페이지 이미지
PDF
ePub

ab ipfo ftatim Invitatorio prænuntiatur. Hac methodo qua communis est etiam recentiorum Breviariorum ,

2, vos putavimus fore in recitando divino Officio attentiores fi pium hunc divini Oficii profpeétum semper præ oculis habeatis; ad quem, fideflectat, ftatim redeat animi attentio.

IX. In legenda sacra Scriptura antiquus ordo ica fervatus eft , ut nullus Liber omittatur, legantur autem partes & longiores & le&tiores ; proindeque uberior divinarum Scripturarum lectio abundè ea compensabit quæ Breviario detracta breviorem ejus recitationem facient.

X. Lectiones aliæ & Homiliæ in Evangelia ex genunis SS. Patrum operibus defumptæ sunt , nec non ad optimarum editionum fidem recognitæ ; e quibus ea tantùm delegimus quæ ad Scripturæ sacræ explicationem & ad informandos mores maximè facere judicavimus.

XI. In historiis, feu ut vocant, Legendis Sanctorum, qua dubia , quæ nullâ idonea auctoritate firmata visa sunt , hæc resecuimus omnino ; nec quidquam in eas irrepere paffi fumus , quod certum non foret ex fide Scriptorum æqualium vel supparium , aut faltem quod

probatis monumentis non niteretur.

XII. Invitatoria, Antiphonas, Versiculos , Capitula & Refponforia e sacræ Scripturæ fontibus deprompsimus. Et fanè verba facrorum Codicum hanc vim habent proq priam , ut mentem illuminent & cor accendant : Decla. Pr. ratio sermonum Domini illuminat , & intellectum 113. dat parvulis. Ignitum eloquium ejus vehementer, Illud etiam quarumdam Ecclefiarum more curavimus diligenter,ut in omnibus Refponforiis Testamentum vetus cum novo componeretur. Unde liquidò apparet quàm plenè veritati confonent figura , quàm ex toto Prophetias comprobet eventus , uno verbo quàm perfecta fit utriusque Testamenti harmonia. Nec erunt qui nostrum in eo laborem minus probent , nifi improbent Patres ipsos, & doctisimos quosque Interpretes , quos secuti nullum adhibuimus Scripturæ sacræ textum nisi appofitė & in loco, nisi reverenter ac religiosè: ac fi demantur translationes pauciffimæ , ingeniofæ illæ quidem & pia, diligentiffimè cautum est ut transitiones a sensu litterali

& genuinæ , sed a sanctis Patribus usurpata , sed ad propofitum in unoquoque Oficio fcopum accommodata.

XIII. Quod ad Hymnos attinet , antiquos quofdam retinuimus , at fæpius recentiores & in multis jam Eccle

. fiis receptos , veteribus anteponendos ideo cenfuimus quia in illis & modulatio & metri elegantia adjunétam habent pietatem & doctrinam cum verborum pondere & gravitate fententiarum.

XIV. Qui mos in plerisque Cathedralibus obtinez lege :di ad Primam Canones Conciliorum , hunc & nos secuti , fingulis diebus ad abfolutionem Capituli brevem Letionem Canonum allignavimus ; quò fit ut præcipua disciplinæ Ecclefiafticæ capita per anni circulum revolvantur, & Clerus omnis quovis die fumat ab illis morum documenta.

XV. Collecta si quando mutatæ funt & transpositæ, id ex eo factum est quod Collecta fit complexio quan dam confummatioqué Officii & orationis , quá fenfuts fpiritalis Lectionum & Precum exprimitur. Itaque ex antiquis Sacramentariis ut plurimum petitæ funt , quæ magis appofitè Evangelio responderent. Denique, quantum in Nobis fuit , omnia contulimus ut hoc noftrum Breviarium novum utili dulce immisceret ; & ex ipfius recitatione exurgeret pia quædam mentis delectatio , multòque magis virtutis progressio.

Tot ergo impenfis laboribus', meritò confidimus fore ut Clerus nofter abundè fibi a Nobis factum putet; quod ut certiùs affequeremur, & votis vestris citius refponderemus cùm uni negotio vacare nequeamus toti, pastoralis Officii curis distracti , in partem laboris focios adhibuimus viros divinarum & Ecclefiafticarum rerum scientiâ inftruétiffimos , cum e Nostra tum ex Venerabilis Capituli parte deputatos , qui eam in rem omne fuum studium , omnem curam laborem &

operam gnaviter conferentes , & ( ubi consulto opus erat ) adeuntes, non fine delectu , plurima , quæ ab illustrissimis Cleri Gallicani Præfulibus elucubrata funt & in lucem edita, Breviaria , opus tandem ad felicem exitum perduxerunt , poft multas , quibus Nos ipfi, quantum licui.

