutáre Dei álibi: Qui timet Dóminoftri , &: Vidébunt in num fáciet bona ; plus quem transfixérunt. Mé- áliquid dictum séntio de dius occultus eft , in quo diligente , quia sermónes soli eum in seipsis vident Dei fervabit. Ubi ergo ser. elécti , & falvæ fiunt ani- vándi funt? haud dubiun mæ eorum. In primo ergo quin in corde , ficut ait venit in carne & in infir- Prophéta : In corde meo mitáte; in hoc médio , in abscóndi elóquia tua , ut

illos,

Šerm. 5.

sed

I üüj

ut ficut portávimus imá- 1 Jefus difcipulis fuis :

non peceem tibi. Sic fer- illa die juftus judex iis qui va fermónem Dei, quó- díligunt adventuin ejus. modo méliùs serváre potes 2. Timoth. 4. cibum corporis tui. Nam Ant. 4. f. In témpore erit & ille panis vivus eft , & refpéétus illorum ; judicácibus ments. Ergo traji- bunt nationes. Sap. 3. ciátur in vifcera quædam Ant. 8. G.Dominabúna ánimæ tuæ , tranfeat in tur pópulis ; & regnábit affectiónes tuas , & in mo- Dóminus illorum in perres tuos. Si fic verbum pétuum. Sap. 3: Dei serváveris , haud dú V. Læténtur & exultent bium quin ab eo fervéris. gentes ; R. Quóniam júVéniet enian Filius ad te dicas pópulos in æquitáte. cum Patre

véniet Pro- Pl. 66. phéta magnus , qui reng Pater nofter. vábit Jerúsalem ; & ille Lé&io fanéti Evangélii nova fáciet ómnia. Hoc secúndum Lucam. enim fácier hic adventus, Lečio vij

. Cap. 21.

N illo témpore ; dixit ginem

terreni , fic portéa mus & imáginem celéf- Erunt figna in fole , & lutis. Sicut fuit vetus Adam na , & Itellis , & in terris effúfus per totum hómic pressúra géntiú.Et

réliqua. & totum occupá- Homília fancti Gregórü vit; ita modo totum obtí

Papæ. neat Chriftus, qui totum Homil. 1. in Evangelia, creávit, totum redémit Edit. Bened. S. 1. totum & glorificabit.

Dominus ac Redemp: R. Expéctat Dóminus ut mifereatur veftri; & ideo chariffimi , parátos nos inexaltabitur parcens vobis: venire desiderans,. fenefa * Deus judicii Dóminus ; céntem mundum quæ maBeáti omnes qui expéc- la fequantur , denúntiat; tant eum. $. Apparébit ut nos ab ejus amóre comexpectantibus fe in falú- péscat. Appropinquántem tem. * Deus. Glória Patri. ejus términum quantæ per4 Beáti. If. 30. Hebr. 9.

cufsiónes præveniant , ina IN IH. NOCTURNO. notéscit: ut, fi Deum mea Ant. 2. D. Corónam juf- túere in tranquillitate non hátiæ reddet Dóminus in volumus, , vicinum ejus.

nem ,

[ocr errors]

nem

judícium , vel percussió- tò nunc cervicem cordis nibus attriti timeámus. ad ejus patiéntiam non in

R. Solconvertétur in té- clínant. nebras, & luna in sángui R. Incurvábitur fuble Antequàm veniat mitas hóminum,

* Et hudies Dómini magnus & miliábitur altitúdo viróhorribilis ; & erit : Om- rum , & elevábitur Dónis qui invocaverit nomen minus folus in die illa. . Dómini, falvus erit. V. Vidébunt Filium hominis Erunt figna in fole, & lu- veniéntem in nube, cum na , & in terris pressúra poteftate magna , & magéntium , arescéntibus ho- jestáte. * Et humiliábitur. minibus præ timore. * An- T/. 2. Luc. 21. tequàm. Joel. 2. Luc. 21, Lectio ix. S. 3.

. .2. . N Am virtútes coelo probos

rum movebuntur. ] ad electorum consolatióQuid étenin Dórninus nem verba vertúntur.Nam virtútes cælorum nisi & súbditur : [His autem Angelos, Archángelos , fieri incipiéntibus ; respiciThronos , Dominatiónes, të , & leváte vos capita Principátiis & Poteftátes vestra ; quóniam approappéllat ? quæ in advén- pinquat redemptio veftu districti Judicis , noftris tra. ] Ac fi apertè Veritas tunc óculis vifibiliter appa- eléctos fuos admoneat,dirébunt; ut diftriétè tunc a cens : Cùm plagæ mundi nobis éxigant hoc, quod crebrefcunt cùm terror nos modò invisibilis con- judícii virtútibus commoditor æquanimniter portat. tis oftenditur , leváte ca Ubi & súbditur: [Et tune pita , id eft, exhilarate vidébunt Filium hominis corda : quia dum finitur venientem'in nubibus,cum mundus cui amici non poteftate magna & ma- estis , prope fit redemptio jestáte. ] Ac fi apértè di- quam quæsiltis. . .. Qui cerétur : In poteftate & ergo Deum diligunt , ex majestáte visuri sunt mundi fine gaudere atque quem in humilitate pófi- hilaréscere jubentur : quia tum audire noluerunt; ut vidélicet eum quem avirtútem ejus tantò tunc mant mox inveniunt ; districtiùs séntiant , quan- dum transit is quern

2

[ocr errors]
[ocr errors]
« 이전계속 »