페이지 이미지
PDF
ePub

Lectio ij.

Dóininum noftrum. serve meus Jacob, & rec

Hæc Oratio dicitur ad tíssime , quem elégi. EfHoras hujufce diei tantùm, fúndam enim aquas fuper

C A N O N. Gitiéntem , & fluenta super Ex Concilio Mediolanenfi áridam: effúndam spiritum quarto.

meum super semen tuum, An. 1576. part. 1. cap. 5. & benedictiónem meam

de facris IV. Temporibus. fuper stirpem tuam. Et SA

Acra quátuor jejunió- germinabunt inter herbas,

rum Témpora ex fanc- quasi sálices juxta præterti Spiritûs doctrina saluta- Auéntes aquas. Ifte dicet : riter institúta , ficut olim Dómini ego fum : & ille & frequénti fidéliuin con- vocábit in nomine Jacob, ventu , & folemni celebri- & hic scribet manu fua : táte , & religioso suppli- Dómino : & in nomine catiónum officio colebán- Israel assimilabitur. tur; ita ad illorum cultum

K. Stabit , 215 . pastoráli cura eruditis fidélium méntibus , in usum Eménto horum , Jaantiquæ pietátis revocánda sünt.

niam fervus meus es tu. Ad Magnif. nisi dicenda Formávi te , fervus meus ft Antiphona 0, Ant.8.G. es tu , Israel, ne oblivifAngelus dixit Mariæ:Spi- cáris mei. Delévi ut niiritus sanctus supervéniet in bem iniquitátes tuas , & te, & virtus Altiffimi ob- quafinebulam peccáta tua: umbrábit tibi ; ideóque & revertere ad me, quóniamn quod nascétur ex te fanc-, redémi te. Laudáte cæli, tum,vocábitur Filius Dei. quoniam misericórdiam feLuc. I.

cit Dóminus : jubiláte exOratio , Excita , 220. trémna terræ,resonáte monFERIA QUINTA. tes laudatiónem, faltus &

De lfaia Prophéta. omne lignum ejus ; quóLectio j. Cap. 44. niam redémit Dóminus

T nunc audi", Jacob Jacob , & Ifrael gloriábiferve meus

& If- tur. rael quem elégi. Hæc di R. Multiplicábitur, 215. cit Dóminus fáciens & Lečtio iij. torinans te ,

ab útero au Æc dicit xiliátor tuus: Noli timére,

& formátor

[ocr errors]

E alter

formans

& creans

formátor tuus ex útero : nes aspirare non audeant. Ego fum Dóminus , fa- Quifquis tálium confecráciens ómnia , exténdens tor extiterit , factum suum cælos folus, stabiliens ter- dissólvet. ram , & nullus mecum, Ad Magnificat, Ant. O. Irrita faciens figna divinó- FERIA SEXTA. rum , & ariolos in furó Quatuor Temporum. rem vertens : convértens

De Ifaia Prophéta. fapiéntes retrórfum & Leftio j. Cap. 45. fciéntiam eórum ftultam Go Dóminus, & non fáciens : suscitans verbum

lufervi fui,& consilium nun- cem, & creans ténebras tiórum suorum complens. fáciens pacem , Qui dico Jerúsaiem: Ha- malum :

ego.

Dóminus bitaberis ; & civitátibus fáciens ómnia hæc. RoráJuda : Ædificabimini , & te cæli désuper, & nubes desérta ejus fufcitabo. Qui pluant Juftum : aperiatur dico profundo : Defoláre, terra , & gérminet Salva& flúmina tua arefáciam. tórem ; & justítia oriatur Qui dico Cyro : Paftor fimul. Ego Dóminus creameus es , & omnem vo vi.eum. ... Ego suscitávi Juntátem meam complé eam ad justítiam , & ombis. Qui dico Jerúsalem: nes vias ejus dirigam : Ædificáberis; & Templo: ipfe ædificábit civitatem Fundáberis.

meam , & captivitátem R. Rex unus , 216. meam dimittet , non in Ad Bened. Ant. 1, a. prétio , neque in munéris Sion,eris coréna glóriæ in bus. manu Dómini, & diadé- i . Redempti , 222. - ma regni in manu Dei tui;

Lectio ij.

nena, vocaberis ultra Dere- H cdicit Dominus

Labor Ægypti

[ocr errors]

. . 62.