[ocr errors]

Quod superest, Fratres chariffimi, vos etiam atque etiam hortamur ut hoc novum Breviarium cum maxima animi attentione recitetis , ut quò brevior eft oratio , fit & ferventior. Hunc verò divinum ardorem ut concipiaris , ftudeat unusquisque vestrúm ante orationem animam fuam præparare , Pfalmifque intelligendis &

S. SS. Patrum scriptis sedulò incumbere. Si orat Pfalmus, Aug. orate; si gemit, gemite ; si gratulatur , gaudete ; sí in Bi. fperat, iperate ; li timet, timete. Omnia enim quæ i. em. in Psalmis sunt , fpeculum nostrum sunt. Per Chrif- Præf: tum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo , in Pr. id eft , fructum labiorum confitentium nomini ejus. 69;

Hac fpe confifi noftrum illud Breviarium ad ufum Hebr. Ecclefia nostre Ambianensis accommodatum , de con- 13. filio & consensu Venerabilis ejusdem noftræ Ecclefiæ Capituli promulgandum decrevimus.

Mandamus itaque & præcipimus omnibus & fingulis noftræ Diæceseos Ecclefiis , Capitulis , Collegiis

, Monafteriis , Ordinibus & aliis quibuscunque Clericis Nobis fubditis, qui jure aut confuetudine Breviarium juxta Ecclefiæ noftra Ambianensis ritum recitare tenentur , ut hocce nostro Breviario in posterum utantur; districtè prohibentes ne vetus quod abrogavimus , & pet has litteras Episcopali nostra auétoritate abrogamus publicè vel etiam privatim ad perfolvendum pensum Ecclefiafticum recitare aut cantare præfumant.

Phie Interim hoc oramus , Fratres dile&tiffimi , ut charitas lip. I. vestra magis ac magis abundet in scientia & in omni fenfu, ut fitis finceri & fine offensa in diem Chrifti ; Ibid.

Dei

quæ exfuperat omnem sensum custodiat Cap. corda veftra & intelligentias vestras.

Datum Ambiani in Palatio nostro Episcopali, die primá Otobris , anni millefimi septingeniesimi quadra. gefimi fexti.

† LUD, FRANC. GAB. Ep. Ambianensis.

& pax

4

De Mandato Illuftriffimi & Reverendissimi

D. D. Episcopi Ambianensis.
DU CAUROY, Canonicus & Secretarius.

Septua- Dies Cugesima. nerum

1746 18 1747/ 19 1748 1

1749

25 Jan.

с

1753

I

1755 8

Anni Au-, Epac-In- | Litt. Dom. Do- reus tæ. dic-Do poft mini. Nu.

tio. min. | Epiph. vii

9
b

4
xviii
IO
А

3
II f

5 2 xi 12 e

3 xxii

d 1750 3

13

2 1751 4 u 14

5 xiv 17525

15

bA XXV

g
vi
1754 7

2
f

4
xvii
3

2
dc

4 1756 9 xxviii

5 ix 5

b

4 1758 11

XX

6 A 2 1759 12

i 7 g 5 X11 8 fe

3 1761 14 xxñi 2

d

2 iv 10 с 4 1763 16 ху IL b 1764 17 xxvi

I2 1765) 18 vii (13

f

3 1766 19 xviii 14

2 1767 I

IS

d 5 1768] 2

сь

3 xxii

A 2

1757 10

1760 13

1762 15

6 Febr. 23 Febr. 29 Jan.

15 Febr. 11 Febr. 28 Febr. 2 Febr. 19 Febr.

11 Febr. 3 Febr. 24. Febr. 30 Jan. 16 Febr. 18 Febr. 7 Mart 10 Febr. 27 Febr. 26 Jan.

12 Febr. 15 Febr. 3 Mart.

6 Febr. 23 Febr. 22 Jan,

8 Febr. 11 Febr. 28 Febr. 3. Febr. 20 Febr. IS Jan.

4 Febr. 7 Febr. | 24 Febr.

16 Febr.
19 Febr.

7 Mart.
3
Febr.

20 Febr. 20 Jan. 12 Febr. 15 Febr. 4 Mart.

17 Febr. 22 Jan.

8 Febr. 11 Febr. 28 Febr. 27 Jan.

13 Febr. 16 Febr. 4 Mart. 7 Febr. 24 Febr.

16 Febr. 12 Febr. I Mart.

4 Febr. 21 Febr. 26 Jan. 12 Febr. 15 Febr. 4 Mart.

17 Febr.

30 Jan.

Ag

e

xi

[ocr errors]
[ocr errors]