C A N O N. A negotiatio Æthiopiæ , & Ex Concilio Románo. Sábaim viri sublimes ad te

An. 465. Can. 3. transibunt, & tuierunt : I ,

non & áliqua mem-. mánicis pergent ; & te brórum damna perpélli adorabunt, teque depreca& hi qui ex pæniténti- búntur : Tantùm in te est bus funt, ad facros Ordi- Deus,& non est absque te Pars Hiemalis.

L

[ocr errors]

tia.

Deus. Veré tu es Deus tikvit ; ut possibile Deo abfconditus , Deus Ifrael omne quod ei placúerit , falvátor. Confúsi sunt, & afséreret. Ubi audívit hoc erubuerunt omnes : simul María, non quasi incréduabierunt in confusiónem la de oráculo , nec quafi fabricatórés errórum. If- incerta de núntio,nec quafi rael falyátus eft in Dómi- dúbitans de exémplo ; fed no falúte ætérna:non con- quasi læta pro voto,

relifundémini, & non erubef- giófa pro officio, festína cétis ufque in sæculum pro gáudio , in montána fæculi. Quia hæc dicit perrexit

. Quo enim jam Dóminus creans cælos , Deo plena , nisi ad supeipfe Deus formans terram rióra cum festinatione con& fáciens eam,ipfe plaftes ténderet? Nefcit tarda moejus : non in vanum crea- limina fancti Spiritus grávit eam.

R. Super montem ex R: Unde hoc mihi ut célsum , 223;

véniat Mater Dómini mei Lectio fancti Evangéliit ad me? * Beáta , quæ cre

fecúndum Lucam. didisti , quóniam * PerfiLe&tio iij. Cap. 1. ciéntur ea, quæ dicta sunt

Xúrgens Maria in dié- tibi a Dómino..Gloriotána cum festinatióne , in Glória.' Perficiéntur. civitátem Juda : & intrá- Luc. 1. Ps. 86. vit in domum Zachariæ, Ad Bened. Ant. 3. a. & falutávit Elisabeth. Et Ut audivit. salutatiónem réliqua.

María Elisabeth, exultáHomília fancti Ambrosii -vit infans in útero ejus;

Epíscopi. & répleta eft Spíritu fancExpof. Evang. fec. Luc. to. Luc. i. lib. 2. &. 19.

Oratio. Mortali idem exigunt. A més, Dómine, prefidem áltruant. Et ideo cibus noftris accommoda, Angelus cùm abfcondita & mentis nostræ tenebras nuntiáret , ut fides astrue- grátiâ tuæ visitatiónis ilrétur exémplo, senióris fé- lúftra ; Qui vivis. minæ sterilisque concép Et dicitur ad Horas hue tain Virgini Mariæ nun jus diei tantùm,

E .

SA

C 4 N O N. Prope feci juftítiam ineam, Ex Concilio Remenfi.

non elongabitur , & falus An. 1564. Stat. 8. mea non morábitur. DaAtius eft promovendos bo in Sion salutem , & in

ad facros Ordines & Ifrael glóriam meam. Ecclefiæ gubernatiónem R. Jejúnium décimi, diu multúmque antea pro- 216. báre & explorare , quàm

Lectio ij. Cap. 48. de témere admiflis póstea

Ccédite ad me ,

. Acudite hodnot only própter, fan&tárum. Syno- princípio in abscóndito lor dórum vestigiis inhærén- cútus fum : ex tempore do , conabúntur Epifcopi antequam fieret, ibi erain: fuos Cléricos gradátim, & nunc Dóminus Deu, omni adhibita cautióne , mifit me, & fpiritus ejus, ordináre

Hæc dicit Dóminus Red Ad Magníf. Ani. O. demptor tuus Sanctus

Oratio. Excita , quæfu Ifrael : Ego Dóminus lumus , 220.