31 Jan.

1769 3

[ocr errors][merged small]

17701 4 17711 5

[ocr errors]

4

4 2 5 4

1772 6

ed

1773 z vi6

с

7 8

[blocks in formation]

ΙΟ

e

1774) 8

xvii 17751 9 xxviii 1776/10 ix 1777|11 1778|12

i 1779 13 1780 14 XXIII 1781'15

iv

[blocks in formation]

3 Dec.

30 Nov.

3 Dec.

14 Junii.)

30 Nov. 29 Nov.

AnniP AS- | Afcenfio Pente Feftum Dom, Dom. Do-ICHA. Domini. coste. Corpor. 50% prima nini.

Christi. \Pent A i ent.s 1746 10 April. 19 Mai. 29 Maii. 9 Junii. 25

27 Nov. 1747 2 April. 11 Maii. 21 Mai. í Junii. 24 1748 14 April. 23 Maii. 2 Junii. 13 Junii. 25 i Dec 1745| 6 April. 15 Maii. 25 Maii. 5 Junii. 26 175029 Mart. 7 Maii. 17 Maii. 28 Maii. 272)

Nov. 1751|11 April. 20 Maii. 30 Maii. 10 Junii. 25 28 Nov. 1752 2 April. 11 Mai.l 21 Mai.

1 Junii.

27

3

Dec. 1753 22 April. 31 Maii. 10 Junii. 21 Junii.

24

2 Dec. 175414 April. 23 Maii. 2 Juni. 13 Junii.

25 i Dec. 1755130 Mart. 8 Maii. is Maii. 29 Maii. 29 | 30 Nov. 1756 18 April. 27 Maii. 6 Junii. 17 Junii. 24 | 28 Nov. 1757 10 April. 19 Maii. 29 Maii. 9 Junii. 25 27 Nov. 1758/26 Mart. 4 Maii. 14 Maii. 25 Maii. 28 1759 15 April | 24 Mai.

3
Junii.

25

2 Dec. 1760 6 April. 15

Maii.

25

Maii. Junii.) 26 1761 22 Mart. 30 April. 10 Maii. 21 Maži

28 176211 April. 20 Maii.

30
Maii. 10 Junii. 25

28 Nov. 1763 3 April. 12 Maii. 22 Maii.

2 Junii. 26 1764 22 April. 31 Maii. 10 Junii. 21 Junii.

24 2 Dec. 1765 7 April. 16 Mai. 26 Maii. 6 Junii. 26

1 Dec. 176630 Mart. 8 Maii. 18 Maii. 29 Maii.

27 30

Nov. 1767 19 April. 28 Maii. 7 Junii. 18 Junii.

24 17683 April. 12 Maii. 22 Maii. 2 Junii.

26

27

Nov. 1769 26 Mart. 4 Maii. 14 Maii. 25 Maii. 1770 15 April. 24 Maü.

3 Junii. 14 Junii.

25 2 Dec. 17713 í Mart. 9 Maii. 19 Maii. 30 Maii.

27

i Dec. 1772 19 April, 28 Maii. Junii. 18 Junii.

24 29 Nov. 1773}11 April. 20 Maii. 30 Maii. 10 Junii.

s.25. 28 Nov. 1774 3 April. 12 Maii. 22 Maii. 2.Junii, 26

27 Nov. 1775|16 April. 25 Maii. 4

Junii. 15 Junii.

25 3

Dec. 1776 7 April. 16 Maii. 26 Maii. 6 Junii. 26

i Dec. 177730 Mart. 8 Maii. 18 Maii. 29 Maii. 27 30 Nov. 1778|19. April. 28 Maii. 7 Junii. 18 Junii. 24 1779 4 April. 13 Maii, 23 Maii. 3 Tuni. 26 28 Nov. 178026 Mart. 4 Maii. 14 Maii. 25 Maii. 28

3

Dec. 1781115 April. 24 Maii.

3

Junü. 14 Junii. 25

27 Nov

29 Nov.

28

3 Dec.

29 Nov.

Dec.

« 이전계속 »