Deus tuus docens te utília, S AB. BAT O. gubernans te in via ,, quâ Quatuor Temporum. ámbulas. Utinam attenDe Ifaia Prophéta. dísses mandata mea: facta Lectio ; Cap. 46. fuiffet ficut flumen pax

Ecordámini prióris tua , & juftítia tua ficut

sæculi , quóniam ego gúrgites maris ; & fuillet sum Deus, & non est ul- quali aréna femen tuum tra Deus , nec eft similis & ftirps úteri tui ut lapilli mei : annuntians ab exor- ejus : non interillet,, dio novisfimuin , & ab non fuiffet attritum nou initio quæ necdum facta men ejus a fácie mea.. sunt , dicens : Consilium gredímini de Babylone , meum ftabit , & omnis fugite a Chaldæis, in voce volúntas mea fiet : vocans exultatiónis annunțiáte : ab oriénte avem ,

& de audítum fácite hoc, & terra longinqua virum yo- efférte illud ufque ad exluntatis meæ. Et locútus trémna terræ. Dicite : Re: fum , & addúcam illud : démit Dóminus fervum creávi , & fáciam illud. fuum Jacob. Audite me duro corde , R. Hoc eft jejúnium, qui longè estis. a justítia. 217

R

Q Q

Léctio fancti Evangélii tum grátiam supérnæ aspis

fecúndum Marcum. rationis accépit,fi a praviLeétio iij. Cap. I. táte próximum révocat, si I

Nítium Evangelii Je- exhortári ad bene operán

su Christi , Filii Dei. dum curat ætérnum Sicut fcriptum eft in Isaía regnum vel fupplicium erProphéta : Ecce ego mitto ránti denúntiat, cùm sancAngelum meum ante fá- tæ annuntiatiónis verba ciem tuam , qui præpará- impéndit, perfectò Angebiť viam tuam ante te. Et hus exiftit. réliqua.

R. Fuit Joánnes in deHomília fan&ti Gregórii sérto baptizans , & præPapæ.

dicans baptismum pæniHomil. 6. in Evang. $.5.6. téntiæ in remifsiónem pec

Uod Græcè Ange- catórum ; * Et baptiza

lus, hoc Latinè nún- bántur ab illo, confiténtes tius dicitur. Rectè ergo peccáta fua ; & 1 Prædiqui nuntiáre supérnum Jú- cabat dicens : Venit fórdicem míttitur , Angelus tior me poft me. y. Ipse vocátur ; ut dignitatem eft directus divinitus in férvet in nomine , quam poenitentiam gentis. * Et explet in operatióne.' Al- baptizabántur. Glória. f tum quidem nomen est; Prædicábat. Marc. 1. Ecsed vita nómine inférior cli. 49. non est. Utinam, Fratres Ad Bened. Ant. 8. G. charissimi, non ad judi- Erat Joánnes vestítus pilis cium nostrum dicámus caméli , & zona pellicea quia omnes qui Sacerdótii circa lumbos ejus : ; & nómine censentur, Angeli locuftas & mel silvestre vocantur, Prophéta attef- edébat & prædicabat. tánte, qui ait : [ Lábia Sa- Marc. I. cerdótis custódiunt fcién

Oratio. tiamre ele em reméline D Eus quincónfpicis: Dómini exercituum eft. ] vitáte affligimur , concéde Sed hujus altitudinem nó propitius , ut ex tua viliminis étiam vos, si vul- tatióne consolémur; Qui tis, potéstis meréri. Nam vivis & regnas. unusquisque vestrûın in Hæc Oratio dicitur ad quantum sufficit , in quan- Horas diei tantùm,

« 이전계속 »